Indicadors
 
2022-23
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [3107G0109]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 70 70 70 110 105 100 100 100 100 100 100 100 100
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,8 1,41 1,93 1,1 1,3 1,38 1,18 1,2 1,24 1,3 1,23 1,39 1,41
Demanda en primera opció 126 99 135 121 137 138 118 120 124 130 123 139 141
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 79 73 78 112 106 108 142 100 107 103 103 101 101
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 96,2 98,63 96,15 96,43 91,51 93,52 92,25 93 90,65 87,38 93,2 86,14 93,07
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 8,65 7,37 8,06 5,34 6,54 6,45 6,33 6,52 7,02 8,28 8,56 9,15 9,2
Nota de tall FP 8,65 7,37 8,06 5,34 6,54 6,45 6,33 6,52 7,02 8,28 8,56 9,15 9,2
Nota de tall M25 7,56 5,63 7,31 5,06 5,37 6,87 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 43,04 36,99 37,18 28,57 31,13 39,81 34,51 47 26,17 18,45 16,5 11,88 18,81
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 3,23 16,67 16,07 27,38 36,78 37,08 13,56 39,29 23,81 6,38 6,38 - 2,13
[6,7) 45,16 51,67 48,21 51,19 42,53 39,33 55,08 44,05 59,52 58,51 51,06 58,43 34,04
[7,8) 43,55 25 30,36 15,48 19,54 20,22 25,42 13,1 13,1 31,91 29,79 33,71 48,94
[8,9) 8,06 5 5,36 5,95 1,15 3,37 5,93 3,57 3,57 3,19 12,77 7,87 11,7
[9,10] - 1,67 - - - - - - - - - - 3,19
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 8,7 - 6,25 - - - - - - -
[6,7) - 38,46 11,76 21,74 31,25 37,5 20 20 9,52 12,5 22,22 16,67 -
[7,8) - 46,15 41,18 34,78 37,5 31,25 50 33,33 57,14 37,5 33,33 33,33 20
[8,9) 100 15,38 47,06 26,09 25 25 25 33,33 23,81 37,5 44,44 50 80
[9,10] - - - 8,7 6,25 - 5 13,33 9,52 12,5 - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 25 - - - - 50 - - - -
[6,7) - - - 25 33,33 33,33 66,67 - - 100 - - -
[7,8) 50 - - 25 66,67 66,67 33,33 - 50 - - - -
[8,9) 50 - 100 25 - - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 68,35 76,71 71,79 65,18 69,81 71,3 69,72 74 71,96 89,32 84,47 86,14 89,11
CFGS, FP2 o assimilats 13,92 12,33 20,51 19,64 14,15 13,89 12,68 13 16,82 7,77 8,74 10,89 4,95
Titulats universitaris o assimilats 3,8 - 3,85 0,89 - - 0,7 - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3,8 - 2,56 3,57 2,83 2,78 2,11 1 1,87 0,97 - - 0,99
Altres 10,13 10,96 1,28 10,71 13,21 12,04 14,79 12 9,35 1,94 6,8 2,97 4,95
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 54 56 56 73 74 77 99 74 77 92 87 87 90
CFGS, FP2 o assimilats 11 9 16 22 15 15 18 13 18 8 9 11 5
Titulats universitaris o assimilats 3 - 3 1 - - 1 - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3 - 2 4 3 3 3 1 2 1 - - 1
Altres 8 8 1 12 14 13 21 12 10 2 7 3 5
Nombre d'estudiants matriculats 257 333 345 371 375 390 548 373 386 414 412 429 413
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60,65 60,92 55,18 53,95 55,55 55,95 59,52 54,69 55,85 54,61 57,26 56,07 55,69
