Informació de l'activitat: Recursos econòmics i finançament per empreses i emprenedors


Recursos econòmics i finançament per empreses i emprenedors

Emprenedoria

Conèixer quins són els ajuts i subvencions vigents per a la creació d’empreses, i quines són les fonts de finançament que ens ajudaran a finançar la inversió inicial


Grups