Indicadors
 
2021-22
Facultat de Lletres
Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient [3102G0209]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,65 0,65 0,55 0,38 0,68 0,7 0,38 0,58 0,28 0,55 0,63 0,6 0,48
Demanda en primera opció 26 26 22 15 27 28 15 23 11 22 25 24 19
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 28 42 24 30 33 40 23 32 18 29 30 34 24
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 96,43 83,33 87,5 83,33 96,97 95 82,61 90,63 83,33 89,66 76,67 91,18 83,33
% d'acces en matrícula a setembre 10,71 28,57 29,17 40 36,36 30 34,78 31,25 27,78 34,48 20 29,41 25
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 55,56 76,67 62,5 79,17 71,43 56,25 50 59,26 50 52 45,83 56,52 33,33
[6,7) 29,63 16,67 31,25 16,67 25 43,75 40 37,04 43,75 36 33,33 30,43 46,67
[7,8) 14,81 3,33 6,25 4,17 3,57 - 10 3,7 6,25 8 4,17 8,7 13,33
[8,9) - 3,33 - - - - - - - 4 12,5 4,35 6,67
[9,10] - - - - - - - - - - 4,17 - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - 33,33 33,33 - - - 25 - - 25 - 25
[6,7) - - 33,33 66,67 50 66,67 66,67 25 100 100 25 30 37,5
[7,8) - - 33,33 - 50 33,33 33,33 50 - - 50 60 37,5
[8,9) - - - - - - - - - - - 10 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - 22,22 100 100 100 - - - - - - - -
[6,7) - 66,67 - - - - - - - - 100 - 100
[7,8) - 11,11 - - - 100 - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 67,86 66,67 45,83 76,67 78,79 72,5 78,26 71,88 55,56 75,86 66,67 55,88 58,33
CFGS, FP2 o assimilats - 7,14 8,33 10 12,12 15 13,04 6,25 11,11 13,79 13,33 29,41 33,33
Titulats universitaris o assimilats 3,57 - 8,33 3,33 - - - 3,13 - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 21,43 12,5 6,67 3,03 2,5 - - - - 3,33 2,94 4,17
Altres 28,57 4,76 25 3,33 6,06 10 8,7 18,75 33,33 10,34 16,67 11,76 4,17
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 19 28 11 23 26 29 18 23 10 22 20 19 14
CFGS, FP2 o assimilats - 3 2 3 4 6 3 2 2 4 4 10 8
Titulats universitaris o assimilats 1 - 2 1 - - - 1 - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 9 3 2 1 1 - - - - 1 1 1
Altres 8 2 6 1 2 4 2 6 6 3 5 4 1
Nombre d'estudiants matriculats 29 68 83 100 110 130 118 124 107 109 106 109 109
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,9 58,59 60 57,9 53,95 52,66 52,07 54,68 49,96 48,83 51,45 55,6 54,94
Ràtio demanda de places/oferta 3,38 3,6 3,5 3,2 1,25 2,58 1,93 2,55 2,23 2,43 2,65 2,4 2,4
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 96,43 100 95,83 90 100 97,5 91,3 84,38 88,89 - 100 97,06 95,83
Fora d'Espanya - - - 3,33 - - 4,35 12,5 - 100 - - 4,17
Illes Balears 3,57 - 4,17 6,67 - 2,5 4,35 3,13 5,56 - - 2,94 -
València - - - - - - - - 5,56 - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 10,71 23,81 12,5 10 18,18 22,5 13,04 9,38 16,67 - 6,67 23,53 25
Alt Penedès - 2,38 - - - - - - - - - - -
Anoia - - - - - - - - - - 3,33 - -
Bages - - 4,17 - - - - - - - - - -
Baix Camp - - - - 3,03 - - - - - - - -
Baix Ebre - - - - - - - 3,13 - - - - -
Baix Empordà 14,29 16,67 12,5 13,33 21,21 22,5 13,04 18,75 11,11 - 6,67 5,88 8,33
Baix Llobregat 3,57 - - - - - - - - - - - -
Barcelonès - 2,38 4,17 - - - - - 5,56 - 3,33 8,82 -
Berguedà 3,57 - - 3,33 - - 4,35 - 5,56 - - - -
Cerdanya - - - 3,33 - - - - 11,11 - 3,33 - -
Conca de Barberà - - - - - - - - - - - 2,94 -
Fora de Catalunya 3,57 - 4,17 10 - 2,5 8,7 15,63 11,11 100 - 2,94 4,17
Garraf - - - - - - 4,35 - - - - - -
Garrotxa - 7,14 - 13,33 3,03 - 4,35 3,13 - - - 2,94 -
