Informació de l'activitat: Com emprendre col·laborativament


Com emprendre col·laborativament

Emprenedoria

Consideracions a tenir en compte en els projectes i iniciatives d'emprenedoria col-laborativa: Integrem els principis i valors cooperatius a l'equip humà, el producte/servei i costos; la comunicació, i la planificació econòmico-financera


Grups