Indicadors
 
2022-23
Facultat de Ciències
Grau en Biologia [3103G0115]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 105 105 105 105 95 95 95 90 90 90 90 90 90 90
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,88 0,64 0,73 0,8 0,81 0,85 0,99 1,01 0,88 0,94 0,79 1,22 0,84 1
Demanda en primera opció 92 67 77 84 77 81 94 91 79 85 71 110 76 90
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 123 101 109 106 101 95 97 120 93 91 89 93 94 89
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 59,35 53,47 55,05 43,4 52,48 43,16 60,82 65,83 64,52 59,34 68,54 56,99 37,23 50,56
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 5,97 8,44 8,4 9,02 7,57 8,8 9,45 9,43 8,59 9,35 8,13 9,93 10,26 10,04
Nota de tall FP 5 8,44 8,4 9,02 7,57 8,8 9,45 9,43 8,59 9,35 8,13 9,93 10,26 10,04
Nota de tall M25 5 5 5,63 5 5,42 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 28,46 38,61 33,94 23,58 26,73 25,26 30,93 27,5 29,03 14,29 17,98 11,96 12,77 15,73
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 27,97 8,75 11,58 5,05 7,06 - - - 1,23 - 1,22 - - -
[6,7) 58,47 57,5 63,16 54,55 54,12 41,18 26,19 30 50,62 27,06 31,71 7,59 - 0,11
[7,8) 11,02 32,5 20 32,32 38,82 44,71 65,48 57,27 45,68 65,88 62,2 72,15 2,09 1,71
[8,9) 2,54 1,25 5,26 8,08 - 12,94 8,33 12,73 1,23 5,88 4,88 16,46 1,01 0,89
[9,10] - - - - - 1,18 - - 1,23 1,18 - 3,8 - 0,04
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[6,7) - 75 25 50 30,77 20 9,09 10 36,36 - - - - 8,33
[7,8) 100 25 58,33 50 46,15 40 72,73 50 45,45 16,67 71,43 50 27,27 50
[8,9) - - 16,67 - 23,08 20 18,18 40 18,18 83,33 28,57 50 54,55 41,67
[9,10] - - - - - 20 - - - - - - 18,18 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - 50 - - - - - - - - -
[6,7) - 100 - - 50 - - - - - - - - -
[7,8) - - - - - - 100 - - - - - - -
[8,9) - - 100 - - - - - 100 - - 100 - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 88,62 66,34 77,98 87,74 80,2 81,05 80,41 80,83 79,57 92,31 87,64 82,8 86,17 84,27
CFGS, FP2 o assimilats 2,44 14,85 8,26 4,72 10,89 10,53 11,34 6,67 11,83 6,59 5,62 10,75 11,7 11,24
Titulats universitaris o assimilats 1,63 2,97 0,92 - 0,99 - - - - - - 1,08 - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 0,99 0,92 0,94 1,98 - 2,06 - 1,08 - - 1,08 - -
Altres 7,32 14,85 11,93 6,6 5,94 8,42 6,19 12,5 7,53 1,1 6,74 4,3 2,13 4,49
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 109 67 85 93 81 77 78 97 74 84 78 77 81 75
CFGS, FP2 o assimilats 3 15 9 5 11 10 11 8 11 6 5 10 11 10
Titulats universitaris o assimilats 2 3 1 - 1 - - - - - - 1 - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1 1 1 2 - 2 - 1 - - 1 - -
Altres 9 15 13 7 6 8 6 15 7 1 6 4 2 4
Nombre d'estudiants matriculats 127 231 343 446 446 456 453 529 443 400 392 395 393 385
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 58,96 56,32 58,38 56,25 53,44 54,58 53,79 56,12 53,96 54,11 52,94 55,29 55,37 54,12
Ràtio demanda de places/oferta 3,58 4,86 4,93 5,29 1,54 6,13 5,47 5,94 5,59 5,97 5,8 7,14 7,07 7,68
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 61,9 62,97 60,31 63 64,47 63,36 63,52 64,56 61 60,2 62,03 67,18 70,91
Home - 38,1 37,03 39,69 37 35,53 36,64 36,48 35,44 39 39,8 37,97 32,82 29,09
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 0 0 61,54 63,89 66,23 58,06 61,73 73,91 63,53 58,14 57,53 61,11 67,61
