Indicadors
 
2022-23
Facultat de Ciències
Grau en Ciències Ambientals [3103G0315]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 80 80 80 80 70 70 70 60 60 60 60 60 60 60
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,84 0,63 0,78 0,38 0,73 0,7 0,66 0,92 0,72 0,77 0,88 0,82 0,63 0,72
Demanda en primera opció 67 50 62 30 51 49 46 55 43 46 53 49 38 43
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 84 79 77 77 72 70 69 83 60 68 61 62 64 60
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 75 75,95 80,52 46,75 63,89 57,14 59,42 75,9 73,33 64,71 67,21 54,84 48,44 61,67
% d'acces en matrícula a setembre 8,33 16,46 20,78 7,79 0 0 4,35 6,02 21,67 0 0 0 0 5
Nota de tall PAAU 5 5,8 6,55 6,34 5,62 5,98 5,73 5,24 5 5 7,15 7,44 7,98 5
Nota de tall FP 6,63 5,8 6,55 6,34 5,62 5,98 5,73 5,24 5 5 7,15 7,44 7,98 5
Nota de tall M25 5 5 7,81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 29,76 34,18 41,56 38,96 31,94 34,29 21,74 36,14 40 20,59 18,03 14,52 17,19 11,67
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 66,13 49,15 48,33 36,76 53,13 36,07 37,29 21,92 45,28 47,54 32,69 8,93 8,62 7,14
[6,7) 16,13 44,07 43,33 51,47 45,31 45,9 55,93 49,32 43,4 31,15 48,08 66,07 50 64,29
[7,8) 12,9 5,08 3,33 11,76 - 14,75 6,78 23,29 7,55 16,39 13,46 21,43 34,48 21,43
[8,9) 3,23 1,69 5 - 1,56 3,28 - 5,48 3,77 4,92 5,77 3,57 6,9 5,36
[9,10] 1,61 - - - - - - - - - - - - 1,79
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 20 - 14,29 22,22 12,5 22,22 11,11 11,11 - - - - - -
[6,7) 50 100 35,71 55,56 75 44,44 55,56 44,44 66,67 28,57 62,5 16,67 20 -
[7,8) 25 - 35,71 22,22 - 33,33 33,33 11,11 33,33 57,14 37,5 66,67 20 50
[8,9) 5 - 14,29 - 12,5 - - 33,33 - 14,29 - 16,67 60 50
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 100 - - - - - - 100 100 - 100 - - -
[6,7) - 100 - - - - 100 - - - - - - -
[7,8) - - 100 - - - - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 58,33 63,29 68,83 75,32 80,56 75,71 76,81 72,29 73,33 86,76 80,33 79,03 85,94 85
CFGS, FP2 o assimilats 22,62 16,46 16,88 10,39 9,72 10 11,59 8,43 6,67 8,82 11,48 8,06 6,25 5
Titulats universitaris o assimilats - 1,27 2,6 - - - - - - - - - - 1,67
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1,19 1,27 1,3 - - - 1,45 1,2 1,67 - 1,64 - 1,56 -
Altres 17,86 17,72 10,39 14,29 9,72 14,29 10,14 18,07 18,33 4,41 6,56 12,9 6,25 8,33
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 49 50 53 58 58 53 53 60 44 59 49 49 55 51
CFGS, FP2 o assimilats 19 13 13 8 7 7 8 7 4 6 7 5 4 3
Titulats universitaris o assimilats - 1 2 - - - - - - - - - - 1
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 1 1 - - - 1 1 1 - 1 - 1 -
Altres 15 14 8 11 7 10 7 15 11 3 4 8 4 5
Nombre d'estudiants matriculats 93 153 217 252 272 277 276 326 269 265 248 229 220 223
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 54,84 56,08 56,6 55,48 52,15 55,88 54,73 56,9 52,82 52,42 51,92 54,72 56,89 52,37
Ràtio demanda de places/oferta 3,15 3,48 3,95 3,21 1,46 3,96 3,5 4,32 3,42 4,35 4,67 4,27 3,65 4,18
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 42,48 41,47 47,62 47,79 44,04 43,12 45,71 43,49 48,68 52,82 50,22 51,82 53,81
Home - 57,52 58,53 52,38 52,21 55,96 56,88 54,29 56,51 51,32 47,18 49,78 48,18 46,19
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 0 0 43,75 57,89 53,49 50 41,67 35,56 36,54 54,55 53,19 45,83 61,54
