Informació de l'activitat: Taller de preparació per a l'examen d'anglès B2 CLUC


Taller de preparació per a l'examen d'anglès B2 CLUC

Exàmens d'anglès i tallers de preparació

Tipus: tallers intensius que treballen l'aprenentatge dels coneixements per superar l'examen d'anglès CLUC B2.

Els objectius del taller són:
Presentació del Certificat d’anglès de nivell B2,  CLUC B2, el certificat de llengües de les universitats de Catalunya, aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, acreditat per ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) i reconegut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, la CRUE.

Familiarització amb el format i les tasques de l’examen.

Tècniques i estratègies per superar les quatre proves/àrees/habilitats lingüístiques avaluades en l’examen: Comprensió escrita (reading), comprensió oral (listening), expressió escrita (writing) i expressió oral (speaking).

Es dona èmfasi a:
Estructura, continguts i descripció de les diferents parts de què consta l’examen.
Estratègies i tècniques per superar cada una de les àrees i les tasques que el componen.
Realització i correcció de les tasques de comprensió escrita (reading) i comprensió oral (listening).
Tècniques d’escriptura.
Llenguatge oral a partir de funcions lingüístiques.
Realització, correcció i feedback de les tasques d’expressió escrita (writing) i expressió oral (speaking).

Requisit: es recomana disposar d'un nivell d'anglès B2

Certificació: no s'expedeix certificat de curs


Grup