Indicadors
 
2022-23
Facultat de Turisme
Grau en Turisme [3108G0109]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 105
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,8 0,83 0,89 1,09 1,15 1,29 1,08 1,11 0,86 1,13 0,76 0,84 0,6 0,75
Demanda en primera opció 96 100 107 131 138 155 130 133 103 136 91 101 72 79
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 108 125 123 131 136 132 128 124 120 126 107 114 84 96
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 87,04 87,2 92,68 84,73 94,85 95,45 91,41 88,71 92,5 95,24 92,52 91,23 90,48 91,67
% d'acces en matrícula a setembre 9,26 12,8 15,45 0 0 0 3,91 0 16,67 0 17,76 19,3 21,43 26,04
Nota de tall PAAU 5 5,03 5 5,93 5 5,67 5,1 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5,03 5 5,93 5 5,67 5,1 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 38,89 42,4 36,59 33,59 39,71 31,82 39,06 41,94 35,83 26,98 31,78 24,56 22,62 21,88
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 66,67 56,99 62 41,96 40,87 40,52 46,23 35,85 48,45 37,04 56,67 52,75 34,92 60,76
[6,7) 22,62 36,56 32 46,43 41,74 36,21 35,85 42,45 35,05 46,3 33,33 27,47 39,68 27,85
[7,8) 10,71 6,45 3 10,71 13,04 18,1 16,04 19,81 15,46 13,89 8,89 15,38 17,46 10,13
[8,9) - - 3 0,89 4,35 5,17 0,94 1,89 1,03 1,85 1,11 3,3 7,94 1,27
[9,10] - - - - - - 0,94 - - 0,93 - 1,1 - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 33,33 50 5,56 12,5 4,76 7,14 14,29 - 13,64 18,75 18,75 15 15,79 7,69
[6,7) 38,1 50 38,89 56,25 38,1 50 38,1 33,33 59,09 25 50 25 26,32 46,15
[7,8) 14,29 - 50 31,25 47,62 35,71 33,33 53,33 18,18 56,25 12,5 30 47,37 23,08
[8,9) 14,29 - 5,56 - 9,52 7,14 14,29 13,33 9,09 - 18,75 15 5,26 23,08
[9,10] - - - - - - - - - - - 15 5,26 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 100 33,33 60 100 - - - - - - - - 100 -
[6,7) - 33,33 20 - - 100 - - - 100 - - - 100
[7,8) - 33,33 20 - - - - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 60,19 60,8 57,72 69,47 73,53 73,48 74,22 73,39 67,5 70,63 67,29 72,81 71,43 79,17
CFGS, FP2 o assimilats 19,44 21,6 13,01 10,69 11,03 9,85 14,84 11,29 16,67 11,9 14,02 15,79 21,43 13,54
Titulats universitaris o assimilats - 0,8 - 0,76 - - - - - - - 1,75 - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1,85 2,4 4,07 0,76 - 1,52 - 1,61 0,83 0,79 - - 1,19 1,04
Altres 18,52 14,4 25,2 18,32 15,44 15,15 10,94 13,71 15 16,67 18,69 9,65 5,95 6,25
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 65 76 71 91 100 97 95 91 81 89 72 83 60 76
CFGS, FP2 o assimilats 21 27 16 14 15 13 19 14 20 15 15 18 18 13
Titulats universitaris o assimilats - 1 - 1 - - - - - - - 2 - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 2 3 5 1 - 2 - 2 1 1 - - 1 1
Altres 20 18 31 24 21 20 14 17 18 21 20 11 5 6
Nombre d'estudiants matriculats 109 216 316 408 477 513 530 525 511 498 464 439 366 340
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 57,69 58,9 59,98 58,58 55,08 54,37 52,87 53,57 52,11 52,01 52,56 53,09 52,91 52,01
Ràtio demanda de places/oferta 2,73 3,09 3,53 3,87 2,3 3,81 3,07 3,36 2,98 3,18 2,63 2,52 1,99 3,08
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 69,91 70,57 71,08 71,07 71,54 68,11 68,57 70,06 70,28 70,91 70,39 72,13 68,53
