Indicadors
 
2022-23
Escola Politècnica Superior
Doble Titulació Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/ Grau en Administració i Direcció d'Empreses [3105GD113]
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 15 15 15 30 15 15 15 15 15 15
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,47 1,53 1,2 1,2 0,93 1,27 1,13 1,6 0,87 0,93
Demanda en primera opció 22 23 18 36 14 19 17 24 13 14
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 19 15 16 15 12 17 17 17 15 17
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100 100 100 86,67 91,67 94,12 94,12 94,12 73,33 64,71
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 6,67 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 5,94 8,23 8,08 5,33 6,03 8,65 6,78 9,1 9,31 8,05
Nota de tall FP 5,94 8,23 8,08 5,33 6,03 8,65 6,78 9,1 9,31 8,05
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 8,21 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 36,84 33,33 18,75 20 41,67 11,76 17,65 29,41 13,33 23,53
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 14,29 18,18 - 5,88 - - 0,07
[6,7) 42,11 20 31,25 21,43 45,45 17,65 11,76 25 0,11 0,07
[7,8) 31,58 46,67 43,75 14,29 18,18 52,94 47,06 43,75 0,22 0,14
[8,9) 21,05 26,67 25 28,57 18,18 29,41 23,53 25 0,19 0,29
[9,10] 5,26 6,67 - 21,43 - - 11,76 6,25 0,04 0,04
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[7,8) - - - - 100 - - - - -
[8,9) - - - 100 - - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - - - - 100 - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 100 93,33 100 86,67 75 94,12 88,24 88,24 100 94,12
CFGS, FP2 o assimilats - - - 6,67 8,33 - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - - - - - - 5,88 - -
Altres - 6,67 - 6,67 16,67 5,88 11,76 5,88 - 5,88
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 19 14 16 13 9 16 15 15 15 16
CFGS, FP2 o assimilats - - - 1 1 - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - - - - - - 1 - -
Altres - 1 - 1 2 1 2 1 - 1
Nombre d'estudiants matriculats 19 29 43 52 63 64 70 77 75 80
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 69 73,17 73,53 75,67 72,63 73,16 73,07 71,96 72,83 69,4
Ràtio demanda de places/oferta 2,93 6,93 5,53 4,97 4,13 6,47 5,27 9 7,13 7,4
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 36,84 24,14 23,26 21,15 23,81 18,75 22,86 22,08 20 22,5
Home 63,16 75,86 76,74 78,85 76,19 81,25 77,14 77,92 80 77,5
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 0 0 40 16,67 10 23,08 57,14 12,5
Home 0 0 0 0 60 83,33 90 76,92 42,86 87,5
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - 6,67 - - - - - -
Castella i Lleó - - 6,25 - - - - - - -
Catalunya 89,47 100 87,5 73,33 83,33 - 88,24 94,12 100 94,12
Fora d'Espanya - - - 13,33 8,33 100 5,88 - - -
Illes Balears 10,53 - 6,25 6,67 - - - 5,88 - 5,88
Madrid - - - - - - 5,88 - - -
País Basc - - - - 8,33 - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - - - - 5,88 - - -
Alt Empordà 10,53 6,67 - 6,67 8,33 - 11,76 17,65 - 11,76
Bages - - - - - - - - - 11,76
Baix Ebre - - - - - - - - 6,67 -
Baix Empordà 5,26 26,67 18,75 - - - 5,88 11,76 13,33 5,88
Barcelonès - 6,67 - - - - 5,88 - - -
Berguedà - - - - - - 5,88 - - -
Fora de Catalunya 10,53 - 12,5 26,67 16,67 100 11,76 5,88 - 5,88
Garrotxa 5,26 - - - - - - 17,65 6,67 5,88
Gironès 42,11 40 37,5 46,67 41,67 - 23,53 17,65 53,33 17,65
Maresme - - 6,25 - - - - - 6,67 17,65
Osona - - - - 8,33 - - - - -
Pla de l’Estany 5,26 - 6,25 13,33 8,33 - 11,76 5,88 6,67 5,88
Segrià - - - - - - 11,76 - - -
Selva 15,79 20 12,5 - 8,33 - 5,88 17,65 6,67 11,76
Urgell - - 6,25 - - - - - - -
Vallès Occidental - - - - - - - - - 5,88
