Indicadors
 
2022-23
Facultat d'Educació i Psicologia
Grau en Educació Social [3101G0209]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,63 1,37 1,62 1,42 1,57 1,52 1,78 1,73 1,85 1,8 1,47 2,03 1,33 1,38
Demanda en primera opció 98 82 97 85 94 91 107 104 111 108 88 122 80 83
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 59 61 63 60 75 68 63 63 60 65 63 62 62 59
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 84,75 80,33 96,83 80 93,33 88,24 90,48 88,89 90 95,38 82,54 90,32 85,48 93,22
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 6,05 8,13 7,63 7,58 7,31 7,46 7,65 7,88 8,22 8,24 7,97 8,6 8,67 7,75
Nota de tall FP 8,19 8,13 7,63 7,58 7,31 7,46 7,65 7,88 8,22 8,24 7,97 8,6 8,67 7,75
Nota de tall M25 7,17 8,06 6,38 6,81 6,5 5,25 7,93 6,87 7 5 7,53 6,93 6,93 6,43
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 49,15 49,18 34,92 56,67 30,67 36,76 38,1 44,44 46,67 47,69 34,92 30,65 19,35 25,42
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 9,3 28 28 8 14,29 14,29 23,53 4,76 7,41 - 2,86 2,63 - 0,11
[6,7) 72,09 60 44 80 64,29 57,14 64,71 76,19 51,85 60,71 62,86 47,37 0,75 0,46
[7,8) 13,95 8 24 12 17,86 28,57 5,88 19,05 33,33 32,14 34,29 42,11 0,52 0,29
[8,9) 4,65 4 4 - 3,57 - 5,88 - 7,41 7,14 - 7,89 0,19 0,14
[9,10] - - - - - - - - - - - - - 0,07
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 2,94 - - - - - - - - - -
[6,7) - - 2,94 11,76 4,76 6,67 4,76 2,63 6,9 6,25 3,7 4,76 8,7 3,85
[7,8) - - 38,24 55,88 69,05 62,22 40,48 50 44,83 56,25 44,44 47,62 43,48 42,31
[8,9) 71,43 - 50 23,53 26,19 31,11 52,38 47,37 48,28 37,5 44,44 47,62 30,43 34,62
[9,10] 28,57 - 8,82 5,88 - - 2,38 - - - 7,41 - 17,39 19,23
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - - 100 - - 50 - - - - -
[6,7) - - 100 100 50 - - 50 - 50 - 50 - 100
[7,8) 100 - - - 50 - 50 50 50 - - 50 - -
[8,9) - 100 - - - - 50 - - 50 - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 52,54 37,7 28,57 40 34,67 26,47 17,46 30,16 40 43,08 53,97 56,45 62,9 49,15
CFGS, FP2 o assimilats 20,34 47,54 52,38 51,67 53,33 63,24 60,32 60,32 46,67 47,69 33,33 32,26 37,1 35,59
Titulats universitaris o assimilats 1,69 - - - 4 - 3,17 3,17 3,33 3,08 1,59 1,61 - 1,69
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1,69 3,28 6,35 1,67 2,67 2,94 3,17 3,17 3,33 4,62 - 3,23 - 3,39
Altres 23,73 11,48 12,7 6,67 5,33 7,35 15,87 3,17 6,67 1,54 11,11 6,45 - 10,17
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 31 23 18 24 26 18 11 19 24 28 34 35 39 29
CFGS, FP2 o assimilats 12 29 33 31 40 43 38 38 28 31 21 20 23 21
Titulats universitaris o assimilats 1 - - - 3 - 2 2 2 2 1 1 - 1
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 2 4 1 2 2 2 2 2 3 - 2 - 2
Altres 14 7 8 4 4 5 10 2 4 1 7 4 - 6
Nombre d'estudiants matriculats 60 116 165 217 248 268 263 274 267 256 248 249 256 252
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,48 56,95 56,36 55,42 53,61 53,97 55,23 54,66 52,49 53,86 54,12 55,11 54,08 54,39