Home - 0 0 56,25 42,11 46,51 50 58,33 64,44 63,46 45,45 46,81 54,17 38,46
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó - - - - - - - 1,2 - - - - - -
Canàries - - 1,3 - - - - - - - - - - -
Catalunya 92,86 94,94 94,81 87,01 97,22 90 88,41 90,36 88,33 - 91,8 96,77 89,06 98,33
Fora d'Espanya 1,19 1,27 - - - 1,43 2,9 3,61 3,33 100 4,92 - - 1,67
Illes Balears 4,76 3,8 3,9 10,39 1,39 8,57 8,7 3,61 6,67 - 3,28 1,61 6,25 -
La Rioja - - - - - - - - 1,67 - - - - -
Madrid - - - - - - - - - - - - 1,56 -
Navarra - - - - - - - - - - - - 1,56 -
País Basc - - - 1,3 - - - - - - - - 1,56 -
València 1,19 - - 1,3 1,39 - - 1,2 - - - 1,61 - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp 1,19 2,53 - - - - - - - - 1,64 - - -
Alt Empordà 7,14 7,59 3,9 2,6 9,72 11,43 4,35 8,43 5 - 3,28 6,45 4,69 10
Alt Penedès - - - - - - 1,45 1,2 - - 1,64 - 1,56 1,67
Alta Ribagorça - - - 1,3 - - - - - - - - - -
Anoia - 1,27 - 1,3 - - - - 1,67 - - 1,61 1,56 -
Bages - - - - 2,78 1,43 1,45 1,2 3,33 - 1,64 1,61 6,25 3,33
Baix Camp 2,38 2,53 6,49 2,6 4,17 5,71 1,45 1,2 - - 8,2 1,61 1,56 1,67
Baix Ebre - 1,27 1,3 - - 2,86 1,45 1,2 - - - - - -
Baix Empordà 8,33 3,8 10,39 12,99 5,56 7,14 5,8 9,64 15 - 4,92 9,68 7,81 10
Baix Llobregat 2,38 6,33 5,19 1,3 1,39 1,43 - - - - 1,64 1,61 1,56 1,67
Baix Penedès - - - - - - - 1,2 5 - 1,64 - - -
Barcelonès 8,33 8,86 9,09 3,9 11,11 7,14 7,25 4,82 5 - 14,75 9,68 - 6,67
Berguedà - 1,27 3,9 - 1,39 - - 2,41 - - - - - -
Cerdanya - - - - - - 1,45 - - - - 1,61 - -
Conca de Barberà - - 1,3 - - - 1,45 1,2 1,67 - 3,28 1,61 - -
Fora de Catalunya 7,14 5,06 5,19 12,99 2,78 10 11,59 9,64 11,67 100 8,2 3,23 10,94 1,67
Garraf - 1,27 2,6 - - - 1,45 1,2 1,67 - - - 1,56 -
Garrigues 1,19 1,27 - - - 1,43 - - 1,67 - - - - 1,67
Garrotxa 1,19 3,8 2,6 1,3 2,78 2,86 1,45 2,41 3,33 - - 3,23 1,56 -
Gironès 19,05 16,46 12,99 22,08 12,5 10 13,04 7,23 8,33 - 6,56 16,13 20,31 21,67
Maresme 7,14 8,86 3,9 11,69 8,33 7,14 13,04 7,23 10 - 3,28 4,84 3,13 11,67
Moianès - - - - - - - - - - - 1,61 - -
Montsià 3,57 - - 3,9 - 1,43 - - - - - - 1,56 -
Osona 1,19 6,33 2,6 5,19 2,78 4,29 4,35 7,23 5 - 9,84 3,23 4,69 1,67
Pallars Jussà 2,38 - - - - - - - - - - - - -
Pla d’Urgell - - - - 1,39 - - - 1,67 - - - 1,56 -
Pla de l’Estany 2,38 5,06 - 2,6 1,39 1,43 1,45 2,41 5 - - - 3,13 -
Priorat - - - - 1,39 - - - - - - - - -
Ribera d’Ebre - - - - - 1,43 - - - - - - - -
Ripollès - - - - 1,39 - - - - - - - 1,56 -
Segarra 1,19 - - - - - - 1,2 - - - - - -
Segrià - 2,53 - - 1,39 1,43 - 2,41 - - 1,64 - 3,13 -
Selva 13,1 2,53 12,99 5,19 13,89 11,43 10,14 9,64 8,33 - 14,75 20,97 14,06 20
Solsonès - - - - - - 1,45 - - - - - - -
Tarragonès - 1,27 2,6 1,3 - 4,29 2,9 2,41 1,67 - - 1,61 3,13 1,67
Terra Alta - - - - - - 1,45 - - - - - - -
Urgell - 1,27 3,9 - - - 1,45 3,61 - - 1,64 - - -
Vallès Occidental 1,19 2,53 2,6 - 2,78 2,86 2,9 3,61 1,67 - 3,28 4,84 3,13 1,67
Vallès Oriental 9,52 6,33 6,49 7,79 11,11 2,86 7,25 7,23 3,33 - 8,2 4,84 1,56 3,33
% d'estudiants de primera generació. - 63,29 59,74 77,92 76,39 78,57 79,71 85,54 71,67 73,53 75,41 74,19 53,13 51,67
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,93 4,09 4,48
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 29,76 21,52 19,48 25,97 26,39 18,57 20,29 22,89 20 27,94 21,31 27,42 29,69 25
