Indicadors
 
2018-19
Facultat de Ciències
Grau en Biologia [3103G0115]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Nombre de places ofertes de nou accés 105 105 105 105 95 95 95 90 90 90
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,88 0,64 0,73 0,8 0,81 0,85 0,99 1,01 0,88 0,94
Demanda en primera opció 92 67 77 84 77 81 94 91 79 85
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 123 101 109 106 101 95 97 120 93 91
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 59,35 53,47 55,05 43,4 52,48 43,16 60,82 65,83 64,52 59,34
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 5,97 8,44 8,4 9,02 7,57 8,8 9,45 9,43 8,59 9,35
Nota de tall FP 5 8,44 8,4 9,02 7,57 8,8 9,45 9,43 8,59 9,35
Nota de tall M25 5 5 5,63 5 5,42 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 27,97 8,75 11,58 5,05 7,06 - - - 1,23 -
[6,7) 58,47 57,5 63,16 54,55 54,12 41,18 26,19 30 50,62 27,06
[7,8) 11,02 32,5 20 32,32 38,82 44,71 65,48 57,27 45,68 65,88
[8,9) 2,54 1,25 5,26 8,08 - 12,94 8,33 12,73 1,23 5,88
[9,10] - - - - - 1,18 - - 1,23 1,18
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) - 75 25 50 30,77 20 9,09 10 36,36 -
[7,8) 100 25 58,33 50 46,15 40 72,73 50 45,45 16,67
[8,9) - - 16,67 - 23,08 20 18,18 40 18,18 83,33
[9,10] - - - - - 20 - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - 50 - - - - -
[6,7) - 100 - - 50 - - - - -
[7,8) - - - - - - 100 - - -
[8,9) - - 100 - - - - - 100 -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 88,62 66,34 77,98 87,74 80,2 81,05 80,41 80,83 79,57 92,31
CFGS, FP2 o assimilats 2,44 14,85 8,26 4,72 10,89 10,53 11,34 6,67 11,83 6,59
Titulats universitaris o assimilats 1,63 2,97 0,92 - 0,99 - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 0,99 0,92 0,94 1,98 - 2,06 - 1,08 -
Altres 7,32 14,85 11,93 6,6 5,94 8,42 6,19 12,5 7,53 1,1
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 109 67 85 93 81 77 78 97 74 84
CFGS, FP2 o assimilats 3 15 9 5 11 10 11 8 11 6
Titulats universitaris o assimilats 2 3 1 - 1 - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1 1 1 2 - 2 - 1 -
Altres 9 15 13 7 6 8 6 15 7 1
Nombre d'estudiants matriculats 127 231 343 446 446 456 453 529 443 400
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 58,96 56,32 58,38 56,25 53,44 54,58 53,79 56,12 53,96 54,11
Ràtio demanda de places/oferta 3,58 4,86 4,93 5,29 1,54 6,13 5,47 5,94 5,59 5,97
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó 0,81 0,99 - - - 2,11 - 1,67 - -
Canàries - - - - 0,99 - - - - -
Cantabria - - - - - - - 0,83 - -
Castella i lleó - - - - - - - 0,83 - -
Catalunya 95,93 95,05 97,25 96,23 93,07 91,58 94,85 92,5 90,32 -
Fora d'Espanya - - 0,92 - - - - 2,5 5,38 100
Illes Balears 1,63 1,98 1,83 1,89 3,96 3,16 3,09 1,67 1,08 -
País Basc - - - 0,94 - 1,05 1,03 - 2,15 -
València 1,63 1,98 - 0,94 1,98 2,11 1,03 - 1,08 -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - - - - - - 1,08 -
Alt Empordà 7,32 3,96 8,26 5,66 4,95 3,16 8,25 4,17 6,45 -
Alt Penedès 2,44 - 0,92 - 0,99 1,05 2,06 - - -
Alt Urgell - 0,99 - - - - - - - -
Alta Ribagorça 0,81 - - - - - - - - -
Anoia 0,81 0,99 1,83 1,89 1,98 3,16 1,03 0,83 - -
Bages 0,81 1,98 0,92 1,89 6,93 1,05 5,15 0,83 2,15 -
Baix Camp 3,25 0,99 2,75 - 0,99 4,21 - 1,67 2,15 -
Baix Ebre 1,63 - - - - 2,11 - 1,67 - -
Baix Empordà 5,69 9,9 6,42 5,66 5,94 2,11 3,09 8,33 3,23 -
Baix Llobregat 1,63 - 5,5 1,89 0,99 2,11 5,15 0,83 5,38 -
Baix Penedès - - - - - - - - 1,08 -
Barcelonès 14,63 12,87 11,01 8,49 14,85 15,79 8,25 9,17 15,05 -
