Indicadors
 
2020-21
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Grau en Comptabilitat i Finances [3107G0209]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 210 210 210 150 140 140 140 140 140 140 140
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,72 0,61 0,35 0,59 0,39 0,34 0,47 0,39 0,54 0,59 0,69
Demanda en primera opció 151 129 74 89 55 47 66 54 75 83 96
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 202 179 169 129 99 85 71 65 127 141 138
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 86,27 89,94 84,62 93,02 82,83 81,18 91,55 86,15 89,84 83,69 81,88
% d'acces en matrícula a setembre 21,67 26,82 31,95 37,98 40,4 37,65 25,35 24,62 40,63 29,08 23,19
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 70,54 66,97 70,48 76 68,18 70,77 61,82 67,39 63,04 65,31 66
[6,7) 21,71 26,61 24,76 22,67 24,24 23,08 29,09 30,43 22,83 31,63 29
[7,8) 6,2 4,59 4,76 1,33 7,58 6,15 9,09 - 10,87 2,04 4
[8,9) 1,55 1,83 - - - - - 2,17 3,26 - 1
[9,10] - - - - - - - - - 1,02 -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 12,5 18,87 18,03 17,31 10 30 18,75 22,22 8,82 4,65 21,62
[6,7) 37,5 35,85 37,7 44,23 46,67 40 43,75 33,33 38,24 46,51 32,43
[7,8) 25 28,3 31,15 21,15 23,33 25 31,25 38,89 38,24 39,53 37,84
[8,9) 12,5 13,21 8,2 13,46 20 5 6,25 5,56 8,82 9,3 5,41
[9,10] 12,5 3,77 4,92 3,85 - - - - 5,88 - 2,7
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - 66,67 50 - 50 - - - - - -
[6,7) 100 33,33 - - 50 - - 100 - - -
[7,8) - - 50 - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 47,78 49,72 50,3 48,06 55,56 68,24 71,83 55,38 65,63 58,87 66,67
CFGS, FP2 o assimilats 26,6 26,82 33,14 37,98 26,26 21,18 21,13 27,69 26,56 30,5 24,64
Titulats universitaris o assimilats 3,45 3,35 0,59 0,78 - - - - 0,78 - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 0,49 5,59 1,18 - 2,02 - - 1,54 - - -
Altres 21,67 14,53 14,79 13,18 16,16 10,59 7,04 15,38 7,03 10,64 8,7
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 97 89 85 62 55 58 51 36 84 83 92
CFGS, FP2 o assimilats 54 48 56 49 26 18 15 18 34 43 34
Titulats universitaris o assimilats 7 6 1 1 - - - - 1 - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 10 2 - 2 - - 1 - - -
Altres 44 26 25 17 16 9 5 10 9 15 12
Nombre d'estudiants matriculats 425 551 613 573 532 450 386 326 340 376 420
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56 58,31 53,9 53,74 51,2 49,95 51,08 48,98 51,07 53,63 55,01
Ràtio demanda de places/oferta 1,75 1,53 1,57 1,15 1,49 1,47 1,69 1,43 1,8 2 2,35
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Canàries 0,49 - - - - - - - - - -
Catalunya 98,53 99,44 98,81 99,22 95,96 96,47 78,87 92,31 - 97,87 97,1
Fora d'Espanya - - - - 1,01 1,18 16,9 7,69 100 1,42 -
Illes Balears 0,98 0,56 1,19 0,78 2,02 2,35 4,23 - - - 2,17
València - - - - 1,01 - - - - 0,71 0,72
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 15,2 10,06 15,38 7,75 15,15 9,41 8,45 18,46 - 16,31 13,04
Alt Penedès - - 0,59 - - - - - - - -
Alt Urgell - - - 0,78 - - - - - - -
Anoia - - - - - - - - - - 1,45
Bages - 0,56 0,59 1,55 - - - - - - -
Baix Camp 0,49 0,56 - - - - - - - - -
Baix Empordà 7,35 14,53 15,98 14,73 12,12 10,59 11,27 15,38 - 16,31 11,59
Baix Llobregat - 0,56 0,59 0,78 1,01 - - - - 0,71 -
Barcelonès 0,98 3,35 4,14 1,55 - 3,53 1,41 - - 3,55 6,52
Berguedà - 0,56 - - - 1,18 - - - 0,71 0,72
