Informació de l'activitat: El poder de la iniciativa: transforma els problemes en oportunitats


El poder de la iniciativa: transforma els problemes en oportunitats

Proactivitat i iniciativa

El poder de la iniciativa: transforma els problemes en oportunitats

Us facilitarem eines que us permetin canviar la mirada per tal de poder transformar els problemes en oportunitats.


Grups