Indicadors
 
2020-21
Facultat de Turisme
Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme [3108M0710]
Indicador 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés - - 16 17 22 30 27 27 36 26 32 37 36
Nombre d'estudiants matriculats - - 16 24 25 33 32 30 45 33 37 49 40
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant - - 50,25 44,13 38,52 49,09 52,78 51,7 46,27 47,45 46,05 46,16 51,45
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup - - 10,91 14,09 10,41 18,57 19,62 16,17 20,02 17 17,02 20,45 -
Grup mitjà - - - 10 - 30 - - 18,82 16,13 16,78 19,42 -
Grup petit - - - 15 - 9,33 30,83 22,94 27,05 18,5 18,78 17,45 -
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup - - 100 80,29 100 92 88 62,96 36,08 32,69 29,23 26,37 26,07
Grup mitjà - - - 18,25 - 2 - - 43,04 47,44 45,85 34,13 41,88
Grup petit - - - 1,46 - 6 12 37,04 20,89 19,87 24,93 39,5 32,05
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - - 1,46 - - - - - - - 4,14 4,27
Pràctiques d'aula - - - 18,25 - 2 - - 43,04 47,44 45,85 34,13 41,88
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - - - 14,56 14,1 13,75 14,48 13,68
Pràctiques de sortides - - - - - - - - 6,33 3,85 3,44 1,03 0,85
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,86 4,76 3,42
Pràctiques transversals - - - - - 6 12 37,04 - 1,92 1,72 9,82 4,7
Teoria - - 100 80,29 100 92 88 62,96 36,08 32,69 29,23 26,37 26,07
Treball fi de màster - - - - - - - - - - 5,16 5,27 5,13
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - - 1,61 - - - - - - - 5,43 5,43
Pràctiques d'aula - - - 10,04 - 2,33 - - 43,94 46,97 44,91 33,92 43,48
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - - - 14,39 12,12 12,63 13,57 10,87
Pràctiques de sortides - - - - - - - - 6,06 4,55 2,81 1,36 1,09
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 1,05 6,24 4,35
Pràctiques transversals - - - - - 2,33 11,36 34,09 - 2,27 2,11 6,11 4,89
Teoria - - 100 88,35 100 95,35 88,64 65,91 35,61 34,09 30,18 26,46 26,63
Treball fi de màster - - - - - - - - - - 6,32 6,92 3,26
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona - - 5 9 8 15 9 9 8 6 5 5 14
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC - - 4 5 5 5 5 1 2 3 1 2 3
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat - - 2 1 4 2 2 3 1 - - 1 2
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres - - 10 12 16 8 11 14 25 17 26 29 17
Distribució segons país de procedència
Alemanya - - - - - - 3,13 3,33 - - - - -
Argentina - - - - - - - - 4,44 3,03 - - -
Austràlia - - - - - - - - - - - - 2,5
Azerbaidjan - - - - - - - - 2,22 - - - -
Bèlgica - - - - - - 3,13 - - - - - -
Bolívia - - - - - - - - - - 8,11 2,04 -
Camerun - - - - - - - - - 3,03 - - -
Colòmbia - - - - - - - - - - 5,41 4,08 -
Corea del Sud - - - - - - - - - - 2,7 - -
Equador - - - - - - - 16,67 15,56 9,09 5,41 8,16 -
Eslovàquia - - - - - - - - - - - 2,04 -
Espanya - - - - - 87,88 65,63 63,33 57,78 63,64 37,84 42,86 65
Finlàndia - - - - - - - 3,33 - - - - -
França - - - - - - 6,25 - - - - - 2,5
Grècia - - - - - - 3,13 3,33 - - - - -
Hongria - - - - - - 3,13 - - - - - -
Iran - - - - - 6,06 - - - - 2,7 6,12 2,5
Itàlia - - - - - - 6,25 - 6,67 - 2,7 - 2,5
Japó - - - - - - 3,13 - - - - - -
Letònia - - - - - - - - - - - 2,04 2,5
Líban - - - - - - - - - - - 2,04 -
Marroc - - - - - - - - - - - - 2,5
Mèxic - - - - - 3,03 3,13 3,33 - 9,09 2,7 2,04 -
Moldàvia - - - - - - - - - - 2,7 - 2,5
Myanmar - - - - - - - - - - - - 2,5
Països Baixos - - - - - - - - 2,22 - - - -
Pakistan - - - - - - - - - - 2,7 - 2,5
Perú - - - - - - - 3,33 2,22 - 5,41 8,16 2,5
Polònia - - - - - - - - 2,22 - - - -
Puerto Rico - - - - - - - - - - - 2,04 -
Regne Unit - - - - - - - - - - - 2,04 -
Romania - - - - - 3,03 - - - - - - -
Rússia - - - - - - - - - - 8,11 6,12 2,5
Salvador, El - - - - - - - 3,33 2,22 - - - -
Sèrbia - - - - - - - - - 3,03 - - -
Suïssa - - - - - - - - 2,22 - - - -
Tailàndia - - - - - - - - - 3,03 - - -
Taiwan - - - - - - - - - - - 2,04 -
Tanzània - - - - - - - - - 3,03 - - -
