Indicadors
 
2022-23
Facultat de Dret
Grau en Dret [3104G0109]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 170 170 170 170 170 150 150 155 155 155 155 155 155 155
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,02 1,01 1,08 1,07 1,14 0,97 1,3 1,07 1,03 0,95 1,15 1,35 1,14 1,25
Demanda en primera opció 174 172 183 182 194 145 195 166 160 147 178 210 176 193
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 192 171 182 169 184 151 156 191 161 161 164 151 158 154
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 80,21 83,63 77,47 85,8 88,04 84,77 86,54 87,43 84,47 79,5 87,8 89,4 79,75 80,52
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 5,09 5,74 6,4 6,52 5,62 5,14 6,27 5,81 5,94 6,07 6,58 7,41 7,99 8,17
Nota de tall FP 5 5,74 6,4 6,52 5,62 5,14 6,27 5,81 5,94 6,07 6,58 7,41 7,99 8,17
Nota de tall M25 5,5 6,81 6,13 7,43 6,18 5 5,93 5,11 5,93 6,21 5 5 5,18 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 42,71 49,12 41,21 32,54 32,07 36,42 35,9 40,31 37,27 18,63 22,56 20,53 20,25 18,18
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 60 46,41 44,44 30,52 38,04 40,15 21,48 27,11 37,68 26,09 33,57 21,74 0,64 0,61
[6,7) 26,29 31,37 38,89 46,1 43,56 38,64 53,33 43,98 47,1 53,62 40,56 47,83 2,39 2,85
[7,8) 9,71 15,69 9,26 13,64 11,04 17,42 18,52 24,1 10,14 16,67 18,88 19,57 1,64 1,21
[8,9) 4 6,54 6,79 9,74 6,13 3,79 5,19 4,22 4,35 2,9 5,59 9,42 0,67 0,21
[9,10] - - 0,62 - 1,23 - 1,48 0,6 0,72 0,72 1,4 1,45 0,11 0,04
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 14,29 50 20 11,11 18,18 7,69 15,38 6,67 - 6,67 6,25 - - -
[6,7) 57,14 50 40 55,56 36,36 84,62 38,46 46,67 71,43 40 25 22,22 16,67 25
[7,8) 28,57 - 20 22,22 45,45 7,69 23,08 33,33 28,57 40 56,25 44,44 50 12,5
[8,9) - - 10 11,11 - - 23,08 13,33 - 6,67 6,25 33,33 33,33 50
[9,10] - - 10 - - - - - - 6,67 6,25 - - 12,5
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 66,67 - - - - - - 60 - - - - 50 33,33
[6,7) 33,33 71,43 25 - 66,67 - 100 - 75 100 - - 50 33,33
[7,8) - 28,57 50 100 33,33 66,67 - 40 25 - - - - 33,33
[8,9) - - 25 - - 33,33 - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 79,17 75,44 71,43 73,96 67,39 60,93 68,59 72,25 67,7 75,16 79,27 80,13 89,24 79,87
CFGS, FP2 o assimilats 2,6 1,17 3,85 4,14 5,43 7,95 7,69 4,71 6,83 8,07 9,15 3,97 3,8 5,19
Titulats universitaris o assimilats 3,65 2,92 3,3 1,78 1,63 1,99 3,21 2,09 3,11 3,73 3,05 2,65 2,53 3,25
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1,56 4,68 2,2 1,78 3,8 1,99 1,92 3,14 2,48 1,24 - - 1,27 1,95
Altres 13,02 15,79 19,23 18,34 21,74 27,15 18,59 17,8 19,88 11,8 8,54 13,25 3,16 9,74
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 152 129 130 125 124 92 107 138 109 121 130 121 141 123
CFGS, FP2 o assimilats 5 2 7 7 10 12 12 9 11 13 15 6 6 8
Titulats universitaris o assimilats 7 5 6 3 3 3 5 4 5 6 5 4 4 5
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3 8 4 3 7 3 3 6 4 2 - - 2 3
Altres 25 27 35 31 40 41 29 34 32 19 14 20 5 15
Nombre d'estudiants matriculats 205 362 488 591 684 677 661 733 627 613 611 633 636 604
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,66 56,14 58,12 56,14 53,89 52,31 50,63 55,05 50,87 50,08 51,04 52,96 51,41 52,4
