Informació de l'activitat: II Jornada de Sanitat de les comarques de Girona (AJORNADA)


II Jornada de Sanitat de les comarques de Girona (AJORNADA)

Formació Professional

II Jornada de Sanitat de les comarques de Girona (AJORNADA)

AJORNADA PER AL PROPER CURS 2020-2021

L'equip ICE de la Família Professional de Sanitat de la Universitat de Girona
organitza la II Jornada de Sanitat.de les comarques de Girona

La II Jornada de Sanitat pretén ser un espai de trobada de professionals de l'educació en l'àmbit sanitari  amb els objectius de:

  • Promoure la reflexió sobre l'activitat docent i estratègies d'intervenció a l'aula
  •  Compartir experiències de bones pràctiques educatives
  •  Promoure la innovació i la millora de la docència
  • Fomentar la relació dels diferents  centres educatius
En aquest context, els centres cada vegada més incorporen noves tecnologies com a eines d'aprenentatge dels estudiants. Creiem que és interessant difondre aquestes experiències en un espai que també permeti el debat.


Grup