Ràtio demanda de places/oferta 7,89 6,37 7,71 2,07 5,2 4,88 5,35 4,92 5,23 5,18 5,08 6,24 7,36
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 56,81 56,76 55,07 50,67 46,4 44,87 41,24 42,9 43,01 43,1 41,36 41,49 42,86
Home 43,19 43,24 44,93 49,33 53,6 55,13 58,76 57,1 56,99 56,9 58,64 58,51 57,14
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 51,85 53,42 58,97 63,27 60,94 61,43 43,4 51,72 41,86 47,95 38,36 53,85
Home 0 48,15 46,58 41,03 36,73 39,06 38,57 56,6 48,28 58,14 52,05 61,64 46,15
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 100 100 98,21 96,23 99,07 85,21 92 - 99,03 100 96,04 98,02
Fora d'Espanya - - - - - - 14,08 6 100 - - - -
Illes Balears - - - 1,79 2,83 0,93 0,7 2 - 0,97 - 3,96 1,98
Navarra - - - - 0,94 - - - - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 10,13 15,07 10,26 14,29 14,15 12,04 6,34 13 - 15,53 14,56 15,84 11,88
Anoia - - - 0,89 0,94 - - - - - 0,97 - 0,99
Bages - - 1,28 0,89 0,94 - 0,7 - - - 0,97 0,99 2,97
Baix Ebre - - - 0,89 - - - - - - - - -
Baix Empordà 16,46 8,22 14,1 10,71 13,21 16,67 11,27 7 - 10,68 14,56 14,85 16,83
Baix Llobregat - - - - - 1,85 - - - - - - -
Barcelonès - 1,37 1,28 0,89 1,89 - 1,41 1 - - - 0,99 0,99
Berguedà - - - - - - 0,7 - - - - - -
Cerdanya - - - - 0,94 0,93 - - - - - - -
Fora de Catalunya - - - 1,79 3,77 0,93 14,79 8 100 0,97 - 3,96 1,98
Garraf - - - - - - 0,7 - - - - - -
Garrotxa 6,33 5,48 10,26 2,68 3,77 3,7 4,23 4 - 7,77 6,8 1,98 4,95
Gironès 36,71 32,88 25,64 29,46 18,87 29,63 21,83 27 - 36,89 32,04 32,67 32,67
Maresme 3,8 2,74 3,85 7,14 5,66 5,56 4,23 2 - 3,88 5,83 2,97 0,99
Moianès - - - - - - - - - 0,97 - - -
Montsià - - - - - - 0,7 - - - - - -
Osona 2,53 4,11 7,69 2,68 4,72 8,33 10,56 9 - 3,88 4,85 3,96 4,95
Pla de l’Estany 3,8 10,96 7,69 3,57 6,6 1,85 1,41 7 - 3,88 3,88 1,98 5,94
Ripollès - - 2,56 - 0,94 0,93 0,7 1 - 0,97 1,94 - 0,99
Selva 18,99 19,18 14,1 18,75 21,7 14,81 15,49 16 - 12,62 11,65 17,82 11,88
Solsonès - - - - - - 0,7 - - - - - -
Tarragonès 1,27 - - - - - - - - - - - -
Vall d’Aran - - - - - - 0,7 - - - - - -
Vallès Occidental - - 1,28 - - - - 1 - 0,97 - - 0,99
Vallès Oriental - - - 5,36 1,89 2,78 3,52 4 - 0,97 1,94 1,98 0,99
% d'estudiants de primera generació. 70,89 68,49 83,33 83,93 81,13 84,26 85,21 82 87,85 84,47 73,79 75,25 52,48
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,86 1,69
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 32,91 27,4 15,38 20,54 18,87 23,15 21,13 17 27,1 27,18 22,33 34,65 28,71
Diplomat o Enginyer Tècnic 8,86 6,85 5,13 5,36 6,6 6,48 7,04 7 6,54 8,74 12,62 7,92 19,8
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 20,25 24,66 11,54 10,71 12,26 9,26 7,75 11 5,61 6,8 13,59 16,83 27,72
EGB o FP 1r grau 15,19 19,18 33,33 25 25,47 24,07 28,87 29 31,78 34,95 30,1 22,77 8,91
