Indicadors
 
2019-20
Facultat de Dret
Grau en Criminologia [3104G0309]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 60 60 60 60 60 55 55 55 55 55 55
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 2,02 1,53 1,32 1,6 1,55 1,35 1,56 1,4 1,6 1,38 1,45
Demanda en primera opció 121 92 79 96 93 74 86 77 88 76 80
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 63 71 63 60 64 55 59 69 59 60 58
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 82,54 78,87 66,67 73,33 70,31 69,09 77,97 68,12 67,8 78,33 67,24
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 6,11 7,5 7,65 7,2 6,7 6,76 7,37 5,64 7,29 7 7,49
Nota de tall FP 7,09 7,5 7,65 7,2 6,7 6,76 7,37 5,64 7,29 7 7,49
Nota de tall M25 6,99 7,19 6,2 6,68 6,93 5 5,31 5,43 7,65 5 6,68
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) - 34,43 33,33 27,45 38,78 22,92 16 30,51 20,37 33,33 14,55
[6,7) 78,18 49,18 51,85 50,98 51,02 62,5 60 47,46 61,11 44,44 69,09
[7,8) 14,55 13,11 12,96 19,61 6,12 12,5 22 20,34 16,67 18,52 14,55
[8,9) 7,27 3,28 1,85 1,96 4,08 2,08 2 1,69 1,85 3,7 1,82
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - 50 - - - - - - - - -
[6,7) - 50 - 22,22 36,36 28,57 - 22,22 25 50 -
[7,8) 50 - 66,67 66,67 54,55 57,14 100 66,67 50 33,33 33,33
[8,9) 25 - 16,67 11,11 9,09 14,29 - 11,11 25 16,67 66,67
[9,10] 25 - 16,67 - - - - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[6,7) 50 - 50 - 50 - 100 - - - -
[7,8) 50 100 50 - 50 - - - - - -
[8,9) - - - - - - - - 100 - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 61,9 67,61 79,37 73,33 68,75 69,09 74,58 76,81 83,05 75 89,66
CFGS, FP2 o assimilats 3,17 8,45 9,52 13,33 17,19 12,73 10,17 11,59 5,08 8,33 3,45
Titulats universitaris o assimilats 3,17 1,41 1,59 - - - 1,69 - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3,17 1,41 3,17 - 6,25 - 1,69 1,45 1,69 - -
Altres 28,57 21,13 6,35 13,33 7,81 18,18 11,86 10,14 10,17 16,67 6,9
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 39 48 50 44 44 38 44 53 49 45 52
CFGS, FP2 o assimilats 2 6 6 8 11 7 6 8 3 5 2
Titulats universitaris o assimilats 2 1 1 - - - 1 - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 2 1 2 - 4 - 1 1 1 - -
Altres 18 15 4 8 5 10 7 7 6 10 4
Nombre d'estudiants matriculats 64 117 175 213 232 232 229 257 235 220 228
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 53,25 59,56 61,02 57,27 55,84 53,75 53,61 54,87 51,85 54,1 54,17
Ràtio demanda de places/oferta 8,22 7,73 8,35 7,73 2,87 6,91 7,6 6,89 7,78 6,65 7,91
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - - - 1,69 - - - 1,72
Aragó - - 1,59 1,67 - 1,82 - 1,45 - - -
Canàries - 1,41 4,76 3,33 1,56 - 1,69 1,45 1,69 - -
Castella i lleó - - 1,59 - - - - 1,45 - - -
Castella-La Manxa - - - - 1,56 - - 1,45 - - -
Catalunya 95,24 90,14 80,95 85 84,38 87,27 81,36 62,32 72,88 - 91,38
Fora d'Espanya - - - - - - - 27,54 3,39 100 1,72
Galicia - - - - - - 5,08 - 6,78 - 1,72
Illes Balears 1,59 7,04 6,35 5 12,5 1,82 6,78 1,45 6,78 - 3,45
Murcia - - - - - 1,82 - - - - -
Navarra - - 1,59 - - - 1,69 - 1,69 - -
País Basc - - - - - 1,82 - - - - -
València 3,17 1,41 3,17 5 - 5,45 1,69 2,9 6,78 - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - 1,67 - - - - - - -
Alt Empordà 23,81 11,27 4,76 10 9,38 7,27 8,47 7,25 13,56 - 13,79
Alt Penedès - - - - - - 1,69 - - - -
Alt Urgell 1,59 - - - - - - - - - -
Anoia - - - 1,67 1,56 1,82 - - - - -
Bages 1,59 2,82 1,59 3,33 - 3,64 5,08 1,45 1,69 - 5,17
