Indicadors
 
2021-22
Escola Politècnica Superior
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials [3105G0810]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,94 1,04 0,88 0,61 0,83 0,51 0,41 0,68 0,76 0,96 1,21 0,89
Demanda en primera opció 75 83 70 49 66 41 33 54 53 67 85 62
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 82 89 73 50 72 45 35 60 69 72 79 71
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 92,68 98,88 94,52 98 91,67 100 97,14 95 95,65 90,28 97,47 87,32
% d'acces en matrícula a setembre 0 11,24 8,22 14 11,11 8,89 11,43 15 17,39 13,89 0 8,45
Nota de tall PAAU 5,5 5,65 5,69 5 5 5 5 5 5 5 6,53 5
Nota de tall FP 5,5 5,65 5,69 5 5 5 5 5 5 5 6,53 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 26,83 30,23 8,57 23,4 20,59 26,67 18,18 30,51 21,21 29,41 16,88 26,09
[6,7) 43,9 38,37 50 46,81 54,41 37,78 33,33 27,12 42,42 41,18 36,36 27,54
[7,8) 23,17 20,93 25,71 23,4 16,18 20 27,27 37,29 21,21 22,06 35,06 30,43
[8,9) 6,1 8,14 14,29 6,38 7,35 11,11 15,15 5,08 13,64 5,88 11,69 11,59
[9,10] - 2,33 1,43 - 1,47 4,44 6,06 - 1,52 1,47 - 4,35
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - 50 - - - - - - - 50 - 50
[6,7) - 50 50 50 75 - 50 - 100 - - 50
[7,8) - - - 50 25 - 50 100 - 50 - -
[8,9) - - 50 - - - - - - - 100 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - 100 - 100 - - - - - 100 - -
[6,7) - - 100 - - - - - - - - -
[7,8) - - - - - - - - 100 - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 91,46 88,76 83,56 86 86,11 84,44 88,57 90 81,16 80,56 92,41 95,77
CFGS, FP2 o assimilats - 2,25 1,37 2 5,56 - 5,71 1,67 2,9 2,78 2,53 2,82
Titulats universitaris o assimilats - - - - - - - - - 1,39 - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1,12 1,37 2 - - - - 1,45 1,39 - -
Altres 8,54 7,87 13,7 10 8,33 15,56 5,71 8,33 14,49 13,89 5,06 1,41
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 75 79 61 43 62 38 31 54 56 58 73 68
CFGS, FP2 o assimilats - 2 1 1 4 - 2 1 2 2 2 2
Titulats universitaris o assimilats - - - - - - - - - 1 - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1 1 1 - - - - 1 1 - -
Altres 7 7 10 5 6 7 2 5 10 10 4 1
Nombre d'estudiants matriculats 101 193 239 265 286 252 258 202 215 217 243 248
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 57,27 60,89 57,24 59,47 55,69 54,06 53,45 53,1 53,13 53,89 55,96 54,1
Ràtio demanda de places/oferta 3,65 4,1 3,65 1,2 2,94 2,26 2,06 2,38 3,1 3,73 4,11 3,86
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 98,78 97,75 97,26 98 95,83 100 94,29 88,33 - 100 97,47 98,59
Fora d'Espanya - - - - 1,39 - 2,86 5 100 - - -
Illes Balears 1,22 2,25 1,37 2 2,78 - 2,86 6,67 - - 2,53 1,41
València - - 1,37 - - - - - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 12,2 8,99 12,33 4 8,33 4,44 11,43 5 - 11,11 20,25 9,86
Alt Penedès - - - - - - - - - - 1,27 -
Bages - - 1,37 - - - - - - - - -
Baix Camp - - - - - 2,22 - - - - - 1,41
Baix Empordà 3,66 12,36 13,7 12 9,72 15,56 25,71 11,67 - 6,94 3,8 5,63
Barcelonès 4,88 - - 4 - 2,22 - - - 1,39 - 5,63
Berguedà - 1,12 - - - - - - - - - -
Fora de Catalunya 1,22 2,25 2,74 2 4,17 - 5,71 11,67 100 - 2,53 1,41
Garrigues - 1,12 - - 1,39 - - - - - - -
Garrotxa 3,66 10,11 6,85 - 2,78 11,11 5,71 1,67 - 9,72 7,59 4,23