estudis primaris 12,66 12,33 16,67 23,21 19,81 20,37 21,13 11 14,02 13,59 11,65 6,93 3,96
sense estudis 1,27 1,37 3,85 3,57 4,72 6,48 4,93 10 3,74 2,91 4,85 5,94 5,94
Altres/ns/nc 8,86 8,22 14,1 11,61 12,26 10,19 9,15 15 11,21 5,83 4,85 4,95 4,95
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 58,82 54,58 49,35 44,4 43,22 44,67 43,77 43,36 48,78 51,17 - - -
Grup mitjà - 49,07 46,5 32,49 41,62 30,05 31,21 31,99 39,17 33,28 - - -
Grup petit 26,45 30,54 29,92 20,55 21,16 27,36 30,57 25,6 51,7 39,88 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1,13 1,04 1,11 1,02 1,01 1,08 1,42 1 1,07 1,03 1,03 1,01 1,01
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - 1,28 - 2,83 1,85 - 1 - 1,94 1,94 0,99 0,99
[30,45) 3,8 1,37 1,28 1,79 1,89 4,63 2,11 2 0,93 0,97 - 0,99 -
[45,55) 11,39 17,81 19,23 17,86 9,43 10,19 5,63 5 3,74 0,97 - 0,99 0,99
>55 84,81 80,82 78,21 80,36 85,85 83,33 92,25 92 95,33 96,12 98,06 97,03 98,02
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 91,14 85,58 83,14 83,23 83,47 83,32 76,65 74,87 79,67 87,43 88,79 88,91 88,37
Grup mitjà - 8,18 9,02 11,46 10,92 10,78 17,32 16,53 10,99 2,24 1,72 1,64 0,81
Grup petit 8,86 6,24 7,84 5,32 5,61 5,9 6,03 8,6 9,34 10,33 9,49 9,45 10,82
% d'estudiants d'origen estranger 4,67 5,11 5,51 7,82 10,13 9,49 10,95 12,33 13,73 13,04 12,38 12,82 10,65
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum - - 1,66 - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - 1 0,51 0,71 0,65 1,13 1,11
Pràctiques d'aula - 8,18 9,02 11,46 10,92 10,78 17,32 16,53 10,99 2,24 1,72 1,64 0,81
Pràctiques d'aula informàtica 8,86 6,24 6,17 5,32 5,12 4,47 3,95 5,18 6,33 6,27 6,05 5,76 5,92
Pràctiques integrades teoria - - - - 0,49 1,43 2,08 2,42 1,31 1,41 1,51 1,43 2,23
Teoria 91,14 85,58 83,14 83,23 83,47 83,32 76,65 74,87 79,67 87,43 88,79 88,91 88,37
Treball fi de grau - - - - - - - - 1,19 1,94 1,29 1,13 1,57
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum - - 4,26 - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - 0,31 3,58 1,86 1,75 1,88 2,96
Pràctiques d'aula - 9,38 11,52 11,99 11,27 6,21 8,41 8,19 5 0,78 0,58 0,54 0,27
Pràctiques d'aula informàtica 4,17 2,34 2,57 2,3 2,29 1,89 1,74 1,78 2,24 2,33 2,19 2,02 2,02
Pràctiques integrades teoria - - - - 0,16 0,31 0,45 0,54 0,3 0,31 0,29 0,27 0,54
Teoria 95,83 88,28 81,65 85,71 86,27 91,59 89,39 89,18 85,9 91,61 91,67 92,34 94,08
Treball fi de grau - - - - - - - - 2,99 3,11 3,51 2,96 0,13
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 23 34 37 38 40 37 34 38 42
Permanent 2 - - - - 3 1 2 1 1 1 1 1 1
Lectors - - - - 2 3 2 3 2 2 2 3 3
Associats - - - - 15 11 8 12 13 9 19 16 15
Altres - - - - 7 10 7 6 4 5 5 3 1
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - 1 1 2 2 2 1 - -
Associats - - - - - 19 21 24 24 20 43 50 50
Altres - - - - - 1 1 - - - 3 1 4
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 34 37 38 40 37 34 38 42
