Indicadors
 
2022-23
Escola Politècnica Superior
Grau en Enginyeria Informàtica [3105G0710]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 140 140 140 140 140 100 110 110 100 100 100 100 100
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,73 0,64 0,54 0,66 0,66 0,9 0,79 0,78 1,16 1,34 1,14 1,17 1,52
Demanda en primera opció 102 90 76 93 93 90 87 86 116 134 114 117 152
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 104 100 89 100 99 102 107 101 110 121 107 108 99
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 98,08 96 94,44 95 98,99 94,12 84,11 94,06 94,55 89,26 88,79 84,26 85,86
% d'acces en matrícula a setembre 9,62 14 12,36 15 13,13 15,69 14,02 19,8 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5,43 6,54 6,19 6,92 8,36
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5,43 6,54 6,19 6,92 8,36
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 29,81 32 32,58 25 36,36 35,29 28,04 21,78 20 19,83 14,95 17,59 13,13
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 43,94 45,59 29,23 52,05 36,49 42,53 40,21 37,8 25,58 26,44 18,75 0,6 0,14
[6,7) 37,88 30,88 52,31 30,14 41,89 41,38 38,14 37,8 34,88 41,38 38,75 1,27 1,46
[7,8) 13,64 13,24 18,46 13,7 16,22 8,05 17,53 18,29 29,07 25,29 28,75 1,05 1,21
[8,9) 4,55 4,41 - 2,74 5,41 8,05 4,12 3,66 9,3 5,75 11,25 0,3 0,36
[9,10] - 5,88 - 1,37 - - - 2,44 1,16 1,15 2,5 0,11 0,07
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - 25,93 31,82 12 4,55 7,14 22,22 5,88 9,09 - - - -
[6,7) 31,25 33,33 40,91 36 50 35,71 44,44 17,65 45,45 29,41 14,81 5,26 -
[7,8) 37,5 33,33 9,09 20 27,27 28,57 22,22 41,18 27,27 52,94 22,22 57,89 -
[8,9) 18,75 7,41 18,18 24 13,64 21,43 - 29,41 18,18 11,76 55,56 31,58 62,5
[9,10] 12,5 - - 8 4,55 7,14 11,11 5,88 - 5,88 7,41 5,26 37,5
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - 100 - - - 50 - - - -
[6,7) - - - 100 - - - 100 50 - - - -
[8,9) - 100 - - - - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 43,27 56 62,92 62 67,68 78,43 76,64 71,29 74,55 57,85 64,49 79,63 87,88
CFGS, FP2 o assimilats 30,77 24 22,47 21 21,21 9,8 8,41 16,83 17,27 26,45 23,36 17,59 7,07
Titulats universitaris o assimilats - 2 2,25 1 2,02 - 0,93 0,99 - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1 - 1 1,01 - - 0,99 1,82 - - - -
Altres 25,96 17 12,36 15 8,08 11,76 14,02 9,9 6,36 15,7 12,15 2,78 5,05
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 45 56 56 62 67 80 82 72 82 70 69 86 87
CFGS, FP2 o assimilats 32 24 20 21 21 10 9 17 19 32 25 19 7
Titulats universitaris o assimilats - 2 2 1 2 - 1 1 - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1 - 1 1 - - 1 2 - - - -
Altres 27 17 11 15 8 12 15 10 7 19 13 3 5
Nombre d'estudiants matriculats 115 206 245 302 329 331 341 339 347 378 385 409 406
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 51,03 55,45 53,89 51,79 51,91 51,79 51,97 49,44 52,05 51,8 51,58 51,86 52,88
Ràtio demanda de places/oferta 1,66 1,79 1,66 1,27 1,66 2,6 2,65 2,57 3,24 3,9 4,07 4,55 5,37
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 7,83 7,77 9,8 9,93 8,81 8,16 7,62 7,67 6,34 8,47 9,09 9,05 9,11
Home 92,17 92,23 90,2 90,07 91,19 91,84 92,38 92,33 93,66 91,53 90,91 90,95 90,89
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 0 15 8,11 11,76 8 11,9 0 2,33 11,9 7,14 9,23
Home 0 0 0 85 91,89 88,24 92 88,1 100 97,67 88,1 92,86 90,77
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó - 1 - - - - - - - - - - -
Canàries - - - - - 0,98 - - - - - - -
Catalunya 99,04 98 98,89 100 100 99,02 85,98 91,09 - 93,39 98,13 97,22 96,97
