Indicadors
 
2022-23
Escola Politècnica Superior
Grau en Enginyeria Elèctrica [3105G0910]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,8 0,8 0,8 0,6 0,68 0,45 0,38 0,33 0,3 0,33 0,43 0,23 0,95
Demanda en primera opció 32 32 32 24 27 18 15 13 12 13 17 9 38
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 31 30 34 21 26 17 14 13 13 36 17 30 41
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 96,77 96,67 100 100 100 88,24 100 92,31 100 91,67 100 56,67 92,68
% d'acces en matrícula a setembre 22,58 13,33 20,59 19,05 7,69 17,65 0 30,77 30,77 19,44 17,65 70 9,76
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 45,16 56,67 32,35 23,81 34,62 58,82 7,14 38,46 38,46 25 41,18 40 26,83
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 25 71,43 31,82 35,29 53,85 90 40 66,67 25 44 54,55 64 46,15
[6,7) 56,25 21,43 45,45 52,94 38,46 10 40 33,33 50 24 45,45 20 42,31
[7,8) 18,75 7,14 22,73 5,88 7,69 - - - 12,5 24 - 12 11,54
[8,9) - - - 5,88 - - 10 - 12,5 8 - 4 -
[9,10] - - - - - - 10 - - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - 7,14 27,27 - 7,69 - 25 - - - - - 14,29
[6,7) - 42,86 18,18 66,67 38,46 42,86 - 33,33 25 45,45 60 40 28,57
[7,8) - 35,71 45,45 - 30,77 57,14 50 66,67 25 27,27 20 40 35,71
[8,9) - - 9,09 33,33 7,69 - 25 - - 27,27 20 20 21,43
[9,10] - 14,29 - - 15,38 - - - 50 - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - 100 - - - - - - - - - 100
[7,8) - 100 - - - - - - - - - - -
[8,9) - - - - - - - 100 - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 32,26 20 38,24 33,33 15,38 58,82 35,71 53,85 46,15 52,78 47,06 83,33 46,34
CFGS, FP2 o assimilats 25,81 36,67 26,47 4,76 38,46 35,29 7,14 15,38 23,08 27,78 35,29 16,67 31,71
Titulats universitaris o assimilats - 3,33 - - - - - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 3,33 2,94 4,76 - - - 7,69 7,69 - - - 2,44
Altres 41,94 36,67 32,35 57,14 46,15 5,88 57,14 23,08 23,08 19,44 17,65 - 19,51
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 10 6 13 7 4 10 5 7 6 19 8 25 19
CFGS, FP2 o assimilats 8 11 9 1 10 6 1 2 3 10 6 5 13
Titulats universitaris o assimilats - 1 - - - - - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1 1 1 - - - 1 1 - - - 1
Altres 13 11 11 12 12 1 8 3 3 7 3 - 8
Nombre d'estudiants matriculats 31 53 65 71 78 75 92 64 52 97 48 66 82
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 53,39 52,06 50,08 50,17 48,87 44,24 49,05 43,69 43,54 46,15 43,56 47,2 49,52
Ràtio demanda de places/oferta 3,3 3,75 3,4 1,05 2,65 2,53 1,8 2,05 1,98 2,35 2,78 2,9 5,5
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 3,23 1,89 7,69 9,86 5,13 4 10,87 4,69 3,85 7,22 8,33 10,61 7,32
Home 96,77 98,11 92,31 90,14 94,87 96 89,13 95,31 96,15 92,78 91,67 89,39 92,68
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 0 25 0 0 0 9,09 0 16,67 0 0 0
Home 0 0 0 75 100 100 100 90,91 100 83,33 100 100 100
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - - - - - - - - 3,33 -
Castella-La Manxa - - - - - - - - - 2,78 - - -
Catalunya 90,32 100 94,12 95,24 92,31 100 92,86 92,31 - 94,44 100 90 97,56
Fora d'Espanya - - - - - - 7,14 - 100 - - 3,33 -
Illes Balears 6,45 - 5,88 4,76 7,69 - - 7,69 - 2,78 - 3,33 2,44
País Basc 3,23 - - - - - - - - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà - 16,67 14,71 4,76 15,38 5,88 21,43 - - 16,67 5,88 13,33 12,2