Diplomat o Enginyer Tècnic 11,9 10,13 11,69 6,49 9,72 4,29 7,25 2,41 6,67 11,76 4,92 9,68 12,5 20
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 19,05 26,58 28,57 15,58 13,89 17,14 13,04 12,05 21,67 14,71 19,67 16,13 34,38 28,33
EGB o FP 1r grau 16,67 17,72 18,18 18,18 29,17 27,14 31,88 39,76 26,67 25 31,15 27,42 18,75 13,33
estudis primaris 16,67 12,66 7,79 19,48 12,5 20 20,29 13,25 15 4,41 9,84 11,29 - 1,67
sense estudis 2,38 2,53 - 3,9 - 1,43 2,9 1,2 - 2,94 1,64 - - 1,67
Altres/ns/nc 3,57 8,86 14,29 10,39 8,33 11,43 4,35 8,43 10 13,24 11,48 8,06 4,69 10
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 75,96 58,82 55,82 46,5 50,14 51,85 50,28 56,1 59,12 57,21 50,66 - - -
Grup mitjà 37,65 30,24 33,4 30,65 35,47 39,29 36,77 36,87 37,12 35,44 32,56 - - -
Grup petit 15,58 11,37 13,89 15,15 15,85 18,77 18,86 16,62 17,42 15,01 15,45 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades - - - - - - 0,99 1,38 1 1,13 1,02 1,03 1,07 1
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - - - - 1,67 1,47 1,64 - - -
[15,30) - - - 1,3 - - - - 1,67 - - - 3,13 -
[30,45) 5,95 15,19 12,99 7,79 13,89 4,29 8,7 7,23 10 4,41 8,2 11,29 7,81 10
[45,55) 19,05 7,59 7,79 7,79 11,11 7,14 8,7 3,61 13,33 16,18 4,92 6,45 4,69 13,33
>55 75 77,22 79,22 83,12 75 88,57 82,61 89,16 73,33 77,94 85,25 82,26 84,38 76,67
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 28,47 27,88 29,83 36,12 35,86 38,48 37,12 34,77 34,68 33,65 33,93 33,41 32,45 33,51
Grup mitjà 37,15 30,07 29,36 23,92 21,68 20,28 15,16 14,39 14,15 13,97 13,98 13,76 13,57 14,32
Grup petit 34,38 42,04 40,81 39,96 42,46 41,24 47,72 50,84 51,17 52,38 52,09 52,83 53,98 52,17
% d'estudiants d'origen estranger 6,45 5,88 4,15 3,17 2,21 3,97 3,62 3,37 3,72 6,04 6,05 5,24 5,91 5,38
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 28,47 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 37,15 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 34,38 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - 0,73 0,68 0,84 0,99 1,38 1,69 1,32 1,76 0,81 0,84
Pràctiques d'aula - 30,07 29,36 23,92 21,68 20,28 15,16 14,39 14,15 13,97 13,98 13,76 13,57 14,32
Pràctiques d'aula informàtica - 4,89 4,74 4,06 4,5 4,1 8,05 8,4 8,57 7,61 7,8 7,4 7,37 6,65
Pràctiques de laboratori - 37,15 35,48 35,29 36,56 35,84 35,34 37,57 37,64 39,32 36,94 37,57 39,82 39,22
Pràctiques de sortides - - 0,59 0,6 0,67 0,63 1,67 1,58 1,58 1,5 1,5 1,48 1,68 1,75
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,63 0,72 0,54 0,44
Pràctiques transversals - - - - - - 1,81 2,3 2 2,26 2,32 2,41 2,4 2,5
Teoria - 27,88 29,83 36,12 35,86 38,48 37,12 34,77 34,68 33,65 33,93 33,41 32,45 33,51
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 1,58 1,49 1,36 0,77
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 49,17 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 33,33 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 17,5 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - 0,53 0,53 0,56 0,56 0,84 0,84 0,81 2,19 1,59 1,63
Pràctiques d'aula - 24,17 22,64 16,13 15,92 15,92 12,64 12,83 12,55 12,55 12,04 12,25 12,2 12,74
Pràctiques d'aula informàtica - 2,08 2,74 1,95 1,95 1,95 3,09 3,09 3,09 3,09 3,23 3,29 3,18 2,98
Pràctiques de laboratori - 22,92 22,21 22,48 20,92 20,92 19,85 19,57 19,57 19,57 18,51 17,46 16,88 17,26