Home - 0 0 38,46 36,11 33,77 41,94 38,27 26,09 36,47 41,86 42,47 38,89 32,39
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó 0,81 0,99 - - - 2,11 - 1,67 - - - - - -
Canàries - - - - 0,99 - - - - - - - - -
Cantabria - - - - - - - 0,83 - - - - - -
Castella i Lleó - - - - - - - 0,83 - - - - - 1,12
Catalunya 95,93 95,05 97,25 96,23 93,07 91,58 94,85 92,5 90,32 - 95,51 94,62 94,68 92,13
Extremadura - - - - - - - - - - 1,12 - - -
Fora d'Espanya - - 0,92 - - - - 2,5 5,38 100 1,12 2,15 1,06 -
Illes Balears 1,63 1,98 1,83 1,89 3,96 3,16 3,09 1,67 1,08 - 2,25 1,08 2,13 4,49
País Basc - - - 0,94 - 1,05 1,03 - 2,15 - - - - -
València 1,63 1,98 - 0,94 1,98 2,11 1,03 - 1,08 - - 2,15 2,13 2,25
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - - - - - - 1,08 - - - 1,06 1,12
Alt Empordà 7,32 3,96 8,26 5,66 4,95 3,16 8,25 4,17 6,45 - 5,62 - 4,26 2,25
Alt Penedès 2,44 - 0,92 - 0,99 1,05 2,06 - - - 1,12 1,08 1,06 -
Alt Urgell - 0,99 - - - - - - - - - - - -
Alta Ribagorça 0,81 - - - - - - - - - - - - -
Anoia 0,81 0,99 1,83 1,89 1,98 3,16 1,03 0,83 - - 1,12 6,45 2,13 1,12
Bages 0,81 1,98 0,92 1,89 6,93 1,05 5,15 0,83 2,15 - 2,25 3,23 4,26 5,62
Baix Camp 3,25 0,99 2,75 - 0,99 4,21 - 1,67 2,15 - 1,12 2,15 4,26 -
Baix Ebre 1,63 - - - - 2,11 - 1,67 - - 1,12 - - 2,25
Baix Empordà 5,69 9,9 6,42 5,66 5,94 2,11 3,09 8,33 3,23 - 8,99 8,6 8,51 7,87
Baix Llobregat 1,63 - 5,5 1,89 0,99 2,11 5,15 0,83 5,38 - 3,37 4,3 4,26 3,37
Baix Penedès - - - - - - - - 1,08 - 1,12 - - 1,12
Barcelonès 14,63 12,87 11,01 8,49 14,85 15,79 8,25 9,17 15,05 - 11,24 9,68 8,51 5,62
Berguedà - - 0,92 - - 1,05 1,03 0,83 - - - 1,08 1,06 4,49
Cerdanya 1,63 - - 0,94 - - - - 1,08 - - - - 1,12
Conca de Barberà - - - - - - - - - - - 1,08 - 1,12
Fora de Catalunya 4,07 4,95 2,75 3,77 6,93 8,42 5,15 7,5 9,68 100 4,49 5,38 5,32 7,87
Garraf - - 0,92 0,94 - 2,11 - 3,33 - - - - - 1,12
Garrigues - - - - - - - - - - 1,12 - - -
Garrotxa 4,88 4,95 - 3,77 2,97 3,16 2,06 3,33 2,15 - 3,37 2,15 3,19 3,37
Gironès 11,38 11,88 16,51 15,09 12,87 14,74 16,49 14,17 11,83 - 6,74 13,98 7,45 15,73
Maresme 5,69 9,9 5,5 8,49 11,88 7,37 7,22 5,83 6,45 - 10,11 8,6 9,57 5,62
Montsià 0,81 - - 1,89 - - 1,03 0,83 - - - - - 2,25
Noguera - 0,99 - - - 1,05 - 0,83 2,15 - - 1,08 - -
Osona 6,5 5,94 7,34 6,6 5,94 2,11 6,19 5,83 4,3 - 7,87 6,45 6,38 1,12
Pallars Jussà - - - - - - - - - - - - 1,06 3,37
Pallars Sobirà - - - - - - - 0,83 - - - 1,08 - -
Pla d’Urgell - 0,99 0,92 - - 1,05 - 0,83 - - - - - -
Pla de l’Estany 1,63 8,91 4,59 1,89 0,99 3,16 3,09 3,33 - - - 1,08 2,13 -
Priorat - - 1,83 - - - 1,03 - 2,15 - - - - -
Ribera d’Ebre 0,81 - - - - - - 0,83 - - - 1,08 - -
Ripollès 0,81 0,99 - 0,94 - - - 1,67 - - 1,12 1,08 - 1,12
Segarra - - 0,92 - 0,99 - 1,03 - - - - - 1,06 -
Segrià 0,81 0,99 0,92 1,89 3,96 3,16 3,09 0,83 3,23 - 1,12 1,08 1,06 -
Selva 9,76 8,91 11,01 7,55 3,96 5,26 7,22 3,33 8,6 - 10,11 4,3 6,38 3,37
Solsonès 0,81 - - - - - - - - - - 1,08 2,13 1,12
Tarragonès 1,63 - 0,92 5,66 1,98 1,05 - - 2,15 - 3,37 2,15 - 1,12
Terra Alta - - - - - 1,05 - - - - - - - -
Urgell 0,81 - 0,92 0,94 1,98 1,05 2,06 0,83 - - - - - -
Vall d’Aran - - - - - - - - - - - - 1,06 1,12
Vallès Occidental 3,25 2,97 4,59 5,66 1,98 6,32 3,09 5,83 2,15 - 4,49 5,38 9,57 7,87
Vallès Oriental 5,69 5,94 1,83 8,49 5,94 3,16 7,22 11,67 7,53 - 8,99 6,45 4,26 6,74