Gironès 46,34 30,34 31,51 46 41,67 42,22 25,71 36,67 - 34,72 31,65 26,76
Maresme 6,1 6,74 6,85 6 2,78 4,44 - 10 - 12,5 3,8 2,82
Moianès - - - - - - - 1,67 - - - -
Osona 4,88 2,25 4,11 - 5,56 4,44 5,71 1,67 - 6,94 6,33 -
Pla de l’Estany 3,66 2,25 6,85 2 9,72 6,67 2,86 1,67 - 4,17 10,13 12,68
Ripollès - - - - - - - - - - 1,27 -
Segrià - - - 2 - - - - - - - -
Selva 9,76 11,24 6,85 12 5,56 6,67 17,14 13,33 - 11,11 11,39 25,35
Tarragonès - - - 2 - - - - - - - -
Urgell - - - 2 - - - - - - - -
Vallès Occidental - 3,37 - - 1,39 - - - - - - 2,82
Vallès Oriental 3,66 7,87 6,85 6 6,94 - - 5 - 1,39 - 1,41
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 28,05 24,72 20,55 20 19,44 28,89 8,57 13,33 18,84 25 22,78 22,54
Diplomat o Enginyer Tècnic 17,07 20,22 17,81 18 13,89 13,33 14,29 10 8,7 13,89 17,72 19,72
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 19,51 22,47 15,07 16 22,22 13,33 8,57 28,33 20,29 13,89 20,25 11,27
EGB o FP 1r grau 10,98 20,22 15,07 18 20,83 24,44 40 26,67 20,29 33,33 25,32 28,17
estudis primaris 14,63 5,62 17,81 12 13,89 11,11 14,29 11,67 11,59 5,56 8,86 8,45
sense estudis 3,66 2,25 4,11 8 - 2,22 2,86 - 4,35 1,39 1,27 7,04
Altres/ns/nc 6,1 4,49 9,59 8 9,72 6,67 11,43 10 15,94 6,94 3,8 2,82
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 97,5 94,2 59,7 55,41 53,68 50,06 40,86 49,73 46,14 44,73 - -
Grup mitjà 48,33 42,25 45,22 43,72 36,87 34,32 27,09 32,44 35,39 36,51 - -
Grup petit 21 17,95 15,92 17,11 16,45 14,9 13,33 15,8 14,96 16,51 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - - - - - - - 1,41
[15,30) 1,22 - - - 1,39 - - - 5,8 1,39 - -
[30,45) 1,22 2,25 6,85 4 5,56 2,22 2,86 10 8,7 8,33 2,53 4,23
[45,55) 1,22 1,12 6,85 4 8,33 8,89 5,71 8,33 8,7 11,11 3,8 2,82
>55 96,34 96,63 86,3 92 84,72 88,89 91,43 81,67 76,81 79,17 93,67 91,55
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 19,54 19,17 28,52 30,79 29,31 28,47 31,14 28,93 31,36 30,66 31,8 31,34
Grup mitjà 32,18 29,02 22,56 22,06 23,58 21,92 24,03 25,03 22,57 20,69 20,81 20,19
Grup petit 48,28 51,81 48,92 47,15 47,11 49,61 44,83 46,03 46,07 48,65 47,39 48,47
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 32,18 29,02 22,56 22,06 23,58 21,92 24,03 25,03 22,57 20,69 20,81 20,19
Pràctiques d'aula informàtica 27,59 20,73 19,36 22,11 22,62 18,23 16,33 16,54 16,94 16,76 14,95 16,22
Pràctiques de laboratori 20,69 31,09 29,56 25,04 24,49 31,38 28,5 29,49 29,13 27,05 27 27,34
Pràctiques externes - - - - - - - - - 2,23 2,87 2,14
Teoria 19,54 19,17 28,52 30,79 29,31 28,47 31,14 28,93 31,36 30,66 31,8 31,34
Treball fi de grau - - - - - - - - - 2,61 2,55 2,77
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 35 30 27,85 26,99 26,67 26,67 26,67 26,67 26,71 23,7 23,67 23,67
Pràctiques d'aula informàtica 12,5 10 9,1 13,39 13,39 11,72 11,72 11,72 11,43 10,41 9,41 9,89
Pràctiques de laboratori 10 13,75 14,67 10,77 11,09 12,76 12,76 12,76 13,03 11,34 10,87 10,4
Pràctiques externes - - - - - - - - - 5,58 5,68 5,68
Teoria 42,5 46,25 48,37 48,85 48,85 48,85 48,85 48,85 48,82 43,4 44,68 44,68
Treball fi de grau - - - - - - - - - 5,58 5,68 5,68
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 40 38 39 44 47 48 48 46
Permanent 2 - - - - 4 4 4 4 2 3 3 2
Lectors - - - - 6 3 4 2 1 1 1 3
