Indicadors
 
2019-20
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Grau en Economia [3107G0309]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,8 0,98 0,7 1,18 1,08 0,92 1 0,78 0,92 1
Demanda en primera opció 48 59 42 59 54 46 50 39 46 50
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 61 66 61 56 53 55 88 53 57 49
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 73,77 78,79 78,69 94,64 90,57 74,55 88,64 84,91 71,93 73,47
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 18,87 0 0
Nota de tall PAAU 5,7 6,37 6,53 5 5,16 5 5 5 5,09 6,61
Nota de tall FP 5,7 6,37 6,53 5 5,16 5 5 5 5,09 6,61
Nota de tall M25 5 5,94 6,68 5 5 6 6,87 5 5 6,62
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 52,94 50,91 35,29 47,73 55,32 60,87 33,75 60,87 64,58 42,86
[6,7) 35,29 34,55 45,1 31,82 29,79 26,09 41,25 28,26 22,92 33,33
[7,8) 11,76 14,55 17,65 13,64 12,77 13,04 20 8,7 8,33 19,05
[8,9) - - 1,96 4,55 2,13 - 5 - 4,17 4,76
[9,10] - - - 2,27 - - - 2,17 - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - 12,5 25 30 60 42,86 14,29 - 11,11 -
[6,7) - 25 50 20 20 57,14 42,86 83,33 66,67 57,14
[7,8) - 25 25 40 20 - 42,86 16,67 22,22 14,29
[8,9) - 25 - 10 - - - - - 28,57
[9,10] - 12,5 - - - - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 66,67 66,67 - - - - - 100 - -
[6,7) - 33,33 100 100 - 100 100 - - -
[7,8) 33,33 - - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 65,57 65,15 55,74 55,36 64,15 63,64 65,91 66,04 71,93 75,51
CFGS, FP2 o assimilats 6,56 10,61 8,2 16,07 9,43 9,09 4,55 9,43 8,77 10,2
Titulats universitaris o assimilats 1,64 - 1,64 1,79 - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 4,92 4,55 1,64 1,79 - 1,82 1,14 1,89 - -
Altres 21,31 19,7 32,79 25 26,42 25,45 28,41 22,64 19,3 14,29
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 40 43 34 31 34 35 58 35 41 37
CFGS, FP2 o assimilats 4 7 5 9 5 5 4 5 5 5
Titulats universitaris o assimilats 1 - 1 1 - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3 3 1 1 - 1 1 1 - -
Altres 13 13 20 14 14 14 25 12 11 7
Nombre d'estudiants matriculats 157 191 203 210 218 216 305 184 187 189
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 59,2 59,15 57,04 54,91 55,79 55,11 58,41 54,98 53,9 55,78
Ràtio demanda de places/oferta 5,9 6 5,3 2,28 5,38 5,78 6,1 4,5 6,44 6,8
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 89,39 100 94,64 96,23 96,36 81,82 90,57 - 100
Extremadura - 1,52 - - - - - - - -
Fora d'Espanya - 3,03 - 3,57 - - 14,77 7,55 100 -
Galicia - - - - - - 1,14 - - -
Illes Balears - 4,55 - 1,79 1,89 3,64 2,27 1,89 - -
Navarra - - - - 1,89 - - - - -
València - 1,52 - - - - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 13,11 9,09 16,39 1,79 22,64 3,64 4,55 7,55 - 10,2
Alt Penedès - - - - 1,89 - - - - -
Anoia - 1,52 - - - - 1,14 1,89 - -
Bages - - - - - - 1,14 - - 2,04
Baix Ebre - - - - 1,89 - - - - -
Baix Empordà 8,2 25,76 11,48 14,29 16,98 20 11,36 9,43 - 12,24
Baix Llobregat - - - 1,79 - - - 1,89 - -
Barcelonès - - 3,28 - 1,89 3,64 - - - -
Berguedà - - - - - - 1,14 - - -
Fora de Catalunya - 10,61 - 5,36 3,77 3,64 18,18 9,43 100 -
Garrotxa 4,92 6,06 4,92 7,14 7,55 - 1,14 - - 2,04
Gironès 40,98 25,76 27,87 30,36 18,87 25,45 34,09 41,51 - 32,65
Maresme 6,56 1,52 11,48 1,79 1,89 7,27 3,41 1,89 - 4,08
Moianès - - - - - - 1,14 - - -
Osona 9,84 3,03 4,92 1,79 5,66 7,27 1,14 3,77 - 4,08
Pla de l’Estany - - 4,92 5,36 5,66 1,82 3,41 - - 2,04
Ripollès 1,64 - - - - - - - - -
Segrià - - 1,64 - - - - - - -
Selva 14,75 16,67 11,48 23,21 11,32 20 11,36 18,87 - 28,57
Solsonès - - - - - - 1,14 - - -
Vall d’Aran - - - - - - 1,14 - - -
Vallès Occidental - - 1,64 1,79 - - 1,14 1,89 - -
Vallès Oriental - - - 5,36 - 7,27 3,41 1,89 - 2,04
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 27,87 21,21 19,67 19,64 24,53 21,82 26,14 24,53 21,05 26,53
Diplomat o Enginyer Tècnic 16,39 19,7 6,56 14,29 7,55 7,27 4,55 7,55 5,26 12,24
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 13,11 22,73 13,11 8,93 18,87 7,27 13,64 16,98 7,02 6,12
EGB o FP 1r grau 21,31 16,67 21,31 19,64 20,75 27,27 27,27 24,53 35,09 32,65
estudis primaris 9,84 12,12 19,67 14,29 9,43 14,55 11,36 3,77 10,53 8,16
sense estudis - 1,52 3,28 8,93 3,77 3,64 4,55 3,77 7,02 6,12
Altres/ns/nc 11,48 6,06 16,39 14,29 15,09 18,18 12,5 18,87 14,04 8,16
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 49,52 41,55 44,29 50,09 47,8 51,25 47,52 48,09 50,62 57,06
Grup mitjà - - - 27,6 31,96 29,75 28,98 29,75 36,22 33,28
Grup petit 32,66 30,21 25,2 22,88 19,83 28,41 26,96 27,56 38,26 32,67