Cerdanya - - - - - 1,18 - - - - -
Conca de Barberà - - - - - - - - - - 0,72
Fora de Catalunya 1,47 0,56 1,78 0,78 4,04 3,53 21,13 7,69 100 2,13 2,9
Garrotxa 4,9 7,82 2,96 3,88 3,03 2,35 4,23 - - 0,71 3,62
Gironès 31,37 27,93 26,63 26,36 27,27 24,71 16,9 20 - 20,57 23,91
Maresme 4,41 7,26 2,37 8,53 7,07 12,94 7,04 7,69 - 2,84 5,8
Moianès - - - - - - - - - 0,71 -
Montsià - 0,56 - - - - - - - - -
Osona 1,47 3,35 2,96 6,2 7,07 7,06 1,41 3,08 - 2,13 5,8
Pla d’Urgell - - - - - - - - - 0,71 -
Pla de l’Estany 4,41 5,03 2,37 1,55 1,01 1,18 7,04 6,15 - 2,84 5,8
Ripollès 0,98 - 0,59 - 2,02 1,18 1,41 - - - -
Segrià - 0,56 - - - - - - - - -
Selva 25 12,29 18,34 20,16 16,16 20 18,31 13,85 - 22,7 10,87
Tarragonès - - - - - - - - - 0,71 -
Urgell - - - - - - - - - - 0,72
Vallès Occidental - 0,56 1,18 - 1,01 - 1,41 1,54 - 0,71 -
Vallès Oriental 1,96 3,91 3,55 5,43 3,03 1,18 - 6,15 - 5,67 6,52
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 23,53 26,82 25,44 13,95 18,18 20 15,49 23,08 22,66 21,99 23,19
Diplomat o Enginyer Tècnic 11,27 11,17 3,55 8,53 2,02 4,71 5,63 1,54 10,94 5,67 8,7
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 12,75 7,82 10,06 7,75 15,15 7,06 8,45 9,23 5,47 9,22 7,25
EGB o FP 1r grau 21,57 21,23 21,3 25,58 21,21 31,76 32,39 30,77 32,03 31,91 34,78
estudis primaris 19,61 13,41 23,08 16,28 23,23 24,71 19,72 9,23 15,63 9,93 9,42
sense estudis 1,96 4,47 6,51 11,63 7,07 1,18 2,82 18,46 6,25 12,77 10,14
Altres/ns/nc 9,31 15,08 10,06 16,28 13,13 10,59 15,49 7,69 7,03 8,51 6,52
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 57,6 41,48 49,16 50,34 45,11 44,71 39,94 46,12 53,62 43,45 -
Grup mitjà - 24,89 51 42,81 40,63 37,36 24,56 27,48 35,7 32,38 -
Grup petit 28,14 24,66 31,32 34,98 31,1 35,84 26,39 36,66 48,51 26,54 -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - 1,18 1,55 1,01 2,35 - 3,08 - 1,42 0,72
[15,30) 0,49 - - - - - - - - - -
[30,45) 8,33 5,03 10,65 6,98 14,14 4,71 7,04 10,77 3,13 4,26 4,35
[45,55) 28,92 28,49 24,85 21,71 20,2 21,18 18,31 30,77 28,13 24,11 20,29
>55 62,25 66,48 63,31 69,77 64,65 71,76 74,65 55,38 68,75 70,21 74,64
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 85,08 91,14 88,52 88,19 86,85 88,15 79,49 79,17 75,89 87,88 86,16
Grup mitjà - 2,21 2,19 5,48 6,33 5,8 13,25 11,97 10,98 1,52 4,03
Grup petit 14,92 6,64 9,29 6,32 6,82 6,05 7,26 8,85 13,13 10,6 9,81
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum i TFC - - 2,19 - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - - 0,82 0,91 0,81
Pràctiques d'aula - 2,21 2,19 5,48 6,33 5,8 13,25 11,97 10,98 1,52 4,03
Pràctiques d'aula informàtica 7,84 6,64 7,1 6,32 6,09 4,16 6,13 6,32 7,24 5,48 5,65
Pràctiques integrades teoria - - - - 0,73 1,9 1,13 2,53 3,12 1,83 1,88
Teoria 85,08 91,14 88,52 88,19 86,85 88,15 79,49 79,17 75,89 87,88 86,16
Treball fi de grau 7,08 - - - - - - - 1,95 2,38 1,48
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum i TFC - - 4,55 - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - - 4,18 1,86 1,76
Pràctiques d'aula - 3,41 3,41 4,65 4,79 4,17 6,29 4,81 4,35 0,78 3,23
Pràctiques d'aula informàtica 3,5 2,27 2,84 2,62 2,48 2,39 2,93 3,54 3,65 1,86 1,76
Pràctiques integrades teoria - - - - 0,35 0,35 0,18 0,36 1,13 0,31 0,29
Teoria 88,5 94,32 89,2 92,73 92,38 93,09 90,6 91,29 83,1 92,08 89,74
