Indicadors
 
2022-23
Escola Politècnica Superior
Doble Titulació Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/ Grau en Enginyeria Elèctrica [3105GD213]
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,8 0,67 0,73 0,73 0,6 1,07 1 0,8 0,67 0,8
Demanda en primera opció 12 10 11 11 9 16 15 12 10 12
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 14 11 12 12 10 16 17 15 14 14
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100 100 100 100 100 100 100 86,67 57,14 78,57
% d'acces en matrícula a setembre 21,43 9,09 16,67 8,33 20 0 11,76 20 57,14 14,29
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 42,86 18,18 25 25 10 18,75 11,76 13,33 21,43 14,29
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 28,57 14,29 27,27 36,36 - 20 25 21,43 33,33 18,18
[6,7) 14,29 42,86 27,27 27,27 50 40 25 35,71 25 36,36
[7,8) 35,71 14,29 27,27 27,27 50 26,67 41,67 28,57 25 27,27
[8,9) 14,29 28,57 18,18 - - 13,33 8,33 14,29 16,67 18,18
[9,10] 7,14 - - 9,09 - - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) - 50 100 - - 100 40 100 100 -
[7,8) - 50 - 100 - - 20 - - 33,33
[8,9) - - - - - - 40 - - 33,33
[9,10] - - - - - - - - - 33,33
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 92,86 54,55 66,67 58,33 90 81,25 70,59 86,67 92,86 57,14
CFGS, FP2 o assimilats - 18,18 8,33 8,33 - 6,25 29,41 6,67 7,14 21,43
Altres 7,14 27,27 25 33,33 10 12,5 - 6,67 - 21,43
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 13 6 8 7 9 13 12 13 13 8
CFGS, FP2 o assimilats - 2 1 1 - 1 5 1 1 3
Altres 1 3 3 4 1 2 - 1 - 3
Nombre d'estudiants matriculats 14 23 32 36 40 41 47 48 51 53
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 58,5 55,48 60,5 56,08 53,7 52,15 51,19 55,21 57,78 52,96
Ràtio demanda de places/oferta 1,6 4,13 4,07 3 3,13 3,27 3,27 4,2 3,27 6,13
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 42,86 34,78 25 25 25 12,2 8,51 12,5 13,73 16,98
Home 57,14 65,22 75 75 75 87,8 91,49 87,5 86,27 83,02
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 0 0 50 66,67 66,67 0 25 0
Home 0 0 0 0 50 33,33 33,33 100 75 100
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Castella-La Manxa - - - - - - 5,88 - - -
Catalunya 100 100 83,33 91,67 90 - 88,24 93,33 100 78,57
Fora d'Espanya - - - 8,33 10 100 - - - 7,14
Illes Balears - - 16,67 - - - 5,88 - - 14,29
València - - - - - - - 6,67 - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 7,14 9,09 8,33 - 10 - 29,41 20 14,29 14,29
Bages - - - - - - - - 7,14 -
Baix Camp - - - - - - - - 7,14 -
Baix Empordà 21,43 18,18 - - - - 5,88 6,67 7,14 28,57
Baix Llobregat - - - - - - - - 7,14 -
Barcelonès - - 16,67 - - - - - - -
Berguedà - - - 8,33 - - - - - -
Fora de Catalunya - - 16,67 8,33 10 100 11,76 6,67 - 21,43
Garrotxa - 18,18 8,33 - - - 5,88 13,33 7,14 -
Gironès 50 18,18 25 58,33 50 - 11,76 26,67 21,43 14,29
Maresme 7,14 9,09 - - - - - 6,67 - -
Osona - - - 8,33 - - - - 7,14 -
Pla de l’Estany 7,14 9,09 - - - - 5,88 - 7,14 7,14
Selva 7,14 18,18 16,67 8,33 20 - 17,65 13,33 - 14,29
Vallès Oriental - - 8,33 8,33 10 - 11,76 6,67 14,29 -
% d'estudiants de primera generació. 64,29 72,73 83,33 75 100 68,75 88,24 73,33 57,14 78,57
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 2,08 1,96 1,89
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 14,29 - 33,33 41,67 50 31,25 29,41 20 21,43 42,86
Diplomat o Enginyer Tècnic 14,29 9,09 - 8,33 - 18,75 5,88 13,33 - 14,29
