Informació de l'activitat: La fiscalitat de la persona treballadora autònoma [M-II-I]


La fiscalitat de la persona treballadora autònoma [M-II-I]

Emprenedoria

La fiscalitat de la persona treballadora autònoma [M-II-I]

Donar a conèixer els aspectes jurídics i documentals de l'activitat del treballador/a autònom.


Grups