Indicadors
 
2022-23
Facultat de Ciències
Grau en Biotecnologia [3103G0215]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,98 1,27 1,03 1,22 0,75 0,7 1,23 0,88 1,22 1,17 0,92 1 1,3 1,35
Demanda en primera opció 59 76 62 73 45 42 74 53 73 70 55 60 78 81
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 60 59 79 59 60 58 71 70 71 63 59 60 61 61
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 85 79,66 55,7 61,02 58,33 62,07 59,72 65,71 67,61 71,43 81,36 70 60,66 72,13
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 6,03 9,74 9,58 10,14 9,09 5,8 9,72 6,62 9,87 10,17 5,72 9,63 10,75 11,02
Nota de tall FP 6,61 9,74 9,58 10,14 9,09 5,8 9,72 6,62 9,87 10,17 5,72 9,63 10,75 11,02
Nota de tall M25 5 5,46 7,28 5,37 8,37 5 5,43 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 28,33 37,29 29,11 23,73 21,67 24,14 38,03 20 23,94 9,52 6,78 8,33 6,56 14,75
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 12,73 3,77 4,11 - 1,82 - - 1,52 - - 1,75 - - -
[6,7) 30,91 30,19 35,62 7,14 14,55 20,75 10,61 9,09 10,29 5,08 1,75 5,26 - -
[7,8) 40 52,83 39,73 64,29 63,64 64,15 74,24 53,03 69,12 72,88 56,14 57,89 0,82 0,57
[8,9) 12,73 9,43 17,81 28,57 18,18 15,09 15,15 34,85 19,12 20,34 35,09 29,82 1,16 1,25
[9,10] 3,64 3,77 2,74 - 1,82 - - 1,52 1,47 1,69 5,26 7,02 0,22 0,14
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - - 20 - - - - - - - -
[6,7) 33,33 - 33,33 - - - 25 25 - - - - - -
[7,8) 33,33 - 33,33 50 - 20 50 25 50 50 - - - -
[8,9) 33,33 - 33,33 50 100 40 25 50 50 25 50 66,67 100 100
[9,10] - - - - - 20 - - - 25 50 33,33 - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 100 - - 100 - - - - - - 100
[6,7) - 100 50 - - - - - - - - - - -
[7,8) 100 - - - - - - - 100 - - - - -
[8,9) - - 50 - 100 - - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 73,33 83,05 86,08 93,22 80 84,48 87,5 84,29 92,96 92,06 93,22 93,33 93,44 90,16
CFGS, FP2 o assimilats 3,33 3,39 2,53 3,39 - 8,62 4,17 5,71 2,82 6,35 3,39 3,33 1,64 4,92
Titulats universitaris o assimilats - 1,69 - - 3,33 - - - - - - - 1,64 1,64
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1,67 1,69 3,8 1,69 3,33 - 1,39 - 1,41 - - - - 1,64
Altres 21,67 10,17 7,59 1,69 13,33 6,9 6,94 10 2,82 1,59 3,39 3,33 3,28 1,64
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 44 49 68 55 48 49 63 59 66 58 55 56 57 55
CFGS, FP2 o assimilats 2 2 2 2 - 5 3 4 2 4 2 2 1 3
Titulats universitaris o assimilats - 1 - - 2 - - - - - - - 1 1
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 1 3 1 2 - 1 - 1 - - - - 1
Altres 13 6 6 1 8 4 5 7 2 1 2 2 2 1
Nombre d'estudiants matriculats 60 121 193 231 254 251 259 300 266 266 263 262 260 262
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,35 58,34 59,97 60,17 57,31 56,24 56,25 58,21 57,45 56,55 54,97 56,15 55,49 57,02
Ràtio demanda de places/oferta 3,95 6,95 5,92 6,23 1,4 5,18 6,83 5,7 6,18 5,73 5,4 6,82 7,55 7,88
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 55,37 57,51 58,01 58,27 59,76 60,62 63,33 66,54 62,78 60,08 60,69 61,54 65,27
Home - 44,63 42,49 41,99 41,73 40,24 39,38 36,67 33,46 37,22 39,92 39,31 38,46 34,73
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 0 0 53,33 52,08 64,91 59,57 54,9 73,08 66,67 64,29 68,33 61,11 55,77