Ràtio demanda de places/oferta 3,21 3,72 4,05 4,18 2,14 3,42 4,02 3,85 3,59 3,62 3,72 4,39 4,83 5,5
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 64,64 63,11 62,44 61,4 61 64,45 64,53 63,64 65,91 63,67 66,19 69,65 68,38
Home - 35,36 36,89 37,56 38,6 39 35,55 35,47 36,36 34,09 36,33 33,81 30,35 31,62
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 0 0 70,59 69,14 58,82 56,25 67,01 62,92 67 64,86 59,74 68,18 71,79
Home - 0 0 29,41 30,86 41,18 43,75 32,99 37,08 33 35,14 40,26 31,82 28,21
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - - - - - - - - 0,66 - -
Aragó - - - - - 0,66 - - - - - - - -
Canàries - - - - - 0,66 0,64 0,52 - - - - - -
Castella i Lleó - - - - - - - 0,52 - - - - - -
Catalunya 99,48 98,25 98,9 97,63 98,91 98,01 98,08 75,92 87,5 - 97,56 96,69 98,1 98,7
Extremadura - - - - - - - - - - - - 0,63 -
Fora d'Espanya 0,52 1,17 - - 0,54 - - 20,42 10,63 100 - 1,32 0,63 -
Galicia - - 0,55 - - - - - - - - - - -
Illes Balears - 0,58 0,55 0,59 0,54 - 1,28 1,57 1,25 - 2,44 1,32 0,63 1,3
Murcia - - - 0,59 - - - - - - - - - -
Navarra - - - - - - - - 0,63 - - - - -
València - - - 1,18 - 0,66 - 1,05 - - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - - - - - - - - - - - 0,65
Alt Empordà 16,67 9,36 15,38 13,61 11,96 15,89 12,82 9,42 13,04 - 14,63 11,92 6,96 11,04
Alta Ribagorça - - - - - 0,66 - - - - - - - -
Anoia - - 1,1 - - - 0,64 - - - - - - -
Bages 1,04 0,58 0,55 - 0,54 0,66 0,64 0,52 1,24 - 0,61 1,32 1,9 1,3
Baix Camp - - - - - - - 1,57 - - - - - -
Baix Ebre - - - - - - - 1,05 - - - - - -
Baix Empordà 10,94 9,36 13,19 11,83 11,41 7,28 10,26 8,9 11,8 - 9,15 4,64 6,96 7,14
Baix Llobregat 0,52 1,17 - 1,18 - 2,65 2,56 1,05 - - 2,44 0,66 2,53 3,25
Baix Penedès 0,52 - - - - - - - - - - - - -
Barcelonès 3,65 2,92 4,4 2,37 4,35 9,27 6,41 4,19 4,97 - 3,66 7,28 5,06 3,9
Berguedà 1,56 - 0,55 - - 0,66 - 0,52 0,62 - 1,83 - 0,63 -
Cerdanya - - - - - - - - - - - - 0,63 -
Fora de Catalunya 0,52 1,75 1,1 2,37 1,09 1,99 1,92 24,08 13,04 100 2,44 3,31 1,9 1,3
Garraf - - - - - - - - - - - 0,66 - -
Garrotxa 3,13 4,09 4,4 3,55 3,26 1,99 2,56 1,05 3,11 - 3,05 2,65 2,53 4,55
Gironès 26,04 35,09 24,18 31,36 27,17 23,84 25 21,99 20,5 - 21,34 27,81 20,89 20,13
Maresme 6,25 5,85 7,69 2,37 9,78 7,28 7,05 5,76 7,45 - 12,2 8,61 11,39 8,44
Moianès - - - - - - 0,64 - - - 0,61 - 0,63 1,3
Montsià 0,52 0,58 - - - - - - - - 0,61 - - -
Noguera - - - 0,59 - - - - - - - - - 0,65
Osona 6,25 5,85 4,4 5,92 1,63 7,28 6,41 5,24 2,48 - 6,1 5,3 5,7 6,49
Pla de l’Estany 5,21 3,51 1,1 3,55 3,26 0,66 3,85 2,62 4,35 - 2,44 3,31 4,43 2,6
Ripollès 0,52 0,58 1,65 - 0,54 - 0,64 - 0,62 - 1,22 1,32 2,53 0,65
Segarra - - - - - - - - - - - - - 0,65
Selva 13,02 15,2 9,89 15,98 19,02 9,93 14,1 8,38 10,56 - 13,41 14,57 17,09 12,34
Solsonès - - - - - - - - - - 0,61 - 0,63 0,65
Tarragonès - 1,17 0,55 0,59 - - 0,64 - - - - - - 1,3
Vallès Occidental 0,52 - 1,65 1,18 1,09 2,65 1,28 1,05 0,62 - 0,61 1,99 0,63 4,55
Vallès Oriental 3,13 2,92 8,24 3,55 4,89 7,28 2,56 2,62 5,59 - 3,05 4,64 6,96 7,14
% d'estudiants de primera generació. - 73,68 68,68 86,39 77,72 81,46 80,13 83,77 82,61 80,75 79,27 84,77 68,35 64,29
