Informació de l'activitat: Blockchain i ciberseguretat per a principiants


Blockchain i ciberseguretat per a principiants

Tecnologia

En aquest curs, farem una introducció i conceptualització de la tecnologia Blockchain, veurem com es pot aplicar i quin potencial té, treballarem amb algunes de les aplicacions descentralitzades més exitoses i finalment farem un exercici de creativitat per a pensar nous casos d'ús de forma guiada i senzilla.


Grups