Informació de l'activitat: Creació de piles bioelectroquímiques per al tractament de l’aigua


Creació de piles bioelectroquímiques per al tractament de l’aigua

Educació Secundària, Batxillerat

Creació de piles bioelectroquímiques per al tractament de l’aigua

Formació impulsada pel grup de recerca LEQUIA de la Universitat de Girona per acostar la ciència i la recerca a alumnes de primer de batxillerat. Consisteix en la formació interdisciplinar del professorat de biologia, química, tecnologia, geologia i matemàtiques per dissenyar una pila bioelectroquímica a l'aula.

• Inscripció gratuïta (places limitades)
• Curs, 1r de batxillerat: 20 hores certificables (9 presencials, 6 de seguiment i 5 no presencials)
• Calendari i horari: 23 d'octubre, 6, 20 de novembre i 17 de juny, a les 17:30h


Grup