Indicadors
 
2021-22
Facultat d'Educació i Psicologia
Grau en Educació Social [3101G0209]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1,63 1,37 1,62 1,42 1,57 1,52 1,78 1,73 1,85 1,8 1,47 2,03 1,33
Demanda en primera opció 98 82 97 85 94 91 107 104 111 108 88 122 80
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 59 61 63 60 75 68 63 63 60 65 63 62 62
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 84,75 80,33 96,83 80 93,33 88,24 90,48 88,89 90 95,38 82,54 90,32 85,48
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 6,05 8,13 7,63 7,58 7,31 7,46 7,65 7,88 8,22 8,24 7,97 8,6 8,67
Nota de tall FP 8,19 8,13 7,63 7,58 7,31 7,46 7,65 7,88 8,22 8,24 7,97 8,6 8,67
Nota de tall M25 7,17 8,06 6,38 6,81 6,5 5,25 7,93 6,87 7 5 7,53 6,93 6,93
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 9,3 28 28 8 14,29 14,29 23,53 4,76 7,41 - 2,86 2,63 -
[6,7) 72,09 60 44 80 64,29 57,14 64,71 76,19 51,85 60,71 62,86 47,37 51,28
[7,8) 13,95 8 24 12 17,86 28,57 5,88 19,05 33,33 32,14 34,29 42,11 35,9
[8,9) 4,65 4 4 - 3,57 - 5,88 - 7,41 7,14 - 7,89 12,82
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 2,94 - - - - - - - - -
[6,7) - - 2,94 11,76 4,76 6,67 4,76 2,63 6,9 6,25 3,7 4,76 8,7
[7,8) - - 38,24 55,88 69,05 62,22 40,48 50 44,83 56,25 44,44 47,62 43,48
[8,9) 71,43 - 50 23,53 26,19 31,11 52,38 47,37 48,28 37,5 44,44 47,62 30,43
[9,10] 28,57 - 8,82 5,88 - - 2,38 - - - 7,41 - 17,39
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - - 100 - - 50 - - - -
[6,7) - - 100 100 50 - - 50 - 50 - 50 -
[7,8) 100 - - - 50 - 50 50 50 - - 50 -
[8,9) - 100 - - - - 50 - - 50 - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 52,54 37,7 28,57 40 34,67 26,47 17,46 30,16 40 43,08 53,97 56,45 62,9
CFGS, FP2 o assimilats 20,34 47,54 52,38 51,67 53,33 63,24 60,32 60,32 46,67 47,69 33,33 32,26 37,1
Titulats universitaris o assimilats 1,69 - - - 4 - 3,17 3,17 3,33 3,08 1,59 1,61 -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1,69 3,28 6,35 1,67 2,67 2,94 3,17 3,17 3,33 4,62 - 3,23 -
Altres 23,73 11,48 12,7 6,67 5,33 7,35 15,87 3,17 6,67 1,54 11,11 6,45 -
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 31 23 18 24 26 18 11 19 24 28 34 35 39
CFGS, FP2 o assimilats 12 29 33 31 40 43 38 38 28 31 21 20 23
Titulats universitaris o assimilats 1 - - - 3 - 2 2 2 2 1 1 -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 2 4 1 2 2 2 2 2 3 - 2 -
Altres 14 7 8 4 4 5 10 2 4 1 7 4 -
Nombre d'estudiants matriculats 60 116 165 217 248 268 263 274 267 256 248 249 256
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,48 56,95 56,36 55,42 53,61 53,97 55,23 54,66 52,49 53,86 54,12 55,11 54,08
Ràtio demanda de places/oferta 9,2 9,75 9,53 8 2,93 6,92 7,48 8 7,33 7,82 7,03 9,28 8,33
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 100 100 98,33 100 100 100 95,24 96,67 - 98,41 96,77 96,77
Fora d'Espanya - - - - - - - 4,76 1,67 100 - - -
Illes Balears - - - 1,67 - - - - - - - 3,23 3,23
Navarra - - - - - - - - 1,67 - - - -
País Basc - - - - - - - - - - 1,59 - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 10,17 4,92 15,87 1,67 6,67 8,82 4,76 7,94 8,33 - 6,35 9,68 9,68
Alt Penedès - - - - - - - - - - 1,59 - -
Anoia - - - - - - - - - - 1,59 - -
Bages 1,69 - - 1,67 2,67 - - 1,59 1,67 - 3,17 - 1,61
Baix Camp - - - 3,33 - - - - - - - - -
Baix Ebre - - - - 1,33 - - - - - - - -
Baix Empordà 6,78 14,75 9,52 5 18,67 11,76 14,29 14,29 11,67 - 20,63 16,13 9,68
Baix Llobregat - 3,28 - 1,67 1,33 2,94 - - - - 3,17 - 1,61
Barcelonès - 4,92 4,76 1,67 - 4,41 1,59 6,35 3,33 - 6,35 1,61 1,61
Berguedà - - - - - - - 1,59 - - 1,59 - -
