Indicadors
 
2019-20
Facultat de Lletres
Grau en Filosofia [3102G0309]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40 35 35 35 35 35
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,5 0,58 0,55 0,3 0,23 0,25 0,46 0,54 0,74 0,69 0,43
Demanda en primera opció 20 23 22 12 9 10 16 19 26 24 15
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 29 29 32 19 16 19 22 38 38 36 22
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 79,31 89,66 84,38 89,47 81,25 89,47 86,36 86,84 81,58 88,89 95,45
% d'acces en matrícula a setembre 17,24 24,14 21,88 21,05 37,5 57,89 22,73 28,95 34,21 30,56 40,91
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 50 34,62 44,44 64,71 40 52,94 26,32 31,43 30,3 50 40,91
[6,7) 23,08 38,46 29,63 17,65 26,67 29,41 52,63 45,71 30,3 28,13 31,82
[7,8) 15,38 23,08 11,11 5,88 26,67 11,76 10,53 17,14 21,21 9,38 22,73
[8,9) 7,69 - 11,11 5,88 6,67 5,88 10,53 5,71 18,18 9,38 -
[9,10] 3,85 3,85 3,7 5,88 - - - - - 3,13 4,55
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - 33,33 - - 50 - - - - -
[6,7) 100 - 66,67 - - 50 - 100 100 100 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - 100 - - - - - 100 - - -
[6,7) 100 - 50 - - - - - 100 - -
[7,8) - - 50 - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 65,52 58,62 78,13 73,68 62,5 73,68 59,09 81,58 63,16 69,44 81,82
CFGS, FP2 o assimilats 3,45 - 9,38 - - 10,53 - - 2,63 2,78 -
Titulats universitaris o assimilats - 6,9 - 10,53 6,25 - 13,64 - 5,26 2,78 -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 6,9 3,45 6,25 - - - - 2,63 5,26 5,56 -
Altres 24,14 31,03 6,25 15,79 31,25 15,79 27,27 15,79 23,68 19,44 18,18
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 19 17 25 14 10 14 13 31 24 25 18
CFGS, FP2 o assimilats 1 - 3 - - 2 - - 1 1 -
Titulats universitaris o assimilats - 2 - 2 1 - 3 - 2 1 -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 2 1 2 - - - - 1 2 2 -
Altres 7 9 2 3 5 3 6 6 9 7 4
Nombre d'estudiants matriculats 32 55 72 85 84 89 80 102 95 101 92
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 54,56 57,05 58,33 58,94 55,71 51,17 45,98 51,71 46,67 49,9 49,24
Ràtio demanda de places/oferta 3,8 2,9 3,05 3,13 0,35 2,3 2,89 3,43 3,2 3,86 3,29
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 96,55 96,88 94,74 93,75 100 86,36 84,21 92,11 - 90,91
Fora d'Espanya - 3,45 3,13 - 6,25 - - 5,26 7,89 100 -
Galicia - - - - - - - 2,63 - - -
Illes Balears - - - 5,26 - - 13,64 7,89 - - 9,09
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 6,9 13,79 12,5 10,53 18,75 - 18,18 2,63 21,05 - 9,09
Alt Penedès - - - - - - - - - - 4,55
Anoia - - 3,13 5,26 - - - 5,26 - - 4,55
Bages - - - - - - - - - - 4,55
Baix Camp 3,45 - - - - - - - - - -
Baix Empordà 20,69 17,24 6,25 31,58 18,75 31,58 9,09 18,42 5,26 - 13,64
Baix Llobregat - - - - - - - - 2,63 - -
Barcelonès - - 3,13 - - - - 2,63 2,63 - -
Berguedà - - - - - - - 2,63 - - -
Fora de Catalunya - 3,45 3,13 5,26 6,25 - 13,64 15,79 7,89 100 9,09
Garrotxa 3,45 - 6,25 5,26 - 10,53 13,64 2,63 - - 4,55
Gironès 44,83 34,48 37,5 26,32 25 26,32 27,27 26,32 23,68 - 22,73
Maresme 6,9 10,34 3,13 - 6,25 - 4,55 2,63 5,26 - 9,09
Moianès - - - - - - - 2,63 - - -
Montsià - - - - - - - 2,63 - - -
Osona - 10,34 - - - - - - 10,53 - 9,09
Pla d’Urgell - - 3,13 - - - - - - - -
Pla de l’Estany - - - 5,26 - 5,26 4,55 - 2,63 - -
Selva 13,79 10,34 12,5 - 18,75 26,32 9,09 7,89 2,63 - 9,09
Urgell - - - - - - - - 2,63 - -
Vallès Occidental - - - - - - - 5,26 2,63 - -
Vallès Oriental - - 9,38 10,53 6,25 - - 2,63 10,53 - -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 27,59 34,48 18,75 10,53 18,75 5,26 13,64 31,58 31,58 19,44 27,27
Diplomat o Enginyer Tècnic 17,24 10,34 12,5 10,53 - 10,53 13,64 2,63 5,26 11,11 -
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 24,14 17,24 18,75 5,26 6,25 15,79 4,55 15,79 15,79 16,67 9,09
EGB o FP 1r grau 10,34 13,79 18,75 47,37 31,25 21,05 36,36 21,05 21,05 11,11 31,82
estudis primaris 10,34 10,34 12,5 10,53 12,5 5,26 22,73 15,79 7,89 8,33 9,09
sense estudis - 6,9 - 5,26 18,75 10,53 - - 2,63 5,56 -
Altres/ns/nc 10,34 6,9 18,75 10,53 12,5 31,58 9,09 13,16 15,79 27,78 22,73
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 41,34 53,92 31,17 32,89 32,66 31,31 31,7 30,34 29,24 29,79 30,44
Grup mitjà 52,46 46,72 30,38 32,61 32,26 31 30,99 29,92 28,71 29,66 30,58
Grup petit 35,9 60,58 41,69 45,5 45,19 44,27 38,85 38,42 44,82 35,92 36,87
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) - - - - - - - - 7,89 2,78 -
[30,45) 13,79 13,79 6,25 10,53 12,5 10,53 22,73 5,26 23,68 13,89 4,55
[45,55) - - - - - 5,26 9,09 5,26 - 2,78 -
>55 86,21 86,21 93,75 89,47 87,5 84,21 68,18 89,47 68,42 80,56 95,45
