Indicadors
 
2021-22
Facultat d'Educació i Psicologia
Grau en Pedagogia [3101G0510]
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1,08 0,9 0,62 1,08 0,9 0,83 1,22 1,02 1,32 1,33 1,32 1,13
Demanda en primera opció 43 36 37 65 54 50 73 61 79 80 79 68
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 45 49 59 63 61 77 61 59 64 67 62 61
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 62,22 57,14 74,58 71,43 70,49 54,55 70,49 69,49 90,63 86,57 85,48 70,49
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 7,71 7,09 6,78 6,77 6,25 6,16 7 6,89 7,44 7,65 7,86 7,79
Nota de tall FP 7,71 7,09 6,78 6,77 6,25 6,16 7 6,89 7,44 7,65 7,86 7,79
Nota de tall M25 7,06 6,81 6,18 5,25 5 5 5 5,5 5 5 5 5,5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 27,59 48,39 41,67 45,95 44,74 53,85 37,93 33,33 17,14 26,09 12,82 19,44
[6,7) 55,17 45,16 41,67 45,95 47,37 33,33 44,83 53,85 68,57 43,48 43,59 44,44
[7,8) 17,24 3,23 13,89 5,41 7,89 12,82 10,34 12,82 14,29 26,09 35,9 30,56
[8,9) - 3,23 2,78 2,7 - - 6,9 - - - 7,69 2,78
[9,10] - - - - - - - - - 4,35 - 2,78
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 4 - 2,7 3,33 5,56 - - - -
[6,7) - 26,67 45 12 50 35,14 10 5,56 6,9 5 9,09 13,04
[7,8) - 26,67 40 72 35 54,05 70 83,33 72,41 45 31,82 30,43
[8,9) - 40 10 12 15 8,11 16,67 5,56 20,69 45 50 52,17
[9,10] - 6,67 5 - - - - - - 5 9,09 4,35
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - 100 - - 50 - - - 100
[6,7) - 100 100 - - - - 50 - 100 - -
[7,8) 50 - - - - 100 - - - - - -
[8,9) 50 - - - - - 100 - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 53,33 59,18 52,54 52,38 54,1 42,86 42,62 62,71 50 62,69 59,68 55,74
CFGS, FP2 o assimilats 22,22 28,57 28,81 39,68 32,79 46,75 49,18 28,81 42,19 29,85 32,26 37,7
Titulats universitaris o assimilats 2,22 4,08 1,69 - 3,28 - 1,64 - - - 1,61 1,64
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 6,67 2,04 3,39 1,59 1,64 1,3 1,64 3,39 - 1,49 - 1,64
Altres 15,56 6,12 13,56 6,35 8,2 9,09 4,92 5,08 7,81 5,97 6,45 3,28
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 24 29 31 33 33 33 26 37 32 42 37 34
CFGS, FP2 o assimilats 10 14 17 25 20 36 30 17 27 20 20 23
Titulats universitaris o assimilats 1 2 1 - 2 - 1 - - - 1 1
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3 1 2 1 1 1 1 2 - 1 - 1
Altres 7 3 8 4 5 7 3 3 5 4 4 2
Nombre d'estudiants matriculats 45 90 139 194 220 236 235 241 230 240 253 260
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,53 58,13 58,23 58,35 57,16 56,17 56,82 53,69 55,27 55,23 54,92 54,05
Ràtio demanda de places/oferta 10,58 11,03 6,95 2,07 5,73 6,05 6,8 6,62 7,17 5,97 7,18 6,83
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 100 100 100 98,36 100 90,16 93,22 - 97,01 96,77 98,36
Fora d'Espanya - - - - - - 8,2 3,39 100 - 1,61 -
Illes Balears - - - - 1,64 - 1,64 3,39 - 2,99 1,61 1,64
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 11,11 4,08 6,78 15,87 21,31 14,29 3,28 16,95 - 25,37 12,9 19,67
Alt Penedès - - - - 1,64 - 1,64 - - - - -
Anoia - - - - - - - - - 1,49 - -
Bages - - - - - - 1,64 - - - - -
Baix Camp 2,22 - - - - - - - - - - -
Baix Ebre - - - - - - - 1,69 - - - -
Baix Empordà 11,11 18,37 22,03 17,46 14,75 10,39 16,39 16,95 - 11,94 11,29 18,03
Baix Llobregat - - 3,39 1,59 3,28 2,6 - 5,08 - - - -