Fora de Catalunya - - - 1,67 - - - 4,76 3,33 100 1,59 3,23 3,23
Garraf - - - - - - - - 1,67 - - - -
Garrotxa 5,08 9,84 4,76 8,33 2,67 4,41 6,35 4,76 6,67 - 6,35 9,68 3,23
Gironès 28,81 26,23 14,29 26,67 22,67 14,71 12,7 9,52 15 - 12,7 11,29 19,35
Maresme 10,17 6,56 11,11 13,33 12 16,18 17,46 15,87 6,67 - 9,52 6,45 9,68
Moianès - - - - - - - 1,59 1,67 - - - -
Osona 8,47 3,28 3,17 3,33 5,33 10,29 7,94 4,76 13,33 - 6,35 6,45 4,84
Pla de l’Estany 1,69 3,28 6,35 1,67 - - 6,35 6,35 5 - - 1,61 3,23
Ripollès - - 3,17 3,33 1,33 - - 1,59 - - - - 1,61
Segarra - - - - 1,33 - - - - - - - -
Segrià - - 1,59 - - - - 1,59 - - - 1,61 -
Selva 18,64 16,39 19,05 13,33 14,67 17,65 14,29 12,7 11,67 - 12,7 14,52 16,13
Solsonès - - - - 1,33 - - - - - - - -
Tarragonès - - - - 1,33 - - - - - 1,59 - -
Vallès Occidental 3,39 3,28 - - 1,33 - - - - - - - 3,23
Vallès Oriental 5,08 3,28 6,35 13,33 5,33 8,82 14,29 4,76 10 - 4,76 17,74 11,29
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 25,42 27,87 26,98 13,33 9,33 16,18 11,11 25,4 18,33 18,46 25,4 20,97 24,19
Diplomat o Enginyer Tècnic 15,25 6,56 7,94 5 4 2,94 4,76 6,35 5 4,62 1,59 4,84 4,84
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 10,17 8,2 12,7 3,33 13,33 7,35 - 6,35 8,33 9,23 7,94 4,84 3,23
EGB o FP 1r grau 18,64 24,59 26,98 33,33 28 27,94 31,75 28,57 33,33 32,31 36,51 45,16 40,32
estudis primaris 23,73 21,31 17,46 25 30,67 26,47 33,33 20,63 20 24,62 14,29 11,29 14,52
sense estudis 1,69 1,64 4,76 5 2,67 5,88 4,76 3,17 6,67 4,62 6,35 8,06 4,84
Altres/ns/nc 5,08 9,84 3,17 15 12 13,24 14,29 9,52 8,33 6,15 7,94 4,84 8,06
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 56,4 52,79 41,81 45,97 50 48,59 48,09 49 43,56 43,63 42,39 - -
Grup mitjà 25,25 26,64 27,52 33,08 35,52 34,88 35,45 36,65 32,7 30,83 26,42 - -
Grup petit 17,21 16,57 16,68 26,69 24,03 17,47 26,21 27,4 25,45 31,81 25,74 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) - - - 1,67 - - - - - - - - -
[30,45) 1,69 1,64 1,59 3,33 1,33 2,94 4,76 - - 3,08 1,59 3,23 -
[45,55) 22,03 37,7 39,68 40 38,67 22,06 6,35 - 5 - 3,17 1,61 -
>55 76,27 60,66 58,73 55 60 75 88,89 100 95 96,92 95,24 95,16 100
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 28,97 39,75 46,58 53,44 55,1 45 39,4 36 38,15 49 48,21 51,48 55,06
Grup mitjà 48,6 29,37 25,51 22,21 22,9 29,31 29,8 30,82 31,38 17,76 18,75 17,06 14,72
Grup petit 22,43 30,89 27,91 24,35 22 25,69 30,8 33,18 30,46 33,23 33,04 31,46 30,22
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 28,97 - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 48,6 - - - - - - - - - - - -
Grup petit 22,43 - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - 27,85 19,59 16,68 17,2 20,17 16,87 17,89 15,35 16,23 16,07 15,21 14,31
Pràctiques d'aula - 29,37 25,51 22,21 22,9 29,31 29,8 30,82 31,38 17,76 18,75 17,06 14,72
Pràctiques d'aula informàtica - 3,04 2,22 3,1 4,8 5,52 4,95 4,73 4,82 3,68 3,57 2,77 1,94
Pràctiques externes - - 6,1 4,56 - - 8,98 10,56 10,3 10,57 10,42 10,4 10,75
Teoria - 39,75 46,58 53,44 55,1 45 39,4 36 38,15 49 48,21 51,48 55,06
Treball fi de grau - - - - - - - - - 2,76 2,98 3,07 3,22
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 51,67 - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 37,5 - - - - - - - - - - - -
Grup petit 10,83 - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - 12,08 7,44 6,77 7,18 7,11 6,14 6,59 5,6 5,59 5,88 5,61 6
Pràctiques d'aula - 24,17 22,31 18,98 20,13 26,96 25,95 26,89 27,05 11,58 12,35 10,93 9,09
Pràctiques d'aula informàtica - 1,67 1,06 1,93 2,05 1,96 1,69 1,65 1,66 1,6 1,57 1,18 0,8