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - 1,89 1,82 - 1,89 - -
[15,30) - - 1,64 - - - - - - -
[30,45) 4,92 6,06 6,56 5,36 - 5,45 3,41 9,43 3,51 2,04
[45,55) 18,03 12,12 16,39 25 5,66 10,91 5,68 9,43 10,53 4,08
>55 77,05 81,82 75,41 69,64 92,45 81,82 90,91 79,25 85,96 93,88
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 91,64 94,05 93,2 91 88,05 83,77 76,87 73,6 77,8 84,95
Grup mitjà - - - 3,69 6,38 9,41 14,97 14,26 9,91 2,58
Grup petit 8,36 5,95 6,8 5,31 5,58 6,82 8,16 12,14 12,28 12,47
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum i TFC - - 0,97 - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - 1,69 0,59 0,81
Pràctiques d'aula - - - 3,69 6,38 9,41 14,97 14,26 9,91 2,58
Pràctiques d'aula informàtica 8,36 5,95 5,83 5,31 5,02 5,17 5,73 7,62 8,86 8,04
Pràctiques integrades teoria - - - - 0,55 1,66 2,42 2,83 1,49 1,63
Teoria 91,64 94,05 93,2 91 88,05 83,77 76,87 73,6 77,8 84,95
Treball fi de grau - - - - - - - - 1,34 1,98
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum i TFC - - 4,65 - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - 0,71 3,94 2,1
Pràctiques d'aula - - - 1,33 2,84 4,54 4,43 4,88 2,79 0,87
Pràctiques d'aula informàtica 3,24 1,45 1,45 1,7 1,8 2,5 3,3 4,44 4,67 3,93
Pràctiques integrades teoria - - - - 0,19 0,37 0,52 0,62 0,33 0,35
Teoria 96,76 98,55 93,9 96,97 95,17 92,59 91,75 89,34 85,03 89,25
Treball fi de grau - - - - - - - - 3,25 3,5
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 25 33 30 31 36 33
Permanent 2 - - - - 1 - 1 - - -
Lectors - - - - 2 2 1 3 2 2
Associats - - - - 15 12 10 12 12 11
Altres - - - - 6 8 6 6 3 2
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - 1 1 2 2 2
Associats - - - - - 17 19 21 22 17
Altres - - - - - 1 2 1 - -
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 33 30 31 36 33
Permanent 2 - - - - - 1 2 2 2 2
Lectors - - - - - 2 1 3 2 2
Associats - - - - - 29 29 33 34 28
Altres - - - - - 9 8 7 3 2
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 69,39 70,91 70,83 67,31 71,7 77,08
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 2952 3935 4150 4025 4226,2 3970
Permanent 2 - - - - 7,5 - 15 - - -
Lectors - - - - 332,5 225 135 540 285 257,5
Associats - - - - 1416,5 870 850 827,5 982,5 1137,5
Altres - - - - 904,5 1210 1017,5 710 270 70
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - 215,5 187,5 185 165 76 65
Associats - - - - 2156,5 1355 1355 1392,5 1515 1293,5
Altres - - - - 130 57,5 140 20 - -
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 67,19
Amb tram no viu - - - - - - - - - 22,43
Sense tram - - - - - - - - - 10,38
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 95,81
Sense tram - - - - - - - - - 4,19
Relació estudiants per PDI 6,9 7,23 7,5 6,81 5,99 6,07 9,08 5,27 5,48 6,21
Nombre de professors - - - 63 77 74 70 76 77 67
Nombre de trams de docència estatals - - - 94 82 126 111 116 138 121
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 96 97 136 118 128 157 136
Nombre de trams de recerca estatals - - - 37 28 35 38 39 42 39
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 34 37 46 44 50 57 58
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,3 4,03 4,47 4,37 4,12 4,12
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 94 65,08 70,65 73,28 99,93 127,42 133,54 125,63 170 267
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - 22,22 16,67 35 51,85 50 78,79 81,48 88,46 58,33
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0,01 0,04 0,01 0,03 0,04 3,7 0,98 1,09 1,07 0,53
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 157 191 203 210 218 216 305 184 187 189
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,92 3,92 3,96 3,91 3,94 3,78 4,07 3,87 4,02 3,68
Taxa de rendiment 0,66 0,67 0,68 0,74 0,73 0,71 0,73 0,7 0,72 0,82
Taxa d’eficiència - 0,98 0,96 0,87 0,85 0,82 0,88 0,83 0,84 0,83
Taxa de graduació en t - - - 0,08 0,14 0,16 0,29 0,21 0,2 0,1
Taxa d’abandonament - - 0,22 0,21 0,14 0,13 0,13 0,2 0,23 0,16
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,2 0,18 0,18 0,16 0,22 0,31 0,33 0,31
Taxa de rendiment a primer curs 0,55 0,61 0,64 0,66 0,63 0,58 0,69 0,56 0,62 0,78
Taxa de presentats del primer curs 0,84 0,86 0,88 0,88 0,89 0,83 0,83 0,83 0,85 0,93
Taxa de d'exit 0,66 0,71 0,73 0,75 0,7 0,69 0,78 0,67 0,72 0,83
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - 100 - -
Aturats - - - - - - - 0 - -
Inactius - - - - - - - 0 - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - 22,22 16,67 35 51,85 50 78,79 81,48 88,46 58,33