Home - 30,09 29,43 28,92 28,93 28,46 31,89 31,43 29,94 29,72 29,09 29,61 27,87 31,47
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 0 0 76,92 72,73 76,27 73,24 67,69 77,65 78,31 73,86 71,91 73,53 74,55
Home - 0 0 23,08 27,27 23,73 26,76 32,31 22,35 21,69 26,14 28,09 26,47 25,45
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - - 0,76 - - - - - - - -
Canàries - - - - - - - - 0,83 - 0,93 - 1,19 -
Castella i Lleó 0,93 - - - - - - - - - - - - -
Catalunya 97,22 97,6 97,56 97,71 98,53 98,48 97,66 87,1 81,67 - 95,33 100 96,43 100
Fora d'Espanya - - - - - - - 12,1 15,83 100 2,8 - - -
Galicia - - - - - - 0,78 - - - - - - -
Illes Balears 1,85 2,4 - 2,29 1,47 0,76 1,56 0,81 1,67 - 0,93 - 2,38 -
València - - 2,44 - - - - - - - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 12,96 12 11,38 10,69 8,82 8,33 7,03 7,26 5 - 17,76 17,54 22,62 13,54
Alt Penedès - - - - - - - - 0,83 - - - 1,19 -
Alt Urgell - - - - - 0,76 - - - - - - - -
Anoia - - 1,63 - 2,21 1,52 - 0,81 - - 1,87 0,88 1,19 1,04
Bages 2,78 - 3,25 0,76 3,68 1,52 1,56 - 0,83 - 1,87 0,88 - -
Baix Camp - - - 0,76 - - - - 1,67 - - - - -
Baix Empordà 18,52 13,6 11,38 12,21 13,24 9,85 14,06 11,29 9,17 - 8,41 12,28 10,71 7,29
Baix Llobregat - 0,8 1,63 - - - 0,78 - 0,83 - - 0,88 - -
Baix Penedès - - - - - - - 0,81 - - - - - -
Barcelonès 1,85 3,2 6,5 3,05 0,74 3,03 0,78 1,61 3,33 - 3,74 3,51 1,19 2,08
Berguedà - - 0,81 1,53 - - 0,78 - 0,83 - - 1,75 - 1,04
Cerdanya - - - - - 0,76 - - - - - - - -
Fora de Catalunya 2,78 2,4 2,44 2,29 1,47 1,52 2,34 12,9 18,33 100 4,67 - 3,57 -
Garraf 0,93 - - 0,76 - - 0,78 - 0,83 - - - - -
Garrotxa 1,85 4 1,63 4,58 2,94 4,55 3,13 4,84 1,67 - 2,8 1,75 1,19 2,08
Gironès 22,22 31,2 17,07 22,9 26,47 24,24 21,88 18,55 19,17 - 17,76 17,54 15,48 28,13
Maresme 7,41 6,4 8,94 3,05 5,15 3,79 10,16 10,48 6,67 - 9,35 6,14 5,95 11,46
Moianès - - - - - - - 0,81 - - - - - -
Montsià - - - - 0,74 - - - - - 0,93 - - -
Osona 0,93 1,6 4,88 6,87 5,15 6,06 10,94 4,84 9,17 - 4,67 4,39 3,57 6,25
Pla d’Urgell - - - - - 0,76 - - - - - - - -
Pla de l’Estany 1,85 0,8 3,25 4,58 1,47 3,79 2,34 2,42 2,5 - 2,8 2,63 1,19 4,17
Ribera d’Ebre - 0,8 - - - - - - - - - - - -
Ripollès - - 0,81 - 0,74 3,03 - 0,81 0,83 - - 0,88 - 2,08
Segarra - 0,8 - - - 0,76 - - - - - - - -
Segrià - - - - - - - - - - - - 1,19 -
Selva 20,37 12,8 16,26 20,61 16,18 15,91 14,84 12,9 11,67 - 11,21 24,56 22,62 13,54
Solsonès - - - - - - - - - - 0,93 - - -
Tarragonès - - - 0,76 - - - - - - 0,93 - - -
Urgell - - - - - 0,76 - - - - - - - -
Vallès Occidental - 1,6 3,25 0,76 - - - 1,61 - - - - 1,19 2,08
Vallès Oriental 5,56 8 4,88 3,82 11,03 9,09 8,59 8,06 6,67 - 10,28 4,39 7,14 5,21
% d'estudiants de primera generació. - 67,2 73,98 81,68 88,24 78,79 85,16 80,65 85 89,68 79,44 83,33 67,86 68,75
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 1,59 1,37 0,29
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 26,85 26,4 28,46 29,01 25,74 25 21,88 25,81 30,83 28,57 23,36 27,19 30,95 32,29
Diplomat o Enginyer Tècnic 12,96 16 12,2 6,11 5,15 7,58 7,81 8,06 8,33 3,17 6,54 8,77 11,9 7,29
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 9,26 16,8 13,82 12,21 6,62 13,64 7,03 11,29 6,67 7,14 14,02 7,89 20,24 23,96
