Indicadors
 
2022-23
Facultat de Ciències
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Biotecnologia [3103GD115]
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 10 10 10 10 10 10 10 10
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 3,1 2,1 3,5 1,8 1,8 2,2 1,8 2,7
Demanda en primera opció 31 21 35 18 18 22 18 27
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés - 10 14 12 12 12 13 14
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència - 80 85,71 83,33 91,67 91,67 53,85 85,71
% d'acces en matrícula a setembre - 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 11,35 9,8 11,75 11,41 11,17 11,93 11,38 11,4
Nota de tall FP 11,35 9,8 11,75 11,41 11,17 11,93 11,38 11,4
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa - 10 21,43 0 25 8,33 15,38 14,29
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[7,8) - 22,22 - 16,67 8,33 - - -
[8,9) - 77,78 84,62 75 58,33 83,33 69,23 84,62
[9,10] - - 15,38 8,33 33,33 16,67 30,77 15,38
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[8,9) - 100 - - - - - 100
[9,10] - - 100 - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) - 80 92,86 100 91,67 100 100 85,71
CFGS, FP2 o assimilats - 10 7,14 - - - - -
Altres - 10 - - 8,33 - - 14,29
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) - 8 13 12 11 12 13 12
CFGS, FP2 o assimilats - 1 1 - - - - -
Altres - 1 - - 1 - - 2
Nombre d'estudiants matriculats - 37 50 51 54 58 59 58
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant - 65,11 65,28 63,82 61,61 63,36 62,14 59,74
Ràtio demanda de places/oferta 20,8 16,5 19,4 11 11,8 13,8 12,9 17,2
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 70,27 72 66,67 68,52 68,97 64,41 60,34
Home - 29,73 28 33,33 31,48 31,03 35,59 39,66
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 0 87,5 62,5 50 88,89 69,23 42,86
Home - 0 12,5 37,5 50 11,11 30,77 57,14
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - 7,14 - - - - -
Aragó - - - - - 8,33 - 7,14
Canàries - - 7,14 - - - - -
Cantabria - 10 - - - - - -
Castella i Lleó - 10 - - - - - -
Catalunya - 80 78,57 - 91,67 66,67 76,92 78,57
Extremadura - - - - - 8,33 - -
Fora d'Espanya - - 7,14 100 - - - -
Galicia - - - - 8,33 - - -
Illes Balears - - - - - 8,33 - 7,14
Madrid - - - - - - - 7,14
València - - - - - 8,33 23,08 -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà - 10 7,14 - 33,33 - 15,38 7,14
Bages - - - - 8,33 - - -
Baix Camp - 10 7,14 - - - - -
Baix Empordà - 10 7,14 - - 8,33 7,69 -
Baix Llobregat - - - - - - - 7,14
Barcelonès - - - - - - 7,69 -
Berguedà - - - - 8,33 - - -
Fora de Catalunya - 20 21,43 100 8,33 33,33 23,08 21,43
Garrotxa - - 14,29 - - - - 7,14
Gironès - 30 14,29 - 25 25 38,46 28,57
Maresme - 10 7,14 - - - - 7,14
Osona - - - - 8,33 - - -
Pla de l’Estany - 10 7,14 - - - 7,69 14,29
Segrià - - 7,14 - - - - -
Selva - - 7,14 - 8,33 33,33 - 7,14
% d'estudiants de primera generació. - 50 71,43 66,67 58,33 83,33 30,77 21,43
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials - 0 0 0 0 3,45 1,69 5,17
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau - 20 21,43 33,33 16,67 50 15,38 14,29
Diplomat o Enginyer Tècnic - 10 - 16,67 33,33 8,33 7,69 21,43
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte - 40 28,57 16,67 8,33 8,33 61,54 57,14
EGB o FP 1r grau - - 21,43 25 33,33 25 - 7,14
estudis primaris - 10 28,57 8,33 - 8,33 - -
Altres/ns/nc - 20 - - 8,33 - 15,38 -
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 71,35 72,68 71,9 68,56 64,37 - - -
Grup mitjà 40,95 41,05 41,78 38,16 37,43 - - -
Grup petit 17,44 16,34 16,36 13,94 14,52 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades - 1 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) - - - - - - 7,69 -
>55 - 100 100 100 100 100 92,31 100
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 32,05 30,72 30,48 29,22 28,31 28,03 27,23 27,2