Permanent 2 - - - - - 2 3 3 3 3 2 1 1
Lectors - - - - - 3 2 3 2 2 2 3 3
Associats - - - - - 30 29 36 37 29 62 66 65
Altres - - - - - 11 8 6 4 5 8 4 5
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 72 74,58 78,57 71,67 71,67 79,63 68,85 68,85 74,19
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 3649,5 4720 5237,5 5142,5 4918,2 4375 3648 4092,5 4224
Permanent 2 - - - - 207,5 135 200 125 122,5 184,5 135 125 181,5
Lectors - - - - 332,5 200 110 430 265 247,5 174,5 325 247,5
Associats - - - - 1389 805 707,5 852,5 1042,5 1055 1575 1315,5 1151,5
Altres - - - - 1024,5 1340 1017,5 650 223 360 254,5 42,5 20
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - 245,5 247,5 215 277,5 180 107 120 - -
Associats - - - - 2156,5 1565 1515 1507,5 1654,5 1553,5 3133 3789,5 3885,5
Altres - - - - 130 57,5 120 - - - 135 60 177,5
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - 32,91 45,35 40,82 38,41 46,53 44,56 48,08 47,67 48,2 60,46 62,21 64,71
Amb tram no viu - - - 5,76 6,2 4,61 8,5 1 4,28 4,27 4,04 5,05 9,47
Sense tram 100 67,09 54,65 53,42 55,4 48,86 46,94 50,92 48,05 47,53 35,5 32,74 25,82
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - 96,99 93,47 93,24 97,87 96,88 93,97 96,45 100 100 94,17 92,22
Amb tram no viu - - - - 1,84 - - - - - - - 5,16
Sense tram 100 100 3,01 6,53 4,92 2,13 3,12 6,03 3,55 - - 5,83 2,62
Relació estudiants per PDI (2022) - - - 20,37 20,08 20,06 19,74 19,93 22,71 23,12 22,61 22,22 21,58
Relació estudiants per PDI 11,16 11,75 10,57 10,13 9,12 9,62 14,3 9,08 10,26 11,45 10,26 9,87 9,3
Nombre de professors - - - 74 78 80 79 86 86 76 108 112 116
Nombre de trams de docència estatals - - - 108 100 136 144 150 169 146 138 133 139
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 106 104 147 152 158 182 161 155 153 172
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 0 27,69 45,47 47,74 43,25 51,54 57,63 57,29 57,83 52,24 41 43,26 44,56
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 0 0,87 1,85 1,96 1,31 1,98 1,97 1,34 2,14 1,43 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 54,09 54,18 31,63 24,99 27,72 20,62 20,28 19,87 21,82 23,81 38,07 39,48 41,09
Nombre de trams de recerca estatals - - - 27 18 29 38 42 46 45 41 47 51
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 25 23 42 48 55 58 65 61 77 83
% Crèdits impartits per professorat permanent 0 40,5 54,71 53,04 47,25 56,26 61,96 61,71 62,11 54,93 42,3 43,26 44,56
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,07 4,36 3,74 3,95 4,12 4,21 3,67 3,83 3,82
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 88,79 70,94 72,09 71,84 107,87 134,36 139,74 126,81 178,22 285,82 416,75 253,19 256,34
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - 32,35 62,9 58,97 69,39 81,25 80 77,36 68,97 62,32 80,82 75,34 83,33
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0,02 0,09 0,06 0,04 0,04 4,62 2,74 2,95 2,85 3,39 3,16 3,5 4,84
