Indicadors
 
2022-23
Facultat d'Educació i Psicologia
Grau en Psicologia [3101G0109]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 1,83 1,6 1,39 1,46 1,94 1,76 1,59 2,13 1,38 1,79 1,49 2,1 1,94 2,03
Demanda en primera opció 146 128 111 117 167 140 127 170 110 143 119 168 155 162
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 78 79 90 79 80 83 84 81 82 84 81 79 89 84
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 94,87 89,87 84,44 72,15 85 81,93 70,24 96,3 84,15 95,24 90,12 94,94 77,53 95,24
% d'acces en matrícula a setembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 6,2 8,34 7,2 7,4 7,33 7,52 7,79 8,04 7,72 8,18 8,19 9,01 9,6 9,89
Nota de tall FP 7,88 8,34 7,2 7,4 7,33 7,52 7,79 8,04 7,72 8,18 8,19 9,01 9,6 9,89
Nota de tall M25 7,17 5,5 6,87 5,81 6,62 5,62 5 6,12 5,06 7,29 6,68 6 5,93 6,5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 37,18 49,37 44,44 48,1 38,75 32,53 30,95 37,04 41,46 22,62 27,16 21,52 10,11 21,43
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) - 14,04 17,74 10,71 5 12,7 10,45 10,34 16,07 1,49 6,35 - - -
[6,7) 59,42 52,63 40,32 60,71 46,67 50,79 55,22 39,66 50 38,81 39,68 36,99 0,56 0,07
[7,8) 34,78 26,32 32,26 26,79 33,33 28,57 19,4 39,66 23,21 43,28 36,51 47,95 1,23 1,11
[8,9) 5,8 7,02 8,06 1,79 15 6,35 13,43 8,62 7,14 14,93 14,29 15,07 0,67 0,96
[9,10] - - 1,61 - - 1,59 1,49 1,72 3,57 1,49 3,17 - 0,15 0,29
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - - - - - 4,76 - - - - -
[6,7) - - 14,29 11,11 - - 8,33 - - 10 15,38 - - 11,11
[7,8) 50 - 52,38 61,11 66,67 44,44 25 14,29 9,52 10 23,08 50 7,14 22,22
[8,9) 50 - 33,33 22,22 27,78 50 58,33 71,43 76,19 80 46,15 25 85,71 22,22
[9,10] - - - 5,56 5,56 5,56 8,33 14,29 9,52 - 15,38 25 7,14 44,44
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 33,33 - - - - 50 - - 50 33,33 33,33
[6,7) - 50 66,67 33,33 50 - 100 100 - 33,33 66,67 - 33,33 33,33
[7,8) 100 - 33,33 33,33 50 100 - - 50 66,67 33,33 50 33,33 -
[8,9) - 50 - - - - - - - - - - - 33,33
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 67,95 56,96 58,89 58,23 66,25 65,06 75 69,14 59,76 71,43 72,84 83,54 75,28 70,24
CFGS, FP2 o assimilats 7,69 16,46 20 20,25 21,25 18,07 13,1 24,69 23,17 10,71 12,35 3,8 12,36 8,33
Titulats universitaris o assimilats 1,28 2,53 3,33 2,53 - 1,2 3,57 - 3,66 3,57 2,47 - 2,25 3,57
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 2,56 3,8 4,44 3,8 2,5 1,2 2,38 2,47 2,44 4,76 3,7 2,53 3,37 4,76
Altres 20,51 20,25 13,33 15,19 10 14,46 5,95 3,7 10,98 9,52 8,64 10,13 6,74 13,1
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 53 45 53 46 53 54 63 56 49 60 59 66 67 59
CFGS, FP2 o assimilats 6 13 18 16 17 15 11 20 19 9 10 3 11 7
Titulats universitaris o assimilats 1 2 3 2 - 1 3 - 3 3 2 - 2 3
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 2 3 4 3 2 1 2 2 2 4 3 2 3 4
Altres 16 16 12 12 8 12 5 3 9 8 7 8 6 11
Nombre d'estudiants matriculats 78 148 225 291 308 320 312 320 333 324 335 329 337 336
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 58,92 59,53 60,04 58,37 57,13 56,43 56,73 57,36 55,71 56,86 54,83 55,53 55,49 55,66
