Informació de l'activitat: Aspectes jurídics en la creació d'una empresa


Aspectes jurídics en la creació d'una empresa

Emprenedoria

Conèixer quins són els passos per crear una empresa, quins són els factors crítics a l’hora d’escollir la formula jurídica, i quines són les obligacions comptables i fiscals que es deriven


Grups