Fora d'Espanya - 1 - - - - 13,08 5,94 100 - - - 1,01
Illes Balears 0,96 - 1,11 - - - - 2,97 - 5,79 1,87 1,85 2,02
País Basc - - - - - - - - - 0,83 - - -
València - - - - - - 0,93 - - - - 0,93 -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 12,5 20 12,22 15 14,14 14,71 6,54 12,87 - 10,74 4,67 11,11 11,11
Alt Penedès - - - - - - - - - - - - 1,01
Alt Urgell - - - - - - - 0,99 - - - - -
Alta Ribagorça - - - - - - - 0,99 - - - - -
Bages - - - - - - - - - - 2,8 - -
Baix Camp - - - - - - - - - 0,83 - - -
Baix Empordà 23,08 15 7,78 14 14,14 12,75 10,28 14,85 - 5,79 9,35 5,56 13,13
Baix Llobregat - - - - - - - 0,99 - - 0,93 1,85 1,01
Baix Penedès - - - - - - - 0,99 - - 0,93 - -
Barcelonès - 2 1,11 - - 1,96 2,8 0,99 - 0,83 - 4,63 3,03
Berguedà - - 3,33 - - - - - - 1,65 - - -
Cerdanya - 1 - 1 - - - - - 0,83 - - 1,01
Fora de Catalunya 0,96 2 1,11 - - 0,98 14,02 8,91 100 6,61 1,87 2,78 3,03
Garraf - - - - - - 0,93 - - - - - -
Garrotxa 10,58 1 5,56 3 6,06 3,92 2,8 0,99 - 4,13 7,48 6,48 4,04
Gironès 26,92 28 26,67 30 24,24 32,35 21,5 26,73 - 28,93 32,71 24,07 24,24
Maresme - 2 6,67 3 6,06 2,94 7,48 2,97 - 5,79 6,54 6,48 7,07
Montsià - - - - - - 1,87 - - - - - 1,01
Osona - 11 3,33 4 8,08 0,98 2,8 4,95 - 4,96 5,61 12,04 3,03
Pallars Sobirà - - - - 1,01 - - - - - - - -
Pla de l’Estany 4,81 4 4,44 4 4,04 4,9 8,41 6,93 - 8,26 7,48 4,63 6,06
Ripollès 2,88 1 - 1 - - - - - 0,83 1,87 - -
Selva 17,31 10 24,44 21 19,19 19,61 16,82 6,93 - 11,57 11,21 13,89 10,1
Solsonès - - - - - - - - - 1,65 - - -
Vallès Occidental 0,96 - - 1 - 0,98 0,93 - - 3,31 - - -
Vallès Oriental - 3 3,33 3 3,03 3,92 2,8 8,91 - 3,31 6,54 6,48 11,11
% d'estudiants de primera generació. 70,19 72 82,02 84 79,8 88,24 83,18 79,21 72,73 84,3 75,7 59,26 58,59
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,56 2,44 3,94
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 16,35 23 22,22 26 28,28 23,53 23,36 27,72 20,91 21,49 26,17 30,56 34,34
Diplomat o Enginyer Tècnic 13,46 15 7,78 8 9,09 2,94 5,61 7,92 9,09 7,44 13,08 14,81 17,17
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 16,35 13 10 8 11,11 8,82 11,21 12,87 18,18 8,26 11,21 25,93 24,24
EGB o FP 1r grau 17,31 23 26,67 29 23,23 26,47 24,3 18,81 28,18 32,23 31,78 21,3 15,15
estudis primaris 21,15 12 16,67 11 14,14 22,55 16,82 14,85 10,91 14,88 7,48 1,85 2,02
sense estudis 1,92 2 6,67 8 2,02 3,92 3,74 6,93 3,64 5,79 4,67 0,93 2,02
Altres/ns/nc 13,46 12 10 10 12,12 11,76 14,95 10,89 9,09 9,92 5,61 4,63 5,05
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 49,69 46,68 46,91 35,47 39,66 38,68 36,6 38,34 42,96 44,76 - - -
Grup mitjà 24,5 28,98 33,11 38,68 36,71 42,21 41,12 38,36 43,95 47,77 - - -
Grup petit 14,2 16,67 17,03 13,81 15,69 14,86 14,96 15,38 15,54 18,3 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,74 0,71 0,64 0,71 0,71 1,02 0,97 0,92 1,1 1,21 1,07 1,08 0,99
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 2 - 0,98 - - 0,91 - 0,93 2,78 -
[15,30) 0,96 - - - 1,01 0,98 - 4,95 - 0,83 - 0,93 -
[30,45) 36,54 28 24,44 22 21,21 13,73 8,41 15,84 17,27 26,45 19,63 12,04 10,1
[45,55) 2,88 2 21,11 19 12,12 13,73 5,61 13,86 7,27 3,31 5,61 1,85 7,07
>55 59,62 70 54,44 57 65,66 70,59 85,98 65,35 74,55 69,42 73,83 82,41 82,83
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 24,05 28,08 34,67 39,91 38,89 37,95 38,8 38,16 36,55 35,39 36,32 35,95 35,49
Grup mitjà 22,78 19,5 11,54 9,16 9,34 8,5 8,47 9,03 8,65 7,96 9,02 8,76 8,42