Pràctiques externes - - 4,38 5,69 - - 12,29 14,71 14,18 13,77 13,73 13,33 13,29
Teoria - 62,08 64,81 66,62 70,64 63,97 53,92 50,16 51,51 63,87 62,55 65 66,85
Treball fi de grau - - - - - - - - - 3,59 3,92 3,94 3,98
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 11 10 14 12 12 11 9 9
Permanent 2 - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1
Lectors - - - - - 2 3 3 2 2 3 3 4
Associats - - - - - 5 9 4 6 6 7 7 6
Altres - - - - - - 3 - - 1 1 1 1
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - 16 20 20 23 22 22 25
Altres - - - - - - 1 2 2 1 1 2 1
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 10 14 12 12 11 9 9
Permanent 2 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1
Lectors - - - - - - 3 3 2 2 3 3 4
Associats - - - - - - 25 24 26 29 29 29 31
Altres - - - - - - 4 2 2 2 2 3 2
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 78,95 64 77,27 66,67 68,18 60,87 66,67 61,9
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 653,9 746,4 978,4 1007 726,9 678,5 609,5 529
Permanent 2 - - - - - 90 - 110 180 140 162,5 169 194
Lectors - - - - - 111 223,3 229,3 233,3 192 343 286,5 349,5
Associats - - - - - 453,6 599,6 362,1 368,1 310,5 459,5 478,8 348
Altres - - - - - - 165 - - 147,5 83 70 30
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - 1531,5 1455,7 1659,2 1438,2 1742,1 1564,5 1587,2 1601,5
Altres - - - - - 60 40 43 65,4 6 6 52,5 40
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 46,28 44,27 46,01
Sense tram - - - - - - - - - - 53,72 55,73 53,99
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - 88,18 94,46 78,09
Sense tram - - - - - - - - - - 11,82 5,54 21,91
Relació estudiants per PDI 12,67 13,38 13,75 18,66 21,27 19,95 17,99 17,71 17,03 16,89 16,28 16,87 17,91
Nombre de professors - - - - 36 41 42 44 43 46 46 45 47
Nombre de trams de docència estatals - - - - 40 28 30 35 30 28 30 26 27
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 40 39 44 47 43 48 50 41 43
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 14 10 10 12 11 9 9 8 9
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 13 15 18 19 19 22 23 16 17
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,15 4,31 4,3 4,23 4,32 4,33 - 3,73
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 63,48 72,35 54,13 60,49 109,71 99,75 119,61 112,32 95,95 154,3 260,97 288,32 239,59
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,01 0,04 0,02 0 0 2,19 0,75 3,13 2,02 0,8 1,56
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 60 116 165 217 248 268 263 274 267 256 248 249 256
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,26 4,1 4,12 4,05 4,06 3,97 4,08 4,03 4,04 4,04 4,2 3,89 3,7
Taxa de rendiment 0,86 0,88 0,92 0,95 0,94 0,96 0,95 0,93 0,95 0,94 0,98 0,98 0,95
Taxa d’eficiència - - - 1 0,97 0,98 0,97 0,98 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98
Taxa de graduació en t - - - 0,32 0,49 0,7 0,68 0,59 0,76 0,7 0,75 0,77 0,72
Taxa d’abandonament - - 0,13 0,15 0,05 0,04 0,06 0,03 0,02 0,05 0,03 0,06 0,02
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,12 0,15 0,06 0,08 0,11 0,07 0,05 0,11 0,02 0,08 0,03
Taxa de rendiment a primer curs 0,86 0,89 0,89 0,93 0,9 0,95 0,9 0,9 0,95 0,94 1 0,99 0,95
Taxa de presentats del primer curs 0,9 0,95 0,99 0,99 0,96 0,98 0,99 0,94 0,99 0,98 1 0,99 0,98
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,95 0,93 0,9 0,95 0,93 0,96 0,91 0,96 0,95 0,96 1 1 0,97
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 95,24 - - - -
Aturats - - - - - - - - 4,76 - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100