Indicadors
 
2019-20
Facultat de Dret
Grau en Dret [3104G0109]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 170 170 170 170 170 150 150 155 155 155 155
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1,02 1,01 1,08 1,07 1,14 0,97 1,3 1,07 1,03 0,95 1,15
Demanda en primera opció 174 172 183 182 194 145 195 166 160 147 178
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 192 171 182 169 184 151 156 191 161 161 164
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 80,21 83,63 77,47 85,8 88,04 84,77 86,54 87,43 84,47 79,5 87,8
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 5,09 5,74 6,4 6,52 5,62 5,14 6,27 5,81 5,94 6,07 6,58
Nota de tall FP 5 5,74 6,4 6,52 5,62 5,14 6,27 5,81 5,94 6,07 6,58
Nota de tall M25 5,5 6,81 6,13 7,43 6,18 5 5,93 5,11 5,93 6,21 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 60 46,41 44,44 30,52 38,04 40,15 21,48 27,11 37,68 26,09 33,57
[6,7) 26,29 31,37 38,89 46,1 43,56 38,64 53,33 43,98 47,1 53,62 40,56
[7,8) 9,71 15,69 9,26 13,64 11,04 17,42 18,52 24,1 10,14 16,67 18,88
[8,9) 4 6,54 6,79 9,74 6,13 3,79 5,19 4,22 4,35 2,9 5,59
[9,10] - - 0,62 - 1,23 - 1,48 0,6 0,72 0,72 1,4
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 14,29 50 20 11,11 18,18 7,69 15,38 6,67 - 6,67 6,25
[6,7) 57,14 50 40 55,56 36,36 84,62 38,46 46,67 71,43 40 25
[7,8) 28,57 - 20 22,22 45,45 7,69 23,08 33,33 28,57 40 56,25
[8,9) - - 10 11,11 - - 23,08 13,33 - 6,67 6,25
[9,10] - - 10 - - - - - - 6,67 6,25
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 66,67 - - - - - - 60 - - -
[6,7) 33,33 71,43 25 - 66,67 - 100 - 75 100 -
[7,8) - 28,57 50 100 33,33 66,67 - 40 25 - -
[8,9) - - 25 - - 33,33 - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 79,17 75,44 71,43 73,96 67,39 60,93 68,59 72,25 67,7 75,16 79,27
CFGS, FP2 o assimilats 2,6 1,17 3,85 4,14 5,43 7,95 7,69 4,71 6,83 8,07 9,15
Titulats universitaris o assimilats 3,65 2,92 3,3 1,78 1,63 1,99 3,21 2,09 3,11 3,73 3,05
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1,56 4,68 2,2 1,78 3,8 1,99 1,92 3,14 2,48 1,24 -
Altres 13,02 15,79 19,23 18,34 21,74 27,15 18,59 17,8 19,88 11,8 8,54
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 152 129 130 125 124 92 107 138 109 121 130
CFGS, FP2 o assimilats 5 2 7 7 10 12 12 9 11 13 15
Titulats universitaris o assimilats 7 5 6 3 3 3 5 4 5 6 5
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3 8 4 3 7 3 3 6 4 2 -
Altres 25 27 35 31 40 41 29 34 32 19 14
Nombre d'estudiants matriculats 205 362 488 591 684 677 661 733 627 613 611
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,66 56,14 58,12 56,14 53,89 52,31 50,63 55,05 50,87 50,08 51,04
Ràtio demanda de places/oferta 3,21 3,72 4,05 4,18 2,14 3,42 4,02 3,85 3,59 3,62 3,72
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó - - - - - 0,66 - - - - -
Canàries - - - - - 0,66 0,64 0,52 - - -
Castella i lleó - - - - - - - 0,52 - - -
Catalunya 99,48 98,25 98,9 97,63 98,91 98,01 98,08 75,92 87,5 - 97,56
Fora d'Espanya 0,52 1,17 - - 0,54 - - 20,42 10,63 100 -
Galicia - - 0,55 - - - - - - - -
Illes Balears - 0,58 0,55 0,59 0,54 - 1,28 1,57 1,25 - 2,44
Murcia - - - 0,59 - - - - - - -
Navarra - - - - - - - - 0,63 - -
València - - - 1,18 - 0,66 - 1,05 - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 16,67 9,36 15,38 13,61 11,96 15,89 12,82 9,42 13,04 - 14,63
Alta Ribagorça - - - - - 0,66 - - - - -
Anoia - - 1,1 - - - 0,64 - - - -