Pràctiques de sortides - - 1,17 0,83 0,83 0,83 2,25 2,25 2,25 2,25 2,16 2,19 2,3 2,35
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 1,8 0,55 1,59 1,26
Pràctiques transversals - - - - - - 0,37 0,47 0,47 0,47 0,45 0,46 0,44 0,45
Teoria - 50,83 51,24 58,6 59,84 59,84 61,24 61,24 61,24 61,24 58,75 59,78 57,8 59,09
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 2,26 1,83 4,01 2,24
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 77 67 71 80 74 74 74 75 65
Permanent 2 - - - - - 3 1 1 1 1 1 1 1 1
Lectors - - - - - 6 5 2 2 1 1 1 3 3
Associats - - - - - 14 11 17 16 22 23 25 21 22
Altres - - - - - 3 10 3 6 8 9 13 15 22
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - - - - 1 - - - - -
Associats - - - - - - 14 16 15 15 10 20 21 17
Altres - - - - - - - 5 2 7 7 9 12 14
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 67 71 80 74 74 74 75 65
Permanent 2 - - - - - - 1 1 2 1 1 1 1 1
Lectors - - - - - - 5 2 2 1 1 1 3 3
Associats - - - - - - 25 33 31 37 33 45 42 39
Altres - - - - - - 10 8 8 15 16 22 27 36
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 86,41 81,91 78,72 78,1 75,47 77,78 78,07 67,83 60,18
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 5859,6 4911,9 4809,8 5194,8 4790,6 4322,7 4053,6 4223,4 4349,9
Permanent 2 - - - - - 496,3 15 181,5 147,5 152,5 112,5 131,7 135 144,5
Lectors - - - - - 728,1 502,3 194,5 130 88 78,5 217,5 327,2 237,5
Associats - - - - - 857,1 453,6 1042,6 796,4 1331,6 1650,1 1510,4 1294,5 1130,1
Altres - - - - - 75 588,2 100,5 215 421 397,5 462,5 612 616,2
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - - - - - 15 - - - - -
Associats - - - - - 773,9 701,5 1090,3 966,3 1018,3 600 1224,8 1343,4 1109,8
Altres - - - - - - - 173,3 67,5 178 188,5 413,5 398 419
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 81,53 82,19 85,53 86,71 86,4 84,26 86,85 89,11
Amb tram no viu - - - - - - 5,91 6,59 10,14 12,85 11,37 10,75 11,87 10,89
Sense tram - - - - - - 12,56 11,22 4,33 0,45 2,24 4,99 1,28 -
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 96,67 97,7 98,59 95,78 97,15 94,6 97,02 90,38
Amb tram no viu - - - - - - 1,49 - - - - - - 4,6
Sense tram - - - - - - 1,83 2,3 1,41 4,22 2,85 5,4 2,98 5,02
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - - - 15,38 15,31 15,35 14,27 13,19 12,68 12,57 12,86
Relació estudiants per PDI 4,92 5,01 6,15 6,14 6,9 7,04 8,42 9,77 7,54 6,96 7,01 6,25 6,01 5,83
Nombre de professors - - - - 106 114 108 115 123 128 125 143 148 144
Nombre de trams de docència estatals - - - - 268 234 226 212 257 239 239 246 246 220
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 272 307 296 275 338 323 321 341 337 308
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - - - - - - 63,02 60,64 66,28 58,56 52,88 50,05 50,68 54,33
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - - - - - - 5,67 5,1 4,65 3,38 2,71 1,63 1,62 1,8
% Crèdits impartits per professorat no doctor - - - - - - 9,78 16,64 13,92 14,99 16,66 20,22 20,9 19,09
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 170 145 141 131 163 151 161 170 181 164
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 167 188 192 180 224 214 224 245 266 233
% Crèdits impartits per professorat permanent - - - - - - 68,69 65,74 71,12 61,94 55,59 51,68 52,3 56,13
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,3 4,39 4,33 4,39 4,33 4,49 4,12 4,29 4,28