Ràtio demanda de places/oferta 10,46 11,11 8,79 10,34 3,58 10,26 10,89 11,69 9,66 10,33 9,98 13,61 14,01 17,3
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 77,7 80,89 77,66 76,62 76,88 79,17 80 81,98 83,95 83,28 84,19 84,87 83,04
Home - 22,3 19,11 22,34 23,38 23,13 20,83 20 18,02 16,05 16,72 15,81 15,13 16,96
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 0 0 75 79,49 81,36 84,31 71,74 72,41 89,29 90,28 72,41 86,11 91,67
Home - 0 0 25 20,51 18,64 15,69 28,26 27,59 10,71 9,72 27,59 13,89 8,33
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - - - - - - - - - 1,12 -
Aragó - - - - - - - - - - - 1,27 - -
Canàries - - 1,11 1,27 - - - - - - - - - -
Catalunya 100 100 95,56 96,2 96,25 96,39 97,62 85,19 87,65 - 100 93,67 92,13 96,43
Fora d'Espanya - - 2,22 - - - - 12,35 7,41 100 - - 1,12 -
Illes Balears - - - 2,53 3,75 2,41 2,38 1,23 4,94 - - 5,06 4,49 3,57
La Rioja - - 1,11 - - - - - - - - - - -
Melilla - - - - - 1,2 - - - - - - - -
València - - - - - - - 1,23 - - - - 1,12 -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 8,97 16,46 12,22 11,39 16,25 10,84 3,57 6,17 7,32 - 18,52 13,92 11,24 10,71
Anoia 1,28 - 1,11 1,27 2,5 1,2 - - - - - 1,27 - -
Bages 1,28 1,27 - - 1,25 - - - - - 1,23 - 2,25 5,95
Baix Camp - - - 1,27 - - - 2,47 - - - - - -
Baix Ebre - - - - - - 1,19 - - - - - - -
Baix Empordà 23,08 6,33 14,44 8,86 13,75 13,25 8,33 7,41 10,98 - 16,05 11,39 5,62 9,52
Baix Llobregat - - - - 1,25 1,2 - - 1,22 - - - - -
Barcelonès - 1,27 - 1,27 1,25 4,82 8,33 1,23 3,66 - - 3,8 3,37 -
Berguedà - - - - - 1,2 - - - - 2,47 - 1,12 2,38
Fora de Catalunya - - 4,44 3,8 3,75 3,61 2,38 14,81 13,41 100 - 6,33 7,87 3,57
Garraf - 1,27 - - - - - - - - - - - -
Garrotxa 5,13 3,8 2,22 7,59 3,75 4,82 5,95 8,64 3,66 - 3,7 6,33 6,74 1,19
Gironès 24,36 22,78 25,56 27,85 21,25 28,92 25 19,75 32,93 - 30,86 22,78 20,22 26,19
Maresme 2,56 2,53 8,89 8,86 5 4,82 10,71 7,41 7,32 - 2,47 7,59 12,36 4,76
Moianès - - - - - - - 1,23 - - - - - -
Montsià - - - - - - 1,19 - - - - - - 1,19
Osona 5,13 11,39 5,56 6,33 5 6,02 3,57 3,7 3,66 - 6,17 2,53 5,62 7,14
Pla de l’Estany 3,85 10,13 1,11 7,59 5 1,2 7,14 6,17 4,88 - 3,7 2,53 5,62 8,33
Ripollès 1,28 3,8 - - - 2,41 1,19 - - - 1,23 1,27 - -
Segarra - - - - - - - - - - - - 1,12 -
Segrià - - - - - - - - - - - - 1,12 -
Selva 15,38 16,46 22,22 7,59 10 10,84 8,33 16,05 9,76 - 13,58 17,72 8,99 17,86
Solsonès - - - - - 1,2 1,19 - - - - - - -
Tarragonès 1,28 - - - - - - - - - - 1,27 - 1,19
Urgell - - - - - - - - - - - - 1,12 -
Vallès Occidental - 1,27 - - - 1,2 1,19 1,23 - - - - 3,37 -
Vallès Oriental 6,41 1,27 2,22 6,33 10 2,41 10,71 3,7 1,22 - - 1,27 2,25 -
% d'estudiants de primera generació. - 75,95 74,44 81,01 88,75 84,34 80,95 83,95 86,59 83,33 80,25 77,22 56,18 64,29
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 5,17 4,75 5,06
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 20,51 27,85 21,11 27,85 23,75 19,28 38,1 16,05 26,83 28,57 20,99 30,38 24,72 35,71