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0 0 0,16 1,11 0,79 1,16
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 17,71 28,65 26,92 29,59 20,11 24,5 27,56 25,65 26,09 25,47 21,34 25,83 31,65 29,22
Diplomat o Enginyer Tècnic 15,1 11,7 10,44 2,96 8,7 6,62 8,97 5,24 3,73 6,83 5,49 6,62 10,13 14,29
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 25 14,62 21,43 10,65 13,59 11,92 10,9 10,99 13,66 12,42 15,24 8,61 21,52 21,43
EGB o FP 1r grau 21,35 19,88 17,58 23,08 26,09 20,53 24,36 20,94 24,84 30,43 40,85 39,07 22,15 24,03
estudis primaris 11,46 15,2 11,54 20,12 19,57 21,85 10,26 16,23 14,91 11,18 9,76 7,95 6,33 5,84
sense estudis 4,17 2,34 4,4 2,96 4,35 3,97 7,05 6,28 6,83 2,48 3,66 5,3 3,8 3,25
Altres/ns/nc 5,21 7,6 7,69 10,65 7,61 10,6 10,9 14,66 9,94 11,18 3,66 6,62 4,43 1,95
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 85,31 65,52 51,13 49,3 50,38 48,36 45,9 44,13 44,29 41,74 37,33 - - -
Grup mitjà 30,54 32,76 29,75 33,01 40,6 33,99 32,79 30,88 30,88 33,12 30,88 - - -
Grup petit - - - - - - - - 53,05 42,61 45,5 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1,13 1,01 1,07 0,99 1,08 1,01 1,04 1,23 1,04 1,04 1,06 0,97 1,02 0,99
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 1,18 - - 0,64 - - - - - - -
[15,30) 0,52 0,58 - 1,18 - 0,66 0,64 - - 1,24 - - 0,63 0,65
[30,45) 6,77 8,77 7,14 2,37 9,24 6,62 7,69 4,19 8,07 6,21 7,32 6,62 5,06 2,6
[45,55) 3,65 4,68 4,4 11,83 5,43 8,61 8,97 4,71 12,42 4,97 4,27 3,97 3,16 3,25
>55 89,06 85,96 88,46 83,43 85,33 84,11 82,05 91,1 79,5 87,58 88,41 89,4 91,14 93,51
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 42,31 51,57 54,51 55,03 61,29 56,52 58,02 58,46 58,14 61,26 61,15 58,09 56,48 55,63
Grup mitjà 57,69 48,43 45,49 44,97 38,71 43,48 41,98 41,54 38,01 31,38 30,06 33,73 34,39 32,4
Grup petit - - - - - - - - 3,84 7,36 8,79 8,18 9,13 11,97
% d'estudiants d'origen estranger 7,8 10,22 10,45 11,68 11,26 11,23 11,04 13,78 14,35 14,36 16,53 17,69 17,61 14,57
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 42,31 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 57,69 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - - 1,17 - - - - -
Pràctiques d'aula - 48,43 45,49 44,97 38,71 43,48 41,98 41,54 38,01 31,38 30,06 33,73 34,39 32,4
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - - - - 7,36 7,16 8,18 7,93 0,63
Pràctiques externes - - - - - - - - - - - - - 0,71
Pràctiques integrades teoria - - - - - - - - 2,67 - - - 1,2 8,6
Teoria - 51,57 54,51 55,03 61,29 56,52 58,02 58,46 58,14 61,26 61,15 58,09 56,48 55,63
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 1,63 - - 2,03
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 66,67 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 33,33 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - - 0,78 - - - - -
Pràctiques d'aula - 31,47 31,11 30,95 31,27 31,85 29,89 30,23 28,74 27,78 27,82 27,51 27,23 27,85
Pràctiques d'aula informàtica - - - - - - - - - 3,12 2,88 2,88 2,82 0,25
Pràctiques externes - - - - - - - - - - - - - 0,04
Pràctiques integrades teoria - - - - - - - - 1,55 - - - 0,61 3,41
Teoria - 68,53 68,89 69,05 68,73 68,15 70,11 69,77 68,93 69,11 67,42 69,61 69,34 67,49