Ràtio demanda de places/oferta 9,2 9,75 9,53 8 2,93 6,92 7,48 8 7,33 7,82 7,03 9,28 8,33 7,42
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 84,48 87,88 84,79 87,1 86,57 84,03 84,31 82,02 81,25 83,47 81,53 83,2 86,11
Home - 15,52 12,12 15,21 12,9 13,43 15,97 15,69 17,98 18,75 16,53 18,47 16,8 13,89
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 0 0 93,55 89,47 90,48 79,59 92,59 85,51 81,03 87,72 82,14 76,36 86,89
Home - 0 0 6,45 10,53 9,52 20,41 7,41 14,49 18,97 12,28 17,86 23,64 13,11
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 100 100 98,33 100 100 100 95,24 96,67 - 98,41 96,77 96,77 100
Fora d'Espanya - - - - - - - 4,76 1,67 100 - - - -
Illes Balears - - - 1,67 - - - - - - - 3,23 3,23 -
Navarra - - - - - - - - 1,67 - - - - -
País Basc - - - - - - - - - - 1,59 - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 10,17 4,92 15,87 1,67 6,67 8,82 4,76 7,94 8,33 - 6,35 9,68 9,68 8,47
Alt Penedès - - - - - - - - - - 1,59 - - -
Anoia - - - - - - - - - - 1,59 - - -
Bages 1,69 - - 1,67 2,67 - - 1,59 1,67 - 3,17 - 1,61 -
Baix Camp - - - 3,33 - - - - - - - - - -
Baix Ebre - - - - 1,33 - - - - - - - - 1,69
Baix Empordà 6,78 14,75 9,52 5 18,67 11,76 14,29 14,29 11,67 - 20,63 16,13 9,68 13,56
Baix Llobregat - 3,28 - 1,67 1,33 2,94 - - - - 3,17 - 1,61 -
Barcelonès - 4,92 4,76 1,67 - 4,41 1,59 6,35 3,33 - 6,35 1,61 1,61 3,39
Berguedà - - - - - - - 1,59 - - 1,59 - - 1,69
Fora de Catalunya - - - 1,67 - - - 4,76 3,33 100 1,59 3,23 3,23 -
Garraf - - - - - - - - 1,67 - - - - -
Garrotxa 5,08 9,84 4,76 8,33 2,67 4,41 6,35 4,76 6,67 - 6,35 9,68 3,23 3,39
Gironès 28,81 26,23 14,29 26,67 22,67 14,71 12,7 9,52 15 - 12,7 11,29 19,35 28,81
Maresme 10,17 6,56 11,11 13,33 12 16,18 17,46 15,87 6,67 - 9,52 6,45 9,68 13,56
Moianès - - - - - - - 1,59 1,67 - - - - -
Osona 8,47 3,28 3,17 3,33 5,33 10,29 7,94 4,76 13,33 - 6,35 6,45 4,84 10,17
Pla de l’Estany 1,69 3,28 6,35 1,67 - - 6,35 6,35 5 - - 1,61 3,23 -
Ripollès - - 3,17 3,33 1,33 - - 1,59 - - - - 1,61 1,69
Segarra - - - - 1,33 - - - - - - - - -
Segrià - - 1,59 - - - - 1,59 - - - 1,61 - -
Selva 18,64 16,39 19,05 13,33 14,67 17,65 14,29 12,7 11,67 - 12,7 14,52 16,13 10,17
Solsonès - - - - 1,33 - - - - - - - - -
Tarragonès - - - - 1,33 - - - - - 1,59 - - 1,69
Vallès Occidental 3,39 3,28 - - 1,33 - - - - - - - 3,23 -
Vallès Oriental 5,08 3,28 6,35 13,33 5,33 8,82 14,29 4,76 10 - 4,76 17,74 11,29 1,69
% d'estudiants de primera generació. - 85,25 79,37 91,67 82,67 89,71 95,24 87,3 86,67 86,15 90,48 90,32 79,03 71,19
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,41 5,08 5,95
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 25,42 27,87 26,98 13,33 9,33 16,18 11,11 25,4 18,33 18,46 25,4 20,97 29,03 25,42
Diplomat o Enginyer Tècnic 15,25 6,56 7,94 5 4 2,94 4,76 6,35 5 4,62 1,59 4,84 14,52 13,56
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 10,17 8,2 12,7 3,33 13,33 7,35 - 6,35 8,33 9,23 7,94 4,84 6,45 15,25
