Indicadors
 
2022-23
Facultat d'Educació i Psicologia
Grau en Pedagogia [3101G0510]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,08 0,9 0,62 1,08 0,9 0,83 1,22 1,02 1,32 1,33 1,32 1,13 1,07
Demanda en primera opció 43 36 37 65 54 50 73 61 79 80 79 68 64
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 45 49 59 63 61 77 61 59 64 67 62 61 64
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 62,22 57,14 74,58 71,43 70,49 54,55 70,49 69,49 90,63 86,57 85,48 70,49 65,63
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 7,71 7,09 6,78 6,77 6,25 6,16 7 6,89 7,44 7,65 7,86 7,79 8
Nota de tall FP 7,71 7,09 6,78 6,77 6,25 6,16 7 6,89 7,44 7,65 7,86 7,79 8
Nota de tall M25 7,06 6,81 6,18 5,25 5 5 5 5,5 5 5 5 5,5 5,25
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 33,33 32,65 41,38 44,44 36,07 40,26 54,1 35,59 21,88 28,36 29,03 24,59 39,06
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 27,59 48,39 41,67 45,95 44,74 53,85 37,93 33,33 17,14 26,09 12,82 0,26 0,21
[6,7) 55,17 45,16 41,67 45,95 47,37 33,33 44,83 53,85 68,57 43,48 43,59 0,6 0,82
[7,8) 17,24 3,23 13,89 5,41 7,89 12,82 10,34 12,82 14,29 26,09 35,9 0,41 0,43
[8,9) - 3,23 2,78 2,7 - - 6,9 - - - 7,69 0,04 -
[9,10] - - - - - - - - - 4,35 - 0,04 0,04
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 4 - 2,7 3,33 5,56 - - - - -
[6,7) - 26,67 45 12 50 35,14 10 5,56 6,9 5 9,09 13,04 -
[7,8) - 26,67 40 72 35 54,05 70 83,33 72,41 45 31,82 30,43 36,84
[8,9) - 40 10 12 15 8,11 16,67 5,56 20,69 45 50 52,17 57,89
[9,10] - 6,67 5 - - - - - - 5 9,09 4,35 5,26
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - 100 - - 50 - - - 100 50
[6,7) - 100 100 - - - - 50 - 100 - - 50
[7,8) 50 - - - - 100 - - - - - - -
[8,9) 50 - - - - - 100 - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 53,33 59,18 52,54 52,38 54,1 42,86 42,62 62,71 50 62,69 59,68 55,74 59,38
CFGS, FP2 o assimilats 22,22 28,57 28,81 39,68 32,79 46,75 49,18 28,81 42,19 29,85 32,26 37,7 29,69
Titulats universitaris o assimilats 2,22 4,08 1,69 - 3,28 - 1,64 - - - 1,61 1,64 1,56
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 6,67 2,04 3,39 1,59 1,64 1,3 1,64 3,39 - 1,49 - 1,64 3,13
Altres 15,56 6,12 13,56 6,35 8,2 9,09 4,92 5,08 7,81 5,97 6,45 3,28 6,25
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 24 29 31 33 33 33 26 37 32 42 37 34 38
CFGS, FP2 o assimilats 10 14 17 25 20 36 30 17 27 20 20 23 19
Titulats universitaris o assimilats 1 2 1 - 2 - 1 - - - 1 1 1
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3 1 2 1 1 1 1 2 - 1 - 1 2
Altres 7 3 8 4 5 7 3 3 5 4 4 2 4
Nombre d'estudiants matriculats 45 90 138 193 219 235 235 241 230 240 253 260 254
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,53 58,13 58,23 58,35 57,16 56,17 56,82 53,69 55,27 55,23 54,92 54,05 55,69
Ràtio demanda de places/oferta 10,58 11,03 6,95 2,07 5,73 6,05 6,8 6,62 7,17 5,97 7,18 6,83 7,78
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 93,33 92,22 92,03 89,64 87,67 84,68 82,55 82,16 83,48 84,58 85,38 86,15 86,61
Home 6,67 7,78 7,97 10,36 12,33 15,32 17,45 17,84 16,52 15,42 14,62 13,85 13,39
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 0 92,31 94,29 89,13 84,85 82,35 86,05 81,4 80,85 85,19 85,94
Home 0 0 0 7,69 5,71 10,87 15,15 17,65 13,95 18,6 19,15 14,81 14,06
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 100 100 100 98,36 100 90,16 93,22 - 97,01 96,77 98,36 95,31