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 1,88 - - 0,96
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 34 33 36 38 36 35 39 38 40
Permanent 2 - - - - - 2 - 1 1 - - - - -
Lectors - - - - - 5 4 4 4 3 3 2 5 6
Associats - - - - - 12 15 13 15 18 18 22 18 21
Altres - - - - - 5 15 2 6 5 9 9 11 10
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - 42 54 49 46 48 54 55 53
Altres - - - - - - 1 2 1 2 1 1 1 3
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 33 36 38 36 35 39 38 40
Permanent 2 - - - - - - - 1 1 - - - - -
Lectors - - - - - - 4 4 4 3 3 2 5 6
Associats - - - - - - 57 67 64 64 66 76 73 74
Altres - - - - - - 16 4 7 7 10 10 12 13
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 74,14 70,15 73,21 67,19 61,29 66,15 62,5 59,72 59,74
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 4278,5 3560,5 4022,5 3947,5 4125 2938 3105,5 3107 3300
Permanent 2 - - - - - 320 - 160 160 - - - - -
Lectors - - - - - 517 470 440 465 170 242 364,5 552 423
Associats - - - - - 898 1175 1127,5 805 1079 1184 1505,5 1316 1406,5
Altres - - - - - 845 1699,5 360 847,5 542 1162,5 678 816 858,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - 2956,5 2960 3580 3110 2954 3299 3559,5 3734,5 3498,5
Altres - - - - - 5 20 155 20 100 30 4,5 61,5 48
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - 88,42 81,46 59,79 70,24 75,5 83,02 79,5 79,98 82,96 71,17 78,85 78,96
Amb tram no viu - - - - 18,89 15,83 9,47 10,82 12,9 13,74 13,22 13,43 12,74 16,36
Sense tram 100 100 11,58 18,54 21,32 13,93 15,03 6,17 7,6 6,29 3,82 15,4 8,42 4,69
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - 80,47 75,43 86,12 81,73 84,8 92,56 95,81 94,34 88,43 79,87 88,13
Amb tram no viu - - - - - 1,76 3,65 1,68 - - - - - 3,76
Sense tram 100 100 100 19,53 24,57 12,12 14,62 13,52 7,44 4,19 5,66 11,57 20,13 8,11
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - 23,01 20 19,96 19,42 19,58 20,35 20,43 21,67 20,29 20,47
Relació estudiants per PDI 14,89 16 16,07 14,86 17,38 14,42 13,54 16,4 13,64 13,69 14,09 14,55 13,64 13,28
Nombre de professors - - - - 91 96 110 112 114 110 114 127 128 133
Nombre de trams de docència estatals - - - - 126 103 124 112 134 107 119 132 119 129
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 127 117 144 136 160 139 145 165 152 165
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - 0 33,57 41,42 43,36 43,57 36,02 40,6 42,2 45,32 32,59 34,32 32,41 34,61
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - 0 0,42 0 0 0 0 0,25 0 0,67 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor - 55,41 37,96 29,52 29,19 30,16 30,15 37,94 33,46 34,05 38,69 39,56 39,6 37,2
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 62 52 62 54 70 56 69 73 69 75
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 58 59 71 69 85 78 94 104 107 116
% Crèdits impartits per professorat permanent - 0 33,99 41,42 43,36 43,57 36,02 40,86 42,2 45,99 32,59 34,32 32,41 34,61
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,02 4,34 4,15 4,27 4,34 4,44 3,83 3,79 4,01
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 65,96 61,8 48,64 41,53 55,12 73,68 86,83 78,97 66,18 88,84 156,4 149,62 93,69 86,72