% d'estudiants de primera generació. - 74,26 64,22 69,81 78,22 69,47 72,16 72,5 73,12 70,33 73,03 71,74 50 49,44
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23 0 0 2,78 3,82 4,16
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 22,76 29,7 22,02 25,47 20,79 27,37 25,77 24,17 27,96 28,57 28,09 25,81 21,28 28,09
Diplomat o Enginyer Tècnic 11,38 10,89 11,93 11,32 6,93 4,21 7,22 5,83 5,38 12,09 12,36 5,38 20,21 19,1
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 18,7 14,85 23,85 18,87 14,85 26,32 20,62 21,67 21,51 17,58 14,61 22,58 29,79 31,46
EGB o FP 1r grau 24,39 17,82 22,02 18,87 29,7 26,32 32,99 22,5 20,43 34,07 28,09 27,96 23,4 15,73
estudis primaris 17,07 11,88 11,93 11,32 17,82 11,58 7,22 14,17 15,05 4,4 2,25 4,3 2,13 1,12
sense estudis 0,81 1,98 1,83 2,83 1,98 2,11 - 3,33 1,08 - 3,37 1,08 1,06 2,25
Altres/ns/nc 4,88 12,87 6,42 11,32 7,92 2,11 6,19 8,33 8,6 3,3 11,24 12,9 2,13 2,25
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 75,96 70,65 67,84 57,28 62,34 59,56 57,88 60,85 65,8 64,19 56,5 - - -
Grup mitjà 36,15 34,14 36,85 35,33 39,73 36,81 40,95 41,54 42,09 39,54 37,12 - - -
Grup petit 15,02 12,53 16,16 15,74 16,28 17,7 17 15,06 16,55 13,3 13,37 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades - - - - - - 1,02 1,33 1,03 1,01 0,99 1,02 1,04 0,99
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 1,89 - - - - - 2,2 1,12 1,08 - -
[15,30) - - - 0,94 1,98 - 1,03 - 1,08 1,1 - 1,08 - -
[30,45) 0,81 16,83 6,42 1,89 7,92 2,11 6,19 8,33 7,53 5,49 3,37 10,75 11,7 11,24
[45,55) 0,81 3,96 4,59 4,72 4,95 5,26 1,03 3,33 4,3 - 3,37 2,15 1,06 1,12
>55 98,37 79,21 88,99 90,57 85,15 92,63 91,75 88,33 87,1 91,21 92,13 84,95 87,23 87,64
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 27,38 27,34 28,75 34,24 32,75 35,38 34,88 33,15 33,29 31,21 31,14 30,93 29,72 30,16
Grup mitjà 36,43 28,68 26,89 22,07 19,09 17,56 13,27 12,8 12,99 12,34 12,31 12,23 12,08 12,5
Grup petit 36,19 43,98 44,37 43,69 48,15 47,05 51,85 54,05 53,72 56,45 56,54 56,83 58,2 57,34
% d'estudiants d'origen estranger 1,57 2,6 2,92 2,69 2,47 3,51 4,64 4,35 5,64 5,5 6,12 5,57 4,07 3,64
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 27,38 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 36,43 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 36,19 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - 0,84 0,77 0,83 1,2 1,33 1,73 1,23 1,47 - -
Pràctiques d'aula - 28,68 26,89 22,07 19,09 17,56 13,27 12,8 12,99 12,34 12,31 12,23 12,08 12,5
Pràctiques d'aula informàtica - 4,29 4,24 4,2 4,48 4,04 5,84 5,91 6,34 5,25 5,49 5,27 5,18 4,84
Pràctiques de laboratori - 39,69 40,13 39,49 42,83 42,24 43,98 45,39 44,7 47,98 45,57 45,58 48,78 48,07
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,84 1,18 0,75 0,8
Pràctiques transversals - - - - - - 1,2 1,55 1,36 1,48 1,52 1,59 1,57 1,59
Teoria - 27,34 28,75 34,24 32,75 35,38 34,88 33,15 33,29 31,21 31,14 30,93 29,72 30,16
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 1,89 1,75 1,93 2,05
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 49,17 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 33,33 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 17,5 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,49 0,49 - -
Pràctiques d'aula - 24,17 22,69 14,97 13,13 13,13 10,1 10,27 10,27 10,27 9,98 9,88 10,42 10,67
