Indicadors
 
2019-20
Facultat de Lletres
Grau en Comunicació Cultural [3102G0109]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1,08 1,2 1,35 1,15 0,98 1,08 1,12 0,68 0,74 0,94 0,96
Demanda en primera opció 43 48 54 46 39 43 56 34 37 47 48
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 44 49 58 51 49 47 60 52 53 54 55
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 84,09 83,67 77,59 80,39 75,51 85,11 83,33 78,85 77,36 75,93 90,91
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 23,08 15,09 5,56 5,45
Nota de tall PAAU 5,08 6,48 6,98 7,28 5 5 5,23 5 5 5 5
Nota de tall FP 6,11 6,48 6,98 7,28 5 5 5,23 5 5 5 5
Nota de tall M25 6,15 7,25 7,44 6,12 5 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 58,82 45 56,86 31,91 43,48 59,09 40 41,3 54 50 32,65
[6,7) 26,47 47,5 31,37 44,68 39,13 13,64 42 36,96 32 40,91 55,1
[7,8) 11,76 7,5 11,76 14,89 13,04 22,73 16 15,22 10 4,55 8,16
[8,9) 2,94 - - 6,38 4,35 4,55 2 6,52 4 4,55 4,08
[9,10] - - - 2,13 - - - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - 25 - - 100 - - 20 - 11,11 16,67
[6,7) 50 50 60 50 - 100 44,44 20 33,33 55,56 33,33
[7,8) 33,33 25 40 50 - - 44,44 40 66,67 33,33 33,33
[8,9) 16,67 - - - - - 11,11 20 - - 16,67
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - 25 - - 100 - - 100 - - -
[6,7) 100 50 - 50 - - - - - - -
[7,8) - - 100 - - - - - - - -
[8,9) - 25 - 50 - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 47,73 67,35 70,69 88,24 83,67 72,34 75 76,92 86,79 62,96 70,91
CFGS, FP2 o assimilats 9,09 8,16 6,9 3,92 4,08 6,38 13,33 7,69 5,66 14,81 7,27
Titulats universitaris o assimilats 2,27 - - - - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 6,82 8,16 3,45 3,92 2,04 - 1,67 1,92 - 1,85 -
Altres 34,09 16,33 18,97 3,92 10,2 21,28 10 13,46 7,55 20,37 21,82
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 21 33 41 45 41 34 45 40 46 34 39
CFGS, FP2 o assimilats 4 4 4 2 2 3 8 4 3 8 4
Titulats universitaris o assimilats 1 - - - - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3 4 2 2 1 - 1 1 - 1 -
Altres 15 8 11 2 5 10 6 7 4 11 12
Nombre d'estudiants matriculats 45 82 134 168 192 194 213 204 192 203 216
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 55,73 59,49 59,33 60,07 58,97 55,42 56,54 56,74 56,84 55,6 53
Ràtio demanda de places/oferta 3,55 4,7 5,4 5,73 1,9 4,25 3,82 3,46 3,3 3,36 3,42
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 95,45 97,96 100 98,04 97,96 100 93,33 92,31 90,57 - 96,36
Fora d'Espanya - - - - - - - 3,85 7,55 100 -
Illes Balears 4,55 - - 1,96 2,04 - 5 3,85 1,89 - 3,64
València - 2,04 - - - - 1,67 - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - 1,72 - 2,04 - - - - - -
Alt Empordà 4,55 16,33 13,79 11,76 12,24 17,02 16,67 13,46 9,43 - 21,82
Alt Penedès - 2,04 - 1,96 - - - - 1,89 - -
Anoia - - 3,45 - - - - 1,92 - - 1,82
Bages 2,27 - - 3,92 2,04 - - - - - -
Baix Camp - 2,04 1,72 3,92 - - 1,67 1,92 - - -
Baix Empordà 15,91 12,24 3,45 13,73 8,16 6,38 13,33 19,23 7,55 - 9,09
Baix Llobregat - 2,04 - 1,96 - 2,13 - - 1,89 - 1,82
Barcelonès 2,27 2,04 1,72 - 4,08 - 5 - 5,66 - -
Berguedà - - - - - - - - - - 1,82