EGB o FP 1r grau 19,44 15,2 18,7 22,9 26,47 24,24 35,94 28,23 29,17 31,75 36,45 38,6 21,43 23,96
estudis primaris 15,74 10,4 17,07 14,5 16,18 16,67 21,88 8,87 12,5 12,7 5,61 8,77 7,14 7,29
sense estudis 0,93 1,6 2,44 4,58 9,56 6,82 3,91 4,84 4,17 3,17 5,61 3,51 2,38 3,13
Altres/ns/nc 14,81 13,6 7,32 10,69 10,29 6,06 1,56 12,9 8,33 13,49 8,41 5,26 5,95 2,08
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 66,72 57,03 76,04 64,09 65,38 64 71,1 41,61 39,14 36,2 40,45 - - -
Grup mitjà 27,07 31,46 35,12 38,48 37,85 37,02 34,64 35,49 35,03 31,9 36,13 - - -
Grup petit 23,53 26,3 49,51 39,08 29,49 27,13 38,13 39,49 40,28 32,04 32,77 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,9 1,04 1,03 1,09 1,13 1,1 1,07 1,03 1 1,05 0,89 0,95 0,7 0,91
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - - - - - 0,79 1,87 0,88 - -
[15,30) - - - 0,76 - 0,76 - - 1,67 - - - 4,76 1,04
[30,45) 2,78 8,8 4,07 6,11 5,15 3,03 9,38 7,26 5,83 4,76 7,48 9,65 2,38 11,46
[45,55) 18,52 16,8 8,13 6,11 4,41 4,55 7,03 2,42 17,5 3,97 9,35 9,65 13,1 15,63
>55 78,7 74,4 87,8 87,02 90,44 91,67 83,59 90,32 75 90,48 81,31 79,82 79,76 71,88
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 38,03 41,58 39,28 36,63 41,07 39,61 37,35 47 46,69 44,19 43,32 15,82 14,75 6,06
Grup mitjà 32,78 44,87 47,29 47,28 47,09 50,65 25,21 35,27 34,27 28,62 28,82 9,04 12,26 16,26
Grup petit 29,2 13,55 13,42 16,09 11,84 9,74 37,44 17,73 19,04 27,19 27,85 75,14 72,99 77,68
% d'estudiants d'origen estranger 11,93 11,57 12,97 13,24 13,42 14,23 13,4 13,33 14,29 12,65 14,66 13,9 14,75 15,59
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 38,03 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 32,78 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 29,2 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - 2,93 5,45 2,19 3,9 1,84 1,16 5,21 5,25 6,72 1,41 1,74 6,13
Pràctiques d'aula - 44,87 47,29 47,28 47,09 50,65 25,21 35,27 34,27 28,62 28,82 9,04 12,26 16,26
Pràctiques d'aula informàtica - 6,41 5,39 5,57 6,72 5,19 6,84 5,79 6,21 5,61 5,48 5,65 2,98 -
Pràctiques de sortides - 7,14 3,54 2,85 1,22 - - 0,87 - - - - - -
Pràctiques externes - - 1,56 - - - - - - 2,45 2,39 2,35 2,07 1,84
Pràctiques integrades teoria - - - - - - 16,24 3,93 3,01 1,99 0,71 59,51 61,47 65,05
Pràctiques transversals - - - - 0,97 - 10,6 5,99 4,61 4,17 6,19 - - -
Prova d'avaluació - - - 2,23 0,73 0,65 1,92 - - - - - - -
Teoria - 41,58 39,28 36,63 41,07 39,61 37,35 47 46,69 44,19 43,32 15,82 14,75 6,06
Treball fi de grau - - - - - - - - - 7,72 6,37 6,21 4,72 4,66
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 58,8 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 23,33 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 17,87 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - 1,67 3,21 1,85 7,69 3,39 0,91 3,69 4,72 7,84 2,9 3,51 12,45
Pràctiques d'aula - 34,07 31,83 41,17 41,74 39,32 16,12 36,68 36,68 28,73 28,38 6,95 9,36 12,6
Pràctiques d'aula informàtica - 3,43 2,33 2,06 2,31 1,71 2,48 2,07 2,46 2,36 2,24 2,32 2 -
Pràctiques de sortides - 5,39 2,33 1,61 0,46 - - 0,58 - - - - - -
Pràctiques externes - - 7,33 - - - - - - 1,81 2,52 2,51 4,1 1,89