Diplomat o Enginyer Tècnic 15,38 11,39 10 3,8 3,75 4,82 5,95 3,7 6,1 7,14 4,94 12,66 12,36 21,43
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 8,97 12,66 15,56 15,19 7,5 10,84 13,1 12,35 7,32 9,52 14,81 10,13 31,46 14,29
EGB o FP 1r grau 30,77 21,52 27,78 22,78 28,75 27,71 25 33,33 29,27 25 28,4 25,32 24,72 17,86
estudis primaris 10,26 22,78 16,67 18,99 17,5 22,89 11,9 24,69 14,63 20,24 13,58 11,39 4,49 4,76
sense estudis 2,56 1,27 3,33 - 8,75 4,82 - 2,47 3,66 2,38 7,41 3,8 1,12 4,76
Altres/ns/nc 11,54 2,53 5,56 11,39 10 9,64 5,95 7,41 12,2 7,14 9,88 6,33 1,12 1,19
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 76,86 69 67,25 47,64 56,3 49,84 48,78 50,24 52,45 49,6 44,09 - - -
Grup mitjà 38 35 38,29 35,37 37,89 39,28 37,38 38,73 39,91 40,36 23,16 - - -
Grup petit 19,21 20,43 22,13 23,04 22,92 24,57 26,82 22,91 23,82 23,76 17,57 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,98 0,99 1,13 0,99 1 1,04 1,05 1,01 1,03 1,05 1,01 0,99 1,11 1,05
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - 1,27 1,25 - 1,19 - - - - - 2,25 -
[15,30) - - - - - - - - - - - - 1,12 -
[30,45) 3,85 6,33 8,89 5,06 2,5 1,2 3,57 3,7 3,66 3,57 4,94 2,53 - 3,57
[45,55) - 3,8 3,33 3,8 7,5 3,61 4,76 1,23 2,44 1,19 2,47 1,27 1,12 2,38
>55 96,15 89,87 87,78 89,87 88,75 95,18 90,48 95,06 93,9 95,24 92,59 96,2 95,51 94,05
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 27,69 32,62 39,85 38,45 36,77 42,58 41,1 39,45 39,39 45,64 48,21 46,28 46,1 43,74
Grup mitjà 1,54 2,77 2,66 21,15 25,03 23,53 22 19,4 19,95 14,77 34,86 38,11 37,97 38,75
Grup petit 70,77 64,62 57,49 40,4 38,21 33,89 36,9 41,15 40,66 39,59 16,93 15,61 15,92 17,52
% d'estudiants d'origen estranger 1,28 1,35 3,11 5,15 7,14 8,13 10,9 11,88 12,91 12,65 11,64 9,12 9,2 7,44
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 27,69 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 1,54 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 70,77 - - - - - - - - - - - - -
Pràcticum - - - - - - - - - - - - - 1,12
Pràctiques altres - 58,66 50,37 34,06 35,73 31,5 32,22 36,54 35,65 32,43 4,82 3,27 3,26 3,6
Pràctiques d'aula - 2,77 2,66 21,15 25,03 23,53 22 19,4 19,95 14,77 34,86 38,11 37,97 38,75
Pràctiques d'aula informàtica - 5,96 4,62 2,49 2,48 2,38 2,28 2,23 2,24 2,21 2,29 2,53 2,52 3,95
Pràctiques externes - - 2,51 2,97 - - 2,09 2,38 2,77 2,47 4,39 4,13 4,51 4,2
Teoria - 32,62 39,85 38,45 36,77 42,58 41,1 39,45 39,39 45,64 48,21 46,28 46,1 43,74
Treball fi de grau - - - 0,88 - - 0,31 - - 2,47 5,43 5,68 5,64 4,65
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 60 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 1,67 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 38,33 - - - - - - - - - - - - -
Pràcticum - - - - - - - - - - - - - 0,55
Pràctiques altres - 30,76 24,56 15,53 16,63 16,35 15,65 18,49 18,87 17,16 2,22 1,73 1,72 2,17
Pràctiques d'aula - 3,66 4,23 23,59 24,92 25,11 23,66 22,57 22,88 12,9 20,25 19,19 19,01 19,1
Pràctiques d'aula informàtica - 3,25 2,25 1,11 1,11 1,14 1,1 1,13 1,13 1,11 1,08 1,27 1,25 2,34
Pràctiques externes - - 1,59 3,31 - - 3,52 1,41 0,98 1,44 2,07 2,07 2,99 2,74