Grup petit 53,16 52,42 53,79 50,93 51,77 53,55 52,73 52,8 54,79 56,65 54,66 55,29 56,08
% d'estudiants d'origen estranger 6,96 9,71 8,98 7,95 10,03 8,76 9,38 10,62 12,68 12,43 9,87 10,27 9,85
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 22,78 19,5 11,54 9,16 9,34 8,5 8,47 9,03 8,65 7,96 9,02 8,76 8,42
Pràctiques d'aula informàtica 53,16 52,42 53,79 50,93 51,77 39,17 39,43 40,19 41,81 32,91 30,56 31,73 31,61
Pràctiques de laboratori - - - - - 14,39 13,3 12,62 12,98 20,4 20,73 20,3 20,82
Pràctiques externes - - - - - - - - - 1,73 1,82 1,61 2,15
Teoria 24,05 28,08 34,67 39,91 38,89 37,95 38,8 38,16 36,55 35,39 36,32 35,95 35,49
Treball fi de grau - - - - - - - - - 1,61 1,55 1,65 1,51
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 22,5 20,42 11,53 6,8 6,92 7,42 7,42 7,42 7,42 6,74 7,2 7,2 7,2
Pràctiques d'aula informàtica 30 31,88 32,36 31,39 31,42 23,92 23,92 23,92 23,42 16,82 15,85 15,85 15,85
Pràctiques de laboratori - - - - - 7 7 7 7,5 11,29 10,8 10,8 10,8
Pràctiques externes - - - - - - - - - 4,55 4,55 4,55 4,55
Teoria 47,5 47,71 56,11 61,8 61,67 61,67 61,67 61,67 61,67 56,06 57,06 57,06 57,06
Treball fi de grau - - - - - - - - - 4,55 4,55 4,55 4,55
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 39 37 39 40 39 42 40 43 37
Permanent 2 - - - - 4 3 5 4 4 4 5 2 3
Lectors - - - - 2 3 - - - - - 2 5
Associats - - - - - 2 1 1 5 10 13 9 11
Altres - - - - - 2 1 2 3 6 7 6 5
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - 9 7 7 7 6 4 3 3
Associats - - - - - 4 8 5 7 9 18 28 25
Altres - - - - - - - 2 4 3 1 3 2
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 37 39 40 39 42 40 43 37
Permanent 2 - - - - - 12 12 11 11 10 9 5 6
Lectors - - - - - 3 - - - - - 2 5
Associats - - - - - 6 9 6 12 19 31 37 36
Altres - - - - - 2 1 4 7 9 8 9 7
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 95,56 89,36 91,3 91,49 80,39 77,42 75,38 75,81 73,77
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 3695 4069,3 4200,8 4351,3 4288,8 4391,5 4089 4071,7 4022,8
Permanent 2 - - - - 385 230 520 470 655,5 578 674,5 229,5 294,5
Lectors - - - - 315 330 - - - - - 213,6 548
Associats - - - - - 76,2 45 110 435 735 857,7 644,7 700,1
Altres - - - - - 105 60 60 70 184 545,8 257 214,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - 1027,5 1027 1114,2 1213,7 863,2 917 495,5 548,5 498,8
Associats - - - - 130 105 375 170 300 333 951 1907 1606,3
Altres - - - - 15 - - 45 90 132,5 60 120 69
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - 53,33 64,2 67,32 62,84 59,99 61,08 61,83 65,37 57,98 60,23 57,67 64,92
Amb tram no viu - - - 1,47 2,58 3,5 2,94 6,17 4,69 7,18 12,62 12,79 5,78
Sense tram 100 46,67 35,8 31,22 34,58 36,51 35,98 32 29,94 34,84 27,15 29,55 29,3
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - 92,55 97,43 100 100 100 100 98,88 100 100 95,78 91,95
Amb tram no viu - - - - - - - - 1,12 - - - -
Sense tram 100 100 7,45 2,57 - - - - - - - 4,22 8,05
Relació estudiants per PDI (2022) - - - 11,74 12,55 12,52 12,53 12,66 13,39 13,32 13,49 13,94 13,92
Relació estudiants per PDI 9,9 11,21 11,13 11,35 12,27 11,54 11,23 10,44 10,78 10,77 10,35 10,62 10,8
Nombre de professors - - - 55 58 60 61 61 69 80 88 96 91
Nombre de trams de docència estatals - - - 172 161 167 160 169 170 178 179 168 139
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 177 197 201 204 207 218 223 229 220 196
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 0 14,96 60,75 62,26 64,93 64,19 66,05 67,54 66,61 60,83 59,2 53,82 54,28
