Indicadors
 
2022-23
Escola Politècnica Superior
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs [3105G1315]
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40 40 40
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,9 2,73 1,93 1,68 1,98 1,7 2,05 1,93
Demanda en primera opció 76 109 77 67 79 68 82 77
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 47 45 41 39 41 41 44 40
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 95,74 100 100 97,44 100 100 95,45 87,5
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 6,41 7,29 7,86 6,36 7,53 5,61 7,26 7
Nota de tall FP 6,41 7,29 7,86 6,36 7,53 5,61 7,26 7
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 34,04 24,44 26,83 7,69 14,63 19,51 9,09 15
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 9,76 12,9 - 8,82 12,5 24,24 6,9 14,29
[6,7) 51,22 48,39 39,39 47,06 34,38 36,36 48,28 48,57
[7,8) 36,59 38,71 45,45 32,35 37,5 30,3 37,93 31,43
[8,9) 2,44 - 12,12 5,88 15,63 9,09 6,9 5,71
[9,10] - - 3,03 5,88 - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) 33,33 14,29 12,5 - - 50 6,67 -
[7,8) 66,67 71,43 25 75 66,67 50 33,33 40
[8,9) - 14,29 50 25 33,33 - 60 60
[9,10] - - 12,5 - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 57,45 60 73,17 76,92 63,41 63,41 63,64 75
CFGS, FP2 o assimilats 8,51 26,67 14,63 10,26 21,95 19,51 34,09 12,5
Titulats universitaris o assimilats - - - 2,56 - - - -
Altres 34,04 13,33 12,2 10,26 14,63 17,07 2,27 12,5
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 27 27 30 30 26 26 28 30
CFGS, FP2 o assimilats 4 12 6 4 9 8 15 5
Titulats universitaris o assimilats - - - 1 - - - -
Altres 16 6 5 4 6 7 1 5
Nombre d'estudiants matriculats 47 79 96 116 143 153 169 150
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 53,36 56,95 53,31 56,15 52,98 53,09 52,44 53,73
Ràtio demanda de places/oferta 5,13 6,13 5,68 6,55 5,78 5,05 7,33 6,8
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 10,64 6,33 11,46 10,34 9,79 9,8 11,83 13,33
Home 89,36 93,67 88,54 89,66 90,21 90,2 88,17 86,67
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 0 50 10 6,67 7,41 9,52
Home 0 0 0 50 90 93,33 92,59 90,48
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - 2,44 - - - - 2,5
Aragó - - - - - - 2,27 -
Canàries - - 2,44 - - 2,44 - -
Castella i Lleó - 2,22 - - - - - -
Castella-La Manxa - - 2,44 - - 2,44 - -
Catalunya 91,49 86,67 70,73 - 92,68 82,93 86,36 85
Fora d'Espanya - - 4,88 100 - - - 2,5
Galicia - 2,22 - - 4,88 4,88 2,27 -
Illes Balears 4,26 2,22 9,76 - 2,44 7,32 4,55 2,5
La Rioja - - 2,44 - - - - 2,5
Navarra - 2,22 - - - - 2,27 -
País Basc - - 4,88 - - - - 2,5
València 4,26 4,44 - - - - 2,27 2,5
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - - - 2,44 2,27 2,5
Alt Empordà 8,51 8,89 2,44 - 7,32 - 11,36 2,5
Alt Urgell - - - - - - 2,27 -
Anoia - 6,67 - - 4,88 - - -
Bages - - - - 4,88 - - -
Baix Camp - 2,22 2,44 - 2,44 2,44 - -
Baix Ebre - - 2,44 - - 4,88 - -
Baix Empordà 19,15 8,89 4,88 - 7,32 2,44 13,64 5
Baix Llobregat - 2,22 - - - - - -
Barcelonès 6,38 2,22 2,44 - 4,88 4,88 2,27 -
Berguedà 2,13 - - - - 2,44 2,27 -
Cerdanya - - - - 2,44 - - -
Fora de Catalunya 8,51 13,33 29,27 100 7,32 17,07 13,64 15
Garrotxa 2,13 - 4,88 - 2,44 2,44 6,82 -
Gironès 21,28 13,33 14,63 - 17,07 19,51 11,36 32,5
Maresme 2,13 11,11 4,88 - 2,44 7,32 - 15
Montsià - 2,22 - - 2,44 - - -
Noguera - - - - - 2,44 - -
Osona 4,26 8,89 2,44 - 12,2 7,32 4,55 7,5
Pallars Sobirà 2,13 - - - - - - -
Pla d’Urgell - - - - - - - 2,5
