Indicadors
 
2019-20
Facultat d'Educació i Psicologia
Grau en Psicologia [3101G0109]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre de places ofertes de nou accés 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 1,83 1,6 1,39 1,46 1,94 1,76 1,59 2,13 1,38 1,79 1,49
Demanda en primera opció 146 128 111 117 167 140 127 170 110 143 119
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 78 79 90 79 80 83 84 81 82 84 81
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 94,87 89,87 84,44 72,15 85 81,93 70,24 96,3 84,15 95,24 90,12
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 6,2 8,34 7,2 7,4 7,33 7,52 7,79 8,04 7,72 8,18 8,19
Nota de tall FP 7,88 8,34 7,2 7,4 7,33 7,52 7,79 8,04 7,72 8,18 8,19
Nota de tall M25 7,17 5,5 6,87 5,81 6,62 5,62 5 6,12 5,06 7,29 6,68
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) - 14,04 17,74 10,71 5 12,7 10,45 10,34 16,07 1,49 6,35
[6,7) 59,42 52,63 40,32 60,71 46,67 50,79 55,22 39,66 50 38,81 39,68
[7,8) 34,78 26,32 32,26 26,79 33,33 28,57 19,4 39,66 23,21 43,28 36,51
[8,9) 5,8 7,02 8,06 1,79 15 6,35 13,43 8,62 7,14 14,93 14,29
[9,10] - - 1,61 - - 1,59 1,49 1,72 3,57 1,49 3,17
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - - - - - 4,76 - -
[6,7) - - 14,29 11,11 - - 8,33 - - 10 15,38
[7,8) 50 - 52,38 61,11 66,67 44,44 25 14,29 9,52 10 23,08
[8,9) 50 - 33,33 22,22 27,78 50 58,33 71,43 76,19 80 46,15
[9,10] - - - 5,56 5,56 5,56 8,33 14,29 9,52 - 15,38
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 33,33 - - - - 50 - -
[6,7) - 50 66,67 33,33 50 - 100 100 - 33,33 66,67
[7,8) 100 - 33,33 33,33 50 100 - - 50 66,67 33,33
[8,9) - 50 - - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 67,95 56,96 58,89 58,23 66,25 65,06 75 69,14 59,76 71,43 72,84
CFGS, FP2 o assimilats 7,69 16,46 20 20,25 21,25 18,07 13,1 24,69 23,17 10,71 12,35
Titulats universitaris o assimilats 1,28 2,53 3,33 2,53 - 1,2 3,57 - 3,66 3,57 2,47
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 2,56 3,8 4,44 3,8 2,5 1,2 2,38 2,47 2,44 4,76 3,7
Altres 20,51 20,25 13,33 15,19 10 14,46 5,95 3,7 10,98 9,52 8,64
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 53 45 53 46 53 54 63 56 49 60 59
CFGS, FP2 o assimilats 6 13 18 16 17 15 11 20 19 9 10
Titulats universitaris o assimilats 1 2 3 2 - 1 3 - 3 3 2
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 2 3 4 3 2 1 2 2 2 4 3
Altres 16 16 12 12 8 12 5 3 9 8 7
Nombre d'estudiants matriculats 78 148 225 291 308 320 312 320 333 324 335
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 58,92 59,53 60,04 58,37 57,13 56,43 56,73 57,36 55,71 56,86 54,83
Ràtio demanda de places/oferta 10,46 11,11 8,79 10,34 3,58 10,26 10,89 11,69 9,66 10,33 9,98
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Canàries - - 1,11 1,27 - - - - - - -
Catalunya 100 100 95,56 96,2 96,25 96,39 97,62 85,19 87,65 - 100
Fora d'Espanya - - 2,22 - - - - 12,35 7,41 100 -
Illes Balears - - - 2,53 3,75 2,41 2,38 1,23 4,94 - -
La Rioja - - 1,11 - - - - - - - -
Melilla - - - - - 1,2 - - - - -
València - - - - - - - 1,23 - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 8,97 16,46 12,22 11,39 16,25 10,84 3,57 6,17 7,32 - 18,52
Anoia 1,28 - 1,11 1,27 2,5 1,2 - - - - -
Bages 1,28 1,27 - - 1,25 - - - - - 1,23
Baix Camp - - - 1,27 - - - 2,47 - - -
Baix Ebre - - - - - - 1,19 - - - -
Baix Empordà 23,08 6,33 14,44 8,86 13,75 13,25 8,33 7,41 10,98 - 16,05