Baix Camp - - - 1,67 1,56 - 1,69 2,9 1,69 - 1,72
Baix Ebre - - - - - - - - - - 1,72
Baix Empordà 3,17 12,68 6,35 5 14,06 7,27 10,17 4,35 3,39 - 12,07
Baix Llobregat 1,59 - 1,59 1,67 1,56 - 1,69 - 5,08 - 6,9
Baix Penedès - - - 1,67 - - - - - - -
Barcelonès 3,17 1,41 6,35 11,67 4,69 5,45 1,69 2,9 3,39 - -
Berguedà - - - - - - - - 1,69 - -
Cerdanya - - - - - - - - - - 1,72
Conca de Barberà - - - - 1,56 - - - - - 1,72
Fora de Catalunya 4,76 9,86 19,05 15 15,63 12,73 18,64 37,68 27,12 100 8,62
Garraf - - - - - - - - - - 1,72
Garrigues - - - - - - - 1,45 - - -
Garrotxa - 1,41 - 3,33 - 3,64 3,39 2,9 - - 1,72
Gironès 22,22 16,9 15,87 13,33 21,88 5,45 16,95 7,25 15,25 - 6,9
Maresme 7,94 8,45 7,94 6,67 7,81 12,73 6,78 5,8 3,39 - 8,62
Montsià - - - - - 1,82 - - - - -
Noguera - - 1,59 - - - - - - - -
Osona 1,59 1,41 3,17 6,67 7,81 9,09 3,39 1,45 8,47 - 5,17
Pla de l’Estany 6,35 5,63 4,76 - 1,56 1,82 1,69 2,9 - - 3,45
Priorat - 1,41 - - - - - - - - -
Ribera d’Ebre - - - - - 1,82 - - - - -
Ripollès - 1,41 - - 1,56 - - 1,45 - - 1,72
Segarra - - - 1,67 - - - - - - 1,72
Segrià 1,59 - 4,76 1,67 1,56 - - 2,9 - - 1,72
Selva 15,87 16,9 6,35 6,67 3,13 16,36 16,95 13,04 8,47 - 8,62
Tarragonès - 1,41 1,59 1,67 - 1,82 - - - - 1,72
Terra Alta - - - - - - - - 1,69 - -
Vall d’Aran - - 1,59 - - - - 1,45 - - -
Vallès Occidental 1,59 - 4,76 - 3,13 - - - - - -
Vallès Oriental 3,17 7,04 7,94 5 1,56 7,27 1,69 2,9 5,08 - 3,45
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 20,63 32,39 30,16 21,67 34,38 27,27 22,03 17,39 16,95 15 18,97
Diplomat o Enginyer Tècnic 14,29 8,45 4,76 6,67 6,25 1,82 3,39 4,35 8,47 1,67 5,17
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 15,87 9,86 17,46 3,33 1,56 3,64 6,78 7,25 11,86 3,33 5,17
EGB o FP 1r grau 23,81 26,76 25,4 26,67 26,56 25,45 23,73 39,13 25,42 43,33 50
estudis primaris 17,46 15,49 14,29 18,33 20,31 20 32,2 21,74 22,03 10 8,62
sense estudis 1,59 - - 3,33 3,13 5,45 5,08 4,35 3,39 13,33 5,17
Altres/ns/nc 6,35 7,04 7,94 20 7,81 16,36 6,78 5,8 11,86 13,33 6,9
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 69,68 58,51 47,59 47,99 49,3 42,89 42,5 41,54 38,97 38,82 37,48
Grup mitjà 30,86 25,64 29,72 33,82 36,53 32,07 31,09 30,55 30,54 30,03 27,59
Grup petit - - - - - - - - 42,1 31,97 33,79
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) 7,94 - - - - - - - 1,69 - -
[30,45) 12,7 5,63 1,59 3,33 7,81 7,27 5,08 7,25 5,08 3,33 1,72
[45,55) 4,76 1,41 - 5 3,13 1,82 3,39 5,8 1,69 3,33 6,9
>55 74,6 92,96 98,41 91,67 89,06 90,91 91,53 86,96 91,53 93,33 91,38
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 45,76 46,41 52,47 53,44 55,83 55,91 56,06 56,16 57,04 57,66 56,36
Grup mitjà 54,24 53,59 47,53 46,56 44,17 44,09 43,94 43,84 37,52 32,9 32,02
Grup petit - - - - - - - - 5,44 9,45 11,62
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 45,76 - - - - - - - - - -
Grup mitjà 54,24 - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - - 3,28 - 0,33
Pràctiques d'aula - 53,59 47,53 46,56 44,17 44,09 43,94 43,84 37,52 32,9 32,02
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - - - 0,69 9,45 9,24
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,66
Pràctiques integrades teoria - - - - - - - - 1,47 - -
Teoria - 46,41 52,47 53,44 55,83 55,91 56,06 56,16 57,04 57,66 56,36
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 1,39
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 66,67 - - - - - - - - - -
