Indicadors
 
2021-22
Escola Politècnica Superior
Grau en Enginyeria Biomèdica [3105G1517]
Indicador 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,78 1,85 1,15 1,03
Demanda en primera opció 31 74 46 41
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 41 41 41 43
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 65,85 82,93 75,61 51,16
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 5,1 8,73 5,68 10,12
Nota de tall FP 5,1 8,73 5,68 10,12
Nota de tall M25 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 5,56 - 2,7 -
[6,7) 19,44 24,39 10,81 2,5
[7,8) 61,11 58,54 40,54 45
[8,9) 13,89 17,07 40,54 42,5
[9,10] - - 5,41 10
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) - - 25 -
[7,8) 75 - 25 50
[8,9) 25 - 50 50
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 70,73 95,12 82,93 88,37
CFGS, FP2 o assimilats 9,76 - 7,32 4,65
Titulats universitaris o assimilats 2,44 - - 2,33
Altres 17,07 4,88 9,76 4,65
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 29 39 34 38
CFGS, FP2 o assimilats 4 - 3 2
Titulats universitaris o assimilats 1 - - 1
Altres 7 2 4 2
Nombre d'estudiants matriculats 41 74 107 141
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 55,54 58,78 60,81 60,82
Ràtio demanda de places/oferta 4,33 7,63 7,08 8,63
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó 2,44 - - -
Canàries 2,44 2,44 - -
Castella i lleó 2,44 - - -
Castella-La Manxa 2,44 - - -
Catalunya 82,93 92,68 87,8 86,05
Galicia 2,44 - 2,44 -
Illes Balears 4,88 - 2,44 2,33
Navarra - - 4,88 2,33
País Basc - - 2,44 2,33
València - 4,88 - 6,98
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 7,32 4,88 12,2 4,65
Alt Penedès - 2,44 - -
Anoia 4,88 2,44 - 2,33
Bages 2,44 - 4,88 2,33
Baix Camp 2,44 - - -
Baix Empordà 4,88 17,07 12,2 2,33
Baix Llobregat 2,44 2,44 4,88 4,65
Barcelonès 4,88 7,32 9,76 9,3
Conca de Barberà - - - 2,33
Fora de Catalunya 17,07 7,32 12,2 13,95
Garrotxa - - 2,44 -
Gironès 31,71 26,83 12,2 9,3
Maresme 2,44 4,88 4,88 2,33
Noguera - - - 2,33
Osona 2,44 2,44 2,44 4,65
Pla de l’Estany 4,88 2,44 - 2,33
Ripollès - - - 4,65
Segrià - 2,44 - 2,33
Selva 4,88 9,76 7,32 13,95
Vallès Occidental - - 9,76 2,33
Vallès Oriental 7,32 7,32 4,88 13,95
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 17,07 31,71 36,59 34,88
Diplomat o Enginyer Tècnic 9,76 7,32 29,27 9,3
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 31,71 29,27 17,07 23,26
EGB o FP 1r grau 21,95 17,07 7,32 13,95
estudis primaris 4,88 2,44 7,32 9,3
sense estudis 4,88 4,88 - 2,33
Altres/ns/nc 9,76 7,32 2,44 6,98
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 73,29 65,43 - -
Grup mitjà 57,75 40,12 - -
Grup petit 18,07 17,84 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 2,33
[15,30) 2,44 - 2,44 -
[30,45) 7,32 2,44 - 2,33
[45,55) 31,71 7,32 36,59 16,28
>55 58,54 90,24 60,98 79,07
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 27,21 26,92 32,38 33,2
Grup mitjà 12,48 14,66 16,47 16,45
Grup petit 60,31 58,42 51,14 50,35
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 12,48 14,66 16,47 16,45
Pràctiques d'aula informàtica 34,32 26,6 25,15 23,77
Pràctiques de laboratori 26 31,82 26 26,58
Teoria 27,21 26,92 32,38 33,2
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 17,65 18,69 19,74 19,63
Pràctiques d'aula informàtica 17,65 10,81 11,61 9,32
Pràctiques de laboratori 10,78 16,89 13,98 16,9
Teoria 53,92 53,6 54,68 54,15
Indicador 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 24 30 38 44
Permanent 2 1 3 4 2
Lectors - - 1 1
Associats 5 8 13 13
Altres 3 6 4 9
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 2 5 3 2
Associats 8 8 19 40
Altres 1 2 3 3
Professorat per categoria
Permanent 1 24 30 38 44
Permanent 2 3 8 7 4
Lectors - - 1 1
Associats 13 16 32 53
Altres 4 8 7 12
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 78,79 74,47 75 66,67
No doctor 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 1659,9 2098,5 2832,9 2878,3
Permanent 2 90 342,5 492,5 317,5
Lectors - - 36 30
Associats 353,3 625 865 705,8
Altres 115 362,5 180,5 279,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 193,3 572 325 298,5
Associats 458,5 600 1193,5 2166,3
Altres 15 30 180 101,1
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - 51,62 59,68 65,16
Amb tram no viu - 1,49 14,54 13,55
Sense tram - 46,89 25,78 21,29
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - 85,66 100 97,35
Sense tram - 14,34 - 2,65
Relació estudiants per PDI 3,16 3,76 4,26 5,06
Nombre de professors 44 62 85 114
Nombre de trams de docència estatals 84 95 139 144
Nombre de trams de docència autonòmics 120 150 200 212
Nombre de trams de recerca estatals 43 46 68 75
Nombre de trams de recerca autonòmics 66 83 111 126