Home - 0 0 46,67 47,92 35,09 40,43 45,1 26,92 33,33 35,71 31,67 38,89 44,23
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia 1,67 - - - 1,67 - - - - - - 1,67 1,64 -
Aragó 1,67 3,39 - - - - - - - - 1,69 - - -
Astúries 1,67 - - - - - - - - - - - - -
Canàries 1,67 1,69 2,53 - - 1,72 - - - - - - - -
Cantabria - - - - - - - 1,43 - - - - - -
Castella i Lleó - - 3,8 1,69 1,67 1,72 1,39 2,86 1,41 - - - - -
Castella-La Manxa - - - - 3,33 5,17 - - - - - - - -
Catalunya 85 86,44 72,15 89,83 70 70,69 84,72 84,29 77,46 - 91,53 93,33 88,52 85,25
Extremadura - - - - - - - 1,43 - - - - - -
Fora d'Espanya - - 1,27 - - - - 1,43 5,63 100 - - - -
Galicia 1,67 1,69 3,8 - 8,33 1,72 1,39 - 7,04 - - - - -
Illes Balears 3,33 3,39 11,39 5,08 5 12,07 6,94 2,86 7,04 - 3,39 3,33 3,28 4,92
La Rioja - - - - - 1,72 - - - - 1,69 - - -
Madrid - - - - - - - 1,43 - - - - - -
Murcia - - - - - 1,72 - - - - - - - -
Navarra - - 1,27 - - - - - - - - 1,67 - 4,92
País Basc - 1,69 2,53 - 1,67 - - 2,86 - - - - 1,64 -
València 3,33 1,69 1,27 3,39 8,33 3,45 5,56 1,43 1,41 - 1,69 - 4,92 4,92
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 3,33 11,86 7,59 11,86 5 3,45 4,17 4,29 4,23 - 8,47 6,67 6,56 9,84
Alt Penedès - - - - - - - 2,86 - - - - 3,28 -
Alt Urgell - - - - 1,67 - - - - - - - 1,64 -
Anoia - - 1,27 - - - - - 1,41 - - - - -
Bages - - 1,27 - - 1,72 - - 4,23 - - 5 3,28 1,64
Baix Camp - - - - - - - 1,43 2,82 - - - - 1,64
Baix Ebre - - - - - - 1,39 - - - - - - -
Baix Empordà 6,67 3,39 2,53 6,78 1,67 5,17 6,94 5,71 5,63 - 16,95 3,33 11,48 8,2
Baix Llobregat - - 3,8 - - - 2,78 2,86 1,41 - 1,69 - - 4,92
Baix Penedès - - - - - 1,72 - - - - - - - -
Barcelonès 8,33 1,69 6,33 5,08 6,67 10,34 9,72 1,43 8,45 - 3,39 3,33 4,92 3,28
Berguedà - 1,69 - - - 1,72 - - - - - - - 1,64
Cerdanya - - - 1,69 - - - - - - - - - -
Conca de Barberà - - - - - - - - 1,41 - - - - -
Fora de Catalunya 15 13,56 27,85 10,17 30 29,31 15,28 15,71 22,54 100 8,47 6,67 11,48 14,75
Garraf - - - - - - - 1,43 1,41 - - - 1,64 -
Garrotxa 5 - - 5,08 - 3,45 2,78 1,43 1,41 - 6,78 6,67 3,28 4,92
Gironès 26,67 27,12 17,72 30,51 15 18,97 19,44 25,71 16,9 - 25,42 16,67 18,03 11,48
Maresme 8,33 3,39 5,06 5,08 8,33 1,72 8,33 10 7,04 - 5,08 11,67 6,56 6,56
Moianès - - - - - - - - - - 1,69 - - -
Montsià - - - - - - - 1,43 1,41 - - - - -
Osona 5 1,69 2,53 5,08 6,67 1,72 9,72 1,43 1,41 - 6,78 5 8,2 6,56
Pla d’Urgell - - - - - - - - - - - 3,33 - -
Pla de l’Estany 3,33 5,08 3,8 5,08 1,67 3,45 2,78 2,86 1,41 - 3,39 1,67 4,92 1,64
Ripollès 1,67 - - 5,08 - - 1,39 - - - - - 1,64 1,64
Segarra - - - - - - - - - - - - - 1,64
Segrià 1,67 - - - 1,67 - 1,39 - - - - 1,67 - -
Selva 8,33 20,34 12,66 1,69 10 10,34 2,78 7,14 7,04 - 10,17 10 3,28 16,39
Solsonès - - - - - - - - - - - - 3,28 -
Tarragonès 1,67 - - - - - 1,39 2,86 - - - - - -
Urgell - - - - - - - - 1,41 - - - - -
Vallès Occidental 1,67 1,69 3,8 - 5 1,72 2,78 2,86 2,82 - 1,69 3,33 - 1,64
Vallès Oriental 3,33 8,47 3,8 6,78 6,67 5,17 6,94 8,57 5,63 - - 15 6,56 1,64
% d'estudiants de primera generació. - 54,24 50,63 72,88 63,33 79,31 73,24 65,71 63,38 71,43 69,49 71,67 42,62 52,46
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,15 2,31 1,53