Bages - - 2,94 - - - - - - - - - -
Baix Empordà 29,03 16,67 8,82 14,29 15,38 23,53 14,29 30,77 - 8,33 11,76 13,33 14,63
Barcelonès - - - - - - - - - - - 6,67 2,44
Conca de Barberà - - - - - - - - - 2,78 - - -
Fora de Catalunya 9,68 - 5,88 4,76 7,69 - 7,14 7,69 100 5,56 - 10 2,44
Garraf - - - - - - - - - - - 3,33 -
Garrigues - - 2,94 - - - - - - - 5,88 - 2,44
Garrotxa 3,23 3,33 5,88 9,52 3,85 - - 7,69 - 2,78 - - -
Gironès 9,68 26,67 14,71 23,81 38,46 17,65 42,86 30,77 - 19,44 41,18 20 26,83
Maresme - 13,33 5,88 4,76 - 11,76 - 7,69 - 13,89 5,88 6,67 14,63
Montsià - - - - - 5,88 - - - - - - -
Osona 3,23 - 5,88 - - - - - - - 5,88 3,33 2,44
Pla d’Urgell - - - - - - - - - 2,78 - - -
Pla de l’Estany 9,68 3,33 5,88 9,52 3,85 - 7,14 - - 2,78 11,76 - -
Ripollès 6,45 - 2,94 - - 5,88 - - - - - - -
Selva 22,58 13,33 20,59 23,81 11,54 23,53 7,14 15,38 - 19,44 11,76 13,33 17,07
Vallès Occidental 3,23 - - - - - - - - - - 3,33 -
Vallès Oriental 3,23 6,67 2,94 4,76 3,85 5,88 - - - 5,56 - 6,67 4,88
% d'estudiants de primera generació. 70,97 76,67 79,41 80,95 88,46 100 71,43 76,92 84,62 94,44 88,24 60 60,98
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,08 3,03 1,22
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 32,26 23,33 26,47 14,29 46,15 47,06 14,29 30,77 15,38 27,78 41,18 16,67 39,02
Diplomat o Enginyer Tècnic 22,58 3,33 17,65 14,29 3,85 - 14,29 7,69 - 2,78 5,88 16,67 21,95
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 6,45 20 2,94 4,76 7,69 - 14,29 15,38 15,38 2,78 5,88 23,33 17,07
EGB o FP 1r grau 16,13 16,67 17,65 23,81 19,23 47,06 14,29 7,69 30,77 22,22 29,41 13,33 14,63
estudis primaris 9,68 26,67 20,59 28,57 7,69 - - 30,77 7,69 16,67 11,76 6,67 4,88
sense estudis 6,45 3,33 5,88 4,76 3,85 - - - 7,69 5,56 5,88 13,33 2,44
Altres/ns/nc 6,45 6,67 8,82 9,52 11,54 5,88 42,86 7,69 23,08 22,22 - 10 -
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 78,92 73,25 52,82 43,53 35,55 34,31 32,77 35,43 35,15 41 - - -
Grup mitjà 39,04 39,82 29,8 25,54 28,36 31,01 31,98 33,51 30,82 29,72 - - -
Grup petit 18,74 18,68 16,08 14,34 12,53 13,1 12,88 13,16 13,55 15,29 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,78 0,75 0,85 0,53 0,65 0,43 0,35 0,33 0,33 0,9 0,43 0,75 1,03
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - - - - 7,69 2,78 - - -
[15,30) - - - 4,76 7,69 5,88 - - 15,38 - 5,88 - 4,88
[30,45) 12,9 26,67 20,59 23,81 11,54 17,65 28,57 15,38 30,77 25 17,65 30 12,2
[45,55) 45,16 36,67 38,24 38,1 46,15 29,41 - 23,08 15,38 22,22 35,29 26,67 29,27
>55 41,94 36,67 41,18 33,33 34,62 47,06 71,43 61,54 30,77 50 41,18 43,33 53,66
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 21,12 22,9 24,5 26,22 29,08 31,8 33,33 31,75 30,94 27,4 31,93 31,57 30,93
Grup mitjà 29,48 27,71 27,85 27,39 22,37 21,33 20,31 19,64 20,69 22,34 24,16 24,41 22,45
Grup petit 49,4 49,39 47,65 46,39 48,56 46,88 46,36 48,61 48,37 50,26 43,91 44,02 46,62
% d'estudiants d'origen estranger 0 3,77 3,08 0 3,85 2,67 5,43 10,94 11,54 16,49 18,75 24,24 17,07
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 29,48 27,71 27,85 27,39 22,37 21,33 20,31 19,64 20,69 22,34 24,16 24,41 22,45
Pràctiques d'aula informàtica 13,94 12,44 11,88 11,71 11,62 14,65 13,83 15,6 15,16 15,57 12,65 13,11 13,28