Gironès 39,29 30,95 20,83 23,33 27,27 25 17,39 15,63 27,78 - 20 20,59 8,33
Maresme - - 4,17 6,67 6,06 2,5 - 6,25 - - 3,33 - 16,67
Osona - 4,76 8,33 3,33 3,03 5 8,7 3,13 - - 6,67 2,94 12,5
Pla de l’Estany - 7,14 8,33 3,33 - 7,5 4,35 - - - - 2,94 4,17
Priorat - - - - - - - - - - 3,33 - -
Ripollès 3,57 - - - - - - 3,13 - - - - -
Segarra 3,57 - 4,17 - - - - - - - - - -
Segrià - - - - - - - - - - - - 4,17
Selva 14,29 4,76 8,33 6,67 15,15 12,5 17,39 21,88 - - 33,33 26,47 16,67
Vallès Occidental 3,57 - - - - - - - 5,56 - - - -
Vallès Oriental - - 8,33 3,33 3,03 - 4,35 - 5,56 - 10 - -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 21,43 21,43 8,33 33,33 21,21 10 26,09 34,38 5,56 31,03 13,33 29,41 25
Diplomat o Enginyer Tècnic 17,86 11,9 25 3,33 12,12 15 - - 5,56 6,9 6,67 5,88 20,83
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 14,29 9,52 16,67 - 6,06 10 8,7 15,63 11,11 3,45 10 11,76 16,67
EGB o FP 1r grau 14,29 23,81 33,33 40 30,3 22,5 34,78 31,25 55,56 37,93 40 35,29 20,83
estudis primaris 7,14 23,81 8,33 13,33 12,12 25 8,7 15,63 5,56 10,34 13,33 2,94 12,5
sense estudis 10,71 4,76 - 3,33 9,09 - 8,7 - - - 3,33 5,88 -
Altres/ns/nc 14,29 4,76 8,33 6,67 9,09 17,5 13,04 3,13 16,67 10,34 13,33 8,82 4,17
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 42,33 60,86 31,33 32,99 32,66 31,39 31,85 30,2 29,11 29,91 30,32 - -
Grup mitjà 54,83 52,27 30,54 32,71 32,26 31,08 31,14 29,78 28,58 29,78 30,45 - -
Grup petit 33,64 55,36 41,69 45,5 45,19 44,27 38,85 38,42 44,82 35,92 38,13 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) - - - - - 2,5 - - - - - - -
[30,45) 10,71 7,14 8,33 10 3,03 5 4,35 9,38 11,11 6,9 10 23,53 12,5
[45,55) - 2,38 4,17 16,67 6,06 2,5 4,35 3,13 11,11 - 3,33 5,88 8,33
>55 89,29 90,48 87,5 73,33 90,91 90 91,3 87,5 77,78 93,1 86,67 70,59 79,17
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 53,86 60,19 61,46 60,83 61,39 61,04 60,66 61,56 57,75 59,68 59,4 58,23 49,2
Grup mitjà 34,54 33,27 33,63 36,08 35,76 36,05 36,48 35,8 36,73 37,84 38,01 39,08 50,48
Grup petit 11,59 6,54 4,91 3,08 2,85 2,92 2,86 2,64 5,52 2,48 2,59 2,69 0,32
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 53,86 - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 34,54 - - - - - - - - - - - -
Grup petit 11,59 - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - 0,3 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 0,25 0,26 0,25 0,62 -
Pràctiques d'aula - 33,27 33,63 36,08 35,76 36,05 36,48 35,8 36,73 37,84 38,01 39,08 50,48
Pràctiques de laboratori - 6,54 4,61 2,82 2,59 2,65 2,6 2,39 2,37 2,22 2,13 1,83 -
Pràctiques de sortides - - - - - - - - - - 0,14 0,19 -
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,04 0,03 0,17
Pràctiques integrades teoria - - - - - - - - 2,9 - - - -
Teoria - 60,19 61,46 60,83 61,39 61,04 60,66 61,56 57,75 59,68 59,4 58,23 49,2
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 0,04 0,02 0,15
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 47,92 - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 39,58 - - - - - - - - - - - -
Grup petit 12,5 - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - 0,35 0,28 0,29 0,3 0,29 0,28 0,28 0,29 0,28 0,71 -
Pràctiques d'aula - 33 34,01 36,21 36,31 36,26 36,44 35,9 35,82 36,34 36,81 36,7 49,35
Pràctiques de laboratori - 6,67 4,06 3,1 2,82 2,84 2,57 2,54 2,54 2,48 2,42 2,11 -
Pràctiques de sortides - - - - - - - - - - 0,16 0,22 -
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,04 0,03 0,19
