Informació de l'activitat: Aprenentatge a partir de reptes


Aprenentatge a partir de reptes

Educació Primària

Aprenentatge a partir de reptes

Des d’una vessant pràctica i participativa, al llarg de les cinc sessions s’introduiran diversos temes (repte, projecte, organització, acció–reflexió, creativitat, recerca, comunicació....) a partir de dinàmiques que podran ser portades a terme amb l’alumnat a les aules i/o als diferents projectes de centre i entorn. Es posaran exemples i models en relació al tema del projecte Girobòtica d’enguany: Stop plàstics que poden ser extrapolables a qualsevol altre projecte. S’acompanyarà als assistents en el procés de plantejar–se un repte, a planificar–lo i a exposar–lo (tot o una part) amb la resta de companys de la formació.
“Sigues el canvi que vols veure al món”

  • Activitat gratuïta
  • Adreçada a mestres de primària
  • Cas que el nombre d'inscripcions superi les places ofertes es prioritzarà els mestres de les escoles que participaran a la Girobòtica 2019-2020.


Grup