Informació de l'activitat: Treu el màxim rendiment del LinkedIn


Treu el màxim rendiment del LinkedIn

Eines de Recerca de Feina

Si no tens perfil LinkedIn no pots dir que estàs buscant feina! Coneix LinkedIn i les seves possibilitats.
Què és LinkedIn i com en puc treure benefici?
Recerca de feina i oportunitats professionals
Diferències entre un currículum estàtic i LinkedIn
Com ser visible professionalment a LinkedIn?

Formadora: Nuri Sanllehí, orientadora de carrera professional de la Universitat de Girona


Grups