Teoria - 62,33 67,37 54,89 57,35 57,4 55,54 56,4 56,14 65,95 72,31 73,47 72,79 70,07
Treball fi de grau - - - 1,57 - - 0,53 - - 1,44 2,05 2,27 2,24 3,03
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - 21 20 22 22 23 23 22 20 16
Permanent 2 - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Lectors - - - - - 2 1 1 1 1 2 1 1 3
Associats - - - - - 10 9 7 14 13 15 16 17 14
Altres - - - - - - 4 - 1 1 - - 2 4
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - 7 6 5 7 8 10 11 15
Altres - - - - - - 1 2 1 2 1 1 1 1
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - 20 22 22 23 23 22 20 16
Permanent 2 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1
Lectors - - - - - - 1 1 1 1 2 1 1 3
Associats - - - - - - 16 13 19 20 23 26 28 29
Altres - - - - - - 5 2 2 3 1 1 3 5
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 73,53 70,59 77,42 64,1 74,36 75,61 72,5 51,22 50
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - 2568,4 2621,2 2873,5 2564,4 2475,9 2874,1 2603 2456,5 2162,5
Permanent 2 - - - - - 320 - 317 317 317 320 300 310 320
Lectors - - - - - 154 63,5 67,5 110 93 235,5 60 90 342
Associats - - - - - 485,5 469,5 576 1012 1060 1103 1387 1279,5 1067,5
Altres - - - - - - 426,7 - 45 46 - - 156 223
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - 582 708,5 504,4 294 374 463,5 970 1057 1266,5
Altres - - - - - - 10,5 66 25 59 21 30 30 9
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - 83,76 76,53 68,16 66,13 67,19 64,3 52,38 54,75 50,41 50,37 67,02 62,65
Amb tram no viu - - - - 11,11 14,59 16,12 20,37 33,58 30,42 32,82 31,66 19,76 22,48
Sense tram 100 100 16,24 23,47 20,73 19,28 16,7 15,33 14,04 14,83 16,77 17,97 13,22 14,87
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - 96,42 100 100 97,96 100 100 100 98,25 97,98 96,85 87,89
Sense tram 100 100 100 3,58 - - 2,04 - - - 1,75 2,02 3,15 12,11
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - 18,87 17,79 16,94 16,81 17,4 16,61 14,93 13,97 14,05 14,25
Relació estudiants per PDI 14,14 15 16,91 15,1 18,57 17,57 16,47 16,67 16,99 16,65 14,65 13,66 13,91 13,88
Nombre de professors - - - - 36 40 42 39 45 48 50 51 53 54
Nombre de trams de docència estatals - - - - 70 64 70 67 69 77 84 79 70 50
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - 69 78 85 81 85 96 99 96 84 71
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - 0 50,21 51,16 59,74 62,49 53,54 65,24 58,72 55,95 57,29 48,65 45,67 40,12
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - 0 0 0 8,32 7,79 7,42 7,2 7,26 7,16 6,38 5,61 5,76 5,94
% Crèdits impartits per professorat no doctor - 34,04 21,31 17,77 13,02 14,16 16,72 12,95 7,3 9,79 9,66 18,69 20,21 23,66
Nombre de trams de recerca estatals - - - - 28 21 21 22 25 28 28 30 25 19
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - 28 29 31 32 36 41 43 43 40 37
% Crèdits impartits per professorat permanent - 0 50,21 51,16 68,06 70,28 60,96 72,44 65,98 63,12 63,66 54,26 51,43 46,05
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,21 4,28 4,33 4,13 4,31 4,36 4,17 4,15 3,89
