Informació de l'activitat: Motivació, autoconfiança i autocontrol en l’entorn laboral


Motivació, autoconfiança i autocontrol en l’entorn laboral

Motivació, autoconfiança i autocontrol

Motivació, autoconfiança i autocontrol en l’entorn laboral

Els paradigmes en el mercat laboral han canviat en els darrers anys. Els equips de selecció de personal valoren especialment les competències transversals professionalitzadores (soft skills).


Grups