Turquia - - - - - - - - 2,22 3,03 2,7 - -
Veneçuela - - - - - - 3,13 - - - - - -
Xile - - - - - - - - - - 5,41 - -
Xina - - - - - - - - - - 5,41 8,16 7,5
Indicador 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - - 9 9 11 10 12 14 12
Permanent 2 - - - - - - 2 - 2 2 1 1 1
Lectors - - - - - - 2 1 1 - - 1 1
Associats - - - - - - 3 1 3 5 6 6 8
Altres - - - - - - 1 4 - - - - -
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - - 8 6 5 5 4 9
Altres - - - - - - - - - - 1 1 3
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - - 9 11 10 12 14 12
Permanent 2 - - - - - - - - 2 2 1 1 1
Lectors - - - - - - - 1 1 - - 1 1
Associats - - - - - - - 9 9 10 11 10 17
Altres - - - - - - - 4 - - 1 1 3
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - - 82,35 80 76,47 64,71 63,16 72,73 68,18
No doctor - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - - 270 285 340 395 463 421,5 512
Permanent 2 - - - - - - 60 - 60 60 33 34,5 31
Lectors - - - - - - 70 30 30 - - 105 70
Associats - - - - - - 90 60 150 170 219 195 184
Altres - - - - - - 30 230 - - - - -
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - - 160 205 210 155 156 176,5 337
Altres - - - - - - 30 - - - 1,5 4,5 36
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - - 70,14 77,81
Amb tram no viu - - - - - - - - - - - 29,86 22,19
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - - 81,28 100
Amb tram no viu - - - - - - - - - - - 18,72 -
Relació estudiants per PDI - - 4,87 5,15 4,94 8,64 9,52 7,66 10,54 8,03 7,81 9,66 7,04
Nombre de professors - - - - - 24 22 23 23 22 25 27 34
Nombre de trams de docència estatals - - - - - 44 22 25 34 20 26 36 28
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - - 45 38 42 45 37 44 55 51
Nombre de trams de recerca estatals - - - - - 12 5 6 13 10 10 15 11
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - - 11 8 11 19 15 17 26 22
Indicador 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - 0 4,08 4,28 3,77 3,47 4,68 4,51 -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant - - 51,56 35,36 37,25 188,01 85,43 115,69 77,68 77,7 102,54 127,54 127,59
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat - - 0 0,04 0 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0
Indicador 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats - - 16 24 25 33 32 30 45 33 37 49 40
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - 3,99 4,19 3,91 3,73 4,13 4,09 3,7 4,53 4,49 -
Taxa de rendiment - - 0,94 0,9 0,8 0,91 0,96 0,93 0,95 0,94 0,88 0,84 0,88
Taxa d’eficiència - - 1 1 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,97 0,96 0,97 1
Taxa de graduació en t - - 0,44 0,71 0,5 0,57 0,85 0,56 0,5 0,69 0,41 0,7 0,56
% Notes en primera convocatòria
Aprovat - - - - - 21,6 18,39 24,82 18,79 19,8 19,32 21,28 20,93
Excel·lent - - - - - 20,42 18,85 19,41 19,54 19,8 22,73 20,21 26,3
Matrícula d'honor - - - - - 1,64 2,53 3,44 3,42 1,5 1,82 2,84 2,59
No presentat - - - - - 2,82 0,69 1,72 1,14 3,76 5,68 9,75 5,93
Notable - - - - - 51,64 58,85 49,14 56,74 54,39 48,18 43,26 42,41
Suspens - - - - - 1,88 0,69 1,47 0,38 0,75 2,27 2,66 1,85
% Notes
Aprovat - - 25,45 21,94 30,42 22,14 18,22 24,94 18,88 20,15 19,38 21,59 20,92
Excel·lent - - 14,55 17,99 17,08 20,28 18,68 19,32 19,44 19,41 22,27 19,86 26,24
Matrícula d'honor - - 1,36 3,24 3,75 1,63 2,51 3,42 3,36 1,47 1,78 2,76 2,57
No presentat - - 1,82 5,4 17,08 2,8 0,91 1,96 1,68 3,93 7,13 10,36 6,24
Notable - - 55,91 50,72 30,42 51,28 59 48,9 56,26 54,3 47,22 42,31 42,2
Suspens - - 0,91 0,72 1,25 1,86 0,68 1,47 0,37 0,74 2,23 3,11 1,83
Taxa d’abandonament - - - - 0,13 0,25 0,36 0,24 0,16 0,13 0,36 0,18 0,24
Taxa de presentats del primer curs - - 0,95 0,95 0,81 0,95 0,98 0,94 0,98 0,96 0,92 0,88 0,92
Taxa de d'exit - - 0,99 1 0,99 0,96 0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 0,98 0,98
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - 0 - - 0 - - -
Aturats - - - - - - 0 - - 0 - - -
Inactius - - - - - - 0 - - 0 - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100