Pràctiques d'aula informàtica - 2,08 2,44 2,13 2,1 2,1 2,27 2,53 2,53 2,53 2,94 2,92 2,93 2,69
Pràctiques de laboratori - 22,92 24,87 23,89 23,91 23,91 24,16 23,65 23,65 23,65 22,49 22,27 22,39 22,39
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,33 0,49 1,63 1,63
Pràctiques transversals - - - - - - 0,34 0,42 0,42 0,42 0,41 0,4 0,41 0,41
Teoria - 50,83 50 59,01 60,35 60,35 62,63 62,63 62,63 62,63 60,85 60,24 60,59 60,59
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 2,5 3,32 1,63 1,63
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 78 71 84 91 85 85 81 83 81
Permanent 2 - - - - - 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Lectors - - - - - 11 9 3 3 1 1 1 4 4
Associats - - - - - 13 11 17 23 29 34 32 37 28
Altres - - - - - 4 12 3 4 7 9 13 14 21
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - - - - - - - 1 - - - - -
Associats - - - - - - 17 21 19 17 13 22 23 23
Altres - - - - - - 1 5 3 10 10 12 13 13
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 71 84 91 85 85 81 83 81
Permanent 2 - - - - - - 1 1 2 1 1 1 1 1
Lectors - - - - - - 9 3 3 1 1 1 4 4
Associats - - - - - - 28 38 42 46 47 54 60 51
Altres - - - - - - 13 8 7 17 19 25 27 34
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 88,89 83,65 80,56 76,23 73,17 72,31 73,44 62,59 62,96
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 6952 6236,9 6466 6963,1 6507,6 5894,9 6106 6215,1 6349,3
Permanent 2 - - - - - 351,3 7,5 176,5 157,5 158,2 92,4 60,8 90,5 87
Lectors - - - - - 1660,5 1136,4 392 384,5 78 127,5 217,5 491 479
Associats - - - - - 1092,8 982,3 1650,2 1826 2960,5 3256,8 2975,8 3134,7 2193,3
Altres - - - - - 185 924,5 100,5 71,9 436 373 485,5 483 722,4
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - - - - - - - - 15 - - - - -
Associats - - - - - 1458,4 1381,2 2304,5 1626,5 1724,4 1074,2 1661,2 1953,4 2308
Altres - - - - - - 90 200,3 138 270,3 284,7 565,7 374,8 410
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 86,96 85,29 90,6 90,08 90,06 89,57 92,25 90,67
Amb tram no viu - - - - - - 4,5 5,45 6,11 8,98 5,99 5,65 6,87 7,56
Sense tram - - - - - - 8,54 9,26 3,29 0,94 3,95 4,79 0,88 1,77
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - 94,51 97,7 96,85 96,73 96,86 96,18 95,53 92,71
Amb tram no viu - - - - - - 1,46 - - - - - - 0,36
Sense tram - - - - - - 4,03 2,3 3,15 3,27 3,14 3,82 4,47 6,93
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - - - 15,38 15,1 15,55 13,63 12,71 13,22 12,77 12,69
Relació estudiants per PDI 6,95 6,66 7,85 8,74 8,86 8,51 9,06 10,52 8,55 7,13 7,48 7,25 6,83 6,64
Nombre de professors - - - - 117 122 122 134 145 150 153 162 175 171
Nombre de trams de docència estatals - - - - 294 221 232 239 281 257 244 250 243 256
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 298 303 319 321 377 354 348 357 352 368
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - - - - - - 54,26 55,22 60,65 52,39 47,15 49,87 48,77 50,6
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - - - - - - 3,78 3,61 3,03 2,54 2,08 0,5 0,71 0,69
% Crèdits impartits per professorat no doctor - - - - - - 13,67 22,19 15,91 16,44 16,51 18,85 18,27 21,66
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 198 146 150 162 196 178 174 184 182 191
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 193 205 216 231 275 257 269 281 294 298
