Informació de l'activitat: Organització i estratègia empresarial


Organització i estratègia empresarial

Emprenedoria

L’organització  i estratègia empresarial són factors claus i què hem de conèixer i descriure molt bé per al bon funcionament  d’una empresa. Explicarem eines  per treballar l’organització i estratègia empresarial: l’organigrama; el diagrama de fluxe; la previsió econòmico-financera; i el quadre de comandament.


Grups