Informació de l'activitat: Com crear vídeos sense ser un professional dels audiovisuals


Com crear vídeos sense ser un professional dels audiovisuals

Competència digital

Com crear vídeos sense ser un professional dels audiovisuals

El vídeo és el format amb més acceptació per part dels usuaris. La barrera d’entrada que suposa la creació de vídeos impedeix que marques, emprenedors o creadors de continguts aprofitin aquesta oportunitat. En aquesta càpsula us ajudarem a superar aquesta barrera d'entrada i aprofitar al màxim aquesta oportunitat.


Grups