Bages 1,04 0,58 0,55 - 0,54 0,66 0,64 0,52 1,24 - 0,61
Baix Camp - - - - - - - 1,57 - - -
Baix Ebre - - - - - - - 1,05 - - -
Baix Empordà 10,94 9,36 13,19 11,83 11,41 7,28 10,26 8,9 11,8 - 9,15
Baix Llobregat 0,52 1,17 - 1,18 - 2,65 2,56 1,05 - - 2,44
Baix Penedès 0,52 - - - - - - - - - -
Barcelonès 3,65 2,92 4,4 2,37 4,35 9,27 6,41 4,19 4,97 - 3,66
Berguedà 1,56 - 0,55 - - 0,66 - 0,52 0,62 - 1,83
Fora de Catalunya 0,52 1,75 1,1 2,37 1,09 1,99 1,92 24,08 13,04 100 2,44
Garrotxa 3,13 4,09 4,4 3,55 3,26 1,99 2,56 1,05 3,11 - 3,05
Gironès 26,04 35,09 24,18 31,36 27,17 23,84 25 21,99 20,5 - 21,34
Maresme 6,25 5,85 7,69 2,37 9,78 7,28 7,05 5,76 7,45 - 12,2
Moianès - - - - - - 0,64 - - - 0,61
Montsià 0,52 0,58 - - - - - - - - 0,61
Noguera - - - 0,59 - - - - - - -
Osona 6,25 5,85 4,4 5,92 1,63 7,28 6,41 5,24 2,48 - 6,1
Pla de l’Estany 5,21 3,51 1,1 3,55 3,26 0,66 3,85 2,62 4,35 - 2,44
Ripollès 0,52 0,58 1,65 - 0,54 - 0,64 - 0,62 - 1,22
Selva 13,02 15,2 9,89 15,98 19,02 9,93 14,1 8,38 10,56 - 13,41
Solsonès - - - - - - - - - - 0,61
Tarragonès - 1,17 0,55 0,59 - - 0,64 - - - -
Vallès Occidental 0,52 - 1,65 1,18 1,09 2,65 1,28 1,05 0,62 - 0,61
Vallès Oriental 3,13 2,92 8,24 3,55 4,89 7,28 2,56 2,62 5,59 - 3,05
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 17,71 28,65 26,92 29,59 20,11 24,5 27,56 25,65 26,09 25,47 21,34
Diplomat o Enginyer Tècnic 15,1 11,7 10,44 2,96 8,7 6,62 8,97 5,24 3,73 6,83 5,49
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 25 14,62 21,43 10,65 13,59 11,92 10,9 10,99 13,66 12,42 15,24
EGB o FP 1r grau 21,35 19,88 17,58 23,08 26,09 20,53 24,36 20,94 24,84 30,43 40,85
estudis primaris 11,46 15,2 11,54 20,12 19,57 21,85 10,26 16,23 14,91 11,18 9,76
sense estudis 4,17 2,34 4,4 2,96 4,35 3,97 7,05 6,28 6,83 2,48 3,66
Altres/ns/nc 5,21 7,6 7,69 10,65 7,61 10,6 10,9 14,66 9,94 11,18 3,66
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 85,31 65,52 51,13 49,3 50,38 48,36 45,9 44,13 44,29 41,74 37,33
Grup mitjà 30,54 32,76 29,75 33,01 40,6 33,99 32,79 30,88 30,88 33,12 30,88
Grup petit - - - - - - - - 53,05 42,61 45,5
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 1,18 - - 0,64 - - - -
[15,30) 0,52 0,58 - 1,18 - 0,66 0,64 - - 1,24 -
[30,45) 6,77 8,77 7,14 2,37 9,24 6,62 7,69 4,19 8,07 6,21 7,32
[45,55) 3,65 4,68 4,4 11,83 5,43 8,61 8,97 4,71 12,42 4,97 4,27
>55 89,06 85,96 88,46 83,43 85,33 84,11 82,05 91,1 79,5 87,58 88,41
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 42,31 51,57 54,51 55,03 61,29 56,52 58,02 58,46 58,14 61,26 61,15
Grup mitjà 57,69 48,43 45,49 44,97 38,71 43,48 41,98 41,54 38,01 31,38 30,06
Grup petit - - - - - - - - 3,84 7,36 8,79
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 42,31 - - - - - - - - - -
Grup mitjà 57,69 - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - - 1,17 - -
Pràctiques d'aula - 48,43 45,49 44,97 38,71 43,48 41,98 41,54 38,01 31,38 30,06
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - - - - 7,36 7,16
Pràctiques integrades teoria - - - - - - - - 2,67 - -
Teoria - 51,57 54,51 55,03 61,29 56,52 58,02 58,46 58,14 61,26 61,15
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 1,63
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 66,67 - - - - - - - - - -
Grup mitjà 33,33 - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - - 0,78 - -
Pràctiques d'aula - 31,47 31,11 30,95 31,27 31,85 29,89 30,23 28,74 27,78 27,82