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 257 333 345 371 375 390 548 373 386 414 412 429 413
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,69 3,8 3,6 3,64 3,75 3,81 3,7 3,65 3,6 3,86 3,47 3,63 3,53
Taxa de rendiment 0,8 0,78 0,86 0,81 0,76 0,78 0,77 0,79 0,83 0,9 0,9 0,84 0,86
Taxa d’eficiència - 0,97 0,92 0,92 0,89 0,89 0,91 0,87 0,88 0,87 0,89 0,92 0,96
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - 0,49 0,53 0,63 0,49 0,33 0,45 0,33 0,52
Taxa de graduació en t - - - 0,37 0,32 0,49 0,38 0,21 0,29 0,29 0,45 0,46 0,54
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,52 0,52 0,65 0,53 0,36 0,48 0,38 0,56 0,56
Taxa d’abandonament - - 0,07 0,09 0,05 0,09 0,15 0,12 0,17 0,1 0,09 0,07 0,06
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,13 0,16 0,05 0,13 0,25 0,24 0,25 0,17 0,12 0,09 0,08
Taxa de rendiment a primer curs 0,74 0,69 0,84 0,73 0,65 0,68 0,73 0,76 0,74 0,88 0,9 0,76 0,88
Taxa de presentats del primer curs 0,91 0,9 0,99 0,91 0,91 0,9 0,91 0,9 0,9 0,95 0,98 0,91 0,96
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,81 0,77 0,85 0,8 0,7 0,73 0,8 0,84 0,82 0,92 0,92 0,83 0,91
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - 87,5 - - - - -
Aturats - - - - - - - 6,25 - - - - -
Inactius - - - - - - - 6,25 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - 32,35 62,9 58,97 69,39 81,25 80 77,36 68,97 62,32 80,82 75,34 83,33
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,9 0,5 0,77 0,64 0,51 0,55 0,58 0,59 0,66 0,49 0,9 - 0,75
[6,7) 0,7 0,73 0,81 0,73 0,64 0,7 0,73 0,81 0,72 0,91 0,85 0,66 0,84
[7,10] 0,84 0,81 0,98 0,94 0,92 0,87 0,82 0,92 0,97 0,92 0,98 0,86 0,92
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - 0,47 - 0,56 - - - - - - -
[6,7) - 0,41 0,89 0,47 0,48 0,5 0,45 0,96 0,35 0 0,85 0,85 -
[7,10] 1 0,63 0,78 0,73 0,62 0,79 0,8 0,94 0,74 1 0,86 0,92 0,69
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - 1 - - - - 0,3 - - - -
[6,7) - - - 0,4 1 1 0,6 - - 0,8 - - -
[7,10] 0,9 - 1 0,44 0,83 0,15 1 - 0,63 - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,76 0,7 0,8 0,71 0,64 0,68 0,63 0,67 0,73 0,83 0,86 0,77 0,81
[6,7) 0,77 0,78 0,84 0,8 0,75 0,78 0,76 0,79 0,82 0,92 0,89 0,8 0,82
[7,10] 0,89 0,87 0,92 0,93 0,94 0,9 0,89 0,94 0,98 0,95 0,98 0,92 0,92
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - 0,47 0,28 0,48 0,43 0,65 0,82 0,64 0,8 1 0
[6,7) 0,94 0,55 0,62 0,59 0,64 0,7 0,57 0,81 0,81 0,8 0,93 0,81 0,91
[7,10] 0,74 0,7 0,83 0,83 0,75 0,83 0,77 0,87 0,85 0,93 0,9 0,89 0,84
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - 0,46 1 1 0,9 1 0,89 - 0,3 0,29 - - -
[6,7) - - - 0,4 1 0,88 0,45 0,56 1 0,92 0,83 0,43 0,63
[7,10] 0,9 0,91 1 0,78 0,9 0,67 0,69 1 0,63 1 0,63 0,67 0,63
Durada mitjana dels estudis - 1,97 2,87 3,63 4,2 4,2 4,2 4,42 4,59 4,72 4,47 4,4 4,14