Grup mitjà 15,86 15,27 14,31 13,68 13,42 13,29 13,22 13,43
Grup petit 52,09 54,01 55,21 57,1 58,28 58,69 59,55 59,37
% d'estudiants d'origen estranger - 0 2 5,88 5,56 5,17 10,17 6,9
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - 1,38 1,81 1,26 1,48 0,11 0,11
Pràctiques d'aula 15,86 15,27 14,31 13,68 13,42 13,29 13,22 13,43
Pràctiques d'aula informàtica 6,83 5,97 6,95 5,74 5,8 5,57 5,25 5,08
Pràctiques de laboratori 43,84 46,45 45,62 48,15 45,99 46,05 48,99 48,94
Pràctiques externes - - - - 1,09 1,68 0,99 1,07
Pràctiques transversals 1,41 1,6 1,27 1,41 1,42 1,48 1,47 1,47
Teoria 32,05 30,72 30,48 29,22 28,31 28,03 27,23 27,2
Treball fi de grau - - - - 2,72 2,43 2,73 2,7
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - 0,74 0,74 0,71 0,69 0,23 0,23
Pràctiques d'aula 15,91 15,6 13,78 13,78 13,17 12,77 13,43 13,39
Pràctiques d'aula informàtica 3,41 2,62 3,47 3,47 3,31 3,21 3,26 2,97
Pràctiques de laboratori 24,87 25,78 24,67 24,67 23,59 22,87 23,21 22,75
Pràctiques externes - - - - 1,58 0,92 2,8 2,89
Pràctiques transversals 0,51 0,48 0,41 0,41 0,39 0,38 0,39 0,38
Teoria 55,3 55,52 56,93 56,93 54,43 52,78 53,57 52,51
Treball fi de grau - - - - 2,8 6,38 3,11 4,87
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 67 83 97 92 97 87 90 90
Permanent 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Lectors 8 3 3 1 1 1 4 4
Associats 13 21 26 34 39 40 43 36
Altres 13 4 4 7 12 15 18 28
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - 1 - - - - -
Associats 16 21 20 18 13 23 24 23
Altres 1 5 3 10 10 14 14 14
Professorat per categoria
Permanent 1 67 83 97 92 97 87 90 90
Permanent 2 1 1 2 1 1 1 1 1
Lectors 8 3 3 1 1 1 4 4
Associats 29 42 46 52 52 63 67 59
Altres 14 9 7 17 22 29 32 42
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor 81,37 77,68 75,57 72,59 72 70,14 60,26 59,12
No doctor 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 5318,3 6091,7 7370,7 6835,1 6180,1 6413,8 6615,3 6637,5
Permanent 2 7,5 176,5 157,5 158,2 92,4 60,8 90,5 87
Lectors 830,4 339,5 339,5 27,5 75 217,5 462,3 431,5
Associats 1004,8 1737,5 2029,5 3281,5 3797,6 3379,8 3346,7 2669,6
Altres 705,8 125,5 91 401 420 582 576,5 877,4
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - 15 - - - - -
Associats 1248,2 2256,5 1813,8 1791,4 1086,7 1708,7 2018,9 2364,5
Altres 90 210,3 138 315,3 324,2 654,4 461,8 509
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 86,66 87,92 91,03 89,95 91,06 89,56 92,93 91,32
Amb tram no viu 4,47 4,94 5,64 8,31 5,93 5,05 6,23 7,26
Sense tram 8,87 7,14 3,33 1,74 3,01 5,39 0,84 1,42
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 94,61 96,75 97,37 97,01 97,73 96,11 96,17 93,62
Amb tram no viu 0,65 - - - - - - 0,35
Sense tram 4,74 3,25 2,63 2,99 2,27 3,89 3,83 6,03
Relació estudiants per PDI (2022) 14,33 14,31 15,55 13,12 12,46 13,32 12,56 12,64
Relació estudiants per PDI - 0,88 1,09 1,02 1,11 1,13 1,08 1,02
Nombre de professors 119 138 155 163 173 181 194 196
Nombre de trams de docència estatals 212 225 296 265 289 265 274 288
Nombre de trams de docència autonòmics 296 310 397 373 406 381 387 411
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 54,86 54,02 60,24 52,71 46,6 48,63 48,74 48,89
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 3 3,29 2,73 1,88 1,42 0,46 0,67 0,64
% Crèdits impartits per professorat no doctor 14,54 22,55 16,45 16,45 16 18,53 18,28 21,17
Nombre de trams de recerca estatals 140 150 207 183 211 195 208 219
Nombre de trams de recerca autonòmics 206 224 291 275 317 300 326 336
% Crèdits impartits per professorat permanent 57,86 57,31 63,1 54,59 48,02 49,09 49,41 49,53
Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - 0 0 0
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 180,26 159,37 135,08 198,05 333,07 272,97 196,02 185,2
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat - 0 4 3,92 7,41 3,45 6,78 6,9