Vallès Oriental 5,26 - - 6,67 8,33 - - 5,88 - -
% d'estudiants de primera generació. 63,16 66,67 68,75 40 50 52,94 47,06 70,59 26,67 29,41
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,33 1,25
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 36,84 20 18,75 20 25 29,41 17,65 11,76 20 5,88
Diplomat o Enginyer Tècnic 21,05 20 31,25 - 25 23,53 17,65 17,65 13,33 23,53
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 15,79 13,33 - 60 25 23,53 35,29 11,76 60 47,06
EGB o FP 1r grau 10,53 6,67 25 13,33 8,33 17,65 17,65 17,65 - 5,88
estudis primaris 10,53 13,33 12,5 - 8,33 - 5,88 11,76 - 11,76
sense estudis - - - 6,67 8,33 - - 23,53 6,67 5,88
Altres/ns/nc 5,26 26,67 12,5 - - 5,88 5,88 5,88 - -
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 47,52 58,18 58,34 52,27 55,04 55,4 53,05 - - -
Grup mitjà 36,64 39,85 35,34 30,44 35,16 40,89 42,79 - - -
Grup petit 14,88 16,31 14,13 14,15 17,24 21,8 20,47 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1,27 1 1,07 1 0,8 1,13 1,13 1,13 1 1,13
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) - - - 6,67 - - - 5,88 - -
[45,55) - - 6,25 - 8,33 - - - 6,67 -
>55 100 100 93,75 93,33 91,67 100 100 94,12 93,33 100
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 72,44 66,44 61,17 55,96 55,13 59,61 66,66 68,75 68,98 67,01
Grup mitjà 10,32 14,5 15,28 23,41 23,13 16,97 9,07 8,75 8,16 7,79
Grup petit 17,24 19,06 23,55 20,63 21,74 23,42 24,27 22,5 22,86 25,2
% d'estudiants d'origen estranger 10,53 13,79 11,63 13,46 12,7 10,94 10 11,69 6,67 7,5
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - - - 0,96 0,47 0,59 0,57 0,98 0,97
Pràctiques d'aula 10,32 14,5 15,28 23,41 23,13 16,97 9,07 8,75 8,16 7,79
Pràctiques d'aula informàtica 11,94 10,12 7,09 5,2 6,03 7,5 7,46 6,62 7,02 6,94
Pràctiques de laboratori 5,31 8,94 14,8 13,42 12,43 13,18 12,23 11,73 11,44 13,01
Pràctiques integrades teoria - - 1,66 2,01 2,32 1,19 1,17 1,32 1,25 1,94
Teoria 72,44 66,44 61,17 55,96 55,13 59,61 66,66 68,75 68,98 67,01
Treball fi de grau - - - - - 1,08 2,82 2,26 2,16 2,34
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - - - 0,28 3,17 1,36 1,39 1,48 2,45
Pràctiques d'aula 17,33 18,62 18,07 21,18 20,61 17,22 11,85 12,06 10,99 11,37
Pràctiques d'aula informàtica 7 6,21 5,11 4,14 5,12 5,08 4,37 4,1 4 4,1
Pràctiques de laboratori 4 7,07 8,64 8,68 7,75 7,39 6,35 6,08 5,27 5,67
Pràctiques integrades teoria - - 0,45 0,48 0,48 0,26 0,23 0,23 0,21 0,45
Teoria 71,67 68,1 67,73 65,53 65,77 64,25 70,18 69,87 72,55 72,5
Treball fi de grau - - - - - 2,64 5,67 6,26 5,5 3,46
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - 30 40 54 67 72 72 69 75 74
Permanent 2 - 3 5 5 5 3 4 4 3 3
Lectors - 2 4 4 4 3 3 3 5 6
Associats - 7 8 11 10 15 14 23 23 25
Altres - 3 6 5 5 10 11 11 7 4
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - 10 12 12 9 8 5 5 5
Associats - - 15 24 27 34 31 60 57 63
Altres - - 1 2 2 1 - 5 2 5
Professorat per categoria
Permanent 1 - - 40 54 67 72 72 69 75 74
Permanent 2 - - 15 17 17 12 12 9 8 8
Lectors - - 4 4 4 3 3 3 5 6
Associats - - 23 35 37 49 45 83 80 88
Altres - - 7 7 7 11 11 16 9 9
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - 84,44 79,37 81,01 82,42 76,7 81,73 75,45 71,68 72,32
No doctor - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - 2386,5 4016 5150,5 5522,5 5253,6 5337,8 4463 5316,1 4824,7
Permanent 2 - 147,5 370 462,5 365 287,6 449,1 255,2 176 225,1
Lectors - 332,5 273 225 265 305 300 224,5 403 393
Associats - 492 402,5 469,5 487,5 812,5 1005 1398,3 1250,8 1381
Altres - 580 955 897,5 547,5 298 440 395,5 147,5 209,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - 380 761 925 895 630,5 513,6 453,5 353,5 431,5