Berguedà - - 0,92 - - 1,05 1,03 0,83 - -
Cerdanya 1,63 - - 0,94 - - - - 1,08 -
Fora de Catalunya 4,07 4,95 2,75 3,77 6,93 8,42 5,15 7,5 9,68 100
Garraf - - 0,92 0,94 - 2,11 - 3,33 - -
Garrotxa 4,88 4,95 - 3,77 2,97 3,16 2,06 3,33 2,15 -
Gironès 11,38 11,88 16,51 15,09 12,87 14,74 16,49 14,17 11,83 -
Maresme 5,69 9,9 5,5 8,49 11,88 7,37 7,22 5,83 6,45 -
Montsià 0,81 - - 1,89 - - 1,03 0,83 - -
Noguera - 0,99 - - - 1,05 - 0,83 2,15 -
Osona 6,5 5,94 7,34 6,6 5,94 2,11 6,19 5,83 4,3 -
Pallars Sobirà - - - - - - - 0,83 - -
Pla d’Urgell - 0,99 0,92 - - 1,05 - 0,83 - -
Pla de l’Estany 1,63 8,91 4,59 1,89 0,99 3,16 3,09 3,33 - -
Priorat - - 1,83 - - - 1,03 - 2,15 -
Ribera d’Ebre 0,81 - - - - - - 0,83 - -
Ripollès 0,81 0,99 - 0,94 - - - 1,67 - -
Segarra - - 0,92 - 0,99 - 1,03 - - -
Segrià 0,81 0,99 0,92 1,89 3,96 3,16 3,09 0,83 3,23 -
Selva 9,76 8,91 11,01 7,55 3,96 5,26 7,22 3,33 8,6 -
Solsonès 0,81 - - - - - - - - -
Tarragonès 1,63 - 0,92 5,66 1,98 1,05 - - 2,15 -
Terra Alta - - - - - 1,05 - - - -
Urgell 0,81 - 0,92 0,94 1,98 1,05 2,06 0,83 - -
Vallès Occidental 3,25 2,97 4,59 5,66 1,98 6,32 3,09 5,83 2,15 -
Vallès Oriental 5,69 5,94 1,83 8,49 5,94 3,16 7,22 11,67 7,53 -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 22,76 29,7 22,02 25,47 20,79 27,37 25,77 24,17 27,96 28,57
Diplomat o Enginyer Tècnic 11,38 10,89 11,93 11,32 6,93 4,21 7,22 5,83 5,38 12,09
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 18,7 14,85 23,85 18,87 14,85 26,32 20,62 21,67 21,51 17,58
EGB o FP 1r grau 24,39 17,82 22,02 18,87 29,7 26,32 32,99 22,5 20,43 34,07
estudis primaris 17,07 11,88 11,93 11,32 17,82 11,58 7,22 14,17 15,05 4,4
sense estudis 0,81 1,98 1,83 2,83 1,98 2,11 - 3,33 1,08 -
Altres/ns/nc 4,88 12,87 6,42 11,32 7,92 2,11 6,19 8,33 8,6 3,3
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 75,96 70,65 67,84 57,28 62,34 59,56 57,88 60,85 65,8 64,19
Grup mitjà 36,15 34,14 36,85 35,33 39,73 36,81 40,95 41,54 42,09 39,54
Grup petit 15,02 12,53 16,16 15,74 16,28 17,7 17 15,06 16,55 13,3
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 1,89 - - - - - 2,2
[15,30) - - - 0,94 1,98 - 1,03 - 1,08 1,1
[30,45) 0,81 16,83 6,42 1,89 7,92 2,11 6,19 8,33 7,53 5,49
[45,55) 0,81 3,96 4,59 4,72 4,95 5,26 1,03 3,33 4,3 -
>55 98,37 79,21 88,99 90,57 85,15 92,63 91,75 88,33 87,1 91,21
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 27,38 27,34 28,75 34,24 32,75 35,38 34,88 33,15 33,29 31,21
Grup mitjà 36,43 28,68 26,89 22,07 19,09 17,56 13,27 12,8 12,99 12,34
Grup petit 36,19 43,98 44,37 43,69 48,15 47,05 51,85 54,05 53,72 56,45
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 27,38 - - - - - - - - -
Grup mitjà 36,43 - - - - - - - - -
Grup petit 36,19 - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - 0,84 0,77 0,83 1,2 1,33 1,73
Pràctiques d'aula - 28,68 26,89 22,07 19,09 17,56 13,27 12,8 12,99 12,34
Pràctiques d'aula informàtica - 4,29 4,24 4,2 4,48 4,04 5,84 5,91 6,34 5,25
Pràctiques de laboratori - 39,69 40,13 39,49 42,83 42,24 43,98 45,39 44,7 47,98
Pràctiques transversals - - - - - - 1,2 1,55 1,36 1,48
Teoria - 27,34 28,75 34,24 32,75 35,38 34,88 33,15 33,29 31,21
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 49,17 - - - - - - - - -
Grup mitjà 33,33 - - - - - - - - -
Grup petit 17,5 - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
Pràctiques d'aula - 24,17 22,69 14,97 13,13 13,13 10,1 10,27 10,27 10,27
Pràctiques d'aula informàtica - 2,08 2,44 2,13 2,1 2,1 2,27 2,53 2,53 2,53
