Informació de l'activitat: Com emprendre de forma cooperativa


Com emprendre de forma cooperativa

Emprenedoria

Com emprendre de forma cooperativa

Consideracions a tenir en compte en els projectes i iniciatives d'emprenedoria col-laborativa: Integrem els principis i valors cooperatius a l'equip humà, el producte/servei i costos; la comunicació, i la planificació econòmico-financera


Grups