Baix Llobregat - - - - 1,25 1,2 - - 1,22 - -
Barcelonès - 1,27 - 1,27 1,25 4,82 8,33 1,23 3,66 - -
Berguedà - - - - - 1,2 - - - - 2,47
Fora de Catalunya - - 4,44 3,8 3,75 3,61 2,38 14,81 13,41 100 -
Garraf - 1,27 - - - - - - - - -
Garrotxa 5,13 3,8 2,22 7,59 3,75 4,82 5,95 8,64 3,66 - 3,7
Gironès 24,36 22,78 25,56 27,85 21,25 28,92 25 19,75 32,93 - 30,86
Maresme 2,56 2,53 8,89 8,86 5 4,82 10,71 7,41 7,32 - 2,47
Moianès - - - - - - - 1,23 - - -
Montsià - - - - - - 1,19 - - - -
Osona 5,13 11,39 5,56 6,33 5 6,02 3,57 3,7 3,66 - 6,17
Pla de l’Estany 3,85 10,13 1,11 7,59 5 1,2 7,14 6,17 4,88 - 3,7
Ripollès 1,28 3,8 - - - 2,41 1,19 - - - 1,23
Selva 15,38 16,46 22,22 7,59 10 10,84 8,33 16,05 9,76 - 13,58
Solsonès - - - - - 1,2 1,19 - - - -
Tarragonès 1,28 - - - - - - - - - -
Vallès Occidental - 1,27 - - - 1,2 1,19 1,23 - - -
Vallès Oriental 6,41 1,27 2,22 6,33 10 2,41 10,71 3,7 1,22 - -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 20,51 27,85 21,11 27,85 23,75 19,28 38,1 16,05 26,83 28,57 20,99
Diplomat o Enginyer Tècnic 15,38 11,39 10 3,8 3,75 4,82 5,95 3,7 6,1 7,14 4,94
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 8,97 12,66 15,56 15,19 7,5 10,84 13,1 12,35 7,32 9,52 14,81
EGB o FP 1r grau 30,77 21,52 27,78 22,78 28,75 27,71 25 33,33 29,27 25 28,4
estudis primaris 10,26 22,78 16,67 18,99 17,5 22,89 11,9 24,69 14,63 20,24 13,58
sense estudis 2,56 1,27 3,33 - 8,75 4,82 - 2,47 3,66 2,38 7,41
Altres/ns/nc 11,54 2,53 5,56 11,39 10 9,64 5,95 7,41 12,2 7,14 9,88
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 76,86 69 67,25 47,64 56,3 49,84 48,78 50,24 52,45 49,6 44,09
Grup mitjà 38 35 38,29 35,37 37,89 39,28 37,38 38,73 39,91 40,36 23,16
Grup petit 19,21 20,43 22,13 23,04 22,92 24,57 26,82 22,91 23,82 23,76 17,57
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 1,27 1,25 - 1,19 - - - -
[30,45) 3,85 6,33 8,89 5,06 2,5 1,2 3,57 3,7 3,66 3,57 4,94
[45,55) - 3,8 3,33 3,8 7,5 3,61 4,76 1,23 2,44 1,19 2,47
>55 96,15 89,87 87,78 89,87 88,75 95,18 90,48 95,06 93,9 95,24 92,59
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 27,69 32,62 39,85 38,45 36,77 42,58 41,1 39,45 39,39 45,64 48,21
Grup mitjà 1,54 2,77 2,66 21,15 25,03 23,53 22 19,4 19,95 14,77 34,86
Grup petit 70,77 64,62 57,49 40,4 38,21 33,89 36,9 41,15 40,66 39,59 16,93
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 27,69 - - - - - - - - - -
Grup mitjà 1,54 - - - - - - - - - -
Grup petit 70,77 - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - 58,66 50,37 34,06 35,73 31,5 32,22 36,54 35,65 32,43 4,82
Pràctiques d'aula - 2,77 2,66 21,15 25,03 23,53 22 19,4 19,95 14,77 34,86
Pràctiques d'aula informàtica - 5,96 4,62 2,49 2,48 2,38 2,28 2,23 2,24 2,21 2,29
Pràctiques externes - - 2,51 2,97 - - 2,09 2,38 2,77 2,47 4,39
Teoria - 32,62 39,85 38,45 36,77 42,58 41,1 39,45 39,39 45,64 48,21
Treball fi de grau - - - 0,88 - - 0,31 - - 2,47 5,43
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 60 - - - - - - - - - -
Grup mitjà 1,67 - - - - - - - - - -
Grup petit 38,33 - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - 30,76 24,56 15,53 16,63 16,35 15,65 18,49 18,87 17,16 2,22
Pràctiques d'aula - 3,66 4,23 23,59 24,92 25,11 23,66 22,57 22,88 12,9 20,25
Pràctiques d'aula informàtica - 3,25 2,25 1,11 1,11 1,14 1,1 1,13 1,13 1,11 1,08
Pràctiques externes - - 1,59 3,31 - - 3,52 1,41 0,98 1,44 2,07
Teoria - 62,33 67,37 54,89 57,35 57,4 55,54 56,4 56,14 65,95 72,31