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 36,67 28,81 21,52 20,34 16,67 34,48 25 24,29 25,35 30,16 25,42 31,67 31,15 21,31
Diplomat o Enginyer Tècnic 13,33 18,64 25,32 13,56 6,67 3,45 6,94 10 12,68 14,29 16,95 11,67 26,23 21,31
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 20 27,12 24,05 13,56 30 17,24 20,83 24,29 23,94 14,29 13,56 16,67 31,15 26,23
EGB o FP 1r grau 10 8,47 17,72 28,81 23,33 13,79 29,17 21,43 18,31 17,46 32,2 28,33 9,84 22,95
estudis primaris 15 6,78 6,33 13,56 13,33 12,07 6,94 7,14 12,68 9,52 5,08 6,67 - 4,92
sense estudis - 3,39 1,27 - - 5,17 2,78 2,86 2,82 7,94 1,69 1,67 - 1,64
Altres/ns/nc 5 6,78 3,8 10,17 10 13,79 8,33 10 4,23 6,35 5,08 3,33 1,64 1,64
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 75,96 70,99 63,92 55,28 63,53 59,83 61,08 60,49 66 63,48 59,4 - - -
Grup mitjà 35,9 34,57 39,57 34,37 38,67 38,17 36,7 37,85 40,58 37,29 37,02 - - -
Grup petit 14,68 14,27 16,02 14,34 16,22 16,7 17,3 15,37 15,99 14,1 14,35 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades - - - - - - 1,18 1,17 1,18 1,05 0,98 1 1,02 1,02
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 5 - - - - - - - 1,41 - - 1,67 - -
[15,30) - - - - - - - - - - - - - 1,64
[30,45) 5 6,78 5,06 5,08 10 1,72 8,33 2,86 2,82 4,76 1,69 6,67 4,92 6,56
[45,55) - - - - - - - - 1,41 - - 1,67 1,64 -
>55 90 93,22 94,94 94,92 90 98,28 91,67 97,14 94,37 95,24 98,31 90 93,44 91,8
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 28,78 31,86 32,55 36,51 35,45 38,78 35,49 34,32 33,5 32,2 32,04 31,6 30,86 30,37
Grup mitjà 37,56 34,58 30,85 24,32 21,03 19,67 15,04 14,84 14,66 13,87 14,19 14,08 14,05 14,07
Grup petit 33,66 33,56 36,6 39,17 43,51 41,55 49,48 50,84 51,85 53,93 53,78 54,32 55,09 55,56
% d'estudiants d'origen estranger 6,67 4,13 4,15 3,9 2,76 3,98 3,86 3,67 5,64 7,89 7,22 7,63 6,15 6,11
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 28,78 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 37,56 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 33,66 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - 0,68 0,63 0,75 0,92 1,07 1,44 1,03 1,52 0,17 0,16
Pràctiques d'aula - 34,58 30,85 24,32 21,03 19,67 15,04 14,84 14,66 13,87 14,19 14,08 14,05 14,07
Pràctiques d'aula informàtica - 3,15 3,49 5,03 5,46 5 6,02 6,37 8,2 6,87 7,2 6,81 6,11 6,17
Pràctiques de laboratori - 30,41 33,11 34,14 37,38 35,92 41,09 41,41 40,75 43,59 41,54 41,74 44,8 45,39
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,46 0,87 0,44 0,49
Pràctiques transversals - - - - - - 1,62 2,14 1,82 2,03 2,11 2,2 2,2 2,17
Teoria - 31,86 32,55 36,51 35,45 38,78 35,49 34,32 33,5 32,2 32,04 31,6 30,86 30,37
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 1,43 1,19 1,37 1,19
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 49,17 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 33,33 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 17,5 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - 0,57 0,58 0,59 0,59 0,88 0,88 0,86 0,84 0,28 0,28
Pràctiques d'aula - 26,04 23,33 16,67 14,37 14,53 12,5 12,7 12,69 12,69 12,44 12,12 12,83 12,94
Pràctiques d'aula informàtica - 0,83 1,81 2,48 2,39 2,42 2,2 2,2 3,68 3,68 3,6 3,51 3,55 3,05
Pràctiques de laboratori - 20,42 23,61 21,92 21,17 20,83 22,55 22,25 20,49 20,49 20,08 19,56 19,79 19,32