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 21,43 18,18 16,67 16,67 - 12,5 5,88 13,33 42,86 7,14
EGB o FP 1r grau 35,71 36,36 33,33 16,67 30 25 29,41 20 - 21,43
estudis primaris 7,14 9,09 - 8,33 - - 5,88 20 21,43 -
sense estudis 7,14 - 16,67 - - - 5,88 - 14,29 14,29
Altres/ns/nc - 27,27 - 8,33 20 12,5 17,65 13,33 - -
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 75,46 53,81 49,54 36,13 35,66 34,63 39,12 - - -
Grup mitjà 37,22 41,1 45,04 35,37 34,2 31,25 30,19 - - -
Grup petit 18,61 14,63 16,18 13 13,48 13,94 16,33 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,93 0,73 0,8 0,8 0,67 1,07 1,13 1 0,93 0,93
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - 10 6,25 - - - -
[15,30) - 9,09 - - - - - 6,67 - -
[30,45) - - - 16,67 - 6,25 17,65 6,67 14,29 -
[45,55) 14,29 27,27 16,67 25 10 12,5 11,76 6,67 14,29 28,57
>55 85,71 63,64 83,33 58,33 80 75 70,59 80 71,43 71,43
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 21,54 26,21 29,92 32,72 32,14 31,69 28,28 31,91 31,3 31,2
Grup mitjà 30,08 22,12 20,52 19,67 19,29 20,42 21,77 23,25 23,23 21,88
Grup petit 48,37 51,67 49,56 47,61 48,57 47,89 49,95 44,84 45,47 46,92
% d'estudiants d'origen estranger 14,29 8,7 9,38 8,33 12,5 14,63 17,02 14,58 19,61 18,87
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 30,08 22,12 20,52 19,67 19,29 20,42 21,77 23,25 23,23 21,88
Pràctiques d'aula informàtica 13,41 13,52 14,28 12,57 13,33 13,3 13,37 10,95 11,04 11,36
Pràctiques de laboratori 34,96 38,15 35,28 35,04 35,24 34,59 33,91 31,79 32,3 34,27
Pràctiques externes - - - - - - 0,59 0,53 0,31 0,18
Teoria 21,54 26,21 29,92 32,72 32,14 31,69 28,28 31,91 31,3 31,2
Treball fi de grau - - - - - - 2,08 1,57 1,82 1,11
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 30,83 27,78 26,88 26,36 26,24 26,24 22,67 22,78 22,55 22,55
Pràctiques d'aula informàtica 7,5 5,95 6,05 5,64 5,14 5,14 4,37 3,73 3,73 3,73
Pràctiques de laboratori 17,5 19,05 18,95 19,36 19,86 19,86 17,24 16,61 16,61 16,61
Pràctiques externes - - - - - - 4,52 4,59 4,59 4,59
Teoria 44,17 47,22 48,12 48,64 48,76 48,76 42,17 43,12 43,35 43,35
Treball fi de grau - - - - - - 9,04 9,17 9,17 9,17
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - 32 39 42 44 41 34 35 37 31
Permanent 2 - 5 5 7 5 4 4 5 3 4
Lectors - 5 4 3 2 1 1 2 4 5
Associats - 4 6 10 7 8 9 16 14 17
Altres - - 5 1 - 8 7 5 7 5
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - 16 15 14 11 10 6 5 5
Associats - - 12 21 9 19 20 28 35 41
Altres - - 3 1 2 - 2 3 4 7
Professorat per categoria
Permanent 1 - - 39 42 44 41 34 35 37 31
Permanent 2 - - 21 22 19 15 14 11 8 9
Lectors - - 4 3 2 1 1 2 4 5
Associats - - 18 31 16 27 29 44 49 58
Altres - - 8 2 2 8 9 8 11 12
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - 91,3 84,75 80,95 87,93 79,03 78,18 73,02 64,62 61,29
No doctor - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - 2463,5 2650,2 2602,5 2958,5 2523,9 2163,5 2613 2561,4 2320,5
Permanent 2 - 328 430 584,5 549,5 531 639,8 791,5 693,5 769
Lectors - 390,5 304,5 160 30 15 25 76 102 355,5
Associats - 361,5 418,1 643,5 431,7 428,3 772 913,5 853,6 1091,2
Altres - - 476,5 30 - 562,6 661 230,5 374,5 190
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - 1518 1342,2 1766,8 1857,8 1400,7 1629,2 902,8 794 821,5
Associats - 868,5 558,5 997,7 412,5 928,5 1069,5 1635,2 2173 2278,8
Altres - 60 70 15 60 - 45 152,5 185 201,5
