Informació de l'activitat: Examen d'anglès CLUC per a Erasmus


Examen d'anglès CLUC per a Erasmus

Exàmens d'anglès i tallers de preparació

L’examen d’acreditació lingüística Cluc Anglès B2 CertAcles i requisit d'anglès B2.1 per a Erasmus té com a objectiu avaluar si l’examinand té el nivell B2 o B2.1 en anglès segons es detalla en el Marc europeu comú per a les llengües. Convocatòria adreçada especialment als estudiants de la UdG que necessitin acreditar el nivell B2 en anglès i/o que vulguin demanar una estada ERASMUS i els cal disposar d'un certificat d'anglès B2.1.


Grups