Fora d'Espanya - - - - - - 8,2 3,39 100 - 1,61 - 1,56
Illes Balears - - - - 1,64 - 1,64 3,39 - 2,99 1,61 1,64 3,13
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 11,11 4,08 6,78 15,87 21,31 14,29 3,28 16,95 - 25,37 12,9 19,67 9,38
Alt Penedès - - - - 1,64 - 1,64 - - - - - 1,56
Anoia - - - - - - - - - 1,49 - - 1,56
Bages - - - - - - 1,64 - - - - - 1,56
Baix Camp 2,22 - - - - - - - - - - - -
Baix Ebre - - - - - - - 1,69 - - - - -
Baix Empordà 11,11 18,37 22,03 17,46 14,75 10,39 16,39 16,95 - 11,94 11,29 18,03 12,5
Baix Llobregat - - 3,39 1,59 3,28 2,6 - 5,08 - - - - -
Baix Penedès - - - - - - - - - - 1,61 1,64 -
Barcelonès 2,22 2,04 1,69 3,17 - 1,3 - - - - - - -
Berguedà 2,22 - - - 1,64 - - 1,69 - - - - 1,56
Fora de Catalunya - - - - 1,64 - 9,84 6,78 100 2,99 3,23 1,64 4,69
Garraf - - - - - 1,3 - - - - - - -
Garrigues - - - - - - - 1,69 - - - - -
Garrotxa 4,44 2,04 10,17 4,76 3,28 2,6 4,92 5,08 - 5,97 6,45 6,56 7,81
Gironès 42,22 22,45 27,12 25,4 18,03 16,88 26,23 23,73 - 17,91 22,58 13,11 18,75
Maresme - 4,08 3,39 4,76 11,48 7,79 8,2 3,39 - 2,99 8,06 4,92 6,25
Moianès - - - - - - - - - - - 1,64 -
Montsià - 2,04 - - - 1,3 - - - 1,49 - - -
Osona - 2,04 - 1,59 1,64 7,79 1,64 3,39 - - 6,45 3,28 3,13
Pla de l’Estany 2,22 2,04 6,78 1,59 3,28 2,6 1,64 - - 7,46 3,23 3,28 6,25
Priorat 2,22 - - - - - - - - - - - -
Ripollès - - - - - - - 1,69 - - - - 3,13
Segarra - 2,04 - - - - - - - - - - -
Segrià 2,22 - - - - - - - - 1,49 1,61 - -
Selva 15,56 28,57 15,25 20,63 14,75 25,97 21,31 5,08 - 20,9 16,13 22,95 15,63
Urgell - - - - - - - - - - 1,61 - 1,56
Vallès Occidental - - - 1,59 - 1,3 - 3,39 - - - - -
Vallès Oriental 2,22 10,2 3,39 1,59 3,28 3,9 3,28 3,39 - - 4,84 3,28 4,69
% d'estudiants de primera generació. 77,78 87,76 87,93 85,71 91,8 92,21 90,16 84,75 87,5 86,57 80,65 78,69 79,69
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,95 5 5,12
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 28,89 24,49 13,56 20,63 19,67 15,58 19,67 18,64 25 23,88 19,35 32,79 37,5
Diplomat o Enginyer Tècnic 11,11 6,12 6,78 4,76 4,92 1,3 1,64 3,39 7,81 4,48 6,45 9,84 9,38
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 11,11 6,12 5,08 9,52 3,28 6,49 8,2 11,86 4,69 8,96 12,9 11,48 10,94
EGB o FP 1r grau 20 34,69 25,42 34,92 44,26 28,57 29,51 30,51 29,69 37,31 38,71 36,07 34,38
estudis primaris 15,56 22,45 35,59 19,05 14,75 24,68 26,23 20,34 20,31 13,43 12,9 4,92 1,56
sense estudis 2,22 - 5,08 4,76 3,28 10,39 3,28 6,78 6,25 4,48 4,84 1,64 6,25
Altres/ns/nc 11,11 6,12 8,47 6,35 9,84 12,99 11,48 8,47 6,25 7,46 4,84 3,28 -
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 51 47,74 50,66 47,32 49,64 52,6 52,38 49,4 49,37 50,36 - - -
Grup mitjà 41,28 37,66 33,66 28,95 31,36 31,67 31,92 29,59 34,24 33,78 - - -
Grup petit - - 27,67 21,53 12,5 43 45 47 55,5 29,67 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1,13 1,23 0,97 1,05 1,02 1,28 1,02 0,98 1,07 1,12 1,03 1,02 1,07
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 1,59 - - - - - - - - -
[15,30) - - 1,69 - - - - 1,69 - - - - -
[30,45) 11,11 10,2 3,39 3,17 4,92 2,6 1,64 3,39 3,13 - 1,61 6,56 4,69
[45,55) 11,11 8,16 8,47 9,52 4,92 11,69 8,2 8,47 4,69 2,99 12,9 13,11 4,69
>55 77,78 81,63 86,44 85,71 90,16 85,71 90,16 86,44 92,19 97,01 85,48 80,33 90,63