Pla de l’Estany 2,13 2,22 2,44 - - - 9,09 -
Priorat - - - - - 2,44 - -
Ribera d’Ebre 2,13 2,22 - - - - - -
Segarra - - - - - - 2,27 -
Segrià - 4,44 2,44 - 2,44 - 2,27 7,5
Selva 12,77 8,89 14,63 - 9,76 9,76 2,27 5
Tarragonès - - 2,44 - 4,88 4,88 2,27 -
Urgell - - - - - - - 2,5
Vallès Occidental 4,26 - - - - - 4,55 2,5
Vallès Oriental 2,13 2,22 7,32 - 4,88 7,32 6,82 -
% d'estudiants de primera generació. 85,11 88,89 87,8 76,92 73,17 73,17 63,64 62,5
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 5,23 5,33 6
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 34,04 31,11 39,02 25,64 14,63 31,71 38,64 45
Diplomat o Enginyer Tècnic 8,51 - 2,44 15,38 7,32 9,76 15,91 15
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 6,38 11,11 9,76 7,69 19,51 17,07 20,45 22,5
EGB o FP 1r grau 29,79 31,11 26,83 30,77 51,22 26,83 18,18 7,5
estudis primaris 8,51 11,11 9,76 12,82 2,44 4,88 - 2,5
sense estudis 4,26 2,22 2,44 - - 2,44 - -
Altres/ns/nc 8,51 13,33 9,76 7,69 4,88 7,32 6,82 7,5
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 52,6 45,53 43,41 40,61 43,11 - - -
Grup mitjà 46,52 40,11 31,6 29,99 34,85 - - -
Grup petit 22,22 17,16 15,63 16,21 21,41 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1,18 1,13 1,03 0,98 1,03 1,03 1,1 1
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) 8,51 - 2,44 - 2,44 - 2,27 -
[30,45) 8,51 4,44 17,07 7,69 12,2 12,2 18,18 15
[45,55) 21,28 2,22 14,63 12,82 9,76 14,63 6,82 10
>55 61,7 93,33 65,85 79,49 75,61 73,17 72,73 75
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 31,25 32,31 32,54 33,3 33,27 34,38 34,02 33,57
Grup mitjà 9,38 9,82 11,13 11,3 10,49 12,26 12,14 11,43
Grup petit 59,38 57,87 56,33 55,41 56,23 53,36 53,85 55
% d'estudiants d'origen estranger 8,51 2,53 4,17 6,03 9,09 8,5 7,1 7,33
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum - - - - - 0,28 0,72 1,2
Pràctiques altres - - 0,31 0,27 0,48 0,23 0,23 0,23
Pràctiques d'aula 9,38 9,82 11,13 11,3 10,49 12,26 12,14 11,43
Pràctiques d'aula informàtica 40,94 46,92 45,32 43,25 37,33 33,84 33,76 34,23
Pràctiques de laboratori 18,44 10,96 10,7 11,88 18,18 18,56 18,36 18,58
Pràctiques externes - - - - 0,23 0,45 0,78 0,76
Teoria 31,25 32,31 32,54 33,3 33,27 34,38 34,02 33,57
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum - - - - - 5,91 5,91 5,91
Pràctiques altres - - 0,69 0,56 0,52 0,49 0,49 0,49
Pràctiques d'aula 20 19,17 17,92 17,63 16,53 16,54 16,54 16,54
Pràctiques d'aula informàtica 27,08 28,13 24,44 20,76 17,05 14,47 14,47 14,96
Pràctiques de laboratori 7,08 4,79 6,39 10,38 12,13 11,02 11,02 10,53
Pràctiques externes - - - - 6,28 5,91 5,91 5,91
Teoria 45,83 47,92 50,56 50,67 47,49 45,67 45,67 45,67
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 14 27 30 33 33 33 31 29
Permanent 2 - 1 2 3 3 4 1 3
Lectors 2 1 1 1 1 - 1 2
Associats - - 1 4 4 8 8 8
Altres 1 1 1 - 3 2 4 4
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 3 3 4 3 3 2 2 2
Associats 1 2 4 7 7 12 23 16
Altres - - - 1 2 1 2 1
Professorat per categoria
Permanent 1 14 27 30 33 33 33 31 29
Permanent 2 3 4 6 6 6 6 3 5
Lectors 2 1 1 1 1 - 1 2
Associats 1 2 5 11 11 20 31 24
Altres 1 1 1 1 5 3 6 5
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 94,12 96,67 91,43 85,37 84,09 76,6 73,33 73,91
No doctor 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 847,5 2161,3 2705,2 3048,7 3155,2 2795,8 2640,5 2741
Permanent 2 - 31,2 198,8 383,8 303,8 438,7 90,5 244,5
Lectors 350 40 90 25 45 - 5 318,5