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 1,54 0,56 1,52 1,66
Pràctiques transversals - - - - - - 0,39 0,49 0,49 0,49 0,48 0,47 0,47 0,46
Teoria - 52,71 51,25 58,93 61,49 61,63 61,76 61,76 61,76 61,76 60,52 58,97 59,66 58,23
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 0,47 3,97 1,89 4,07
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 70 65 72 80 78 77 69 65 66
Permanent 2 - - - - - 2 2 2 1 1 1 - 1 1
Lectors - - - - - 10 7 3 3 1 - - 2 3
Associats - - - - - 16 15 19 21 24 30 32 36 30
Altres - - - - - 8 13 6 4 8 11 14 16 23
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - - - - 1 - - - - -
Associats - - - - - - 14 18 18 18 13 22 19 16
Altres - - - - - - 1 6 3 8 10 9 11 13
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 65 72 80 78 77 69 65 66
Permanent 2 - - - - - - 2 2 2 1 1 - 1 1
Lectors - - - - - - 7 3 3 1 - - 2 3
Associats - - - - - - 29 37 39 42 43 54 55 46
Altres - - - - - - 14 12 7 16 21 23 27 36
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 82,08 80,39 78,43 77,06 75 71,43 69,57 55,83 56,1
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 5588,8 4234,7 4452,1 4960,3 4882,2 4012,1 4378,8 4543,7 4384,5
Permanent 2 - - - - - 351,3 187,4 291,4 35 50,7 7,4 - 33 26,5
Lectors - - - - - 1127,2 764,7 120,3 61,2 2,5 - - 140 382,5
Associats - - - - - 975,2 821,8 1410,7 1427,2 1876,8 2344,1 1921,2 2030,5 1778,1
Altres - - - - - 326,5 995,4 157,5 112,5 347,9 294,4 527 614 740,9
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - - - - - 15 - - - - -
Associats - - - - - 1088,5 907,1 1476,2 1486,4 1412,1 1064,5 1455,2 1353,3 1438
Altres - - - - - - 120 265,3 133,8 278 327,7 501,2 372,5 477
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 88,86 87,33 91,72 91,83 95,09 94,11 95,03 94,21
Amb tram no viu - - - - - - 2,5 2,75 5,29 5,69 2,94 2,63 3,7 5,11
Sense tram - - - - - - 8,64 9,92 2,98 2,47 1,98 3,27 1,27 0,68
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 92,98 97,19 97,39 96,25 97,84 99,16 97,03 91,55
Amb tram no viu - - - - - - 2,19 - - - - - - 0,47
Sense tram - - - - - - 4,83 2,81 2,61 3,75 2,16 0,84 2,97 7,98
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - - - 14,68 14,86 15,09 13,46 13,1 13,3 12,79 12,74
Relació estudiants per PDI 3,3 4,45 5,73 5,8 6,61 5,97 7,26 8,55 7,43 6,8 7,18 6,7 6,35 6,48
Nombre de professors - - - - 116 119 117 126 131 138 142 146 150 152
Nombre de trams de docència estatals - - - - 265 201 222 219 248 233 244 228 204 217
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 270 271 294 284 324 316 327 304 280 295
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - - - - - - 53,29 56,95 59,84 55,16 45,82 49,35 50 47,52
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - - - - - - 1,77 1,09 0,85 0,57 0,08 0 0,36 0,29
% Crèdits impartits per professorat no doctor - - - - - - 12,79 21,31 19,87 19,1 21,91 22,05 18,99 20,75
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 186 131 148 146 174 165 179 170 155 166
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 183 186 205 205 241 239 258 249 241 251
% Crèdits impartits per professorat permanent - - - - - - 55,06 58,04 60,87 55,74 45,91 49,35 50,37 47,8