Pràctiques de laboratori 35,46 36,95 35,77 34,68 36,94 32,23 32,52 33,01 33,21 33,15 29,98 29,81 32,87
Pràctiques externes - - - - - - - - - 0,68 0,61 0,37 0,22
Teoria 21,12 22,9 24,5 26,22 29,08 31,8 33,33 31,75 30,94 27,4 31,93 31,57 30,93
Treball fi de grau - - - - - - - - - 0,86 0,66 0,74 0,26
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 30,83 27,92 27,08 26,61 26,56 26,6 26,56 26,6 26,56 23,39 23,59 23,26 23,26
Pràctiques d'aula informàtica 7,5 6,25 4,46 4,59 4,46 6,62 6,47 6,62 6,47 5,82 4,9 5 5
Pràctiques de laboratori 17,5 18,75 20,54 20,41 20,54 18,38 18,53 18,38 18,53 16,16 15,48 15,29 15,29
Pràctiques externes - - - - - - - - - 6,02 6,02 6,15 6,15
Teoria 44,17 47,08 47,92 48,39 48,44 48,4 48,44 48,4 48,44 42,57 43,98 44,16 44,16
Treball fi de grau - - - - - - - - - 6,02 6,02 6,15 6,15
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 36 37 40 42 37 29 31 33 28
Permanent 2 - - - - 5 3 5 4 3 4 4 2 3
Lectors - - - - 6 4 3 2 1 1 2 4 5
Associats - - - - 5 8 9 7 8 9 15 14 17
Altres - - - - - 5 1 - 6 7 5 6 5
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - 16 14 13 10 9 5 5 5
Associats - - - - - 15 19 10 19 20 26 34 39
Altres - - - - - 3 1 1 1 2 3 4 7
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 37 40 42 37 29 31 33 28
Permanent 2 - - - - - 19 19 17 13 13 9 7 8
Lectors - - - - - 4 3 2 1 1 2 4 5
Associats - - - - - 23 28 17 27 29 41 48 56
Altres - - - - - 8 2 1 7 9 8 10 12
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 92,31 82,46 81,03 87,27 80 78 71,93 62,71 58,62
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 2771 2507,7 2462,5 2643,5 2358,9 1961,7 2471,3 2439,9 2194
Permanent 2 - - - - 328 235 344,5 244,5 211 268,3 428,8 175 315
Lectors - - - - 480,5 304,5 160 30 15 25 76 102 352,5
Associats - - - - 481,8 603,4 618,5 401,7 428,3 772 901 853,6 1091,2
Altres - - - - - 476,5 10 - 477,5 608,5 227,5 359,5 190
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - 1952,7 1529,4 1671,8 1577,8 1160,8 1227 477,9 328,5 298
Associats - - - - 1078,5 628,5 897,7 457,5 941 1089,5 1589 2070,5 2211,3
Altres - - - - 95 115 15 30 15 45 152,5 185 201,5
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - 41,26 43,58 48,35 55,16 59,89 51,17 52,35 55,31 46,81 50,43 62,26 67,02
Amb tram no viu - - - - - 0,89 3,59 6,39 9,29 10,28 21,21 18,94 10,41
Sense tram 100 58,74 56,42 51,65 44,84 39,22 45,24 41,26 35,4 42,91 28,36 18,8 22,57
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - 94,09 91,73 95,67 98,06 100 99,83 100 99,31 91,39 96,65 95,17
Amb tram no viu - - - - - - - 0,17 - 0,69 6,41 - -
Sense tram 100 100 5,91 8,27 4,33 1,94 - - - - 2,2 3,35 4,83
Relació estudiants per PDI (2022) - - - 9,47 9 8,66 9,11 9,15 8,86 8,78 8,27 10,07 12,82
Relació estudiants per PDI 1,76 2,1 2,15 2,15 2,12 2,07 2,92 2,01 1,61 2,99 1,32 1,91 2,37
Nombre de professors - - - 84 93 91 92 79 85 81 91 102 109
Nombre de trams de docència estatals - - - 219 180 183 183 200 169 117 126 131 111
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 218 231 245 239 251 215 172 181 183 160
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 0 13,77 37,72 38,59 41,24 39,21 40,64 49,03 42,71 33,72 42,12 37,46 34,27
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 0 0,57 1,98 2,69 1,88 3,64 4,78 4,61 3,12 2,64 4,16 2,69 2,33