% Crèdits impartits per professorat permanent - - - - - - 58,04 58,84 63,81 54,93 49,23 50,37 49,48 51,29
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,39 4,34 4,29 4,41 4,52 4,25 3,92 4,05 4,12
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 105,17 100,39 84,7 69,37 75,13 137,5 165,81 155,36 136 197,01 336,63 274,47 188,87 177,03
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 85,45 91,67 93,51 97,85 92,59 93,48 95,29 92,11 90,41 95,83 97,18
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,01 0,02 0,01 0,01 2,21 3,02 3,39 3 2,04 1,52 2,29 2,6
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 127 231 343 446 446 456 453 529 443 400 392 395 393 385
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,63 4,37 4,26 3,9 4,18 4,23 4,13 4,05 4,17 4,14 4,1 3,73 3,8 3,76
Taxa de rendiment 0,72 0,71 0,76 0,84 0,86 0,88 0,86 0,87 0,85 0,9 0,94 0,88 0,87 0,88
Taxa d’eficiència - - - 0,97 0,91 0,89 0,91 0,9 0,92 0,9 0,91 0,94 0,94 0,89
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - 0,42 0,42 0,48 0,61 0,65 0,59 0,64 0,72 0,53 0,55
Taxa de graduació en t - - - 0,29 0,35 0,36 0,41 0,35 0,45 0,45 0,34 0,42 0,52 0,44
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,46 0,5 0,61 0,66 0,65 0,67 0,76 0,54 0,61 0,68
Taxa d’abandonament - - 0,17 0,15 0,09 0,1 0,06 0,07 0,04 0,21 0,1 0,07 0,03 0,07
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,16 0,21 0,1 0,12 0,08 0,12 0,08 0,35 0,13 0,12 0,04 0,16
Taxa de rendiment a primer curs 0,72 0,73 0,79 0,88 0,83 0,89 0,87 0,87 0,77 0,93 0,96 0,89 0,9 0,89
Taxa de presentats del primer curs 0,97 0,95 0,98 1 1,01 1 0,99 0,96 0,96 1 1 0,99 0,99 0,99
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,74 0,77 0,81 0,87 0,82 0,89 0,86 0,88 0,79 0,9 0,96 0,87 0,91 0,89
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 77,42 - - - - -
Aturats - - - - - - - - 19,35 - - - - -
Inactius - - - - - - - - 3,23 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 85,45 91,67 93,51 97,85 92,59 93,48 95,29 92,11 90,41 95,83 97,18
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,59 0,64 0,69 0,75 0,71 - - - 0,89 - 0,7 - - -
[6,7) 0,77 0,75 0,79 0,86 0,85 0,84 0,94 0,8 0,83 0,9 0,95 0,88 - 0,83
[7,10] 0,88 0,84 0,93 0,94 0,9 0,96 0,88 0,92 0,76 0,95 0,96 0,93 0,9 0,92
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[6,7) - 0,48 0,74 0,55 0,48 0,58 0,86 0,67 0,52 - - - - 0,3
[7,10] 0,25 0,9 0,64 0,75 0,75 0,71 0,71 0,75 0,46 0,79 0,98 0,59 0,9 0,71
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - 0 - - - - - - - - -
[6,7) - 0 - - 0,1 - - - - - - - - -
[7,10] - - 0,3 - - - 0,3 - 0,67 - - 0,8 - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,59 0,58 0,63 0,7 0,76 0,79 0,7 0,62 0,83 0,91 0,9 0,72 0,86 0,91
[6,7) 0,77 0,74 0,79 0,86 0,87 0,86 0,86 0,84 0,82 0,88 0,92 0,85 0,82 0,87
[7,10] 0,88 0,84 0,92 0,95 0,93 0,96 0,91 0,92 0,9 0,92 0,95 0,92 0,89 0,9
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[6,7) - 0,48 0,62 0,55 0,49 0,69 0,62 0,48 0,62 0,88 0,91 0,9 0,82 0,67
[7,10] 0,25 0,9 0,68 0,76 0,78 0,78 0,76 0,78 0,77 0,83 0,93 0,73 0,74 0,76
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - 0 - - - - - - - - -
[6,7) - 0 - - 0,1 - - - - - - - - -
[7,10] - - 0,3 0,75 1 - 0,3 0,14 0,67 1 1 0,89 1 1
Durada mitjana dels estudis - - - 3,16 3,94 4,47 4,55 4,67 4,5 4,67 4,49 4,34 4,39 4,72