EGB o FP 1r grau 18,64 24,59 26,98 33,33 28 27,94 31,75 28,57 33,33 32,31 36,51 45,16 40,32 33,9
estudis primaris 23,73 21,31 17,46 25 30,67 26,47 33,33 20,63 20 24,62 14,29 11,29 6,45 6,78
sense estudis 1,69 1,64 4,76 5 2,67 5,88 4,76 3,17 6,67 4,62 6,35 8,06 3,23 1,69
Altres/ns/nc 5,08 9,84 3,17 15 12 13,24 14,29 9,52 8,33 6,15 7,94 4,84 - 3,39
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 56,4 52,79 41,81 45,97 50 48,59 48,09 49 43,56 43,63 42,39 - - -
Grup mitjà 25,25 26,64 27,52 33,08 35,52 34,88 35,45 36,65 32,7 30,83 26,42 - - -
Grup petit 17,21 16,57 16,68 26,69 24,03 17,47 26,21 27,4 25,45 31,81 25,74 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,98 1,02 1,05 1 1,25 1,13 1,05 1,05 1 1,08 1,05 1,03 1,03 0,98
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) - - - 1,67 - - - - - - - - - -
[30,45) 1,69 1,64 1,59 3,33 1,33 2,94 4,76 - - 3,08 1,59 3,23 - 3,39
[45,55) 22,03 37,7 39,68 40 38,67 22,06 6,35 - 5 - 3,17 1,61 - 3,39
>55 76,27 60,66 58,73 55 60 75 88,89 100 95 96,92 95,24 95,16 100 93,22
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 28,97 39,75 46,58 53,44 55,1 45 39,4 36 38,15 49 48,21 51,48 55,06 54,82
Grup mitjà 48,6 29,37 25,51 22,21 22,9 29,31 29,8 30,82 31,38 17,76 18,75 17,06 14,72 20,21
Grup petit 22,43 30,89 27,91 24,35 22 25,69 30,8 33,18 30,46 33,23 33,04 31,46 30,22 24,97
% d'estudiants d'origen estranger 1,67 2,59 3,03 2,3 3,63 3,36 6,46 7,3 7,49 6,64 7,26 6,02 7,03 4,37
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 28,97 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 48,6 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 22,43 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - 27,85 19,59 16,68 17,2 20,17 16,87 17,89 15,35 16,23 16,07 15,21 14,31 9,24
Pràctiques d'aula - 29,37 25,51 22,21 22,9 29,31 29,8 30,82 31,38 17,76 18,75 17,06 14,72 20,21
Pràctiques d'aula informàtica - 3,04 2,22 3,1 4,8 5,52 4,95 4,73 4,82 3,68 3,57 2,77 1,94 1,88
Pràctiques externes - - 6,1 4,56 - - 8,98 10,56 10,3 10,57 10,42 10,4 10,75 10,59
Teoria - 39,75 46,58 53,44 55,1 45 39,4 36 38,15 49 48,21 51,48 55,06 54,82
Treball fi de grau - - - - - - - - - 2,76 2,98 3,07 3,22 3,26
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 51,67 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 37,5 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 10,83 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - 12,08 7,44 6,77 7,18 7,11 6,14 6,59 5,6 5,59 5,88 5,61 6 4,18
Pràctiques d'aula - 24,17 22,31 18,98 20,13 26,96 25,95 26,89 27,05 11,58 12,35 10,93 9,09 11,08
Pràctiques d'aula informàtica - 1,67 1,06 1,93 2,05 1,96 1,69 1,65 1,66 1,6 1,57 1,18 0,8 0,78
Pràctiques externes - - 4,38 5,69 - - 12,29 14,71 14,18 13,77 13,73 13,33 13,29 13,14
Teoria - 62,08 64,81 66,62 70,64 63,97 53,92 50,16 51,51 63,87 62,55 65 66,85 66,78
