Indicadors
 
2022-23
Facultat de Ciències
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Ciències Ambientals [3103GD215]
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 10 20 20 20 20 20 20 20
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 2,7 0,85 1,6 1,3 1,6 1,55 1,9 1,05
Demanda en primera opció 27 17 32 26 32 31 38 21
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés - 21 23 21 21 24 21 25
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència - 71,43 73,91 80,95 76,19 70,83 95,24 72
% d'acces en matrícula a setembre - 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 10,23 8,81 9,91 7,58 9,54 9,04 10,75 10,2
Nota de tall FP 10,23 8,81 9,91 7,58 9,54 9,04 10,75 10,2
Nota de tall M25 5,31 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa - 33,33 21,74 19,05 4,76 20,83 4,76 8
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[6,7) - 35 13,64 9,52 23,81 12,5 - 4,76
[7,8) - 50 54,55 57,14 42,86 37,5 20 52,38
[8,9) - 15 27,27 28,57 23,81 29,17 55 33,33
[9,10] - - 4,55 4,76 9,52 20,83 25 9,52
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[7,8) - - 100 - - - 100 33,33
[8,9) - 100 - - - - - 66,67
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[7,8) - - - - - - - 100
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) - 71,43 91,3 95,24 90,48 100 90,48 76
CFGS, FP2 o assimilats - 4,76 4,35 - - - 4,76 12
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - - - - - - 4
Altres - 23,81 4,35 4,76 9,52 - 4,76 8
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) - 15 21 20 19 24 19 19
CFGS, FP2 o assimilats - 1 1 - - - 1 3
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - - - - - - 1
Altres - 5 1 1 2 - 1 2
Nombre d'estudiants matriculats - 49 68 81 82 92 95 104
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant - 65,2 64,9 62,59 62,56 63,59 64,42 62,88
Ràtio demanda de places/oferta 15,5 7,8 8,85 8,4 10,65 11,55 10,45 9
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 59,18 63,24 61,73 60,98 65,22 69,47 71,15
Home - 40,82 36,76 38,27 39,02 34,78 30,53 28,85
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 0 100 75 50 66,67 57,14 54,55
Home - 0 0 25 50 33,33 42,86 45,45
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - - - 4,76 -
Aragó - 4,76 - - - - - -
Castella i Lleó - - - - - 4,17 - -
Catalunya - 95,24 82,61 - 76,19 79,17 80,95 84
Fora d'Espanya - - - 100 - - - 4
Galicia - - 4,35 - - - - -
Illes Balears - - - - 4,76 4,17 - 8
País Basc - - 4,35 - 4,76 4,17 9,52 -
València - - 8,7 - 14,29 8,33 4,76 4
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - - - - - 4
Alt Empordà - 9,52 8,7 - - 4,17 9,52 4
Alt Penedès - - - - 4,76 4,17 - -
Alt Urgell - - - - - 4,17 - -
Anoia - - - - - - - 4
Bages - - - - - - - 8
Baix Camp - 4,76 4,35 - 4,76 - - -
Baix Ebre - 4,76 - - - - - -
Baix Empordà - 9,52 8,7 - 4,76 - 14,29 -
Baix Llobregat - - - - - - - 4
Barcelonès - 14,29 4,35 - - 12,5 4,76 8
Berguedà - - 4,35 - - - - -
Cerdanya - - - - 4,76 - - -
Conca de Barberà - - - - 9,52 - 4,76 -
Fora de Catalunya - 4,76 17,39 100 23,81 20,83 19,05 16
Garraf - - - - - - - 4
Garrotxa - 9,52 4,35 - - 4,17 - -
Gironès - - - - 4,76 4,17 4,76 4
Maresme - - 4,35 - - 8,33 4,76 -
Montsià - - - - - - - 4
Noguera - - - - - 4,17 - -
Osona - 9,52 4,35 - 4,76 - 9,52 4
Pla d’Urgell - - 4,35 - - - - -
Pla de l’Estany - 4,76 4,35 - - 4,17 - 4
Segrià - - 4,35 - - - 4,76 4
Selva - 4,76 13,04 - 23,81 8,33 4,76 4
