Informació de l'activitat: Pensar la creativitat, executar la innovació


Pensar la creativitat, executar la innovació

Creativitat i innovació

Pensar la creativitat, executar la innovació

Aprendrem a pensar de forma creativa per innovar. Us mostrarem tècniques que fomenten la creativitat i la innovació.


Grups