Pràctiques integrades teoria - - - - - - - - 1,22 - - - -
Teoria - 60,33 61,59 60,41 60,57 60,6 60,71 61,28 60,14 60,89 60,24 60,19 50,3
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 0,04 0,03 0,17
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 89 83 86 87 78 72 68 70
Lectors - - - - - 1 1 1 2 2 2 - 3
Associats - - - - - 15 11 14 22 25 19 28 32
Altres - - - - - 2 7 3 2 2 3 9 9
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - 7 3 8 11 6 14 20
Altres - - - - - - 2 7 15 12 13 15 16
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 83 86 87 78 72 68 70
Lectors - - - - - - 1 1 2 2 2 - 3
Associats - - - - - - 18 17 30 36 25 42 52
Altres - - - - - - 9 10 17 14 16 24 25
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 88,79 88,24 85,58 80,53 80,37 85,42 72,38 64,04
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 10998 10925 11395 10496,6 9614,5 9102,5 6740,5 7865
Lectors - - - - - 120 190 230 240 230 180 - 410
Associats - - - - - 1297 890 1445 2105,9 2178 1975 2005 2605
Altres - - - - - 290 850 200 100 250 220 470 480
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - 420 540 210 435 707,5 600 895 1202
Altres - - - - - 75 60 240 397,5 365 445 405 600
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 82,49 85,02 85,74
Amb tram no viu - - - - - - - - - - 9,48 10,09 5,2
Sense tram - - - - - - - - - - 8,03 4,9 9,06
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 96,66 99,11 96,86
Sense tram - - - - - - - - - - 3,34 0,89 3,14
Relació estudiants per PDI 3,19 4,96 1,69 1,71 1,76 2,07 1,83 1,98 1,55 1,6 1,74 2,31 1,82
Nombre de professors - - - - 109 115 111 114 136 130 115 134 150
Nombre de trams de docència estatals - - - - 358 334 340 345 349 322 295 304 295
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 347 346 358 362 365 344 324 318 331
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 197 188 202 205 207 196 190 202 200
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 187 186 202 207 213 207 211 216 223
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,37 4,44 4,53 4,54 4,51 4,66 - 3,88
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 78,02 69,54 50,27 53,68 132,8 88,37 106,12 106,28 89,07 133,82 230,47 250,91 174,91
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,11 0,01 0,14 0,13 0 2,42 14,95 21,1 15,09 0 0,92
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 29 68 83 100 110 130 118 124 107 109 106 109 109
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4 3,95 4,21 4,03 3,92 4,1 4,04 4,26 4,3 4,2 4,32 - 3,76
Taxa de rendiment 0,67 0,74 0,7 0,77 0,85 0,82 0,84 0,76 0,81 0,83 0,85 0,82 0,77
Taxa d’eficiència - - - 0,98 0,94 0,92 0,81 0,93 0,93 0,88 0,91 0,93 0,95
Taxa de graduació en t - - - 0,11 0,1 0,13 0,03 0,24 0,28 0,22 0,31 0,33 0,24
Taxa d’abandonament - - 0,28 0,16 0,19 0,21 0,14 0,23 0,16 0,19 0,14 0,17 0,08
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,29 0,17 0,38 0,33 0,09 0,23 0,22 0,41 0,17 0,1 0,2
Taxa de rendiment a primer curs 0,66 0,76 0,64 0,71 0,83 0,82 0,72 0,64 0,8 0,88 0,78 0,78 0,73
Taxa de presentats del primer curs 0,84 0,9 0,75 0,95 0,98 0,93 0,88 0,82 0,86 0,93 0,9 0,92 0,81
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,79 0,85 0,85 0,75 0,85 0,88 0,81 0,78 0,93 0,95 0,88 0,84 0,9
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 100 - - - -
Aturats - - - - - - - - 0 - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100