% Crèdits impartits per professorat no doctor 49,67 55,13 41,12 42,6 43,49 35,51 41,82 38,35 37,75 39,85 35,42 39,67 39,55
Nombre de trams de recerca estatals - - - 73 50 57 61 75 60 43 56 55 44
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 73 77 91 87 101 87 76 88 88 75
% Crèdits impartits per professorat permanent 0 34,55 66,75 71,21 70,28 66,75 72,47 82,93 66,53 56,38 53,91 45,19 40,96
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,48 4,44 4,42 3,97 3,54 3,76 3,96 3,75 3,61
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 93,97 89,1 98,1 90,74 197,32 324,89 343 303,03 422,75 720,7 482,46 408,22 490,21
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 50 75 62,5 91,67 81,82 100 90 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0,01 0 0 0 1,61 0 0 0 0 0
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 31 53 65 71 78 75 92 64 52 97 48 66 82
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - 4,67 3,22 3,88 4,24 4,07 4,39 3,86 3,87 4,17 3,28 3,3 3,34
Taxa de rendiment 0,53 0,45 0,61 0,71 0,68 0,63 0,74 0,67 0,58 0,78 0,62 0,52 0,52
Taxa d’eficiència - - - 0,96 0,9 0,95 0,86 0,82 0,75 0,87 0,8 0,98 0,96
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - 0,17 0,22 0,27 0,32 0,39 0,1 0,23 0,11
Taxa de graduació en t - - - 0,13 0,1 0,15 0,29 0,27 0,06 0,14 0,08 0,08 0,06
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,23 0,17 0,29 0,38 0,46 0,12 0,21 0,15 0,15
Taxa d’abandonament - - 0,26 0,4 0,25 0,2 0,1 0,18 0,16 0,19 0,25 0,3 0,27
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,26 0,4 0,26 0,33 0,15 0,53 0,29 0,31 0,46 0,48 0,29
Taxa de rendiment a primer curs 0,53 0,37 0,5 0,56 0,55 0,23 0,49 0,27 0,28 0,67 0,49 0,3 0,42
Taxa de presentats del primer curs 0,87 0,71 0,83 0,85 0,95 0,71 0,97 0,73 0,81 0,84 0,82 0,67 0,76
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,61 0,53 0,6 0,67 0,58 0,31 0,51 0,35 0,3 0,64 0,58 0,45 0,54
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 50 75 62,5 91,67 81,82 100 90 100 100 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,2 0,18 0,47 0,53 0,66 0,15 0,25 0,31 0,12 0,34 0,57 0,13 0,3
[6,7) 0,9 0,54 0,36 0,48 0,63 0,31 0,64 0,24 0,06 0,88 0,55 0,44 0,76
[7,10] 0,88 1 0,95 0,6 1 - 0,74 - 0,44 0,95 - 0,59 0,11
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - 0,77 0,37 - 0 - 0,32 - - - - - 0,08
[6,7) - 0,07 0,25 1 0,28 0,43 - 0 0,81 0,26 0,31 0,21 0,36
[7,10] - 0,57 0,52 0 0,57 0,24 0,55 0 0,59 0,78 0,47 0,65 0,32
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - 0,6 - - - - - - - - - 0
[7,10] - 1 - - - - - 1 - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,2 0,24 0,39 0,54 0,68 0,51 0,58 0,53 0,5 0,57 0,61 0,36 0,41
[6,7) 0,9 0,63 0,63 0,6 0,66 0,78 0,79 0,68 0,47 0,9 0,51 0,59 0,71
[7,10] 0,88 0,76 0,85 0,89 0,9 0,87 0,84 1 0,74 0,86 0,77 0,69 0,47
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - 0,77 0,5 0,86 0,61 0,56 0,62 0,54 0,79 0,81 0,83 1 0,12
[6,7) - 0,07 0,41 0,72 0,33 0,61 0,85 0,77 0,77 0,65 0,55 0,59 0,54
[7,10] - 0,57 0,62 0,76 0,7 0,61 0,77 0,65 0,7 0,83 0,81 0,64 0,49
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - 0,6 0,76 0,47 0,87 0,72 0,75 - - - - 0
[7,10] - 1 0,9 1 0,68 1 - 1 0,88 1 1 1 -
Durada mitjana dels estudis - - - 4 3,42 3,5 5,08 5,36 5,43 4,1 6 4,33 3,75