Tarragonès - - - - - 4,17 - 8
Urgell - 4,76 4,35 - - - - -
Vallès Occidental - 4,76 - - 9,52 8,33 9,52 12
Vallès Oriental - 14,29 8,7 - 4,76 8,33 9,52 4
% d'estudiants de primera generació. - 90,48 65,22 71,43 57,14 50 42,86 24
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials - 0 0 0 0 2,17 3,16 5,77
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau - 23,81 26,09 23,81 14,29 29,17 38,1 12
Diplomat o Enginyer Tècnic - - 8,7 9,52 9,52 8,33 4,76 24
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte - 9,52 26,09 19,05 33,33 41,67 52,38 52
EGB o FP 1r grau - 42,86 13,04 33,33 28,57 8,33 - 12
estudis primaris - 14,29 17,39 - 9,52 4,17 - -
sense estudis - 4,76 4,35 - - - - -
Altres/ns/nc - 4,76 4,35 14,29 4,76 8,33 4,76 -
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 69,33 69,7 66,69 65,15 56,48 - - -
Grup mitjà 39,13 38,77 38,61 36,43 33,74 - - -
Grup petit 17,7 17,49 16,82 14,55 14,96 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades - 1,05 1,15 1,05 1,05 1,2 1,05 1,25
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 4,76 - - - -
[30,45) - 4,76 - - - - - 8
[45,55) - 9,52 - - 4,76 - 9,52 -
>55 - 85,71 100 95,24 95,24 100 90,48 92
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 31,95 31 31,82 30,11 29,78 29,41 28,22 28,97
Grup mitjà 16,92 15,96 14,9 14,23 13,99 13,82 13,5 14,17
Grup petit 51,13 53,04 53,27 55,65 56,23 56,77 58,28 56,85
% d'estudiants d'origen estranger - 0 0 2,47 2,44 2,17 2,11 2,88
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - 1,53 1,91 1,41 1,62 0,22 0,23
Pràctiques d'aula 16,92 15,96 14,9 14,23 13,99 13,82 13,5 14,17
Pràctiques d'aula informàtica 5,28 5,8 5,55 4,83 4,86 4,63 4,56 4,07
Pràctiques de laboratori 43,75 44,55 43,88 46,53 43,61 43,94 47,28 46,47
Pràctiques de sortides 0,66 1,09 1,02 0,95 0,94 0,93 1,04 1,07
Pràctiques externes - - - - 1,19 1,57 1,04 1,03
Pràctiques transversals 1,43 1,59 1,3 1,43 1,45 1,51 1,48 1,53
Teoria 31,95 31 31,82 30,11 29,78 29,41 28,22 28,97
Treball fi de grau - - - - 2,78 2,58 2,66 2,44
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - 0,69 0,69 0,65 0,66 0,21 0,22
Pràctiques d'aula 18,01 16,58 14,04 14,04 13,23 13,29 13,29 13,75
Pràctiques d'aula informàtica 1,84 2,96 2,55 2,55 2,62 2,63 2,57 2,4
Pràctiques de laboratori 23,77 22,49 22,38 22,38 20,86 20,96 20,51 20,88
Pràctiques de sortides 1,47 2,15 1,85 1,85 1,74 1,75 1,86 1,89
Pràctiques externes - - - - 1,75 0,88 2,72 2,47
Pràctiques transversals 0,49 0,45 0,39 0,39 0,36 0,37 0,36 0,36
Teoria 54,41 55,38 58,1 58,1 54,73 55,01 53,81 54,77
Treball fi de grau - - - - 4,06 4,45 4,67 3,26
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 68 81 95 92 99 97 94 89
Permanent 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Lectors 8 3 3 1 1 1 4 4
Associats 13 21 25 31 36 37 39 33
Altres 11 3 6 8 10 15 17 27
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - 1 - - - - -
Associats 19 23 22 21 16 27 29 27
Altres 1 5 4 12 9 13 16 16
Professorat per categoria
Permanent 1 68 81 95 92 99 97 94 89
Permanent 2 1 1 2 1 1 1 1 1
Lectors 8 3 3 1 1 1 4 4
Associats 32 44 47 52 52 64 68 60
Altres 12 8 10 20 19 28 33 43
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 81,19 77,98 75,38 73,68 74,83 74,83 63,23 60,39
No doctor 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 5192,9 6385,1 7322,1 6843,4 6463,7 6473,8 6621,4 6711,1
Permanent 2 7,5 214 210 210,7 139,9 118,3 145,5 144,5