Treball fi de grau 8 - - - - - - - 3,59 3,11 3,23
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 26 24 32 28 32 31 29
Permanent 2 - - - - 4 2 2 1 1 1 1
Lectors - - - - 4 2 1 2 1 1 -
Associats - - - - 14 16 11 10 9 13 15
Altres - - - - 7 8 6 5 3 4 5
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - 2 2 2 2 2 1
Associats - - - - - 20 22 27 26 24 42
Altres - - - - - 1 1 - - - 2
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 24 32 28 32 31 29
Permanent 2 - - - - - 4 4 3 3 3 2
Lectors - - - - - 2 1 2 1 1 -
Associats - - - - - 36 33 37 35 37 57
Altres - - - - - 9 7 5 3 4 7
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 72,73 67,31 75 71,74 76,09 72 68
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 2205 2430 3217,5 2900 2661 2633 2280,5
Permanent 2 - - - - 590 345 330 45 66 46 30
Lectors - - - - 442,5 205 85 77,5 15 10 -
Associats - - - - 1223 1185 960 705 560 992,5 1109
Altres - - - - 924,5 1010 807,5 477,5 345 227,5 186,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - 500,5 127,5 150 202,5 171,5 386 125
Associats - - - - 1877 1495 1485 1502,5 1465,2 2001 3499
Altres - - - - 410 57,5 60 - - - 120
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 39,32 43,92
Amb tram no viu - - - - - - - - - 47,67 56,08
Sense tram - - - - - - - - - 13,01 -
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 89,59 100
Sense tram - - - - - - - - - 10,41 -
Relació estudiants per PDI 16,05 15,93 16,05 16,48 13,33 13,12 11,12 10,81 13,15 12,81 12,57
Nombre de professors - - - 77 88 75 77 75 74 76 95
Nombre de trams de docència estatals - - - 116 120 118 127 111 127 125 119
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 109 124 122 130 115 135 135 131
Nombre de trams de recerca estatals - - - 26 18 22 30 28 31 32 33
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 25 26 29 34 34 40 46 46
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,27 4,24 4,22 4,4 4,2 4,37 -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 82,72 64,07 69,24 59,66 99,36 126,16 138,88 118,22 169,8 258,61 377,13
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 8,33 5,56 42 61,18 68,29 81,05 70,83 79,07 63,46 68,75 76,6
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0,67 1,3 3,07 2,06 0,53 1,19
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Nombre d'estudiants matriculats 425 551 613 573 532 450 386 326 340 376 420
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,88 3,67 3,57 3,7 3,97 3,86 3,94 4,03 3,74 3,8 -
Taxa de rendiment 0,68 0,69 0,72 0,75 0,73 0,74 0,78 0,81 0,74 0,83 0,8
Taxa d’eficiència 1 0,95 0,9 0,9 0,88 0,84 0,85 0,83 0,84 0,84 0,83
Taxa de graduació en t - - - 0,25 0,2 0,22 0,18 0,25 0,2 0,38 0,25
Taxa d’abandonament - - 0,16 0,14 0,16 0,11 0,15 0,14 0,13 0,1 0,15
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,21 0,25 0,26 0,26 0,31 0,42 0,27 0,34 0,29
Taxa de rendiment a primer curs 0,64 0,62 0,62 0,6 0,56 0,47 0,7 0,69 0,61 0,76 0,73
Taxa de presentats del primer curs 0,84 0,83 0,86 0,84 0,81 0,74 0,88 0,86 0,84 0,86 0,91
Taxa de d'exit 0,76 0,75 0,72 0,72 0,68 0,61 0,79 0,78 0,72 0,88 0,8
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - 85,71 - - -
Aturats - - - - - - - 14,29 - - -
Inactius - - - - - - - 0 - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 8,33 5,56 42 61,18 68,29 81,05 70,83 79,07 63,46 68,75 76,6