Baix Penedès - - - - - - - - - - 1,61 1,64
Barcelonès 2,22 2,04 1,69 3,17 - 1,3 - - - - - -
Berguedà 2,22 - - - 1,64 - - 1,69 - - - -
Fora de Catalunya - - - - 1,64 - 9,84 6,78 100 2,99 3,23 1,64
Garraf - - - - - 1,3 - - - - - -
Garrigues - - - - - - - 1,69 - - - -
Garrotxa 4,44 2,04 10,17 4,76 3,28 2,6 4,92 5,08 - 5,97 6,45 6,56
Gironès 42,22 22,45 27,12 25,4 18,03 16,88 26,23 23,73 - 17,91 22,58 13,11
Maresme - 4,08 3,39 4,76 11,48 7,79 8,2 3,39 - 2,99 8,06 4,92
Moianès - - - - - - - - - - - 1,64
Montsià - 2,04 - - - 1,3 - - - 1,49 - -
Osona - 2,04 - 1,59 1,64 7,79 1,64 3,39 - - 6,45 3,28
Pla de l’Estany 2,22 2,04 6,78 1,59 3,28 2,6 1,64 - - 7,46 3,23 3,28
Priorat 2,22 - - - - - - - - - - -
Ripollès - - - - - - - 1,69 - - - -
Segarra - 2,04 - - - - - - - - - -
Segrià 2,22 - - - - - - - - 1,49 1,61 -
Selva 15,56 28,57 15,25 20,63 14,75 25,97 21,31 5,08 - 20,9 16,13 22,95
Urgell - - - - - - - - - - 1,61 -
Vallès Occidental - - - 1,59 - 1,3 - 3,39 - - - -
Vallès Oriental 2,22 10,2 3,39 1,59 3,28 3,9 3,28 3,39 - - 4,84 3,28
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 28,89 24,49 13,56 20,63 19,67 15,58 19,67 18,64 25 23,88 19,35 19,67
Diplomat o Enginyer Tècnic 11,11 6,12 6,78 4,76 4,92 1,3 1,64 3,39 7,81 4,48 6,45 4,92
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 11,11 6,12 5,08 9,52 3,28 6,49 8,2 11,86 4,69 8,96 12,9 8,2
EGB o FP 1r grau 20 34,69 25,42 34,92 44,26 28,57 29,51 30,51 29,69 37,31 38,71 47,54
estudis primaris 15,56 22,45 35,59 19,05 14,75 24,68 26,23 20,34 20,31 13,43 12,9 13,11
sense estudis 2,22 - 5,08 4,76 3,28 10,39 3,28 6,78 6,25 4,48 4,84 1,64
Altres/ns/nc 11,11 6,12 8,47 6,35 9,84 12,99 11,48 8,47 6,25 7,46 4,84 4,92
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 51 47,74 50,66 47,32 49,64 52,6 52,38 49,4 49,37 50,36 - -
Grup mitjà 41,28 37,66 33,66 28,95 31,36 31,67 31,92 29,59 34,24 33,78 - -
Grup petit - - 27,67 21,53 12,5 43 45 47 55,5 29,67 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 1,59 - - - - - - - -
[15,30) - - 1,69 - - - - 1,69 - - - -
[30,45) 11,11 10,2 3,39 3,17 4,92 2,6 1,64 3,39 3,13 - 1,61 6,56
[45,55) 11,11 8,16 8,47 9,52 4,92 11,69 8,2 8,47 4,69 2,99 12,9 13,11
>55 77,78 81,63 86,44 85,71 90,16 85,71 90,16 86,44 92,19 97,01 85,48 80,33
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 57,41 71,28 35,51 64,94 64,58 60,25 54,98 57,26 55,5 51,77 50,6 49,66
Grup mitjà 42,59 28,72 58,55 32,73 32,83 34,02 38,9 35,04 34,23 36,57 37,43 38,22
Grup petit - - 5,94 2,33 2,59 5,74 6,12 7,69 10,27 11,66 11,97 12,12
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques altres - - 5,94 2,33 1,72 - - - - - - -
Pràctiques d'aula 42,59 28,72 58,55 32,73 32,83 34,02 38,9 35,04 34,23 36,57 37,43 38,22
Pràctiques de sortides - - - - 0,86 - - - - - - -
Pràctiques externes - - - - - 5,74 6,12 7,69 6,22 6,73 7,05 7,14
Teoria 57,41 71,28 35,51 64,94 64,58 60,25 54,98 57,26 55,5 51,77 50,6 49,66
Treball fi de grau - - - - - - - - 4,05 4,93 4,92 4,98
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques altres - - 6,18 1 0,75 - - - - - - -
Pràctiques d'aula 36,67 27,71 47,22 23,76 23,51 24,55 27,96 25,62 21,35 23,62 23,49 24,17
Pràctiques de sortides - - - - 0,25 - - - - - - -
Pràctiques externes - - - - - 9,46 10,43 12,7 9,85 10,95 11,45 11,74