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,19 4,4 4,38 4,37 4,27 4,23 3,87 3,99 4,07
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 108,15 107,54 90,16 75,72 80,47 150,09 171,01 170,63 140,57 214,07 364,37 310,53 231,4 221,49
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 89,29 72,92 89,47 85,11 94,12 94,23 92,59 97,92 93,33 98,15 92,31
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,01 0,03 0,02 0,04 3,09 3 3,01 3,76 5,7 3,05 6,15 3,05
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 60 121 193 231 254 251 259 300 266 266 263 262 260 262
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,57 4,17 4,16 4,05 4,17 4,03 4,15 4,08 4,04 3,84 3,94 3,67 3,66 3,72
Taxa de rendiment 0,78 0,82 0,87 0,92 0,92 0,9 0,9 0,87 0,91 0,92 0,95 0,93 0,91 0,93
Taxa d’eficiència - - - 0,98 0,97 0,97 0,94 0,95 0,95 0,92 0,93 0,94 0,96 0,95
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - 0,45 0,45 0,7 0,7 0,77 0,7 0,77 0,75 0,57 0,74
Taxa de graduació en t - - - 0,38 0,64 0,58 0,56 0,55 0,6 0,51 0,39 0,54 0,52 0,63
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,43 0,71 0,67 0,78 0,72 0,79 0,8 0,6 0,76 0,68
Taxa d’abandonament - - 0,12 0,13 0,12 0,05 0,07 0,04 0,05 0,2 0,06 0,06 0,03 0,02
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,12 0,12 0,16 0,1 0,12 0,07 0,06 0,31 0,13 0,14 0,07 0,03
Taxa de rendiment a primer curs 0,78 0,88 0,88 0,95 0,92 0,89 0,9 0,83 0,9 0,9 0,98 0,95 0,94 0,95
Taxa de presentats del primer curs 0,95 0,99 0,99 1,01 1 0,98 1 0,99 0,99 0,98 1 1 0,99 0,99
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,82 0,89 0,89 0,94 0,93 0,91 0,91 0,81 0,9 0,92 0,98 0,93 0,94 0,96
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 72,22 - - - - -
Aturats - - - - - - - - 27,78 - - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 89,29 72,92 89,47 85,11 94,12 94,23 92,59 97,92 93,33 98,15 92,31
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,65 0,63 0,89 - 0,85 - - 0 - - 0,8 - - -
[6,7) 0,69 0,88 0,84 0,9 0,92 0,87 0,84 0,53 0,88 0,82 0,8 0,88 - -
[7,10] 0,9 0,93 0,95 0,96 0,94 0,91 0,94 0,89 0,9 0,92 0,99 0,95 0,94 0,98
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - - - 0,29 - - - - - - - -
[6,7) 0 - 0,18 - - - 0,5 0,1 - - - - - -
[7,10] 0,7 - 0,78 0,8 1 0,84 0,69 0,77 0,91 0,77 0,91 1 1 0,43
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - 0,43 - - 0 - - - - - - 0,29
[6,7) - 0,55 0 - - - - - - - - - - -
[7,10] 0 - 0,73 - 0,59 - - - 1 - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,65 0,59 0,86 0,82 0,76 0,86 0,86 0,63 0,86 0,78 0,76 0,47 0,17 0,25
[6,7) 0,69 0,77 0,83 0,87 0,93 0,9 0,83 0,8 0,82 0,77 0,83 0,84 0,86 0,85
[7,10] 0,9 0,89 0,92 0,95 0,94 0,92 0,93 0,9 0,93 0,94 0,97 0,95 0,92 0,95
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - - - 0,29 0,13 - - - - - - -
[6,7) 0 - 0,18 0,44 0,56 0,58 0,48 0,44 0,82 0,91 0,93 1 - -
[7,10] 0,7 0,83 0,79 0,9 0,82 0,83 0,74 0,84 0,86 0,86 0,88 0,79 0,78 0,68
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - 0,43 - - 0 - - - - - - 0,29
[6,7) - 0,55 0,35 0,6 0,84 0,83 1 - - - - - - -
[7,10] 0 - 0,73 - 0,59 0 - - 1 0,78 0,85 1 0,83 1
Durada mitjana dels estudis - - - 3,82 3,9 4,14 4,36 4,33 4,21 4,37 4,42 4,4 4,31 4,38