Informació de l'activitat: Català C1 (nivell suficiència) 2n semestre


Català C1 (nivell suficiència) 2n semestre

Català

Curs: curs de 90 hores a través de la plataforma moodle. Els continguts de la matèria (marc teòric, activitats gramaticals, tasques) estan penjats en la plataforma Moodle. L'alumnat ha de llegir els continguts, elaborar les activitats i entregar les tasques d'expressió escrita. El professorat pauta les activitats i tasques setmanalment, corregeix les expressions escrites i resol els dubtes a través del fòrum de dubtes, etc. En les sessions de tutoria es resolen dubtes i es treballa l'expressió oral (presentació i avaluació). Requisit: cal tenir un nivell B2 de català o fer una prova de col·locació. Matrícula: consulta l'apartat de Matrícula del web de Llengües.


Grup