Teoria 63,33 72,29 46,6 75,25 75,5 65,99 61,61 61,67 62,4 62,75 62,4 61,36
Treball fi de grau - - - - - - - - 6,4 2,68 2,66 2,73
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - 10 9 9 13 10 10 10 10
Permanent 2 - - - - 2 1 2 1 1 - - -
Lectors - - - - 2 1 3 3 2 4 4 3
Associats - - - - 9 10 10 13 14 17 14 11
Altres - - - - 1 1 - - 2 1 2 3
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - 23 22 22 18 18 21 22
Altres - - - - - 1 1 - - - - -
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - 9 9 13 10 10 10 10
Permanent 2 - - - - - 1 2 1 1 - - -
Lectors - - - - - 1 3 3 2 4 4 3
Associats - - - - - 33 32 35 32 35 35 33
Altres - - - - - 2 1 - 2 1 2 3
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - 70,83 45,45 54,17 53,33 48,28 46,88 53,33 48,15
No doctor - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - 1005 938,5 1068,6 1114,9 1110 942,5 1035,3 1048,5
Permanent 2 - - - - 130 139 180 140 149 - - -
Lectors - - - - 240 210 319,5 300 232 279 401 268
Associats - - - - 811,1 907 792,4 946,4 1034 1404 970 974
Altres - - - - 80 127 - - 100 79 260,5 192,5
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - 1213,9 1258,5 1383,5 1301,2 1231 1194 1360,2 1494
Altres - - - - - 80 80 - - - - -
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 60,79 77,65 75,85
Sense tram - - - - - - - - - 39,21 22,35 24,15
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - 84,04 86,7 85,72
Sense tram - - - - - - - - - 15,96 13,3 14,28
Relació estudiants per PDI 9,42 9,73 10,08 13,2 14,46 14,49 13,97 13,61 13,19 13,6 13,8 14,13
Nombre de professors - - - 48 49 46 47 52 47 50 51 49
Nombre de trams de docència estatals - - - 54 38 29 34 42 23 35 36 32
Nombre de trams de docència autonòmics - - - 54 49 38 43 57 33 45 47 45
Nombre de trams de recerca estatals - - - 13 9 10 13 15 10 13 13 12
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - 11 11 13 15 24 15 20 23 22
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - 0 4,26 4,44 4,38 4,37 4,33 4,64 - 4,18
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 43,38 41,84 53,68 83,28 92,82 117,98 99,93 81,46 129,49 239,31 252,68 172,15
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 0 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0,11 0,01 0,01 0,01 0,08 0,42 0,43 0,83 3,04 1,25 0,4 3,08
Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 45 90 139 194 220 236 235 241 230 240 253 260
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,1 3,82 4,18 3,84 3,93 4,04 4,05 4 4,01 4,19 - 3,85
Taxa de rendiment 0,9 0,88 0,94 0,91 0,89 0,91 0,85 0,89 0,89 0,94 0,96 0,93
Taxa d’eficiència - - - 0,99 0,97 0,97 0,98 0,96 0,96 0,94 0,91 0,94
Taxa de graduació en t - - - 0,58 0,59 0,64 0,46 0,57 0,47 0,48 0,58 0,63
Taxa d’abandonament - - 0,09 0,1 0,06 0,06 0,12 0,06 0,1 0,1 0,07 0,03
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,09 0,16 0,1 0,11 0,23 0,13 0,21 0,17 0,11 0,06
Taxa de rendiment a primer curs 0,9 0,88 0,91 0,86 0,82 0,85 0,84 0,9 0,91 0,97 0,95 0,88
Taxa de presentats del primer curs 0,94 0,95 0,98 0,98 0,95 0,96 0,96 0,99 0,97 1 0,98 0,96
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,96 0,93 0,93 0,88 0,86 0,89 0,88 0,9 0,92 0,98 0,97 0,91
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 0 100 100 100 100 100 100 100 100