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 25 43,21 42,35 46,25 49,48 59,55 56 56,06 41,56 46,59 51,28
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,02 0,01 0,02 0 0,61 0,95 1,44 0,65 1,8 0,79 1,73 2,48
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 205 362 488 591 684 677 661 733 627 613 611 633 636 604
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,89 3,6 3,98 3,6 3,57 3,69 3,8 3,59 3,84 3,88 3,99 3,68 3,74 3,87
Taxa de rendiment 0,57 0,65 0,68 0,76 0,71 0,71 0,7 0,7 0,72 0,72 0,79 0,73 0,7 0,73
Taxa d’eficiència - - - 0,96 0,91 0,87 0,85 0,82 0,83 0,83 0,83 0,84 0,86 0,85
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - 0,28 0,28 0,39 0,31 0,32 0,31 0,33 0,34 0,18 0,31
Taxa de graduació en t - - - 0,15 0,26 0,17 0,15 0,18 0,18 0,19 0,09 0,16 0,19 0,13
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,33 0,42 0,34 0,35 0,33 0,38 0,37 0,18 0,34 0,37
Taxa d’abandonament - - 0,19 0,19 0,15 0,12 0,13 0,13 0,13 0,22 0,13 0,15 0,1 0,14
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,2 0,18 0,19 0,14 0,15 0,17 0,16 0,36 0,17 0,16 0,13 0,16
Taxa de rendiment a primer curs 0,56 0,69 0,68 0,77 0,73 0,71 0,68 0,67 0,65 0,7 0,77 0,74 0,74 0,73
Taxa de presentats del primer curs 0,85 0,89 0,89 0,94 0,95 0,89 0,9 0,88 0,86 0,89 0,91 0,9 0,89 0,89
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,67 0,78 0,76 0,82 0,77 0,79 0,74 0,74 0,74 0,77 0,83 0,81 0,81 0,81
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 76,47 - - - - -
Aturats - - - - - - - - 23,53 - - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 25 43,21 42,35 46,25 49,48 59,55 56 56,06 41,56 46,59 51,28
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,47 0,57 0,56 0,64 0,63 0,59 0,64 0,55 0,46 0,64 0,66 0,61 0,64 0,69
[6,7) 0,65 0,73 0,7 0,8 0,77 0,73 0,6 0,66 0,71 0,68 0,76 0,72 0,71 0,69
[7,10] 0,81 0,9 0,88 0,89 0,9 0,89 0,84 0,78 0,94 0,85 0,91 0,9 0,82 0,85
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,2 0,45 0,5 0,9 0,41 0,7 0,85 0,5 - 0,4 0,8 - - -
[6,7) 0,6 - 0,66 0,64 0,83 0,68 0,65 0,67 0,49 0,42 0,46 0,35 0,7 0,6
[7,10] 0,12 - 0,93 0,76 0,7 0,8 0,77 0,83 0,62 0,73 0,83 0,63 0,6 0,72
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,2 - - - - - - 0,54 - - - - 0,8 0
[6,7) 1 0,86 0,7 - 0,31 - 0,47 - 0,93 0,7 - - 0,57 0,5
[7,10] - 1 0,96 0,96 0,82 0,5 - 0,95 0,8 - - - - 0
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,48 0,55 0,61 0,69 0,65 0,63 0,62 0,62 0,62 0,62 0,69 0,61 0,59 0,68
[6,7) 0,65 0,7 0,69 0,74 0,7 0,7 0,7 0,7 0,72 0,71 0,79 0,74 0,67 0,69
[7,10] 0,81 0,89 0,85 0,89 0,86 0,86 0,84 0,81 0,87 0,87 0,9 0,84 0,83 0,82
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,2 0,3 0,32 0,66 0,58 0,55 0,62 0,34 0,59 0,75 0,85 0,75 0,74 1
[6,7) 0,63 0,59 0,78 0,74 0,62 0,65 0,53 0,62 0,61 0,6 0,68 0,63 0,53 0,61
[7,10] 0,12 - 0,93 0,83 0,77 0,83 0,74 0,66 0,67 0,79 0,83 0,68 0,63 0,78
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,41 0,78 0,71 0,8 0,47 0,59 1 0,54 0,88 0,68 0,74 0,86 0,91 0,41
[6,7) 1 0,89 0,68 0,79 0,44 0,95 0,65 0,33 0,93 0,86 0,97 0,79 0,57 0,4
[7,10] - 1 0,97 0,92 0,77 0,76 0,82 0,85 0,94 0,33 1 1 - 0
Durada mitjana dels estudis - - - 3,91 4,44 4,76 5 5,09 5,24 5,11 5,32 5,25 5,1 5,21