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 57,41 71,28 35,51 64,94 64,58 60,25 54,98 57,26 55,5 51,77 50,6 49,66 52,8
Grup mitjà 42,59 28,72 58,55 32,73 32,83 34,02 38,9 35,04 34,23 36,57 37,43 38,22 35,16
Grup petit - - 5,94 2,33 2,59 5,74 6,12 7,69 10,27 11,66 11,97 12,12 12,04
% d'estudiants d'origen estranger 2,22 1,11 3,62 4,15 5,48 4,68 5,96 6,22 9,13 10 9,49 7,31 5,51
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - 5,94 2,33 1,72 - - - - - - - 0,6
Pràctiques d'aula 42,59 28,72 58,55 32,73 32,83 34,02 38,9 35,04 34,23 36,57 37,43 38,22 35,16
Pràctiques de sortides - - - - 0,86 - - - - - - - -
Pràctiques externes - - - - - 5,74 6,12 7,69 6,22 6,73 7,05 7,14 6,44
Teoria 57,41 71,28 35,51 64,94 64,58 60,25 54,98 57,26 55,5 51,77 50,6 49,66 52,8
Treball fi de grau - - - - - - - - 4,05 4,93 4,92 4,98 5,01
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - 6,18 1 0,75 - - - - - - - 0,51
Pràctiques d'aula 36,67 27,71 47,22 23,76 23,51 24,55 27,96 25,62 21,35 23,62 23,49 24,17 19,33
Pràctiques de sortides - - - - 0,25 - - - - - - - -
Pràctiques externes - - - - - 9,46 10,43 12,7 9,85 10,95 11,45 11,74 10,93
Teoria 63,33 72,29 46,6 75,25 75,5 65,99 61,61 61,67 62,4 62,75 62,4 61,36 66,4
Treball fi de grau - - - - - - - - 6,4 2,68 2,66 2,73 2,83
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 10 9 9 13 10 10 10 10 9
Permanent 2 - - - - 2 1 2 1 1 - - - -
Lectors - - - - 2 1 3 3 2 4 4 3 4
Associats - - - - 9 10 10 13 14 17 14 11 13
Altres - - - - 1 1 - - 2 1 2 3 4
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - 23 22 22 18 18 21 22 24
Altres - - - - - 1 1 - - - - - -
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 9 9 13 10 10 10 10 9
Permanent 2 - - - - - 1 2 1 1 - - - -
Lectors - - - - - 1 3 3 2 4 4 3 4
Associats - - - - - 33 32 35 32 35 35 33 37
Altres - - - - - 2 1 - 2 1 2 3 4
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 70,83 45,45 54,17 53,33 48,28 46,88 53,33 48,15 43,33
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 1005 938,5 1068,6 1114,9 1110 942,5 1035,3 1048,5 1003
Permanent 2 - - - - 130 139 180 140 149 - - - -
Lectors - - - - 240 210 319,5 300 232 279 401 268 331,5
Associats - - - - 811,1 907 792,4 946,4 1034 1404 970 974 1019
Altres - - - - 80 127 - - 100 79 260,5 192,5 233,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - 1213,9 1258,5 1383,5 1301,2 1231 1194 1360,2 1494 1628
Altres - - - - - 80 80 - - - - - -
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - 36,46 46,04 43,92 53,82 72,71 79,59 79,1 49,06 60,79 77,65 75,85 88,01
Amb tram no viu - - - 10,84 11,27 - - - 12,74 - - - -
Sense tram 100 63,54 53,96 45,24 34,91 27,29 20,41 20,9 38,2 39,21 22,35 24,15 11,99
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - 89 100 100 85,15 95,54 86,49 100 84,04 81,13 85,72 94,01
Amb tram no viu - - - - - - - 12,22 - - - - -
Sense tram 100 100 11 - - 14,85 4,46 1,29 - 15,96 18,87 14,28 5,99
Relació estudiants per PDI (2022) - - - 20,23 21,89 20,72 19,89 19,39 18,99 18,6 19,54 19,53 19,03
Relació estudiants per PDI 9,42 9,73 10,08 13,2 14,46 14,49 13,97 13,61 13,19 13,6 13,8 14,13 13,42
Nombre de professors - - - 48 49 46 47 52 47 50 51 49 54
Nombre de trams de docència estatals - - - 54 38 29 34 42 23 35 36 30 21
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 54 49 38 43 57 33 45 47 42 37
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 0 27,44 31,4 32,08 31,47 24,25 31,61 30,96 32,65 23,69 25,71 26,36 23,8
