Informació de l'activitat: Business Intelligence i Big Data, noves sortides professionals per a perfils no tècnics


Business Intelligence i Big Data, noves sortides professionals per a perfils no tècnics

Tecnologia

Comprendre els pilars del Business Intelligence i el Big Data i les noves sortides professionals que ens ofereixen per als pefils no tècnics. Veurem  quines són les noves feines per a les que ens hauríem de preparar.


Grups