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - - - - 3,12 2,88
Pràctiques integrades teoria - - - - - - - - 1,55 - -
Teoria - 68,53 68,89 69,05 68,73 68,15 70,11 69,77 68,93 69,11 67,42
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 1,88
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 34 33 36 38 36 35
Permanent 2 - - - - - 2 - 1 1 - -
Lectors - - - - - 5 4 4 4 3 3
Associats - - - - - 12 15 13 15 18 18
Altres - - - - - 5 15 2 6 5 9
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - 42 54 49 46 48
Altres - - - - - - 1 2 1 2 1
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 33 36 38 36 35
Permanent 2 - - - - - - - 1 1 - -
Lectors - - - - - - 4 4 4 3 3
Associats - - - - - - 57 67 64 64 66
Altres - - - - - - 16 4 7 7 10
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 74,14 70,15 73,21 67,19 61,29 66,15
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 4278,5 3560,5 4022,5 3947,5 4125 2938
Permanent 2 - - - - - 320 - 160 160 - -
Lectors - - - - - 517 470 440 465 170 242
Associats - - - - - 898 1175 1127,5 805 1079 1184
Altres - - - - - 845 1699,5 360 847,5 542 1162,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - 2956,5 2960 3580 3110 2954 3299
Altres - - - - - 5 20 155 20 100 30
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 82,96
Amb tram no viu - - - - - - - - - - 15,83
Sense tram - - - - - - - - - - 1,21
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 94,34
Amb tram no viu - - - - - - - - - - 5,66
Relació estudiants per PDI 14,89 16 16,07 14,86 17,38 14,42 13,54 16,4 13,64 13,69 14,09
Nombre de professors - - - - 91 96 110 112 114 110 114
Nombre de trams de docència estatals - - - - 126 103 124 112 134 107 119
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 127 117 144 136 160 139 145
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 62 52 62 54 70 56 69
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 58 59 71 69 85 78 94
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,02 4,34 4,15 4,27 4,34 4,44
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 65,96 61,8 48,64 41,53 55,12 73,68 86,83 78,97 66,18 88,84 156,4
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 25 43,21 42,35 46,25 49,48 59,55 56 56,06
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,02 0,01 0,02 0 0,61 0,95 1,44 0,65 1,8
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 205 362 488 591 684 677 661 733 627 613 611
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,89 3,6 3,98 3,6 3,57 3,69 3,8 3,59 3,84 3,88 3,99
Taxa de rendiment 0,57 0,65 0,68 0,76 0,71 0,71 0,7 0,7 0,72 0,72 0,79
Taxa d’eficiència - - - 0,96 0,91 0,87 0,85 0,82 0,83 0,83 0,83
Taxa de graduació en t - - - 0,15 0,26 0,17 0,15 0,18 0,18 0,19 0,08
Taxa d’abandonament - - 0,19 0,19 0,15 0,12 0,13 0,13 0,13 0,22 0,13
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,2 0,18 0,19 0,14 0,15 0,17 0,16 0,36 0,17
Taxa de rendiment a primer curs 0,56 0,69 0,68 0,77 0,73 0,71 0,68 0,67 0,65 0,7 0,77
Taxa de presentats del primer curs 0,85 0,89 0,89 0,94 0,95 0,89 0,9 0,88 0,86 0,89 0,91
Taxa de d'exit 0,67 0,78 0,76 0,82 0,77 0,79 0,74 0,74 0,74 0,77 0,83
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 76,47 - -
Aturats - - - - - - - - 23,53 - -
Inactius - - - - - - - - 0 - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 25 43,21 42,35 46,25 49,48 59,55 56 56,06