Indicadors
 
2022-23
Facultat de Lletres
Grau en Filosofia [3102G0322]
Indicador 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 35
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,71
Demanda en primera opció 25
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 28
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 92,86
% d'acces en matrícula a setembre 14,29
Nota de tall PAAU 5
Nota de tall FP 5
Nota de tall M25 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 14,29
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 0,32
[6,7) 0,32
[7,8) 0,29
[8,9) 0,04
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 85,71
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3,57
Altres 10,71
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 24
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1
Altres 3
Nombre d'estudiants matriculats 29
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 53,79
Ràtio demanda de places/oferta 4,14
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 51,72
Home 48,28
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0
Home 0
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 89,29
Illes Balears 10,71
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 10,71
Anoia 3,57
Baix Ebre 3,57
Baix Empordà 10,71
Fora de Catalunya 10,71
Garrotxa 3,57
Gironès 10,71
Maresme 7,14
Moianès 3,57
Osona 3,57
Pla de l’Estany 3,57
Selva 28,57
% d'estudiants de primera generació. 64,29
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 6,9
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 28,57
Diplomat o Enginyer Tècnic 21,43
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 14,29
EGB o FP 1r grau 21,43
estudis primaris 7,14
sense estudis 3,57
Altres/ns/nc 3,57
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,8
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) 3,57
[30,45) 10,71
[45,55) 10,71
>55 75
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 45,71
Grup mitjà 54,29
% d'estudiants d'origen estranger 10,34
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 54,29
Teoria 45,71
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 50
Teoria 50