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 0 2,79 2,49 3,5 1,15 5,19 1,05 2,04 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor 35,19 26,51 30,53 36,72 34,88 36,57 38,27 34,22 31,92 32,02 33,78 37,57 38,62
Nombre de trams de recerca estatals - - - 13 9 10 13 15 10 13 13 12 11
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 11 11 13 15 24 15 20 23 22 25
% Crèdits impartits per professorat permanent 0 31,63 35,76 36,46 32,61 29,44 32,65 33 32,65 23,69 25,71 26,36 23,8
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,26 4,44 4,38 4,37 4,33 4,64 3,92 4,06 3,97
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 43,38 41,84 53,68 83,28 92,82 117,98 99,93 81,46 129,49 239,31 252,68 172,15 158,22
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0,11 0,01 0,01 0,01 0,08 0,42 0,43 0,83 3,04 1,25 0,4 3,08 3,94
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 45 90 138 193 219 235 235 241 230 240 253 260 254
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,1 3,82 4,18 3,84 3,93 4,04 4,05 4 4,01 4,19 3,77 3,95 3,8
Taxa de rendiment 0,9 0,88 0,94 0,91 0,89 0,91 0,85 0,89 0,89 0,94 0,96 0,93 0,93
Taxa d’eficiència - - - 0,99 0,97 0,97 0,98 0,96 0,96 0,94 0,91 0,94 0,97
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - - 0,69 0,69 0,71 0,63 0,61 0,59 0,55 0,68
Taxa de graduació en t - - - 0,58 0,59 0,64 0,46 0,57 0,47 0,48 0,58 0,63 0,82
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,71 0,67 0,71 0,63 0,62 0,62 0,59 0,69 0,73
Taxa d’abandonament - - 0,09 0,1 0,06 0,06 0,12 0,06 0,1 0,1 0,07 0,03 0,04
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,09 0,16 0,1 0,11 0,23 0,13 0,21 0,17 0,11 0,06 0,05
Taxa de rendiment a primer curs 0,9 0,88 0,91 0,86 0,82 0,85 0,84 0,9 0,91 0,97 0,95 0,88 0,88
Taxa de presentats del primer curs 0,94 0,95 0,98 0,98 0,95 0,96 0,96 0,99 0,97 1 0,98 0,96 0,92
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,96 0,93 0,93 0,88 0,86 0,89 0,88 0,9 0,92 0,98 0,97 0,91 0,95
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,96 0,91 0,96 0,88 0,76 0,76 0,86 0,91 0,8 0,95 0,77 0,8 0,78
[6,7) 0,87 0,95 0,94 0,85 0,69 0,97 0,87 0,88 0,94 0,98 0,93 0,86 0,9
[7,10] 0,8 1 1 0,95 0,97 0,94 0,94 0,96 0,95 0,99 0,99 0,9 0,92
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - 1 - 0,8 0,44 1 - - - - -
[6,7) - 0,76 0,69 0,73 0,87 0,81 0,7 1 0,8 0,8 1 0,8 -
[7,10] - 0,82 0,9 0,86 1 0,87 0,84 0,9 0,9 0,98 0,98 0,92 0,88
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - 0,9 - - 1 - - - 1 0
[6,7) - 1 1 - - - - 0,67 - 0,9 - - 0,9
[7,10] 1 - - - - 1 0,8 - - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,96 0,92 0,97 0,93 0,86 0,88 0,83 0,87 0,87 0,94 0,96 0,94 0,91
[6,7) 0,87 0,92 0,97 0,91 0,86 0,94 0,91 0,9 0,9 0,94 0,95 0,92 0,93
[7,10] 0,8 0,98 0,99 0,95 0,98 0,97 0,89 0,96 0,95 0,99 0,99 0,96 0,97
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - 1 1 0,93 0,73 0,78 0,64 0,73 0,86 1 -
[6,7) - 0,76 0,72 0,69 0,86 0,84 0,76 0,88 0,81 0,89 0,96 0,87 0,87
[7,10] - 0,82 0,89 0,89 0,93 0,92 0,88 0,88 0,89 0,94 0,96 0,93 0,92
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - 0,9 1 0,95 1 1 1 1 1 0,24
[6,7) - 1 1 0,98 0,77 0,68 - 0,67 - 0,9 - - 0,9
[7,10] 1 1 1 1 1 1 0,92 0,6 1 - - - -
Durada mitjana dels estudis - - - 4 4,14 4,09 4,21 4,35 4,21 4,38 4,38 4,35 4,11