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 54,67 56,79 60,85 49,44 49,46 50,04 41,09 42,9 48,46 52,6
Amb tram no viu - - 0,86 3,26 5,33 7,78 8,03 16,78 14,04 7,71
Sense tram 45,33 43,21 38,29 47,3 45,22 42,18 50,87 40,32 37,5 39,69
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 91,62 96,82 98,12 100 99,86 100 97,27 93,21 97,54 96,36
Amb tram no viu - - - - 0,14 - 2,73 5,05 - -
Sense tram 8,38 3,18 1,88 - - - - 1,73 2,46 3,64
Relació estudiants per PDI (2022) 14,25 11,78 12,47 10,11 11,22 10,75 10,93 11,99 12,07 11,84
Relació estudiants per PDI 0,89 0,85 1,24 1,19 1,36 1,34 1,37 1,45 1,52 1,4
Nombre de professors 48 77 90 100 83 92 87 100 109 115
Nombre de trams de docència estatals 131 159 199 205 213 191 142 151 155 130
Nombre de trams de docència autonòmics 135 211 260 258 264 239 199 208 205 178
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 38,85 44,35 44,56 41,79 49,48 42,6 34,36 40,77 36,62 33,68
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 1,57 2,25 4,73 5,08 6,2 5,2 4,9 6,15 5,45 4,81
% Crèdits impartits per professorat no doctor 43,13 40,84 31,53 40,88 36,99 36,45 39,58 37,08 40,74 41,13
Nombre de trams de recerca estatals 49 41 62 67 78 69 56 65 64 52
Nombre de trams de recerca autonòmics 49 65 96 93 104 96 91 99 98 82
% Crèdits impartits per professorat permanent 68,9 71,94 70,76 72,85 85,17 69,73 62,08 59,36 52,33 48,72
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - - - 0 0 0
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 62,43 199,17 312,76 330,42 286,15 420,29 689,32 477,62 395,96 465,23
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - 100 100 66,67 0 75 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 14 23 32 36 40 41 47 48 51 53
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - - - - - 3,28 3,3 3,36
Taxa de rendiment 0,62 0,76 0,77 0,75 0,72 0,74 0,84 0,74 0,69 0,68
Taxa d’eficiència - - - - 0,99 0,96 0,93 0,81 0,86 0,98
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - - - 0,42 0,28 0,03
Taxa de graduació en t - - - - - 0,36 0,27 0,08 0,33 0
Taxa de graduació en t+1 - - - - - - 0,43 0,27 0,08 0,33
Taxa d’abandonament - - 0,14 0,13 0,25 0,14 0,3 0,2 0,23 0,21
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,14 0,18 0,08 0,17 0,5 0,19 0,35 0,33
Taxa de rendiment a primer curs 0,62 0,62 0,72 0,63 0,57 0,61 0,75 0,62 0,35 0,49
Taxa de presentats del primer curs 0,89 0,99 0,88 0,94 0,86 0,93 0,89 0,9 0,71 0,86
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,69 0,63 0,82 0,67 0,62 0,61 0,82 0,64 0,53 0,57
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - 100 100 66,67 0 75 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,36 0,5 0,81 0,67 - 0,13 0,35 0,25 0,1 0,61
[6,7) 0,43 0,39 0,31 0,24 0,52 0,71 0,93 0,6 0 0,45
[7,10] 0,78 0,97 0,98 1 0,61 0,84 1 0,84 0,79 0,59
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[6,7) - 0,59 0,28 - - 0,31 0,12 0 0,28 -
[7,10] - 0,48 - 0 - - 0,71 - - 0,31
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,36 0,56 0,67 0,68 0,5 0,42 0,59 0,38 0,21 0,37
[6,7) 0,43 0,51 0,53 0,54 0,7 0,75 0,95 0,81 0,65 0,6
[7,10] 0,78 0,99 0,95 0,88 0,8 0,89 0,93 0,82 0,87 0,86
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[6,7) - 0,59 0,45 0,76 0,92 0,68 0,48 0 0,28 0
[7,10] - 0,48 0,52 0 0,41 - 0,71 0,89 0,86 0,46
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
Durada mitjana dels estudis - - - - 5 4,67 6,33 6 6,75 5