Pràctiques integrades teoria - - - - - - 31,4 5,39 4,51 3,54 0,75 58,69 55,14 63,91
Pràctiques transversals - - - - 0,46 - 5,54 4,15 3,28 3,15 4,11 - - -
Prova d'avaluació - - - 4,13 1,39 1,28 1,24 - - - - - - -
Teoria - 57,11 54,5 47,82 51,78 50 39,83 50,21 49,39 52,34 49,67 22,39 22,72 6
Treball fi de grau - - - - - - - - - 3,35 4,48 4,25 3,17 3,15
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 14 13 11 14 18 20 19 14 16
Permanent 2 - - - - - 2 - 3 3 2 2 2 2 2
Lectors - - - - - 2 2 2 1 1 2 1 4 3
Associats - - - - - 9 7 11 17 17 14 20 15 22
Altres - - - - - 1 4 - 1 - 3 2 4 3
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - -
Associats - - - - - - 22 23 20 27 26 33 36 31
Altres - - - - - - 2 1 3 8 5 2 1 2
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 13 11 14 18 20 19 14 16
Permanent 2 - - - - - - 1 4 4 3 3 3 2 2
Lectors - - - - - - 2 2 1 1 2 1 4 3
Associats - - - - - - 29 34 37 44 40 53 51 53
Altres - - - - - - 6 1 4 8 8 4 5 5
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 75 69,23 55,56 47,22 55,26 68,29 59,09 46,15 41,3
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 1392,5 1562 1382 1526 1622 1406,5 1280,2 1027 1395,4
Permanent 2 - - - - - 261,5 - 370 420 257 287 249 232 260
Lectors - - - - - 170 270 225 105 155 200 70 311 140
Associats - - - - - 811 550 1150 1110 1319 1050,5 1528 948,5 1139,5
Altres - - - - - 100 400 - 15 - 193,5 137,5 217,5 140
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - - 180 160 180 180 189 180 80 - -
Associats - - - - - 1125 1658 1473 1414 1676,5 1581 1916,3 2574 2078,1
Altres - - - - - 460 80 60 70 212,5 129 35 10 21,5
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - 26,14 32,03 32,3 34,41 37,38 52,11 63,56 63 58,74 60,16 69,68 64,8
Amb tram no viu - - - - 6,68 6,65 8,36 - 4,93 1,35 0,14 0,89 - 3,51
Sense tram 100 100 73,86 67,97 61,02 58,94 54,26 47,89 31,51 35,65 41,11 38,95 30,32 31,69
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - 91,82 90,55 85,27 92,06 93,51 93,5 100 95,18 95,83 82,48 96,66
Amb tram no viu - - - - - 8,56 - 6,49 6,28 - - - - -
Sense tram 100 100 100 8,18 9,45 6,18 7,94 - 0,22 - 4,82 4,17 17,52 3,34
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - 27,04 25,84 25,1 23,74 23,57 19,37 18,01 18,38 15,56 14,9
Relació estudiants per PDI 15,81 18,64 23,36 23,8 25,79 24,79 23,95 23,24 22,01 19,08 19,41 17,6 14,56 13,67
Nombre de professors - - - - 55 54 51 52 60 74 73 80 76 79
Nombre de trams de docència estatals - - - - 67 48 48 46 42 58 60 61 42 51
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 66 58 58 54 60 76 88 88 65 80
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - 0 24,36 34,14 33,79 30,94 27,82 28,55 31,53 29,87 24,88 24,17 19,3 26,97
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - 0 0 0 2,63 2,72 5,56 4,75 5,79 4,73 5,08 4,7 4,36 5,02
% Crèdits impartits per professorat no doctor - 54,76 52,83 27,66 36,9 39,22 40,56 35,39 34,38 38,26 41,32 38,36 48,57 40,58
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 15 10 11 10 13 18 21 23 16 16
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 14 11 14 14 19 26 38 37 32 37
% Crèdits impartits per professorat permanent - 0 26,51 34,14 40,34 37,67 36,79 37,02 41,03 38,08 33,14 30,39 23,67 31,99
