Informació de l'activitat: Tècniques de comunicació verbal [M-IX-I]


Tècniques de comunicació verbal [M-IX-I]

Emprenedoria

Tècniques de comunicació verbal [M-IX-I]

En un món cada cop més dominat per la imatge, la comunicació verbal és sovint poc aprofitada. Però continua sent l’eina principal de relació, de pensament, de cohesió cultural, d’expressió artística, de transmissió de coneixement...i per això cal fer-ne un ús conscient i destre.


Grups