Associats - 1490 1015 1182,5 1235 1608,5 1552,5 3165,5 3446,6 3686,7
Altres - 121,5 30 150 55 30 - 108,5 75 172,5
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 61,76 64,51 61,64 50,35 53,1 57,25 53,97 65,47 62,73 63,91
Amb tram no viu 12,67 8,97 4,22 8,47 1,45 5,98 7,26 5,85 7,07 10,4
Sense tram 25,57 26,53 34,13 41,18 45,44 36,77 38,78 28,68 30,2 25,69
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 91,18 94,67 96,57 100 96,95 100 97,77 99,07 94,51 92,6
Amb tram no viu - - 1,32 - 0,21 - 2,23 - - 4,09
Sense tram 8,82 5,33 2,11 - 2,84 - - 0,93 5,49 3,31
Relació estudiants per PDI (2022) 15,43 16,1 13,99 13,44 16,07 16,95 16,78 18,71 17,89 17,92
Relació estudiants per PDI 1,55 1,43 1,62 1,66 1,95 2,03 2,13 2,12 1,96 1,96
Nombre de professors 36 74 89 117 132 147 143 180 177 185
Nombre de trams de docència estatals 77 126 195 236 288 297 280 278 272 257
Nombre de trams de docència autonòmics 78 160 240 285 346 359 346 349 347 353
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 45,25 42,86 53,96 55,49 58,9 56,97 53,75 44,6 48,72 44,21
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 1,77 2,02 2,11 3,83 3,92 3,09 2,87 0,37 0,46 0,39
% Crèdits impartits per professorat no doctor 20,18 33,58 23,09 23,86 23,31 24,59 23,76 36,72 34,7 37,89
Nombre de trams de recerca estatals 27 43 59 78 102 109 116 117 120 108
Nombre de trams de recerca autonòmics 26 60 82 106 135 158 166 172 184 175
% Crèdits impartits per professorat permanent 52,32 51,29 65,8 69,09 72,37 66,9 61,65 49,29 52,34 48,4
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - - - 0 0 0
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 67,17 128,34 171,57 191,14 189,24 262,92 390,65 430,09 284,7 288,79
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - 50 66,67 88,89 76,92 85,71 87,5
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0 1,56 1,43 3,9 2,67 7,5
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 19 29 43 52 63 64 70 77 75 80
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - - - - - 3,39 3,5 3,45
Taxa de rendiment 0,85 0,81 0,85 0,86 0,84 0,9 0,9 0,86 0,84 0,81
Taxa d’eficiència - - - - 0,98 0,98 0,94 0,92 0,94 0,87
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - - - - 0,63 0,58
Taxa de graduació en t - - - - - - 0,58 0,6 0,63 0,73
Taxa de graduació en t+1 - - - - - - - 0,63 0,6 0,75
Taxa d’abandonament - - 0,26 0,07 0,14 0,02 0,1 0,06 0,01 0,05
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,26 0,07 0,19 0,07 0,17 0,12 0,06 0,12
Taxa de rendiment a primer curs 0,85 0,83 0,89 0,77 0,64 0,91 0,9 0,77 0,71 0,77
Taxa de presentats del primer curs 0,98 1 0,98 0,92 0,94 0,97 0,95 0,98 0,93 0,96
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,87 0,83 0,88 0,84 0,67 0,94 0,95 0,78 0,75 0,8
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - 50 66,67 88,89 76,92 85,71 87,5
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) - - - 0,23 0,53 - 0,78 - - 0,61
[6,7) 0,72 0,68 0,74 0,54 0,63 0,73 0,84 0,42 0,46 0,52
[7,10] 0,94 0,87 0,95 0,96 0,78 0,95 0,92 0,89 0,78 0,84
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[7,10] - - - 0,61 0,35 - - - - -
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - - - - 0,71 - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) - - - 0,23 0,44 0,64 0,84 0,81 0,78 0,57
[6,7) 0,72 0,6 0,76 0,77 0,78 0,81 0,84 0,69 0,68 0,65
[7,10] 0,94 0,9 0,88 0,93 0,9 0,95 0,93 0,93 0,89 0,86
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[7,10] - - - 0,61 0,53 1 - 1 - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - - - - 0,71 1 0,63
Durada mitjana dels estudis - - - - 5 5 5,44 5,62 5,14 6,13