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 106,71 104,34 88,71 75,47 89,49 132,22 171,5 155,32 137,77 211,05 334,43 306,04 202,94 193,48
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 92,86 97,37 100 100 86,11 86,67 94,23 86,67 87,23 83,33 92,31
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,01 0,02 0,02 0,01 0,72 1,84 2,97 3,4 4,84 0,44 2,73 1,35
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 93 153 217 252 272 277 276 326 269 265 248 229 220 223
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,75 3,94 4,05 3,95 4,04 3,86 4,1 3,98 3,98 4,1 4,09 3,8 3,83 3,91
Taxa de rendiment 0,56 0,63 0,68 0,75 0,82 0,78 0,79 0,82 0,81 0,8 0,87 0,8 0,78 0,82
Taxa d’eficiència - - - 0,97 0,89 0,88 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86 0,88 0,9 0,88
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - 0,28 0,28 0,23 0,35 0,3 0,44 0,38 0,44 0,35 0,42
Taxa de graduació en t - - - 0,15 0,16 0,27 0,21 0,21 0,19 0,26 0,27 0,43 0,25 0,23
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,35 0,28 0,49 0,35 0,49 0,46 0,52 0,36 0,48 0,53
Taxa d’abandonament - - 0,24 0,18 0,19 0,16 0,1 0,12 0,07 0,24 0,11 0,12 0,11 0,12
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,23 0,23 0,22 0,26 0,1 0,21 0,14 0,42 0,22 0,15 0,23 0,24
Taxa de rendiment a primer curs 0,56 0,54 0,59 0,61 0,72 0,66 0,73 0,77 0,67 0,61 0,74 0,71 0,67 0,74
Taxa de presentats del primer curs 0,94 0,94 0,93 0,98 1,01 0,97 0,99 0,98 0,96 0,94 0,99 0,97 0,96 0,95
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,59 0,57 0,64 0,62 0,71 0,68 0,73 0,74 0,66 0,63 0,73 0,7 0,68 0,77
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 100 - - - - -
Aturats - - - - - - - - 0 - - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 92,86 97,37 100 100 86,11 86,67 94,23 86,67 87,23 83,33 92,31
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,46 0,49 0,52 0,54 0,71 0,63 0,67 0,57 0,53 0,62 0,68 0,58 0,54 0,55
[6,7) 0,74 0,53 0,66 0,6 0,73 0,68 0,74 0,79 0,72 0,49 0,78 0,66 0,63 0,76
[7,10] 0,89 0,81 0,76 0,87 1 0,8 0,89 0,92 0,89 0,78 0,89 0,83 0,72 0,86
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,25 - 0,31 0,52 0,77 0,42 0,7 0,71 - - - - - -
[6,7) 0,66 1 0,59 0,8 0,56 0,6 0,73 0,73 0,68 0,33 0,69 0,75 1 -
[7,10] 0,35 - 0,72 0,52 0,82 0,47 0,8 0,7 0,75 0,72 0,41 0,87 0,81 0
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,3 - - - - - - 0,35 0,85 - 0 - - -
[6,7) - 0,4 - - - - 1 - - - - - - -
[7,10] - - 0,3 - - - - - - - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,46 0,59 0,62 0,69 0,78 0,75 0,74 0,76 0,73 0,76 0,82 0,8 0,83 0,8
[6,7) 0,74 0,61 0,74 0,76 0,83 0,82 0,82 0,82 0,85 0,82 0,87 0,77 0,74 0,81
[7,10] 0,9 0,89 0,91 0,87 0,9 0,85 0,85 0,91 0,9 0,89 0,94 0,88 0,85 0,88
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,25 0,33 0,33 0,58 0,85 0,57 0,61 0,69 0,7 0,78 0,84 1 0,93 1
[6,7) 0,62 0,82 0,77 0,85 0,8 0,71 0,77 0,75 0,81 0,74 0,85 0,65 0,6 0,68
[7,10] 0,35 0,77 0,74 0,81 0,93 0,75 0,78 0,81 0,88 0,86 0,83 0,81 0,76 0,78
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,3 0 - - - - - 0,35 0,52 0,87 0,7 1 - -
[6,7) - 0,4 - - - - 1 0,38 - - - - - -
[7,10] - - 0,3 0 - - - - - - - - - -
Durada mitjana dels estudis - - - 4 4,37 4,65 4,93 4,89 4,96 5,13 4,89 4,64 4,58 4,87