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,22 4,15 4,35 4,32 4,29 4,25 3,91 4,22 4,2
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 92,3 84,18 66,76 66,94 90,11 133,68 166,01 182,06 164,39 236,53 333,35 358,14 258,22 330,43
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,04 0,11 0,08 0,08 7,55 9,71 7,44 7,83 6,25 2,51 10,66 5
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 109 216 316 408 477 513 530 525 511 498 464 439 366 340
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,67 3,81 3,64 3,64 3,83 3,86 3,9 3,92 4,06 4,07 4 3,57 3,7 3,88
Taxa de rendiment 0,68 0,69 0,77 0,85 0,83 0,81 0,8 0,76 0,79 0,81 0,82 0,81 0,8 0,8
Taxa d’eficiència - - - 0,96 0,89 0,91 0,9 0,91 0,91 0,89 0,91 0,88 0,91 0,9
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - 0,44 0,44 0,3 0,4 0,43 0,39 0,48 0,43 0,55 0,4
Taxa de graduació en t - - - 0,31 0,18 0,24 0,25 0,21 0,31 0,23 0,38 0,29 0,36 0,29
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,5 0,33 0,41 0,44 0,39 0,51 0,45 0,62 0,43 0,47
Taxa d’abandonament - - 0,2 0,17 0,13 0,08 0,1 0,11 0,11 0,14 0,12 0,13 0,13 0,18
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,2 0,26 0,19 0,11 0,19 0,16 0,13 0,14 0,24 0,24 0,24 0,35
Taxa de rendiment a primer curs 0,68 0,61 0,73 0,84 0,84 0,81 0,76 0,77 0,68 0,77 0,75 0,72 0,73 0,71
Taxa de presentats del primer curs 0,85 0,83 0,86 0,97 0,96 0,94 0,91 0,94 0,9 0,92 0,87 0,85 0,91 0,91
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,8 0,74 0,84 0,87 0,87 0,86 0,83 0,81 0,73 0,84 0,83 0,84 0,77 0,77
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 86,36 - - - - -
Aturats - - - - - - - - 13,64 - - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,66 0,57 0,67 0,72 0,76 0,71 0,71 0,67 0,54 0,68 0,68 0,6 0,6 0,6
[6,7) 0,73 0,66 0,79 0,91 0,9 0,88 0,8 0,77 0,75 0,85 0,79 0,8 0,7 0,81
[7,10] 0,58 1 0,8 0,98 0,91 0,93 0,87 0,89 0,9 0,88 0,93 0,88 0,91 0,9
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,65 - 0 0,67 0,7 0,9 0,79 - 0,51 0,52 0,61 0,54 0,58 0,67
[6,7) 0,9 - 0,76 0,86 0,85 0,77 0,71 0,85 0,67 0,71 0,82 0,7 0,77 0,72
[7,10] 0,81 - 0,89 0,96 0,78 0,73 0,74 0,89 0,88 0,62 0,95 0,85 0,83 0,94
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,5 0,43 0,47 0,7 - - - - - - - - 0 -
[6,7) - 0,9 0,8 - - 0,5 - - - 0,74 - - - 1
[7,10] - 1 1 - - - - - - - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,66 0,67 0,75 0,79 0,79 0,74 0,73 0,68 0,71 0,75 0,76 0,74 0,74 0,72
[6,7) 0,73 0,73 0,81 0,9 0,85 0,86 0,81 0,78 0,83 0,85 0,85 0,84 0,82 0,83
[7,10] 0,58 0,94 0,88 0,97 0,94 0,94 0,93 0,91 0,95 0,91 0,95 0,95 0,93 0,9
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,65 0,56 0,66 0,69 0,77 0,66 0,85 0,5 0,57 0,64 0,67 0,66 0,62 0,77
[6,7) 0,9 0,95 0,83 0,86 0,75 0,81 0,77 0,72 0,73 0,75 0,82 0,75 0,86 0,84
[7,10] 0,81 0,68 0,8 0,89 0,83 0,82 0,86 0,84 0,81 0,76 0,86 0,86 0,84 0,91
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,5 0,61 0,6 0,79 0,62 0,75 0,97 0,37 0,83 - - - 0 -
[6,7) - 0,9 0,8 0,82 - 0,5 0,82 0,94 0,35 0,58 1 0,79 0 0,79
[7,10] - 1 1 0,95 0,83 0,9 1 - - - - - - -
Durada mitjana dels estudis - - - 3,79 4,41 4,59 4,72 4,94 4,73 4,92 4,65 4,67 4,47 4,75