Informació de l'activitat: Mòdul II-I- La fiscalitat de la persona treballadora autònoma


Mòdul II-I- La fiscalitat de la persona treballadora autònoma

Emprenedoria

Donar a conèixer els aspectes jurídics i documentals de l'activitat del treballador/a autònom.


Grups