Pràctiques de laboratori - 22,92 24,87 23,89 23,91 23,91 24,16 23,65 23,65 23,65
Pràctiques transversals - - - - - - 0,34 0,42 0,42 0,42
Teoria - 50,83 50 59,01 60,35 60,35 62,63 62,63 62,63 62,63
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - - 71 84 91 85
Permanent 2 - - - - - - 1 1 1 1
Lectors - - - - - - 9 3 3 1
Associats - - - - - - 11 17 23 29
Altres - - - - - - 12 3 4 7
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - - - - 1 -
Associats - - - - - - 17 21 19 17
Altres - - - - - - 1 5 3 10
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 71 84 91 85
Permanent 2 - - - - - - 1 1 2 1
Lectors - - - - - - 9 3 3 1
Associats - - - - - - 28 38 42 46
Altres - - - - - - 13 8 7 17
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - - 83,65 80,56 76,23 73,17
No doctor - - - - - - 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - - 6236,9 6466 6963,1 6507,6
Permanent 2 - - - - - - 7,5 176,5 157,5 158,2
Lectors - - - - - - 1136,4 392 384,5 78
Associats - - - - - - 982,3 1650,2 1826 2960,5
Altres - - - - - - 924,5 100,5 71,9 436
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - - - - - 15 -
Associats - - - - - - 1381,2 2304,5 1626,5 1724,4
Altres - - - - - - 90 200,3 138 270,3
% Hores impartides segons trams de recerca
Amb tram viu - - 57,4 68,79 72,1 65,82 66,53 53,14 60,93 50,1
Amb tram no viu - - 5,63 9,48 12,25 11,48 9,97 8,42 5,84 4,58
Sense tram 100 100 36,96 21,73 15,66 22,7 23,5 38,44 33,24 45,32
% Hores impartides segons trams de docència
Amb tram viu - - 56,6 72,59 78,21 71,89 74,86 60,13 65,56 54,82
Amb tram no viu - - 6,43 5,68 6,14 6,77 1,64 1,43 1,76 0,64
Sense tram 100 100 36,96 21,73 15,66 21,34 23,5 38,44 32,68 44,54
Relació estudiants per PDI 6,95 6,66 7,85 8,74 8,86 8,51 9,06 10,52 8,55 7,13
Nombre de professors - - - - 117 122 122 134 145 150
Nombre de trams de docència estatals - - - - 294 221 232 239 281 257
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 298 303 319 321 377 354
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 198 146 150 162 196 178
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 193 205 216 231 275 257
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,39 4,34 4,29 4,41 4,52
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 105,17 100,39 84,7 69,37 75,13 137,5 165,81 155,36 136 3,76
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 85,45 91,67 93,51 97,85 92,59 93,48 95,29
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,01 0,02 0,01 0,01 2,21 3,02 3,39 3
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Nombre d'estudiants matriculats 127 231 343 446 446 456 453 529 443 400
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,63 4,37 4,26 3,9 4,18 4,23 4,13 4,05 4,17 4,14
Taxa de rendiment 0,72 0,71 0,76 0,84 0,86 0,88 0,86 0,87 0,85 0,9
Taxa d’eficiència - - - 0,97 0,91 0,89 0,91 0,9 0,92 0,9
Taxa de graduació en t - - - 0,29 0,35 0,36 0,41 0,35 0,45 0,45
Taxa d’abandonament - - 0,17 0,15 0,09 0,1 0,06 0,07 0,04 0,21
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,16 0,21 0,1 0,12 0,08 0,12 0,08 0,35
Taxa de rendiment a primer curs 0,72 0,73 0,79 0,88 0,83 0,89 0,87 0,87 0,77 0,93
Taxa de presentats del primer curs 0,97 0,95 0,98 1 1,01 1 1 0,96 0,96 1
Taxa de d'exit 0,74 0,77 0,81 0,87 0,82 0,89 0,86 0,88 0,79 0,9
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 77,42 -
Aturats - - - - - - - - 19,35 -
Inactius - - - - - - - - 3,23 -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 85,45 91,67 93,51 97,85 92,59 93,48 95,29