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 76,59 85,88 75,04 79,77 109,64 127,52 153,96 134,82 111,42 206,7 350,15 392,84 221,15 228,94
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,03 0,03 0,04 0,01 1,92 2,81 2,7 3,7 1,49 0,91 4,15 4,17
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 78 148 225 291 308 320 312 320 333 324 335 329 337 336
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 3,93 3,88 4,01 3,85 3,99 3,86 3,86 3,97 3,98 3,97 4,12 3,85 3,93 3,88
Taxa de rendiment 0,85 0,83 0,9 0,94 0,93 0,94 0,93 0,93 0,94 0,93 0,95 0,96 0,92 0,94
Taxa d’eficiència - - - 0,98 0,97 0,97 0,97 0,98 0,97 0,98 0,97 0,99 0,97 0,99
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - 0,55 0,55 0,48 0,62 0,65 0,61 0,57 0,68 0,76 0,68
Taxa de graduació en t - - - 0,41 0,41 0,54 0,58 0,5 0,52 0,6 0,68 0,57 0,62 0,72
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,55 0,49 0,58 0,63 0,61 0,58 0,7 0,75 0,7 0,73
Taxa d’abandonament - - 0,13 0,11 0,07 0,1 0,11 0,13 0,08 0,09 0,11 0,07 0,06 -
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,13 0,16 0,1 0,13 0,09 0,1 0,08 0,02 0,07 0,06 0,1 0,06
Taxa de rendiment a primer curs 0,85 0,84 0,89 0,91 0,95 0,93 0,91 0,92 0,9 0,93 0,93 0,98 0,96 0,96
Taxa de presentats del primer curs 0,93 0,91 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97 0,99 0,96 0,99 0,99 0,99
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,91 0,92 0,91 0,92 0,95 0,94 0,91 0,94 0,93 0,93 0,96 0,98 0,96 0,97
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 75 - - - - -
Aturats - - - - - - - - 20 - - - - -
Inactius - - - - - - - - 5 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) - 0,76 0,95 1 0,93 0,95 0,85 0,93 0,96 1 0,91 - - -
[6,7) 0,78 0,82 0,91 0,87 0,95 0,94 0,92 0,94 0,94 0,91 0,84 0,95 0,93 1
[7,10] 0,97 0,99 0,94 0,91 0,97 0,96 0,96 0,97 0,92 0,95 0,99 0,99 1 0,97
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - - - - - - 0,5 - - - - -
[6,7) - - 0,86 0,9 - - 0,8 - - 0,8 1 - - 1
[7,10] 0,97 - 0,81 0,95 0,91 0,86 0,87 0,84 0,87 0,92 0,93 1 1 0,95
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - 1 - - - - 1 - - 1 1 0,6
[6,7) - 0 0,65 1 1 - 0,83 0,8 - 0,8 1 - 0 1
[7,10] 0,56 1 0,67 1 1 1 - - 0 0,8 0,35 1 0,05 1
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) - 0,76 0,86 0,95 0,92 0,94 0,85 0,9 0,92 0,93 0,93 0,96 0,83 0,82
[6,7) 0,78 0,76 0,89 0,93 0,92 0,95 0,94 0,94 0,92 0,92 0,92 0,92 0,89 0,87
[7,10] 0,97 0,95 0,97 0,96 0,98 0,97 0,97 0,98 0,97 0,96 0,99 0,99 0,95 0,97
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) - - - - - - - - 0,5 0,21 - - - -
[6,7) - - 0,86 0,68 0,75 0,75 0,9 0,96 1 0,9 0,88 0,93 0,87 0,97
[7,10] 0,97 0,87 0,8 0,95 0,89 0,9 0,89 0,86 0,93 0,92 0,95 0,95 0,96 0,93
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - - - 1 1 - 0 - 1 1 1 1 1 0,8
[6,7) - 0 0,65 1 0,73 1 0,91 0,87 0,96 0,91 1 1 0,71 1
[7,10] 0,56 0,88 0,78 0,71 1 1 1 1 0,47 0,8 0,67 0,79 0,47 1
Durada mitjana dels estudis - - - 4 4,18 4,17 4,06 4,13 4,17 4,09 4,3 4,14 4,26 4,14