Associats - - 26 155 255 588 491,5 621
Altres 30 80 65 - 50,5 250,5 213 117,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 310 590 760 562,5 697 450,5 495,5 438
Associats 62,5 177,5 242,5 465 460 677,5 1407 986
Altres - - - 30 77,5 60 75 24
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 61,06 63,36 56,33 65,27 58,61 58,1 58,36 57,75
Amb tram no viu 8,09 3,12 7,61 2,99 3,48 7,29 9,86 4,88
Sense tram 30,85 33,52 36,06 31,75 37,91 34,61 31,78 37,37
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 100 100 100 99,5 100 100 99,85 91,49
Amb tram no viu - - - 0,5 - - - -
Sense tram - - - - - - 0,15 8,51
Relació estudiants per PDI (2022) 13,78 11,99 10,44 10,92 12,22 12,7 13,13 12,54
Relació estudiants per PDI 6,27 5,84 5,01 5,58 6,01 6,18 6,54 5,87
Nombre de professors 21 35 43 52 56 62 72 65
Nombre de trams de docència estatals 49 84 95 105 114 126 104 100
Nombre de trams de docència autonòmics 68 124 145 168 170 176 154 158
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 52,97 70,54 67,99 69,97 65,81 59,51 50,41 54,38
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 0 0,65 3,06 3,53 1,26 1,8 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 23,28 24,92 24,53 22,64 25,64 22,52 36,5 26,37
Nombre de trams de recerca estatals 19 29 36 42 46 53 53 43
Nombre de trams de recerca autonòmics 25 47 57 71 76 81 80 75
% Crèdits impartits per professorat permanent 72,34 90,34 89,64 85,55 80,59 69,84 59,55 62,35
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 4,4 4,43 4,46 4,23 4,09 3,94 3,82 3,95
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 311,52 433,89 335,27 428,08 559,65 427,39 355,61 343,55
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 66,67 59,26 71,43
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0,7 0 0 1,33
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 47 79 96 116 143 153 169 150
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,89 4,03 4,03 3,93 3,9 3,49 3,57 3,71
Taxa de rendiment 0,56 0,6 0,76 0,81 0,84 0,82 0,77 0,72
Taxa d’eficiència - - - 1 0,95 0,96 0,93 0,91
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - 0,13 0,17 0,53
Taxa de graduació en t - - - 0,04 0,11 0,29 0,33 0,32
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,15 0,13 0,56 0,44
Taxa d’abandonament - - 0,28 0,3 0,2 0,14 0,13 0,12
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,28 0,24 0,07 0,15 0,1 0,15
Taxa de rendiment a primer curs 0,56 0,61 0,82 0,8 0,82 0,67 0,7 0,57
Taxa de presentats del primer curs 0,83 0,81 0,92 0,96 0,95 0,85 0,86 0,86
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,63 0,75 0,88 0,83 0,85 0,77 0,78 0,63
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 66,67 59,26 71,43
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,64 0,4 - 0,76 0,44 0,54 0,67 0,38
[6,7) 0,5 0,56 0,81 0,72 0,75 0,62 0,71 0,45
[7,10] 0,64 0,71 0,84 0,88 0,94 0,79 0,69 0,72
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[6,7) 0,18 1 0,71 - - 0,43 1 -
[7,10] 0,65 0,61 0,76 0,76 0,84 0,9 0,67 0,76
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,64 0,45 0,64 0,78 0,7 0,66 0,67 0,56
[6,7) 0,5 0,51 0,73 0,79 0,77 0,79 0,74 0,63
[7,10] 0,64 0,74 0,78 0,83 0,89 0,88 0,85 0,81
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[6,7) 0,18 0,8 0,75 0,23 0,65 0,5 0,67 0,79
[7,10] 0,65 0,62 0,81 0,83 0,87 0,91 0,74 0,84
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
Durada mitjana dels estudis - - - 4 4,75 4,2 4,67 4,71