Treball fi de grau - - - - - - - - - 3,59 3,92 3,94 3,98 4,04
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 11 10 14 12 12 11 9 9 7
Permanent 2 - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Lectors - - - - - 2 3 3 2 2 3 3 4 4
Associats - - - - - 5 9 4 6 6 7 7 6 6
Altres - - - - - - 3 - - 1 1 1 1 4
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - 16 20 20 23 22 22 25 29
Altres - - - - - - 1 2 2 1 1 2 1 1
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 10 14 12 12 11 9 9 7
Permanent 2 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1
Lectors - - - - - - 3 3 2 2 3 3 4 4
Associats - - - - - - 25 24 26 29 29 29 31 35
Altres - - - - - - 4 2 2 2 2 3 2 5
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 78,95 64 77,27 66,67 68,18 60,87 66,67 61,9 50
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 653,9 746,4 978,4 1007 726,9 678,5 609,5 529 511,5
Permanent 2 - - - - - 90 - 110 180 140 162,5 169 194 152
Lectors - - - - - 111 223,3 229,3 233,3 192 343 286,5 349,5 312,8
Associats - - - - - 453,6 599,6 362,1 368,1 310,5 459,5 478,8 348 302,5
Altres - - - - - - 165 - - 147,5 83 70 30 192,2
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - 1531,5 1455,7 1659,2 1438,2 1742,1 1564,5 1587,2 1601,5 1701
Altres - - - - - 60 40 43 65,4 6 6 52,5 40 20
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - 63,87 70,8 51,41 71,93 65,87 62,34 64,32 50,8 46,28 44,27 46,01 62,05
Amb tram no viu - - - - 15,52 3,51 - - - - - - - -
Sense tram 100 100 36,13 29,2 33,07 24,56 34,13 37,66 35,68 49,2 53,72 55,73 53,99 37,95
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - 96,77 100 100 90,01 89,38 92,61 100 88,18 80,85 78,09 65,33
Amb tram no viu - - - - - - - - - - - - - 15,57
Sense tram 100 100 100 3,23 - - 9,99 10,62 7,39 - 11,82 19,15 21,91 19,1
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - 21,65 20,53 18,29 17,96 17,46 17,25 16,75 17,43 18,63 18,44
Relació estudiants per PDI 12,67 13,38 13,75 18,66 21,27 19,95 17,99 17,71 17,03 16,89 16,28 16,87 17,91 17,18
Nombre de professors - - - - 36 41 42 44 43 46 46 45 47 52
Nombre de trams de docència estatals - - - - 40 28 30 35 30 28 30 26 26 17
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 40 39 44 47 43 48 50 41 39 31
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - 0 19,64 29,52 21,89 22,55 19,7 28,93 30,59 22,26 20,19 18,73 17,11 16,02
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - 0 0,83 0,61 7 3,1 3,41 3,25 5,47 4,29 4,84 5,19 6,27 4,76
% Crèdits impartits per professorat no doctor - 51,39 43,25 39,25 45,9 54,88 46,31 50,33 45,67 53,54 48,53 50,4 53,09 53,92
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 14 10 10 12 11 9 9 8 9 8
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 13 15 18 19 19 22 23 16 17 19
% Crèdits impartits per professorat permanent - 0 20,47 30,14 28,89 25,65 23,11 32,18 36,06 26,55 25,03 23,93 23,38 20,79