Conca de Barberà - - - - - - - - - - 1,82
Fora de Catalunya 4,55 2,04 - 1,96 2,04 - 6,67 7,69 9,43 100 3,64
Garrotxa 2,27 12,24 1,72 1,96 2,04 2,13 - 1,92 5,66 - -
Gironès 34,09 18,37 31,03 15,69 24,49 31,91 30 19,23 20,75 - 16,36
Maresme 9,09 2,04 10,34 7,84 2,04 6,38 5 5,77 3,77 - 10,91
Moianès - - - - - - - - 3,77 - -
Montsià - - - - - - 1,67 - - - -
Noguera 2,27 - - - - - - - - - -
Osona 2,27 4,08 3,45 1,96 - 2,13 - 3,85 1,89 - 1,82
Pla de l’Estany 4,55 4,08 5,17 3,92 4,08 2,13 1,67 3,85 1,89 - 1,82
Ribera d’Ebre - - - 1,96 - - - - - - -
Ripollès 4,55 - - - - - - - - - -
Segrià - - - - - - - - 1,89 - -
Selva 9,09 10,2 13,79 17,65 26,53 17,02 13,33 5,77 15,09 - 18,18
Tarragonès - - - - 2,04 - - - 1,89 - 1,82
Urgell - - - - - - 1,67 - - - -
Vallès Occidental - 2,04 3,45 3,92 - - - 3,85 - - 3,64
Vallès Oriental 2,27 8,16 5,17 5,88 8,16 12,77 3,33 11,54 7,55 - 3,64
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 27,27 18,37 32,76 25,49 18,37 27,66 25 26,92 30,19 25,93 27,27
Diplomat o Enginyer Tècnic 11,36 8,16 8,62 7,84 2,04 2,13 1,67 3,85 7,55 5,56 3,64
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 22,73 28,57 18,97 17,65 10,2 6,38 11,67 3,85 5,66 9,26 5,45
EGB o FP 1r grau 11,36 30,61 25,86 17,65 30,61 31,91 25 36,54 32,08 27,78 36,36
estudis primaris 18,18 10,2 13,79 25,49 14,29 27,66 25 19,23 15,09 12,96 9,09
sense estudis - - - 1,96 6,12 - 3,33 3,85 1,89 3,7 7,27
Altres/ns/nc 9,09 4,08 - 3,92 18,37 4,26 8,33 5,77 7,55 14,81 10,91
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 44,2 63,27 36,89 39,14 37,42 37,18 39,16 35,08 34,07 36,27 35,64
Grup mitjà 56,7 55,84 36,03 38,65 36,79 36,71 38,16 34,52 33,07 36,09 35,96
Grup petit 35,9 60,58 41,67 51 47,1 49,9 46,1 44,7 56,02 35 43,17
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - - - - - 1,85 -
[30,45) 11,36 2,04 3,45 - 6,12 2,13 1,67 1,92 1,89 3,7 5,45
[45,55) 9,09 10,2 6,9 - - 6,38 8,33 3,85 1,89 3,7 -
>55 79,55 87,76 89,66 100 93,88 91,49 90 94,23 96,23 90,74 94,55
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 55,8 62,26 61,54 61,48 62,53 61,95 61,97 62,06 54,45 57,68 58,2
Grup mitjà 36,47 33,02 34,58 36,99 35,81 36,26 36,3 36,35 38,46 41,15 40,34
Grup petit 7,73 4,72 3,88 1,54 1,67 1,79 1,73 1,59 7,09 1,18 1,45
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 55,8 - - - - - - - - - -
Grup mitjà 36,47 - - - - - - - - - -
Grup petit 7,73 - - - - - - - - - -
Pràctiques d'aula - 33,02 34,58 36,99 35,81 36,26 36,3 36,35 38,46 41,15 40,34
Pràctiques de laboratori - 4,72 3,88 1,54 1,67 1,79 1,73 1,59 1,56 1,18 1,11
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,17
Pràctiques integrades teoria - - - - - - - - 5,53 - -
Teoria - 62,26 61,54 61,48 62,53 61,95 61,97 62,06 54,45 57,68 58,2
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 0,17
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 51,25 - - - - - - - - - -
Grup mitjà 42,92 - - - - - - - - - -
Grup petit 5,83 - - - - - - - - - -
Pràctiques d'aula - 32 35,84 37,75 37,17 36,99 37,07 37,15 37,39 39,19 38,99
Pràctiques de laboratori - 5 3,24 1,84 1,88 1,97 1,69 1,71 1,69 1,46 1,43
Pràctiques externes - - - - - - - - - - 0,22
