Informació de l'activitat: Els documents del tràfic mercantil bàsic de l'empresa: factura, albarà, comanda, etc. [M-II-V]


Els documents del tràfic mercantil bàsic de l'empresa: factura, albarà, comanda, etc. [M-II-V]

Emprenedoria

Els documents del tràfic mercantil bàsic de l'empresa: factura, albarà, comanda, etc.  [M-II-V]

Aspectes jurídics i documentals de l'activitat. Els documents del tràfic mercantil bàsic de l'empresa: factura, albarà, comanda, etc.


Grups