Informació de l'activitat: Eines d’ajut en el procés de desenvolupament d'aplicacions


Eines d’ajut en el procés de desenvolupament d'aplicacions

Formació Professional

Eines d’ajut en el procés de desenvolupament d'aplicacions

Curs telemàtic que pretèn oferir una visió de com està canviant el flux de desenvolupament a partir de l'ús de les eines de suport que s'estan convertint en un estàndard en els processos de desenvolupament dels equips de programari. És recomanable que els assistents tinguin coneixements previs de programació.

També es disposarà del codi amb el que es treballarà en altres llenguatges com Python, Go o Rust (però en aquests llenguatges la recerca de les eines equivalents quan faci falta anirà a càrrec de l’alumne)Grup