Associats - - - - 4 4 6 4 8 9 10 10
Altres - - - - - 3 1 - 6 7 7 5
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - 13 12 11 8 6 4 5
Associats - - - - - 15 17 13 17 18 29 23
Altres - - - - - 2 2 2 2 - 6 3
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 38 39 44 47 48 48 46
Permanent 2 - - - - - 17 16 15 10 9 7 7
Lectors - - - - - 3 4 2 1 1 1 3
Associats - - - - - 19 23 17 25 27 39 33
Altres - - - - - 5 3 2 8 7 13 8
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 94,44 88,46 85,19 90,74 81,25 82,35 81,16 74,24
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 2556,5 2581,5 2485,5 2400 2402,9 2657,3 2489,5 2835,6
Permanent 2 - - - - 180,5 235 290 240 165,1 291,6 147,2 77
Lectors - - - - 297 203 225 45 40 52,5 50 128
Associats - - - - 102 112,5 112 112,5 272,5 365 305,8 360,8
Altres - - - - - 112 17,5 - 105 190 203,5 117,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - 1050 1101 845 707,5 570,5 406,6 333,5 353,5
Associats - - - - 705 675 625 475 666,5 650 998 829,6
Altres - - - - 39 55 40 55 42,5 - 130 65
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 69,98 74,44 70,15
Amb tram no viu - - - - - - - - - 8,77 10,16 10,49
Sense tram - - - - - - - - - 21,25 15,4 19,36
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 96,76 98,34 96,23
Sense tram - - - - - - - - - 3,24 1,66 3,77
Relació estudiants per PDI 17,73 16,24 13,45 13,43 12,92 10,74 11,89 10,63 10,71 10,14 11,68 11,26
Nombre de professors - - - 85 86 82 85 80 91 92 108 97
Nombre de trams de docència estatals - - - 206 180 195 175 190 180 181 184 176
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 208 230 240 226 246 241 242 248 234
Nombre de trams de recerca estatals - - - 76 70 68 67 82 83 92 93 89
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 77 93 87 91 106 124 132 135 128
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,06 4,09 4,03 4,04 4,02 3,76 - 3,62
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 88,19 88,3 102,63 115,97 201,27 278,03 288,95 297,07 436,13 601,17 451,91 375,85
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 59,26 69,77 74,51 72,55 79,41 93,94 97,14 96,67 93,94
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0,01 0,01 1,98 1,55 1,98 0,47 0,92 1,23 1,21
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 101 193 239 265 286 252 258 202 215 217 243 248
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,87 3,75 3,7 3,59 3,71 3,78 3,75 3,81 3,81 3,77 - 3,34
Taxa de rendiment 0,67 0,52 0,73 0,72 0,75 0,76 0,78 0,75 0,74 0,77 0,7 0,72
Taxa d’eficiència - - - 0,97 0,89 0,84 0,8 0,83 0,85 0,84 0,86 0,89
Taxa de graduació en t - - - 0,28 0,22 0,29 0,22 0,18 0,18 0,43 0,28 0,26
Taxa d’abandonament - - 0,1 0,2 0,11 0,1 0,12 0,08 0,11 0,1 0,2 0,1
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,1 0,28 0,16 0,22 0,28 0,2 0,11 0,2 0,38 0,25
Taxa de rendiment a primer curs 0,68 0,48 0,65 0,57 0,57 0,54 0,68 0,57 0,56 0,59 0,65 0,54
Taxa de presentats del primer curs 0,92 0,89 0,93 0,92 0,9 0,84 0,94 0,89 0,8 0,84 0,95 0,84
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,73 0,54 0,7 0,62 0,63 0,65 0,72 0,63 0,68 0,69 0,68 0,64
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 59,26 69,77 74,51 72,55 79,41 93,94 97,14 96,67 93,94