Informació de l'activitat: Estratègies web, promoció i la publicitat a Internet [M-IV-II]


Estratègies web, promoció i la publicitat a Internet [M-IV-II]

Emprenedoria

Estratègies web, promoció i la publicitat a Internet [M-IV-II]

Exposarem les diferents Estratègies i accions que és poden realitzar per generar tràfic de qualitat a les webs. A més ens centrarem amb els diferents mitjans puclitaris online per generar tràfic.


Grups