Pràctiques integrades teoria - - - - - - - - 2,6 - -
Teoria - 63 60,92 60,4 60,95 61,05 61,23 61,14 58,32 59,34 59,15
Treball fi de grau - - - - - - - - - - 0,22
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 60 56 60 59 54 47
Lectors - - - - - 1 1 1 1 2 1
Associats - - - - - 12 8 11 16 15 15
Altres - - - - - 2 4 1 - 1 2
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - 4 1 3 5 5
Altres - - - - - - 2 3 8 4 6
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 56 60 59 54 47
Lectors - - - - - - 1 1 1 2 1
Associats - - - - - - 12 12 19 20 20
Altres - - - - - - 6 4 8 5 8
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 86,67 88,41 86,3 81,58 86,11 83,08
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 5128 5400 5585 5217,6 4787,5 4415
Lectors - - - - - 75 150 150 140 180 120
Associats - - - - - 987 660 1025 1352,4 1290 1295
Altres - - - - - 290 390 30 - 180 180
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - 180 315 110 195 397,5 450
Altres - - - - - 60 30 180 290 170 270
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 84,67
Amb tram no viu - - - - - - - - - - 11,8
Sense tram - - - - - - - - - - 3,53
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 96,47
Sense tram - - - - - - - - - - 3,53
Relació estudiants per PDI 4,85 6,14 4,84 5,9 6,29 6,4 6,94 6,54 6,07 6,44 6,8
Nombre de professors - - - - 82 79 75 77 87 81 76
Nombre de trams de docència estatals - - - - 252 238 229 250 230 223 190
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 240 244 237 256 240 233 205
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 135 134 138 141 132 134 124
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 127 130 133 137 131 138 130
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,46 4,36 4,59 4,62 4,55 4,41
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 73,56 61,6 50,38 53,77 107,61 82,36 96,08 96,14 87,83 130,23 200,22
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 86,36 90,63 100 97,06 87,5 100 98
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,04 0,02 0,07 0,02 2,35 3,92 1,04 2,46 1,39
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 45 82 134 168 192 194 213 204 192 203 216
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,39 4,61 4,22 3,79 3,68 4,14 4,29 4,14 4,29 3,98 4,1
Taxa de rendiment 0,81 0,85 0,82 0,91 0,87 0,89 0,87 0,82 0,9 0,89 0,88
Taxa d’eficiència - - - 0,98 0,97 0,97 0,93 0,95 0,94 0,92 0,93
Taxa de graduació en t - - - 0,14 0,37 0,41 0,53 0,51 0,49 0,28 0,54
Taxa d’abandonament - - 0,27 0,09 0,13 0,05 0,1 0,06 0,09 0,18 0,07
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,25 0,12 0,16 0,08 0,16 0,11 0,17 0,25 0,08
Taxa de rendiment a primer curs 0,82 0,86 0,82 0,87 0,87 0,84 0,83 0,82 0,91 0,86 0,83
Taxa de presentats del primer curs 0,93 0,95 0,92 0,98 0,96 0,9 0,89 0,94 0,94 0,95 0,89
Taxa de d'exit 0,87 0,91 0,89 0,89 0,91 0,93 0,93 0,87 0,98 0,88 0,93
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 69,23 - -
Aturats - - - - - - - - 30,77 - -
Inactius - - - - - - - - 0 - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 86,36 90,63 100 97,06 87,5 100 98