Treball fi de grau - - - 1,57 - - 0,53 - - 1,44 2,05
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - - 20 22 22 23 23
Permanent 2 - - - - - - - 1 1 1 1
Lectors - - - - - - 1 1 1 1 2
Associats - - - - - - 9 7 14 13 15
Altres - - - - - 34 4 - 1 1 -
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - 7 6 5 7 8
Altres - - - - - - 1 2 1 2 1
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 20 22 22 23 23
Permanent 2 - - - - - - - 1 1 1 1
Lectors - - - - - - 1 1 1 1 2
Associats - - - - - - 16 13 19 20 23
Altres - - - - - - 5 2 2 3 1
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - - 70,59 77,42 64,1 74,36 75,61
No doctor - - - - - - 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - - 2621,2 2873,5 2564,4 2475,9 2874,1
Permanent 2 - - - - - - - 317 317 317 320
Lectors - - - - - - 63,5 67,5 110 93 235,5
Associats - - - - - - 469,5 576 1012 1060 1103
Altres - - - - - - 426,7 - 45 46 -
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - - 708,5 504,4 294 374 463,5
Altres - - - - - - 10,5 66 25 59 21
% Hores impartides segons trams de recerca
Amb tram viu - - 58,97 54,18 52,52 50,72 48,62 45,98 34,1 35,7 32,51
Amb tram no viu - - 11,43 16,62 24,54 24,04 23,74 26,41 22,95 29,51 32,4
Sense tram 100 100 29,6 29,2 22,94 25,24 27,64 27,62 42,94 34,78 35,09
% Hores impartides segons trams de docència
Amb tram viu - - 68,83 70,8 77,06 74,03 72,36 72,38 66,72 65,22 67,16
Amb tram no viu - - 1,56 - - 0,73 - - - - 1,2
Sense tram 100 100 29,6 29,2 22,94 25,24 27,64 27,62 33,28 34,78 31,64
Relació estudiants per PDI 14,14 15 16,91 15,1 18,57 17,57 16,47 16,67 16,99 16,65 14,65
Nombre de professors - - - - 36 40 42 39 45 48 50
Nombre de trams de docència estatals - - - - 70 64 70 67 69 77 82
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 69 78 85 81 85 96 96
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 28 21 21 22 25 28 28
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 28 29 31 32 36 41 42
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,21 4,28 4,33 4,13 4,31 4,36
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 76,59 85,88 75,04 79,77 109,64 127,52 153,96 134,82 111,42 206,7 349,56
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 0 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,03 0,03 0,04 0,01 1,92 2,81 2,7 3,7 0
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Nombre d'estudiants matriculats 78 148 225 291 308 320 312 320 333 324 335
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,93 3,88 4,01 3,85 3,99 3,86 3,86 3,97 3,98 3,97 4,12
Taxa de rendiment 0,85 0,83 0,9 0,94 0,93 0,94 0,93 0,93 0,94 0,93 0,95
Taxa d’eficiència - - - 0,98 0,97 0,97 0,97 0,98 0,97 0,98 0,97
Taxa de graduació en t - - - 0,41 0,41 0,54 0,58 0,5 0,52 0,6 0,53
Taxa d’abandonament - - 0,13 0,11 0,07 0,1 0,11 0,13 0,08 0,09 0,11
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,13 0,16 0,1 0,13 0,09 0,1 0,08 0,02 0,07
Taxa de rendiment a primer curs 0,85 0,84 0,89 0,91 0,95 0,93 0,91 0,92 0,9 0,93 0,93
Taxa de presentats del primer curs 0,93 0,91 0,97 0,99 0,99 0,99 1,01 0,98 0,97 0,99 0,96
Taxa de d'exit 0,91 0,92 0,91 0,92 0,95 0,94 0,91 0,94 0,93 0,93 0,96
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 75 - -
Aturats - - - - - - - - 20 - -
Inactius - - - - - - - - 5 - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 0 100 100 100 100 100 100