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,15 4,31 4,3 4,23 4,32 4,33 4 3,76 3,96
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 63,48 72,35 54,13 60,49 109,71 99,75 119,61 112,32 95,95 154,3 260,97 288,32 239,59 239,54
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,01 0,04 0,02 0 0 2,19 0,75 3,13 2,02 0,8 1,56 1,98
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 60 116 165 217 248 268 263 274 267 256 248 249 256 252
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,26 4,1 4,12 4,05 4,06 3,97 4,08 4,03 4,04 4,04 4,2 3,89 3,74 3,78
Taxa de rendiment 0,86 0,88 0,92 0,95 0,94 0,96 0,95 0,93 0,95 0,94 0,98 0,98 0,95 0,95
Taxa d’eficiència - - - 1 0,97 0,98 0,97 0,98 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - 0,63 0,63 0,66 0,76 0,77 0,73 0,83 0,75 0,79 0,86
Taxa de graduació en t - - - 0,32 0,49 0,7 0,68 0,59 0,76 0,7 0,75 0,77 0,72 0,83
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,64 0,7 0,81 0,77 0,75 0,85 0,81 0,81 0,88 0,83
Taxa d’abandonament - - 0,13 0,15 0,05 0,04 0,06 0,03 0,02 0,05 0,03 0,06 0,02 0,02
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,12 0,15 0,06 0,08 0,11 0,07 0,05 0,11 0,02 0,08 0,03 0,03
Taxa de rendiment a primer curs 0,86 0,89 0,89 0,93 0,9 0,95 0,9 0,9 0,95 0,94 1 0,99 0,95 0,95
Taxa de presentats del primer curs 0,9 0,95 0,99 0,99 0,96 0,98 0,99 0,94 0,99 0,98 1 0,99 0,98 0,97
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,95 0,93 0,9 0,95 0,93 0,96 0,91 0,96 0,95 0,96 1 1 0,97 0,98
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 95,24 - - - - -
Aturats - - - - - - - - 4,76 - - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,79 0,77 0,83 0,9 1 0,8 0,9 0,2 1 - 1 1 - 0,57
[6,7) 0,83 0,86 0,74 0,97 0,98 0,95 0,9 0,87 0,9 0,95 1 0,97 0,97 0,94
[7,10] 0,86 1 1 1 1 1 1 0,95 0,95 1 1 1 0,96 0,99
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - 1 - - - - - - - - - -
[6,7) - - 1 0,73 0,56 0,82 0,9 0,8 0,9 1 1 1 1 1
[7,10] 0,92 - 0,91 0,92 0,87 0,96 0,9 0,95 0,96 0,95 1 1 0,93 1
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - - 0,87 - - 1 - - - - -
[6,7) - - 1 1 0,4 - - 0,4 - 0 - 1 - 0,67
[7,10] 1 1 - - 0,4 - 1 0,8 1 0,6 - 1 - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,79 0,75 0,84 0,88 0,94 0,94 0,92 0,87 0,93 0,96 0,91 0,95 0,89 0,72
[6,7) 0,83 0,86 0,88 0,97 0,97 0,97 0,98 0,94 0,95 0,95 0,98 0,98 0,94 0,95
[7,10] 0,86 0,89 1 1 0,99 1 0,99 0,89 0,96 0,98 0,99 0,98 0,97 0,96
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - 1 0,9 0,71 0,81 1 - - - - - -
[6,7) - - 1 0,8 0,85 0,92 0,9 0,88 0,91 0,78 1 1 0,9 0,84
[7,10] 0,92 0,99 0,93 0,96 0,91 0,96 0,94 0,95 0,96 0,96 0,99 0,98 0,95 0,96
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - - - 0,87 0,88 0,52 0,78 0,46 1 1 - -
[6,7) - - 1 1 0,85 1 1 0,4 - 0 - 1 1 0,79
[7,10] 1 1 1 1 0,4 - 1 0,94 1 0,85 0,79 1 0,76 1
Durada mitjana dels estudis - - - 4 4,18 4,24 4,14 4,19 4,33 4,28 4,18 4,07 4,13 4,13