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 55,8 61,7 61,51 60,79 61,39 60,99 60,61 61,48 57,65 59,5 59,31
Grup mitjà 36,47 33,58 33,61 36,15 35,76 36,11 36,57 35,87 36,8 38,03 38,08
Grup petit 7,73 4,72 4,88 3,07 2,85 2,9 2,82 2,65 5,55 2,47 2,61
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 55,8 - - - - - - - - - -
Grup mitjà 36,47 - - - - - - - - - -
Grup petit 7,73 - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - 0,29 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,26 0,25
Pràctiques d'aula - 33,58 33,61 36,15 35,76 36,11 36,57 35,87 36,8 38,03 38,08
Pràctiques de laboratori - 4,72 4,59 2,81 2,59 2,64 2,57 2,4 2,38 2,21 2,14
Pràctiques de sortides - - - - - - - - - - 0,14
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,04
Pràctiques integrades teoria - - - - - - - - 2,91 - -
Teoria - 61,7 61,51 60,79 61,39 60,99 60,61 61,48 57,65 59,5 59,31
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 0,04
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 51,25 - - - - - - - - - -
Grup mitjà 42,92 - - - - - - - - - -
Grup petit 5,83 - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - 0,34 0,28 0,29 0,29 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29
Pràctiques d'aula - 33 33,98 36,28 36,31 36,33 36,54 35,98 35,89 36,55 36,89
Pràctiques de laboratori - 5 4,03 3,09 2,82 2,82 2,53 2,55 2,55 2,47 2,43
Pràctiques de sortides - - - - - - - - - - 0,16
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,04
Pràctiques integrades teoria - - - - - - - - 1,23 - -
Teoria - 62 61,64 60,35 60,57 60,55 60,65 61,18 60,04 60,69 60,15
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 0,04
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 89 83 86 87 78 72
Lectors - - - - - 1 1 1 2 2 2
Associats - - - - - 15 11 14 22 25 19
Altres - - - - - 2 7 3 2 2 3
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - 7 3 8 11 6
Altres - - - - - - 2 7 15 12 13
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 83 86 87 78 72
Lectors - - - - - - 1 1 2 2 2
Associats - - - - - - 18 17 30 36 25
Altres - - - - - - 9 10 17 14 16
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 88,79 88,24 85,58 80,53 80,37 85,42
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 11058 11045 11335 10436,6 9614,5 9042,5
Lectors - - - - - 120 190 230 240 230 180
Associats - - - - - 1297 950 1445 2105,9 2238 1975
Altres - - - - - 290 850 200 100 250 220
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - 420 540 210 435 707,5 600
Altres - - - - - 75 60 240 397,5 365 445
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 82,38
Amb tram no viu - - - - - - - - - - 14,26
Sense tram - - - - - - - - - - 3,36
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 96,64
Sense tram - - - - - - - - - - 3,36
Relació estudiants per PDI 3,37 3,95 1,42 1,47 1,39 1,37 1,08 1,54 1,29 1,5 1,45
Nombre de professors - - - - 109 115 111 114 136 130 115
Nombre de trams de docència estatals - - - - 358 334 340 345 349 322 295
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 347 346 358 362 365 344 324
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 197 188 202 205 207 196 190
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 187 186 202 207 213 207 211
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,36 4,51 4,7 4,29 4,61 4,31
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 66,74 56,42 50,2 53,73 131,04 88,41 106,16 106,92 89,85 134,26 231,59
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 0 44,44 61,54 20 41,67 44,44 33,33 18,18
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,07 0 0,01 0,02 2,5 0,98 0 1,98 0
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 32 55 72 85 84 89 80 102 95 101 92
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,58 4,44 4,43 4,41 4,4 4,27 4,41 4,43 4,23 4,13 4,42
Taxa de rendiment 0,76 0,67 0,77 0,78 0,81 0,69 0,78 0,71 0,69 0,68 0,79
Taxa d’eficiència - - - 0,97 0,92 0,92 0,89 0,87 0,85 0,9 0,89
Taxa de graduació en t - - - 0,24 0,21 0,19 0,16 0,31 0 0,09 0,05
Taxa d’abandonament - - 0,28 0,33 0,13 0,14 0,08 0,19 0,15 0,33 0,27
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,24 0,34 0,09 0,16 0,19 0,58 0,23 0,5 0,45
Taxa de rendiment a primer curs 0,78 0,67 0,79 0,75 0,78 0,4 0,77 0,69 0,69 0,62 0,78
Taxa de presentats del primer curs 0,91 0,87 0,91 0,9 0,91 0,72 0,88 0,77 0,78 0,72 0,91
Taxa de d'exit 0,88 0,77 0,87 0,84 0,86 0,55 0,87 0,88 0,83 0,84 0,86
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 66,67 - -
Aturats - - - - - - - - 33,33 - -
Inactius - - - - - - - - 0 - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 0 44,44 61,54 20 41,67 44,44 33,33 18,18