Lectors 918,8 347 384,5 78 130 217,5 491 396,5
Associats 1006,3 1722,5 1846,1 2959,5 3277,3 3087,8 3009,9 2268,1
Altres 598,8 100,5 216 421 400 507 556,5 774
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - 15 - - - - -
Associats 1255,7 2040,1 1490,8 1749,6 1053,9 1797,9 2169,4 2253,3
Altres 90 173,3 165,5 315,3 277,2 581,7 492,3 513,5
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 85,84 85,05 89,2 89,82 89,2 89,4 91,25 89,35
Amb tram no viu 4,56 5,46 7,02 9,86 7,18 6,74 7,92 8,96
Sense tram 9,6 9,49 3,78 0,32 3,62 3,86 0,83 1,69
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 94,51 98,32 97,01 97,16 97,11 96,42 95,82 94,05
Amb tram no viu 0,67 - - - - - - 0,48
Sense tram 4,83 1,68 2,99 2,84 2,89 3,58 4,18 5,47
Relació estudiants per PDI (2022) 14,56 14,68 14,98 13,69 12,41 13,1 12,67 12,73
Relació estudiants per PDI - 1,16 1,52 1,61 1,75 1,83 1,82 2
Nombre de professors 121 137 157 166 172 191 200 197
Nombre de trams de docència estatals 227 238 294 294 303 312 296 293
Nombre de trams de docència autonòmics 306 310 390 393 414 431 407 410
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 53,88 55,86 60,78 53,22 49,23 49,99 49,1 51,38
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 3,46 4,23 3,87 2,87 2,38 0,91 1,08 1,11
% Crèdits impartits per professorat no doctor 14,84 20,15 14,35 16,42 15,82 18,99 19,74 21,18
Nombre de trams de recerca estatals 150 153 199 199 214 225 224 220
Nombre de trams de recerca autonòmics 207 210 276 275 314 330 334 326
% Crèdits impartits per professorat permanent 57,34 60,09 64,78 56,09 51,61 50,9 50,18 52,49
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - 0 0 0
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 186,01 164,05 135,98 203,78 344,43 278,03 189,8 178,48
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - 100 91,67 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat - 2,04 2,94 3,7 7,32 3,26 5,26 13,46
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats - 49 68 81 82 92 95 104
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - - - - 3,72 3,79 3,75
Taxa de rendiment - 0,93 0,94 0,94 0,96 0,94 0,96 0,93
Taxa d’eficiència - - 1 0,98 0,99 0,99 0,97 0,99
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - - - -
Taxa de graduació en t - - - - - - 0,62 0,57
Taxa de graduació en t+1 - - - - - - - 0,67
Taxa d’abandonament - - - 0,08 0,09 0,1 0,05 0,05
Taxa d’abandonament a primer curs - - - 0,14 0,22 0,19 0,19 0,13
Taxa de rendiment a primer curs - 0,9 0,9 0,94 0,91 0,89 0,96 0,84
Taxa de presentats del primer curs - 1 1 1 0,99 0,97 0,98 0,94
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés - 0,91 0,9 0,9 0,92 0,92 0,98 0,89
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - 100 91,67 100 100 100 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[6,7) - 0,81 0,73 0,5 0,69 0,9 - 1
[7,10] - 0,96 0,93 0,99 0,99 0,89 0,99 0,85
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[7,10] - 0,75 0,8 - - - 0,25 0,86
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[7,10] - - - - - - - 0,4
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[6,7) - 0,9 0,89 0,72 0,82 0,84 0,88 0,9
[7,10] - 0,95 0,95 0,98 0,98 0,95 0,97 0,94
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[7,10] - 0,85 0,9 0,88 1 0,97 0,64 0,74
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[7,10] - - - - - - - 0,4
Durada mitjana dels estudis - - 2 3 4 5 5,21 5,27