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 0 0 2,63 7,71 8,35 8,16 8,71 7,55 7,16 5,66 2,88 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 51,79 43,41 19,97 19,24 21,06 19,05 23,58 22,25 18,7 20,88 19,63 32,23 27,33
Nombre de trams de recerca estatals - - - 64 58 61 58 68 67 73 78 83 68
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 63 72 76 80 88 90 108 111 122 110
% Crèdits impartits per professorat permanent 0 21,7 80,82 88,3 91,74 89,63 92,4 94 86,65 78,76 68,53 60,68 60,55
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 3,99 4,29 4,42 4,02 4,45 4,34 4,02 4,09 3,89
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 128,45 126,07 126,94 150,34 236,12 325,95 341,91 297,93 383,85 524,99 442,65 357,19 352,25
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 65 75,68 85,29 90 97,62 97,37 97,3 100 94,64 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0 0 0,59 0,29 0,58 0,26 0,52 0,24 0,25
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 115 206 245 302 329 331 341 339 347 378 385 409 406
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,04 3,77 3,74 3,79 3,8 3,94 3,9 3,95 3,93 3,99 3,45 3,62 3,63
Taxa de rendiment 0,53 0,56 0,67 0,7 0,69 0,7 0,66 0,72 0,72 0,79 0,76 0,76 0,76
Taxa d’eficiència - - - 0,96 0,92 0,88 0,89 0,86 0,87 0,87 0,87 0,9 0,92
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - 0,29 0,27 0,34 0,31 0,22 0,31 0,21 0,37
Taxa de graduació en t - - - 0,18 0,14 0,18 0,2 0,14 0,17 0,12 0,16 0,18 0,3
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,34 0,2 0,35 0,32 0,23 0,32 0,24 0,37 0,32
Taxa d’abandonament - - 0,25 0,29 0,18 0,19 0,19 0,2 0,16 0,18 0,16 0,17 0,1
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,26 0,34 0,24 0,31 0,35 0,35 0,3 0,31 0,26 0,29 0,25
Taxa de rendiment a primer curs 0,53 0,52 0,59 0,52 0,47 0,53 0,42 0,58 0,6 0,72 0,62 0,62 0,72
Taxa de presentats del primer curs 0,82 0,78 0,88 0,86 0,81 0,78 0,72 0,79 0,81 0,9 0,84 0,87 0,92
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,65 0,67 0,67 0,6 0,57 0,65 0,58 0,68 0,71 0,79 0,72 0,7 0,76
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 65 75,68 85,29 90 97,62 97,37 97,3 100 94,64 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,31 0,4 0,34 0,41 0,25 0,42 0,22 0,27 0,37 0,55 0,33 0,39 0,36
[6,7) 0,63 0,54 0,61 0,52 0,57 0,47 0,43 0,62 0,57 0,71 0,5 0,54 0,62
[7,10] 0,8 0,9 0,89 0,83 0,8 0,87 0,8 0,88 0,81 0,85 0,86 0,79 0,82
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - 0,28 0,2 0,07 0,14 0 0 0 0 - - - -
[6,7) 0,39 0,35 0,72 0,42 0,14 0,64 0,08 0,73 0,44 0,35 0,04 0,9 -
[7,10] 0,76 0,47 0,83 0,71 0,48 0,79 0,49 0,64 0,75 0,88 0,69 0,59 0,84
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - 0 - - - 0,17 - - - -
[6,7) - - - 0 - - - 0,9 0,1 - - - -
[7,10] - 0,86 - - - - - - - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,35 0,42 0,53 0,58 0,57 0,6 0,48 0,55 0,59 0,66 0,56 0,66 0,67
[6,7) 0,63 0,57 0,66 0,71 0,72 0,67 0,67 0,75 0,74 0,77 0,73 0,7 0,68
[7,10] 0,8 0,78 0,87 0,84 0,89 0,9 0,88 0,88 0,85 0,89 0,89 0,85 0,83
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - 0,28 0,21 0,3 0,6 0,4 0,39 0,34 0,29 0,57 1 1 1
[6,7) 0,39 0,46 0,66 0,63 0,49 0,58 0,65 0,77 0,5 0,53 0,65 0,77 0,8
[7,10] 0,76 0,69 0,85 0,77 0,72 0,8 0,78 0,77 0,86 0,9 0,79 0,8 0,87
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - 0,23 - - 0 0,6 - - 0,17 - - - -
[6,7) - - - 0 - - - 0,9 0,43 1 0,92 1 -
[7,10] - 0,86 0,77 0,7 1 0,67 1 - - - - - -
Durada mitjana dels estudis - - - 3,9 4,35 4,76 4,88 5,24 5,03 5,16 5,21 4,98 4,77