Informació de l'activitat: Google Analytics


Google Analytics

Emprenedoria

Poder navegar per Google Analytics sense perdre’t-hi i obtenint informació de valor sobre el teu web, quines són les millors pàgines, quines pàgines s’haurien de millorar, quin comportament té l’usuari dins del web, quin tràfic és de més qualitat… L’objectiu final del curs és puguis extreure dades per després fer millores a la pàgina web.


Grups