Grup mitjà 33,33 - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - - 3,82 - 0,56
Pràctiques d'aula - 33,33 33,33 33,27 33,27 33,45 32,25 32,95 30,02 28,22 27,5
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - - - 0,32 5,06 4,63
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,56
Pràctiques integrades teoria - - - - - - - - 0,48 - -
Teoria - 66,67 66,67 66,73 66,73 66,55 67,75 67,05 65,37 66,72 64,39
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 2,36
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 23 21 29 30 33 29
Permanent 2 - - - - - 1 - - - - -
Lectors - - - - - 5 4 5 5 3 4
Associats - - - - - 8 9 7 12 13 12
Altres - - - - - 5 14 1 4 5 5
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - 30 37 27 31 34
Altres - - - - - - - 1 1 2 2
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 21 29 30 33 29
Lectors - - - - - - 4 5 5 3 4
Associats - - - - - - 39 44 39 44 46
Altres - - - - - - 14 2 5 7 7
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 73,81 66,67 80,95 68,63 70,37 66
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 1830 1580 2380 2307,5 2505 2039
Permanent 2 - - - - - 65 - - - - -
Lectors - - - - - 504 355 570 510 190 335
Associats - - - - - 560 725 565 705 685 640,5
Altres - - - - - 685 1417,5 225 652,5 470 679,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - 2186 1817,5 2065 1485 1765 2040
Altres - - - - - - - 80 90 70 110
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 79,51
Amb tram no viu - - - - - - - - - - 19,86
Sense tram - - - - - - - - - - 0,63
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 84,27
Amb tram no viu - - - - - - - - - - 6,84
Sense tram - - - - - - - - - - 8,89
Relació estudiants per PDI 5,78 7,7 9,33 9,46 10,31 8,56 8,33 9,58 8,48 8,37 8,21
Nombre de professors - - - - 73 71 78 80 79 87 86
Nombre de trams de docència estatals - - - - 81 62 65 78 84 80 76
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 84 77 90 103 114 115 109
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 46 33 29 36 40 41 42
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 43 42 43 54 59 63 66
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,36 4,35 4,47 4,51 4,43 4,02
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 71,31 71,34 52,34 45,7 74,64 88,59 102,81 92,86 79,47 107,88 168,51
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,01 0,04 0,03 0,01 0 1,17 2,98 2,73 3,51
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 64 117 175 213 232 232 229 257 235 220 228
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,94 3,83 3,72 3,91 4 4,14 4,07 4,31 4,28 4,18 4,18
Taxa de rendiment 0,75 0,87 0,83 0,85 0,83 0,85 0,87 0,82 0,85 0,86 0,85
Taxa d’eficiència - - - 0,97 0,96 0,93 0,93 0,88 0,91 0,93 0,91
Taxa de graduació en t - - - 0,33 0,25 0,35 0,28 0,22 0,33 0,34 0,09
Taxa d’abandonament - - 0,27 0,06 0,13 0,11 0,12 0,08 0,1 0,15 0,11
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,25 0,07 0,16 0,25 0,31 0,15 0,14 0,23 0,24
Taxa de rendiment a primer curs 0,75 0,85 0,83 0,74 0,7 0,8 0,88 0,8 0,77 0,84 0,84
Taxa de presentats del primer curs 0,88 0,97 0,94 0,94 0,92 0,94 0,98 0,94 0,94 0,96 0,94
Taxa de d'exit 0,86 0,87 0,88 0,78 0,76 0,85 0,89 0,88 0,81 0,87 0,89
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 53,33 - -
Aturats - - - - - - - - 46,67 - -
Inactius - - - - - - - - 0 - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 100 100 100 100 100